Departement (Danmark)

del av et ministerium i dansk politikk

Et departement er i den danske centraladministrationen den delen av et ministerium som betjener ministeren. Et departement ledes av en departementchef, som dermed er ministeriets øverste administrative leder, mens ministeren ivaretar den politiske ledelsen. Grensen mellom de to områdene kan naturligvis være mere eller mindre tydelig.

Under departementet, og som en del av ministeriet, kan være et antall direktorater, etater og andre institusjoner.

Da den danske regjeringen i 1943 under okkupasjonen trådte tilbake, ble den avløst av departementsjefstyret, som varte frem til frigjøringen.