Kultur- og likestillingsdepartementet

norsk departement
(Omdirigert fra «Kulturdepartementet»)

Kultur- og likestillingsdepartementet (forkortet KUD) er et norsk departement for norsk kulturpolitikk. Departementet har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, likestilling, pengespill og lotteri. Det endret navn til Kultur- og likestillingsdepartementet 1. januar 2022.[3]

Det kongelige kultur- og likestillingsdepartement
KUD
Offisielt navnKultur- og likestillingsdepartementet
TypeDepartement
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 1990[1]
Org.nummer972417866
HovedkontorGrubbegata 1, Oslo
UnderlagtNorges regjering
Ansatte 147 (i 2012)[2]
JurisdiksjonNorge
Nettstedwww.regjeringen.no
ErstatterKultur- og vitenskapsdepartementet
Kart
Kultur- og likestillingsdepartementet
59°54′51″N 10°44′42″Ø
Fasaden til Kulturdepartementet og deler av Høyesterett i Grubbegata 1 i Oslo.
Fasaden til Kulturdepartementet og deler av Høyesterett i Grubbegata 1 i Oslo.

Historie

rediger

Norge fikk et eget kulturdepartement for første gang i 1982, under navnet Kultur- og vitenskapsdepartementet. Før dette lå kultursakene under Kirke- og undervisningsdepartementet. Kirke- og undervisningsdepartementet ble etablert 17. november 1818.

 • Under Kåre Willochs regjering ble departementet i 1982 delt og ansvaret for kultursaker, høyere utdanning og forskning ble overført til det nye Kultur- og vitenskapsdepartementet.
 • I 1990 ble de to departementene reorganisert. De to nye departementene var Kirke- og kulturdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.
 • I 1991 ble kirkesakene tilbakeført, og departementene het Kulturdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
 • Fra 1. januar 2002 het departementene Utdannings- og forskningsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet.
 • Frem til 31. desember 2009 het departementet Kultur- og kirkedepartementet.
 • Fra 1. januar 2010 heter departementet Kulturdepartementet.
 • Fra 1. januar 2022 heter departementet Kultur- og likestillingsdepartementet.

Organisasjon

rediger

Øverste administrative leder er departementsråd Kristin Berge.

Departementet har lokaler i Regjeringskvartalet, Grubbegata 1.

Avdelinger

rediger

Departementets ansatte er fordelt på statsrådseksjonen, kommunikasjonsenheten og fem fagavdelinger:

 • Administrasjonsavdelingen har ansvar for budsjett, lønn og personal. Ledes av assisterende departementsråd Henning Henriksen.
 • Avdeling for sivilsamfunn og idrett har ansvar for den statlige idrettspolitikken, og det overordnede ansvaret for koordinering og samordning av statens forhold til frivillig sektor. Avdelingen har ansvaret for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål, til samfunnsnyttige- og humanitære organisasjoner og Frifond. I det overordnede ansvaret for frivilligpolitikken ligger blant annet ansvaret for merverdiavgiftkompensasjon til frivillige organisasjoner, forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Frivillighetsregisteret og forenkling. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Lars Audun Granly.
 • Avdeling for tro, livssyn og kulturvern har ansvar for tros- og livssynspolitikken og det overordnede ansvaret for Opplysningsvesenets fond og Krigsgravtjenesten. Utvikling av den nasjonale politikken innenfor feltene arkiv, bibliotek, litteratur og språk ligger også til denne avdelingen, og koordinering av internasjonale saker på kulturområdet. Avdelingen forvalter organ og institusjoner, blant annet tilskuddsordningen til Den norske kirke, og lover og regelverk innenfor disse feltene. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Steinar Lien.
 • Kunst- og museumsavdelingen har ansvar for utviklingen av den nasjonale politikken innenfor feltene musikk, scenekunst, visuell kunst, museum og andre kulturvernsaker. Kultur og næring, kunstnerøkonomi, barne- og ungdomskultur, kulturbygg, frivillig kulturliv, samiske kulturformål og kultur i nordområdene sorterer også inn under ansvarsområdene til avdelingen. Avdelingen forvalter bevilgninger og tilskudd til statlige og ikke-statlige organ og institusjoner, og lover og regelverk innenfor ovennevnte felt. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Christine Hamnen.
 • Medieavdelingen har ansvar for redaksjonelle massemedia, film, videospill, opphavsrett, pengespill og stiftelser. Avdelingen har ansvar for forvaltingen av Medietilsynet, Norsk filminstitutt og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Avdelingen forvalter statens eieransvar for NRK AS, Filmparken AS og Norsk Tipping AS. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Nina Økland.
 • Kommunikasjonsenheten har ansvar for å informere om de politiske sakene og vedtakene i departementet. Enheten har den daglige kontakten med media og publikum. Enheten har kontakt med fagavdelingene og hjelper statsråden og politisk ledelse i mediesaker. Dette innebærer blant annet pressemeldinger, pressekonferanser, innlegg, taler, publisering på regjeringen.no m.m. Kommunikasjonssjefen er ansvarlig redaktør for departementets nettsider på regjeringen.no. Ledes av kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz.

Underliggende etater

rediger

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger