Departementsråd

Embedsmannstilling i den Norske stat
Artikkelen inngår i serien om

Norsk forvaltningshierarki

Coat of arms of Norway.svg

Politisk nivå

Statsråd

Statssekretær

Politisk rådgiver

Administrativt nivå

Departementsråd (utenriksråd, regjeringsråd)

ekspedisjonssjef

spesialrådgiver

avdelingsdirektør

underdirektør

Eldre benevnelser

byråsjef

fullmektig

kopist

Departementsråd er den øverste faste embedsmannen i et norsk departement. En departementsråd er direkte underlagt sjefen for departementet, som er en statsråd. Departementsrådens oppgave er å være administrativ sjef for departement og ministerens nærmeste administrative rådgiver.

Ved Statsministerens kontor kalles stillingen siden 2001 regjeringsråd (departementsråd 1987-2001), i Utenriksdepartementet utenriksråd, i Finansdepartementet finansråd og i Forsvarsdepartementet forsvarsråd. Regjeringsråden er statsrådets og regjeringens sekretær, fremste administrative rådgiver for statsministeren og Regjeringen, og administrativ sjef for Statsministerens kontor.

Utenriksrådembetet ble opprettet i 1922. 8. mai 1945 ble det ansatt forhåndsutpekte koordinatorer i departementene, som ble gitt tittelen rådmann. Deres funksjonstid utløp 13. desember 1945. Senere er deres funksjon overtatt av departementsråder. Finansrådembetet og forsvarsrådembetet ble opprettet i 1952.

Departementsrådene i Norge har lunsj sammen hver onsdag.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ «Departementsrådenes karakterbok». Besøkt 18. juli 2016.