Åpne hovedmenyen

Direktoratet for forvaltning og IKT

Norsk forvaltningsorgan
Direktoratet for forvaltning og ikt
Difi
TypeDirektorat
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2008; 11 år siden (2008-01-01)[1]
DirektørSteffen Sutorius[2]
HovedkontorGrev Wedels plass 9, Oslo
Lokale leddLeikanger
EierKommunal- og moderniseringsdepartementet
Ansatte281 (2016)[3]
Nettsidedifi.no

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) er et norsk statlig direktorat som ble opprettet 1. januar 2008 og ligger under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etaten har særlig ansvar for digitalisering av offentlig sektor, offentlige anskaffelser og forvaltningsutvikling.[4] Difi er fagorgan for forvaltnings- og IKT-politikken i offentlig sektor.[5] Direktoratet har ansvar for kunnskapsformidling, utredning og anbefaling av standarder, utvikling av veiledere samt forvaltning og drift av teknologiske felleskomponenter.

Difi endrer navn til Digitaliseringsdirektoratet 1. januar 2020.[6]

BakgrunnRediger

Difi ble opprettet for å «medverke til at statsforvaltninga kan kjenneteiknast av kvalitet, effektivitet, brukarretting, openheit og medverknad og at ho er organisert og leidd på ein god og målretta måte, med naudsynleg samordning på tvers av sektorar.»[7]

Difi var ved etableringen i 2008 underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og besto av ca. 100 personer fra Statskonsult, E-handelssekretariatet, Norge.no og FAD. I dag er Difi underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hadde i alt 265 medarbeidere, fordelt på 171 i Oslo og 94 i Leikanger, ved årsslutt 2014. Hans Christian Holte var direktør i Difi fra 2008 til juni 2013. Ingelin Killengreen tok permisjon fra sin stilling som departementsråd for å være fungerende direktør i Difi fra 1. desember 2013 og fram til 2016. 1. mai 2016 tiltrådte Steffen Sutorius som direktør.

Hvert år får Difi et tildelingsbrev som gir de økonomiske rammene, fastsetter fullmakter, prioriteringer, resultatmål og krav til rapportering. Samtlige tildelingsbrev er tilgjengelig på regjeringens nettsider[8].

Difi utgir årlig ca. 15 rapporter. En firedel av disse lastes ned mindre enn 30 ganger og en firedel har vært lastet ned mer enn 500 ganger. De mest populære har vært en veileder med tips til bruk av sosiale medier for forvaltningen[9] og en rapport om digitale arkitekturprinsipper.


NettstederRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger