Norsk kulturråd

Norsk kulturråd er en norsk statsinstitusjon underlagt Kulturdepartementet. Rådet har ti medlemmer, alle oppnevnt av regjeringen. Rådet forvalter Norsk kulturfond og fordeler etter søknad midler til kulturformål i henhold medlemmenes faglige og kunstneriske skjønn og det sittende Stortingets prioriteringer. Videre er Kulturrådet rådgivende organ for det offentlige i kulturspørsmål. Rådet kan på egen hånd ta initiativ til kulturpolitiske konferanser, forsøks- og utredningsvirksomhet. Rådet administrerer de syv innkjøpsordningene for litteratur til norske bibliotek. Direktør fra 2011 var Anne Aasheim og fra 2016 Kristin Danielsen.[5]

Norsk kulturråd
TypeForvaltningsorgan
Org.nummer971 527 412[1]
Stiftet1965[2]
LandNorge
HovedkontorMølleparken 2, Oslo
DirektørKristin Danielsen
FormålScenekunst, billedkunst
Inntekt810 millioner kr (saldert budsjett 2016)[3]
Ansatte128 (i 2015)[4]
EierKulturdepartementet
Nettstedwww.kulturradet.no
Organisasjonskart

VirksomhetRediger

Kulturrådet deler årlig ut Norsk kulturråds ærespris. Norsk kulturråd har siden 2007 hatt ansvaret med å bestemme hvilke uke- og månedsaviser som skal få pressestøtte.[6]

I 2009 forvaltet rådet 905 millioner kroner årlig. 860 millioner av disse ble fordelt til kunst- og kulturformål – til litteratur, musikk og billedkunst, til stipender, utstillinger og offentlige innkjøp.[7] Tidligere ble Kulturrådets medlemmer oppnevnt av regjering og storting. Nå oppnevnes samtlige medlemmer av regjeringen. Rådsmedlemmene sitter for fire år av gangen og halvparten er til valg annethvert år. 80-90 medlemmer av underutvalg for forskjellige kunstarter vurderer støtte til prosjekter, søknader og rapporter. Disse skriver innstillinger som vurderes av Kulturrådets ti medlemmer.[8] Anne Aasheim er direktør fra 2011[9] etter at Guri Skjeldal hadde vært fungerende direktør etter at Ole Jacob Bulls åremålsperiode gikk ut 31. juli 2010.

Kulturrådets administrasjon har både sekretariats- og direktoratsoppgaver. Administrasjonen er sekretariat for det kollegiale organet Kulturrådet, og administrerer søknadene til Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. I tillegg har administrasjonen oppgaver tilknyttet museumsutvikling, forskning og utvikling samt internasjonale oppgaver. Kulturrådet er programpartner for noen av kulturutvekslingsprogrammene som finansieres gjennom EØS-midlene og kontaktpunkt for EUs kulturprogram Kreativt Europa. Administrasjonen forvalter også kulturnæringsstøtte, sammen med Innovasjon Norge og støtteordningen for Norsk-islandsk kultursamarbeid. Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken ligger også til Kulturrådets administrasjon.

I 2011 ble ABM-utvikling nedlagt, og ansvaret for bibliotekforvaltning overført til Nasjonalbiblioteket, arkivoppgavene ble i 2015 overført til Riksarkivet, mens forvaltning av museumsutvikling ligger til Kulturrådets administrasjon.

HistorieRediger

Kulturrådet ble opprettet i 1965 etter stortingsvedtak i 1964. Frem til 2009 ble fire av rådets dengang 13 medlemmer utnevnt av Stortinget, to av Kommunenes Sentralforbund og syv av kulturministeren. I dag utnevnes de ti rådsmedlemmene av Kongen i statsråd.

I 2008 ble ansvaret for å fordele hvor stor andel av rådets midler som skulle fordeles til henholdsvis scenekunst, litteratur, billedkunst, musikk, museumsformål eller allmenne kulturformål flyttet fra Kulturrådet til Kulturdepartementet.

Den daværende debattredaktøren i Aftenposten, Knut Olav Åmås, kritiserte sommeren 2010 det han oppfattet som Kulturrådets manglende selvstendighet overfor departementet: "Norsk kulturråd har i 2010 en ytterst forvirrende og forvirret rolle. Det tidligere vitale og selvstendige rådet er borte (...) Direktøren er en administrator uten stor innflytelse, fordi Kulturrådets virksomhet i stigende grad er bundet på hender og føtter. (...) Siden Åse Kleveland (Ap) var kulturminister i første halvdel av 90-tallet er Norsk kulturråd systematisk vingestekket og blitt en utfører av oppgaver som ikke anses som store nok til å fortjene plassering i Kulturdepartementet. Senere statsråder og ledere i embetsverket i departementet har vært enten uinteressert, uopplyst eller rett og slett aktivt villet begrense rådets selvstendighet."[7]

I 2013 ble den nye kulturrådsloven vedtatt. Dette er en ren rammelov som overlater til Kulturdepartementet å utfylle med forskrifter om kulturrådets virksomhet, men lovfester Kulturrådets uavhengige rolle som vedtaksmyndighet.[10][11]

Kulturrådets administrasjon flyttet fra Militærhospitalet til Mølleparken 2 ved Akerselva i 2013.

RådsmedlemmerRediger

Oppnevnt for 2016–2019[12]
Oppnevnt for 2014–2017[13]
Varamedlemmer
 1. Rami Maktabi, produsent for visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken i Østfold (f. 1968), (2016–2019)
 2. Kunstnerisk leder Luba Kuzovnikova (f. 1976) (2016–2019)
 3. Direktør Sven Åge Birkeland, Bergen (2014–2017)
 4. Direktør Roy Høibo, Sand (2014–2017)
 5. Forsker Kirsti Mathiesen Hjemdal, Kristiansand (2014–2017)

ReferanserRediger

 1. ^ Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
 2. ^ Norsk kulturråds endringshistorie
 3. ^ «Statsbudsjettforslaget for 2017». Arkivert fra originalen 11. oktober 2016. Besøkt 11. oktober 2016. 
 4. ^ Antall ansatte i følge NSD - Norsk senter for forskningsdatas forvaltningsdatabase
 5. ^ Kulturdepartementet (10. juni 2016). «Kristin Danielsen blir ny direktør for Norsk kulturråd». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 10. juni 2016. 
 6. ^ Olav Østrem (23. april 2009). «Er gjerne «overredaktør»». Klassekampen. Besøkt 26. april 2009. 
 7. ^ a b «Et råd som forvirrer». Aftenposten. 2. august 2010. Besøkt 15. oktober 2010. 
 8. ^ Ottar Grepstad (20. juli 2010). «Det nye kulturrådet». Dagens Næringsliv. 
 9. ^ «Anne Aasheim ny direktør i Kulturrådet». Kulturdepartementet. 15. oktober 2010. Besøkt 15. oktober 2010. 
 10. ^ lovdata Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) kunngjort 2013-06-07
 11. ^ regjeringen.no forslag til Forarbeider til Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)
 12. ^ «Henie Onstad-direktør Tone Hansen ny leder i Kulturrådet». Kulturdepartementet. 18. desember 2015. 
 13. ^ Nye rådsmedlemmer oppnevnt. Kulturrådet (12. august 2014)

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger