Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet er en norsk statlig etat som håndhever konkurranseregulering gjennom håndhevelse av konkurranseloven. Etaten ble etablert 1. januar 1994 og erstattet Prisdirektoratet og Statens pristilsyn. Den er nå underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Konkurransetilsynet
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 1994; 30 år siden (1994-01-01)
Org.nummer974761246
KonkurransedirektørTina Søreide
HovedkontorBergen
UnderlagtNærings- og fiskeridepartementet
MisjonKonkurranseregulering
FokusKonkurranse
Ansatte Ca. 100 (2018)
Nettstedwww.konkurransetilsynet.no (no)
Kart
Konkurransetilsynet
60°23′24″N 5°20′07″Ø

Bakgrunn

rediger

Konkurranseloven av 2004 har som formål «å fremme konkurranse for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser». Hovedmålet er at aktører som opererer i norske markeder etterlever konkurransereglene ettersom konkurranse er et virkemiddel for å oppnå velfungerende markeder.

Det skal tas særlig hensyn til forbrukernes interesser ved anvendelse av loven. Loven forbyr samarbeid som begrenser konkurransen og misbruk av dominerende stilling. Bedrifter har plikt til å melde fusjoner og oppkjøp til Konkurransetilsynet, og tilsynet kan gripe inn mot oppkjøp og fusjoner som begrenser konkurransen vesentlig. Tilsynet kan på selvstendig grunnlag vurdere offentlige ordninger og reguleringer og påpeke konkurransebegrensende effekter.

Konkurransetilsynets jobb er å håndheve konkurranseloven. Gjennom loven er det tre hovudområder som Konkurransetilsynet jobbar med; ulovlig samarbeid (§10), misbruk av dominerende stilling (§11) og fusjonskontroll (§16). Manglende håndheving av de tre hovedområdene kan føre til svekket konkurranse til ulempe for forbrukere og samfunnet i form av høyere priser, dårligere tilbud, dårligere kvalitet og lavere innovasjonstakt.

Gjennom veiledning og dialog med næringslivet, effektiv håndheving av konkurranseloven, vedtak om overtredelsesgebyr og gjennom god informasjonsvirksomhet, vil Konkurransetilsynet forebygge og stanse ulovlig konkurransehemmende aktiviteteter.

Tilsynet var i 2007 ferdig med flyttingen fra Oslo til Bergen og ble etter hvert lokalisert i Telegrafbygningen. Flyttingen hadde sin bakgrunn i Stortingets flyttevedtak om statlige tilsyn. I juni 2016 flyttet Konkurransetilsynet til nye lokale i Zander Kaaes gate 7 i Bergen.

Tilsynet ble ledet av konkurransedirektør Knut Eggum Johansen fra april 1999. 1. april 2011 overtok Christine Meyer stillingen som konkurransedirektør før hun gikk videre til stilling som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå.

Magnus Gabrielsen var fungerende konkurransedirektør fra 1. september 2015 og frem til januar 2016 da Lars Sørgard tiltrådte stillingen som konkurransedirektør. Sørgard kom fra professor-stilling ved Norges Handelshøyskole.[1] I august 2021 ble det klart at Sørgard skulle tilbake til professorstillingen etter endt åremål[2], og 10.12.2021 ble Tina Søreide utnevnt til ny konkurransedirektør[3]. Søreide kom i likhet med Sørgard fra stilling som professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole.[4]

Historie og direktører

rediger

[5] Konkurransetilsynet har sin bakgrunn i Statens Prisdirektorat, dannet 1917. Prisreguleringen hadde sin bakgrunn i behovet for å dempe sterke prissvingninger i krigstid eller tider med knapphet eller krise. I mellomkrigstiden var Wilhelm Thagaard prisdirektør, og var blant annet opptatt av å bekjempe kartelltendenser under parikrisen på 1920-tallet. Etter vedtak av en anti-trustlov i 1926 endret etaten navn til Trustkontrollkontoret.

Administrasjonsrådet under andre verdenskrig endret etatens navn igjen til Prisdirektoratet, i tråd med krigstidens vareknapphet og senere varerasjonering. Etter krigen fortsatte direktoratet sin virksomhet, siden Norge videreførte mengderasjoneringene etter krigen for å få bukt med det inflasjonspresset som lå latent i kombinasjonen av varemangel og stor pengemengde. Etter diskusjonene om utvidede fullmaktslover i 1953, endte det med vedtak av en permanent prislov. Et nytt Prisråd overtok nå en del av den type oppgaver Trustkontrollkontoret hadde hatt i mellomkrigstiden. Rådet hadde en domstolkompetanse i blant annet boikottsaker,[trenger referanse] og ble oppløst først i 1993 da konkurranseloven trådte i kraft.

Lokalt var Prisdirektoratet sterkt, og i 1958 ble lokalkontorene styrket og omdannet til et parallelt organ – Statens pristilsyn. Det ble vedtatt flere nye konkurranserelaterte lover på 1960-tallet, og husleieregulering av boliger i storbyene ble innført i 1967. På denne tiden ble de siste mengdereguleringene for fysiske varer opphevd, etter dette var bare finanssektoren og enkelte bransjer fortsatt strengt regulert. På 1980-tallet ble også kredittpolitikken liberalisert, og under bankkrisen i det tiåret ble det sterkere press for å regulere blant annet bankenes utlånsvirksomhet. I 1985 fikk Prisdirektoratet og Statens pristilsyn (lokalt) ansvar for å håndheve både kredittkjøpsloven og Markedsføringsloven.

Ryssdal-utvalget la i 1991 fram innstillingen NOU 1991: 27 Konkurranse for effektiv ressursbruk, om ny konkurranselovgivning. I 1993 ble Konkurranseloven vedtatt, til avløsning av prisloven fra 1953. Samtidig endret etaten navn til dagens betegnelse.

Pris- og konkurransedirektører

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ regjeringen.no Meyer ny konkurransedirektør 17.12.2010
  2. ^ «Lars Sørgard søker ikke nytt åremål som konkurransedirektør». e24.no. Besøkt 1. juni 2022. 
  3. ^ fiskeridepartementet, Nærings-og (10. desember 2021). «Tina Søreide blir ny konkurransedirektør». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 1. juni 2022. 
  4. ^ «Tina Søreide blir ny konkurransedirektør - Konkurransetilsynet». 10. desember 2021. Besøkt 1. juni 2022. 
  5. ^ Framstillingen bygger i stor grad på: Historikk Arkivert 29. januar 2012 hos Wayback Machine. - oversiktsside hos Konkurransetilsynet. Besøkt 20. desember 2010.
  6. ^ Bakke, Egil (1992). Glimt fra Prisdirektoratets historie: statens prisdirektorat, trustkontrollkontoret, prisdirektoratet, konkurransetilsynet? : 1917-1992. Oslo: Direktoratet. 

Eksterne lenker

rediger