Direktoratet for forvaltning og IKT

Norsk forvaltningsorgan

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) var et norsk direktorat som lå under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det ble nedlagt 31. desember 2019. Den 1. januar 2020 ble Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) samla i det nye Digitaliseringsdirektoratet. Difis samfunnsoppdrag var å være det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentlig sektor.

Direktoratet for forvaltning og IKT
Difi
TypeNorsk direktorat
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2008
Opphørt31. desember 2019
Org.nummer991 825 827
HovedkontorOslo
Lokale leddLeikanger
UnderlagtFornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Ansatte100
Nettsidehttps://www.difi.no/

BakgrunnRediger

AnsvarsområdeRediger

Difi var fagorgan for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet på fagområdene ledelse, organisering, offentlige anskaffelser og digitalisering i offentlig sektor. Difi forvaltet også de nasjonale felleskomponentene Digital postkasse, ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Difi forvaltet også flere andre fellesløsninger som Doffin.no, eInnsyn (tidligere Offentlig elektronisk postjournal), Norge.no og data.norge.no. Difi ble opprettet for å «medverke til at statsforvaltninga kan kjenneteiknast av kvalitet, effektivitet, brukarretting, openheit og medverknad og at ho er organisert og leidd på ein god og målretta måte, med naudsynleg samordning på tvers av sektorar.»[1]

Rapporteringslinjer og bemanningRediger

Difi var ved etableringen i 2008 underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og besto av ca. 100 personer fra Statskonsult, E-handelssekretariatet, Norge.no og FAD.

Tidligere direktørerRediger

Hans Christian Holte var direktør i Difi fra 2008 til juni 2013. Ingelin Killengreen tok permisjon fra sin stilling som departementsråd for å være fungerende direktør i Difi fra 1. desember 2013 og fram til 2016. 1. mai 2016 tiltrådte Steffen Sutorius som direktør.

Tjenester og nettsiderRediger

Difi sto for driften av flere tjenester og nettsider:

ReferanserRediger

  1. ^ Regjeringens beskrivelse av formålet i statsbudsjettet for 2008 St.prp.nr 1 (2007-2008) FAD, kap 1521