Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) ble vedtatt 5. mars 2004 og trådte i kraft 1. mai 2004.

Konkurranseloven
TypeLov
VirkeområdeNorge
I kraft1. mai 2004
FormålKonkurranse
Nettsidelovdata.no

Loven har som formål å fremme konkurranse for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det skal tas særlig hensyn til forbrukernes interesser ved anvendelse av loven. Loven forbyr samarbeid som begrenser konkurransen og misbruk av dominerende stilling.

Loven gjelder ikke for arbeids- og ansettelsesvilkår.

Konkurransetilsynet håndhever loven.

Eksterne lenker

rediger