Direktorat

statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver
Enkelte norske direktoraters kronede emblem
Emblem Direktorat
Nåværende
Emblem of the Norwegian Directorate of Fisheries.svg
Fiskeridirektoratet
Emblem of the Norwegian Directorate of Mining.svg
Direktoratet for mineralforvaltning
Emblem of the Norwegian Water Resources and Energy Directorate.svg
Norges vassdrags- og energidirektorat
Emblem of the Norwegian Petroleum Directorate.svg
Oljedirektoratet
Emblem of the Norwegian Public Roads Administration.svg
Vegdirektoratet
Emblem of the Norwegian Directorate of Public Construction and Property.svg
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Forhenværende
Emblem of the Norwegian Civil Defence.svg
Direktoratet for sivilt beredskap
Emblem of the Norwegian Air Traffic and Airport Management.svg
Luftfartsdirektoratet
Emblem of the Norwegian Prison Board.svg
Kriminalomsorgsdirektoratet
Emblem of the Norwegian Directorate for Fire and Electrical Safety.svg
Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Emblem of the Norwegian Directorate for Product and Electrical Safety.svg
Direktoratet for produkt- og elsikkerhet
Emblem of the Norwegian Directorate of the State Forests.svg
Direktoratet for statens skoger

Et direktorat er et statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver og som har hele landet som virkefelt. Det har en faglig rolle, altså at det utvikler, forvalter og formidler kunnskap om sitt fagfelt/saksområde. Denne kunnskapsformidlingen vil ofte være knyttet til det løpende arbeidet med myndighetsoppgaver, men kan også være uavhengig av dette. Alle tilsynsorganer regnes som direktorater. Et direktorat ledes av en direktør.[1]

I Den europeiske union tilsvarer generaldirektorat departement i Europakommisjonen. I Russland er presidentadministrasjonen inndelt i departementer, som som oftest har ordet «direktorat» i navnet.[trenger referanse]

Direktorater i NorgeRediger

Norge har hatt enkelte statlige direktorater en god stund, bl.a. Sjøfartsdirektoratet (opprettet 1962), Fiskeridirektoratet (opprettet 1906) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE; opprettet 1921). NVE er en etterfølger av Canaldirectionen (opprettet 1804). Slik sett har den norske direktoratsordningen utspring i tiden da Norge var underlagt den danske kronen. Et sentralt spørsmål i utviklingen av norsk sentralforvaltning har vært hvorvidt det skal opprettes egne sentraladministrative organer (direktorater) underlagt de respektive departementene, for å håndtere deler av arbeidsoppgavene innenfor det aktuelle departementets ansvarsområde.

Liste over alle norske direktoratRediger

Liste over norske direktorat
Organisasjonsnavn nettsted Org.nr. Direktør
Arbeids- og velferdsdirektoratet nav.no 889640782 Hans Christian Holte
Arbeidstilsynet arbeidstilsynet.no 974761211 Trude Vollheim
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bufdir.no 986128433 Mari Trommald
Brønnøysundregistrene brreg.no 974760673 Lars Peder Brekk
Datatilsynet datatilsynet.no 974761467 Bjørn Erik Thon
Direktoratet for byggkvalitet dibk.no 974760223 Morten Lie
Direktoratet for e-helse ehelse.no 915933149 Christine Bergland
Digitaliseringsdirektoratet digdir.no 991825827 Steffen Sutorius
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard dirmin.no 974760282 Randi Skirstad Grini
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dsb.no 974760983 Cecilie Daae
Direktoratet for utviklingssamarbeid norad.no 971277882 Jon Karleiv Andreas Lomøy
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring dfo.no 986252932 Hilde Singsaas
Finanstilsynet finanstilsynet.no 840747972 Morten Baltzersen
Fiskeridirektoratet fiskeridir.no 971203420 Liv Kristin Holmefjord
Folkehelseinstituttet fhi.no 983744516 Camilla Stoltenberg
Forbrukertilsynet forbrukertilsynet.no 974761335 Elisabeth Lier Haugseth
Helsedirektoratet helsedirektoratet.no 983544622 Bjørn Dagfinn Guldvog
Husbanken Husbanken.no 942114184 Osmund Kaldheim
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet imdi.no 987879696 Libe Rieber-Mohn
Jernbanedirektoratet jernbanedirektoratet.no 916810962 Kirsti Lovise Slotsvik
Justervesenet justervesenet.no 874761192 Geir Andreas Samuelsen
Kompetanse Norge kompetansenorge.no 974788985 Gina Elisabeth Lund
Konkurransetilsynet konkurransetilsynet.no 974761246 Lars Sørgard
Kontoret for voldsoffererstatning voldsoffererstatning.no 986187243 Marit Louise Zahl Jonassen
Kriminalomsorgsdirektoratet kriminalomsorgen.no 911830868 Marianne Vollan
Kulturtanken rikskonsertene.no 974761114 Lin Marie Holvik
Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan 919477822 Roar Olsen
Kunst i offentlige rom koro.no 974778998 Svein Bjørkås
Kystverket kystverket.no 874783242 Per Jan Osdal (konst.)
Landbruksdirektoratet slf.dep.no 981544315 Jørn Rolfsen
Lotteri- og stiftelsestilsynet lottstift.no 982391490 Bjørn Morten Øen (konst.)
Luftfartstilsynet luftfartstilsynet.no 981105516 Lars Egil De Lange Kobberstad
Lånekassen lanekassen.no 960885406 Marianne van Den Houten Andreassen
Mattilsynet mattilsynet.no 985399077 Harald Johannes Gjein
Medietilsynet medietilsynet.no 974760886 Mari Velsand
Miljødirektoratet miljodir.no 999601391 Ellen Christine Hambro
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet nkom.no 974446871 Elisabeth Sørbøe Aarsæther
Nasjonal sikkerhetsmyndighet nsm.stat.no 985165262 Kjetil Nilsen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen nokut.no 985042667 Terje Mørland
Norges vassdrags- og energidirektorat nve.no 970205039 Per Sanderud
Norsk akkreditering akkreditert.no 986028307 Inger Cecilie Laake
Norsk filminstitutt nfi.no 892211442 Sindre Guldvog
Norsk kulturråd kulturrad.no 971527412 Kristin Danielsen
Norsk pasientskadeerstatning npe.no 984936923 Rolf Gunnar Jørstad
Norsk polarinstitutt npolar.no 971022264 Ole Arve Misund
Oljedirektoratet npd.no 870917732 Bente Nyland
Patentstyret patentstyret.no 971526157 Toril Foss
Pensjonstrygden for sjømenn pts.no 940415683 Geir Bø
Petroleumstilsynet ptil.no 986174613 Anne Næss Myhrvold
Politidirektoratet politi.no 982531950 Odd Reidar Humlegård
Riksantikvaren riksantikvaren.no 974760819 Jørn Holme
Sivil klareringsmyndighet skm.stat.no 918929673 Gudmund Gjølstad
Sjøfartsdirektoratet sjofartsdir.no 974761262 Olav Akselsen
Skattedirektoratet skatteetaten.no 974761076 Hans Christian Holte
Statens havarikommisjon for transport aibn.no 881143712 William Johan Bertheussen
Statens helsetilsyn helsetilsynet.no 974761394 Jan Fredrik Andresen
Statens jernbanetilsyn sjt.no 979363974 Erik Ørnulfson Reiersøl-Johnsen
Statens kartverk kartverket.no 971040238 Anne Cathrine Frøstrup
Statens legemiddelverk legemiddelverket.no 974761122 Audun Hågå
Statens sivilrettsforvaltning sivilrett.no 986186999 Anne Pauline Jensen
Statens strålevern nrpa.no 867668292 Ole Johan Harbitz
Statistisk sentralbyrå ssb.no 971526920 Birger Vikøren (konst.)
Tolldirektoratet toll.no 974761343 Øystein Børmer
Utdanningsdirektoratet udir.no 970018131 Hege Nilssen
Utlendingsdirektoratet udi.no 974760746 Frode Forfang
Valgdirektoratet valg.no 916132727 Bjørn Sverre Berg
Vegdirektoratet vegvesen.no 971032081 Terje Moe Gustavsen
Vegtilsynet vegtilsynet.com 917928010 Trude Tronerud Andersen

ReferanserRediger

  1. ^ [1] - Stortinget - ordliste, hentet 20. juni 2020

Eksterne lenkerRediger