Canaldirectionen

Canaldirectionen er en tidligere norsk etat, og var forløperen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).[1]

Etaten ble etablert under Rentekammeret i København 8. juni 1804 av danskekongen, kong Christian VII, for å forberede byggingen av kanaler i Norge. Den fikk stor betydning for å bedre samferdselen i Norge på 1800-tallet, men da jernbanenettet ble bygget ut, ble kanalbyggingen utkonkurrert og sterkt nedprioritert.

ReferanserRediger