Prosjektveiviseren er et nettbasert veiledningsopplegg for gjennomføring av IKT-prosjekter i offentlig sektor. Formålet er å styrke ledelse, planlegging og kvalitet i offentlige IKT-prosjekter, og medvirke til gjenbruk og helhet i IT-løsningene på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Prosjektveiviserens primære målgrupper er prosjektledere og prosjekteiere i offentlig sektor. Prosjektveiviseren bygger på universelle prinsipper for god praksis innen prosjektledelse, basert på PRINCE2[1].

Prosjektveiviseren
Kommersielt?Nei
Type nettstedOffentlig nettsted
Tilgjengelige språkbokmål, nynorsk
Eier(e)Digitaliseringsdirektoratet
Utgitt avDigitaliseringsdirektoratet

Per januar 2020 er den nyeste versjonen av Prosjektveiviseren versjon 4.0, som ble lansert i november 2019.[2]

Målgrupper

rediger

Prosjektveiviseren er rettet mot[3]:

  • Virksomhetsledelsen - og deres bruk av prosjekter som et sentralt virkemiddel for å realisere virksomhetens mål
  • Prosjekteiere - og deres rolle som bindeledd mellom linjeorganisasjon og prosjektet
  • Prosjektledere - og deres ansvar for overordnet planlegging og gjennomføring av prosjektet

Oversikt

rediger

Prosjektveiviseren består av fire forskjellige, men samspillende elementer:

  • Selve veiledningsopplegget som skal gi brukerne relevant informasjon og veiledning knyttet til gjennomføringen av IKT-prosjekter.
  • Et styringselement som skal sikre at informasjon i veiledningsdelen på løpende basis avspeiler den til en hver tid gjeldende IKT-politikk.
  • En samhandlingsdel som skal gi mulighet til å utveksle erfaringer og danne virtuelle og fysiske nettverk.
  • En formell organisasjon som skal ivareta redaksjonelle oppgaver og videreutvikling av løsningen.

Prosjektveiviseren samler veiledningsmateriell relatert til planlegging, gjennomføring og oppfølging av IKT prosjekter fra en rekke bidragsytere i ulike prosjektfaser, som kan minne om dem man finner i modeller for systemutvikling.

Innholdet er typisk malverk, veiledere og erfaringer med ulike temaer tilknyttet IKT prosjekter i offentlig sektor. Eksempelvis er veiledere om gevinstrealisering i IKT-prosjekter fra Direktoratet for økonomistyring, veiledere og informasjon om behandling av personopplysninger i IKT-prosjekter fra Datatilsynet, og erfaringer fra større prosjekter fra Skattedirektoratet med flere.

Organisering

rediger

Prosjektveiviseren består av et redaksjonsråd og en styregruppe. Frem til 1. januar 2020 var det Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som forvaltet og administrerte løsningen, med avdelingsdirektør Jens Nørve som prosjektleder. Difi ble nedlagt 31.12.2019 og erstattet av det nye Digitaliseringsdirektoratet, som også viderefører Prosjektveiviseren.[2]

Historikk (versjoner)

rediger

4.0 - november 2019 3.2 - februar 2019 3.1 - februar 2018 3.0 - mai 2017 2.6 - januar 2017 2.5 - november 2015 2.4 - desember 2014 2.3 - juni 2014 2.2 - mars 2014 2.1 - desember 2013 2.0 - desember 2012: PRINCE2 1.0 - oktober? 2009

Teknisk plattform

rediger

Nettstedet prosjektveiviseren.no ble i likhet med andre portaler i Difi som anskaffelser.no, Standardiseringsportalen Arkivert 25. mars 2012 hos Wayback Machine. og Difi.no bygget på publiseringssystemet Zope Topic Maps (ZTM), som benytter seg av emnekart for å representere informasjon. Samhandlingsdelen bygger på plattformen Liferay. Begge løsningene er fri programvare.

Referanser

rediger
  1. ^ «Axelos: PRINCE2 | Digitaliseringsdirektoratet». www.prosjektveiviseren.no. Arkivert fra originalen 25. januar 2021. Besøkt 8. februar 2021. 
  2. ^ a b «Om Prosjektveiviseren | Digitaliseringsdirektoratet». www.prosjektveiviseren.no. Arkivert fra originalen 10. august 2020. Besøkt 17. januar 2020. 
  3. ^ «Hva er Prosjektveiviseren? | Digitaliseringsdirektoratet». www.prosjektveiviseren.no. Arkivert fra originalen 27. februar 2021. Besøkt 10. februar 2021. 

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata