Politisk rådgiver er en tittel på en person som i Norge bistår politikere med å utforme politikk. I departementene inngår en politisk rådgiver i statsrådens politiske stab, sammen med statssekretæren(e). Også partienes stortingsgrupper har ansatt egne politiske rådgivere som bistår stortingspolitikerne.

Politiske rådgivere for norske statsråder rediger

De politiske rådgiverne i departementene ansettes av Statsministerens kontor. Stillingen ble opprettet i 1992, da stillingene som personlig rådgiver og personlig sekretær ble avviklet etter å ha vært i bruk siden henholdsvis 1974 og 1946.