Åpne hovedmenyen

Kongen i statsråd

uttrykk som blir brukt om statsrådsmøtene der regjeringen samles under ledelse av Kongen og gjør formelle vedtak
Dronningen av Canada møter sitt statsråd, Det kongelige råd for Canada, i 1957.

Kongen i statsråd er den formelle betegnelsen når en konge møter sitt statsråd (regjeringen) for å treffe beslutninger. I monarkier med herskende dronning brukes betegnelsen Dronningen i statsråd.

Innhold

NorgeRediger

For hvilke saker som skal/må avgjøres i statsråd, se kongelig resolusjon

I Norge refererer «Kongen i statsråd» til det formelle møtet hvor regjeringen under ledelse av kongen er samlet på Slottet, normalt hver fredag klokken 11. Dersom kongen er syk eller på reise i utlandet, er det Kronprinsen som leder statsrådsmøtet i henhold til Grunnloven § 41. I lovgivningen, herunder i Grunnloven, brukes betegnelsen «Kongen i statsråd» (ofte forkortet til Kongen) også om Kongen som det statsrettslige organ som leder den utøvende makt.[1]

En beslutning som er fattet i Statsrådet under kongens ledelse er en kongelig resolusjon. Hvis Kronprinsen leder statsråd er beslutningen kronprinsregentens resolusjon, men de har den samme virkningen. Når verken kongen eller kronprinsen leder statsrådet, blir de resolusjoner som fattes, kalt regjeringens resolusjoner.[trenger referanse]

StorbritanniaRediger

Dronningen i statsråd (Queen-in-Council) (Kongen i statsråd når riket regjeres av en mannlig monark) er den konstitusjonelle betegnelsen på utøvelsen av den utøvende makt på øverste nivå i Storbritannia og de øvrige samvelderikene.[trenger referanse] Beskrivelsen betegner at monarken handler etter råd og med samtykke fra sitt kongelige råd (privy council) i Storbritannia og Canada eller statsrådet (executive council) i andre samvelderiker og i de canadiske provinsene.[trenger referanse] I andre samvelderiker enn Storbritannia og noen av de britiske besittelsene er monarkens myndighet delegert til en generalguvernør, viseguvernør eller guvernør, slik at den statsrettslige betegnelsen blir Generalguvernøren i statsråd, Viseguvernøren i statsråd eller Guvernøren i statsråd.[trenger referanse]

Etter britisk praksis gir Dronningen i statsråd den endelige, formelle avslutningen av avgjørelser som Kabinettet allerede har tatt, ved kongelig resolusjon. Etter britisk rettsorden kan domstolene etterprøve avgjørelser som tas.[2]

SverigeRediger

I Sverige fra 1975 har kongen ikke politisk makt og leder ikke regjeringsmøte, og godkjenner ikke statsminister. Unntatt, han leder møte i Utrikesnämnden.

ReferanserRediger

  1. ^ Grunnloven § 3
  2. ^ [1]

Eksterne lenkerRediger