Direktorat

statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver

Et direktorat er et statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver og som har hele landet som virkefelt. Det har en faglig rolle, altså at det utvikler, forvalter og formidler kunnskap om sitt fagfelt/saksområde. Denne kunnskapsfunksjonen vil ofte være knyttet til det løpende arbeidet med myndighetsoppgaver, men kan også være uavhengig av dette. Alle tilsynsorganer regnes som direktorater. Som navnet tilsier, er direktorater underlagt en direktør.

I den europeiske union tilsvarer generaldirektorat departement i Kommisjonen. I Russland er presidentadministrasjonen inndelt departementer oftest med direktorat i navnet.

Direktorater i NorgeRediger

Utdypende artikkel: Norske direktorater

Til forskjell fra mange andre land har direktoratsordningen lang tradisjon i Norge. Et av de sentrale spørsmålene i utviklingen av norsk sentralforvaltning har vært om det under det enkelte departement skal være egne sentraladministrative organer (direktorater) for å håndtere deler av arbeidsoppgavene innenfor departementsområdet.

Eksempler på direktoratRediger

Eksterne lenkerRediger