Norsk kulturfond har til oppgave å stimulere norsk åndsliv, verne kulturarven og formidle kunst- og kulturverdier til så mange som mulig. Fondet ble opprettet etter stortingsvedtak i 1964, og administreres av Norsk kulturråd innenfor rammer som vedtas årlig av Stortinget. I 2010 fordelte fondet 430,1 millioner kroner.

Privatpersoner, organisasjoner og institusjoner kan søke tilskudd fra fondet innenfor områdene litteratur og tidsskrift, musikk, billedkunst og kunsthånderk, scenekunst, kulturvern, barne- og ungdomskultur, kunst og ny teknologi, rom for kunst/andre formål. Kategoriene kan endres av Stortinget.

Eksterne lenker rediger