Det norske hus

Det Norske Hus var et politisk slagord brukt av Thorbjørn Jaglands regjering om målene for regjeringens politikk frem mot årtusenskiftet. I regjeringens tiltredelseserklæring fra 1996 het det:

SitatGrunnmuren i Det Norske Hus er den samlede verdiskapningen innenfor et økologisk bærekraftig samfunn. De fire søylene som bærer huset er:
  • Nærings- og arbeidslivspolitikk.
  • Velferdspolitikk.
  • Kultur-, forsknings- og utdanningspolitikk.
  • Utenriks- og sikkerhetspolitikk.
Sitat
[1]

ReferanserRediger