Maldokumentasjon

Hva er dette?

Artikkelmerket {{Referanseløs}} kan plasseres på artikler som ikke følger Wikipedias kjerneprinsipp om verifiserbarhet, fordi artiklene generelt mangler konkrete kildehenvisninger i form av fotnotebaserte referanser. Mangler det kun kildehenvisninger for et par opplysninger, er det bedre at disse merkes med {{Trenger referanse}}. Er kildebelegget i artikkelen mangelfullt, kan du se om det passer bedre å bruke {{Refforbedre}} eller {{Refforbedreavsnitt}}.

Merk at verifiserbarhet ikke innebærer at hver eneste setning skal kildebelegges. Trivielle påstander som at «jorden er rund» skal ikke kildebelegges, men det kan være reell uenighet om akkurat hvor grensen går for hva som trenger å kildebelegges og ikke.

Hvem som helst kan sette artikkelmerket på en artikkel basert på sin egen vurdering. Hvis du ikke umiddelbart forstår hvorfor en artikkel er merket, kan du se i artikkelens historikk hvem som har satt merket, og spørre på vedkommendes brukerdiskusjonsside. Hvis vedkommende ikke kan eller vil forklare merkingen, kan du trygt fjerne merket. Hvis du har fått merket på en artikkel du selv har skrevet; husk at merkingen aldri er personlig ment.

Fotnotebaserte referanser er den beste måten å sikre at opplysninger i artikkelen kan verifiseres, men det er ikke noe absolutt krav. For korte artikler som baserer seg på én kilde kan det være greit å bare oppgi kilden nederst. Hvis artikkelen skulle bli utvidet på et senere tidspunkt, kan det imidlertid plutselig bli uklart hva som dekkes av kilden, og hva som ikke gjør det. Det kan derfor spare tid og innsats dersom man setter inn referanser med kildehenvisning med en gang man legger inn nye opplysninger i en artikkel.

Hvordan setter jeg inn referanser?

Hvis du bruker VisualEditor, den nye måten å redigere på, kan du lese om innsetting av referanser på Wikipedia:VisualEditor/Brukerhåndbok#Redigering_av_referanser. Bruker du derimot «Rediger kilde» for å redigere wikitekst, kan du begynne med Introduksjon til kilder. Mer informasjon finner du blant annet under Wikipedia:Bruk av kilder, og mer teknisk under Mal:Referanser. På Wikipedia har vi ikke noe krav om at du følger en bestemt referansestil, men det finnes mange maler i bruk, og det kan være utfordrende selv for erfarne brukere å forstå noen av dem.

Står du fast er det bare å spørre på Wikipedia:Torget.

Bruk av malen

  • Malen {{Referanseløs}} kan brukes på artikler som mangler kildehenvisninger i form av fotnotebaserte referanser. Malen skal ikke brukes hvis artikkelen har referanser, men der kildebelegget gjennom referanser er mangelfullt – bruk da heller {{Refforbedre}} eller {{Refforbedreavsnitt}}.
  • Før du bruker denne malen bør du tenke gjennom om du heller kan merke opplysninger eller påstander med {{Trenger referanse}}, siden det gjør jobben enklere for personen som skal innhente kildene å vite hvilke påstander som trenger kilder.
  • Kommentarfeltet kan benyttes for å gi utdypende forklaring. En kommentar eller forklaring kan være til hjelp i prosessen med å kildesjekke og kildebelegge. Feltet kan også utelates.
  • Artikler merket med malen blir autokategorisert i Kategori:Artikler uten referanser.

Se også