Nærings- og fiskeridepartementet

norsk departement

Nærings- og fiskeridepartementet (forkortet NFD) er et norsk departement som ble opprettet 1. januar 2014.[2]

Nærings- og fiskeridepartementet
NFD
Statsikon.svg
TypeDepartement
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2014; 8 år siden (2014-01-01)[1]
Org.nummer912 660 680
HovedkontorOslo
UnderlagtNorges regjering
Nettsidenfd.regjeringen.no

Departementet består av de tidligere Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med unntak av kyst- og miljøavdelingen og deler av avdelingen for forskning, styring og administrasjon. I tillegg fikk departementet overført konkurransepolitisk avdeling fra det tidligere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, samt ansvaret for selskapslovgivning fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Politisk ledelseRediger

Nærings- og fiskeridepartementet har to statsråder:

  • Næringsministeren har ansvaret for statens eierskapspolitikk og forvaltning av statlig eierskap i selskaper der departementet forvalter statens eierskapsinteresser, næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, handelspolitikk herunder handelsavtaler, konkurransepolitikk, politikk for maritime næringer og skipsfart, utvikling av enkeltnæringer, forenkling, reiseliv mv. og selskapslovgivningen.
  • Fiskeri- og sjømatministeren har ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikk, sjømatpolitikk og marin forsknings- og innovasjonspolitikk.

OrganisasjonRediger

Departementet er organisert i åtte avdelinger, i tillegg til Departementsrådens kontor og Kommunikasjonsseksjonen:[3]

  • Administrasjonsavdelingen
  • Eierskapsavdelingen
  • Næringspolitisk avdeling
  • Maritim avdeling
  • Handelspolitisk avdeling
  • Forsknings- og innovasjonsavdelingen
  • Fiskeri- og havbruksavdelingen
  • Konkurransepolitisk avdeling

Fra april 2020 ble NFD det første departementet med eget lokalkontor. Dette skal forvalte all grunn på Svalbard som er eiet av staten ved NFD.[4]

Etater og virksomheterRediger

Underliggende etaterRediger

Tilknyttede virksomheterRediger

Departementet forvalter dessuten statens eierskap i en rekke andre hel- og deleide aksjeselskaper.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger