Maldokumentasjon

Bruk rediger

Uencyklopediske artikler er typisk artikler som dekker et gyldig tema, men har for dårlig standard til at de kan beholdes uten en større opprydning og/eller omskrivning.

For å bruke malen alene, bruk {{Uencyklopedisk}}

Hvis det ikke er opplagt hvorfor artikkelen er uencyklopedisk, legg gjerne ved en begrunnelse ved å bruke {{Uencyklopedisk|Begrunnelse}}

Se også rediger