Departementsråd

Embedsmannstilling i den Norske stat

Departementsråd er den øverste faste embedsmannen i et norsk departement. En departementsråd er direkte underlagt sjefen for departementet, som er en statsråd. Departementsrådens oppgave er å være administrativ sjef for departement og ministerens nærmeste administrative rådgiver.

Artikkelen inngår i serien om

Norsk forvaltningshierarki


Politisk nivå

Statsråd

Statssekretær

Politisk rådgiver

Administrativt nivå

Departementsråd (utenriksråd, regjeringsråd)

ekspedisjonssjef

spesialrådgiver

avdelingsdirektør

underdirektør

Eldre benevnelser

byråsjef

fullmektig

kopist

Ved Statsministerens kontor kalles stillingen siden 2001 regjeringsråd (departementsråd 1987–2001), i Utenriksdepartementet utenriksråd, i Finansdepartementet finansråd og i Forsvarsdepartementet forsvarsråd. Regjeringsråden er statsrådets og regjeringens sekretær, fremste administrative rådgiver for statsministeren og Regjeringen, og administrativ sjef for Statsministerens kontor.

Utenriksrådembetet ble opprettet i 1922. 8. mai 1945 ble det ansatt forhåndsutpekte koordinatorer i departementene, som ble gitt tittelen rådmann. Deres funksjonstid utløp 13. desember 1945. Senere er deres funksjon overtatt av departementsråder. Finansrådembetet og forsvarsrådembetet ble opprettet i 1952.

Departementsrådene har lunsj sammen hver onsdag.[1]

Referanser rediger

  1. ^ «Departementsrådenes karakterbok». Besøkt 18. juli 2016.