Statskonsult var en norsk statlig organisasjon som leverte rådgivning, bistand og evaluering rettet mot omstilling i offentlig sektor. Organisasjonen hadde sin historie tilbake til 1947 da Rasjonaliseringskontoret, senere kalt Statens rasjonaliseringsdirektorat, ble opprettet. Den var underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Rasjonaliseringsdirektoratet skiftet navn til Statskonsult i 1988.

Statskonsult var frem til 1. januar 2004 et direktorat, men ble da omdannet til et heleid statlig aksjeselskap.

9. mai 2007 kunngjorde fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys at Statskonsult ville bli avviklet 1. juli 2007. Oppgavene ble overført til Direktoratet for forvaltning og informasjons- og kommunikasjonsteknologi sammen med Norge.no og E-handelssekretariatet.

Eksterne lenker

rediger