Prosjektstyring fokuserer på hvordan enkeltprosjekter skal kjøres for å oppnå ønskede gevinster, ut fra ressursene man har tilgjengelig. Prosjekter går gjerne over ulike faser, fra en idéfase til en realiseringsfase. Et prosjekt i denne sammenheng er karakterisert ved at:

  • Fokus er på styring, koordinering, og leveranser innenfor tids-, kvalitets-, og kostnadsrammer.
  • Kvaliteten på leveransen måles i henhold til formålet og klare krav
  • Bruk av business case fokuserer på korrekt budsjettering i forhold til leveransen
  • Risiko knyttes til kostnader, kvalitet og tidsfrister for leveransen
  • Planlegging er produkt- og aktivitetsorientert
  • Gevinster realiseres i henhold til leveransens formål

Sammen med prosjektorganisering er prosjektstyring en sentral aktivitet i prosjektledelse.

Se også rediger

Litteratur rediger

  • Office of Government Commerce (OGC) (2007). Managing Successful Programmes. London, UK: TSO (The Stationery Office). ISBN 978-0-11-331040-1.