Liste over norske departementer

Wikimedia-listeartikkel

En liste over departementer i Norge, oppdatert 16. oktober 2023.

Nåværende departementer rediger

 1. Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 2. Barne- og familiedepartementet
 3. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
 4. Energidepartementet
 5. Finansdepartementet
 6. Forsvarsdepartementet
 7. Helse- og omsorgsdepartementet
 8. Justis- og beredskapsdepartementet
 9. Klima- og miljødepartementet
 10. Kommunal- og distriktsdepartementet
 11. Kultur- og likestillingsdepartementet
 12. Kunnskapsdepartementet
 13. Landbruks- og matdepartementet
 14. Nærings- og fiskeridepartementet
 15. Samferdselsdepartementet
 16. Utenriksdepartementet

Nedlagte departementer rediger

Navn Fra Til
Arbeids- og sosialdepartementet ASD 2004 2005
1. departement: Finans- og skattevesen, offentlige kasser, det alminnelige regnskapsvesen 1814 1814
2. departement:Indre bestyrelse vedkommende det benefiserte gods, de offentlige stiftelser, politi, vei- og telegrafsaker, post- og skyssvesenet, sesjonssaker 1814 1814
3. departement: Rettspleien, juridiske spørsmål, bevillinger 1814 1814
4. departement: Handels- og tollsaker 1814 1814
5. departement: De offentlige håndverks- og fabrikkanlegg, skog- og bergvesen 1814 1815
Administrasjonsdepartementet AD 1993 1996
Arbeidsdepartementet ABD 1885 1946
Arbeids- og administrasjonsdepartementet AAD 1998 2004
Barne- og familiedepartementet BFD 1991 2005
Departementet for familie og forbrukarsaker DFF 1956 1972
Departementet for utviklingshjelp DUH 1984 1989
Familie- og forbrukardepartementet FFD 1990 1990
Fiskeridepartementet 1946 2004
Fiskeri- og kystdepartementet FKD 2004 2013
Forbruker- og administrasjonsdepartementet FAD 1972 1989
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet FAD 2005 2013
Forsyningsdepartementet 1939 1942
Forsynings- og gjenreisingsdepartementet FSD 1942 1950
Handels-, sjøfarts- og industridepartementet HD 1916 1947
Handelsdepartementet / Handels- og skipsfartsdepartementet HD 1947 1987
Helsedepartementet HD 2002 2004
Indredepartementet 1846 1903
Industridepartementet IND 1947 1987
Kirke- og kulturdepartementet KKD 1990 1990
Kirke- og undervisningsdepartementet KUD 1814 1989
Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet KUF 1991 2001
Kommunal- og arbeidsdepartementet KAD 1948 1989
Kommunal- og arbeidsdepartementet KAD 1993 1997
Kommunaldepartementet KOM 1990 1992
Kultur- og vitenskapsdepartementet KVD 1982 1989
Kulturdepartementet KD 1991 2001
Landbruksdepartementet 1900 2004
Lønns- og prisdepartementet LPD 1955 1972
Moderniseringsdepartementet MOD 2004 2006
Næringsdepartementet ND 1988 1992
Nærings- og energidepartementet NOE 1993 1996
Nærings- og handelsdepartementet NHD 1997 2013
Olje- og energidepartementet OED 1978 1992[1]
Planleggings- og samordningsdepartementet PSD 1997 1997
Skipsfartsdepartementet SKD 1942 1945
Social- og industridepartementet
Sosialdepartementet SOS 1913 1993
Sosialdepartementet SOS 2002 2004
Sosial- og helsedepartementet SHD 1993 2001
Utdannings- og forskningsdepartementet UFD 1990 1990
Utdannings- og forskningsdepartementet UFD 2002 2006

Fotnoter rediger

 1. ^ Gjenopprettet i 1997

Se også rediger

Eksterne lenker rediger