Planleggings- og samordningsdepartementet

Planleggings- og samordningsdepartementet (PSD) var et norsk departement. Departementet ble opprettet ved sammenleggingen av Planleggingssekretariatet og Administrasjonsdepartementet den 1. januar 1997. Departementet var skapt for arbeidet med prosjektet «Det norske hus», og hadde ansvaret for langsiktig planlegging og samordning av regjeringens og departementets arbeid, samt for reformer i statsforvaltningen og samordning av regjeringens IT-politikk. Departementet ble nedlagt og oppgavene overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet den 1. januar 1998.

Planleggings- og samordningsdepartementet holdt til i Akersgata 59 i Oslo.

Se også rediger