Direktør (femininum: direktrise, lite brukt idag) er ofte tittel for et medlem av en direksjon eller den daglige lederen for et privat eller offentlig foretak. I foretak med flere direktører vil én direktør være administrerende direktør, generaldirektør e.l. og de andre direktørene underordnet denne.

Sammensetninger rediger

Tittelen direktør brukes også i sammensetninger, som for eksempel avdelingsdirektør, fagdirektør o.l. Tittelen brukes normalt først når stillingen er overordnet andre sjefer i respektive adveldinger. Som for eksempel markedsdirektør som er nærmeste overordnet for flere enn en markedsjefer, ellers så har stillingen ingen funksjon i realiteten.

Disponent rediger

Tidligere ble tittelen disponent også brukt med tilsvarende betydning. Disponent ble gjerne brukt for mindre virksomheter, men er lite brukt i norsk språk i dag.