Wikipedia:Maler/Vedlikehold og opprydning

Vedlikeholdsmaler
for Wikipedia
Vedlikehold og opprydning
Vedlikehold
{{Oppgaver}}
Opprydding
{{Opprydning}}
{{Uforståelig}}
{{Sletting}}
{{Hurtigsletting}}
{{Slett avsnitt}}
{{Uencyklopedisk}}
{{Språkvask}}
{{Geografisk omfang}}
{{Norgesfokus}}
{{Blindvei}}
{{Foreldreløs}}
{{Trenger overskrifter}}
{{Snever artikkel}}
{{Forbedringspotensial}}
{{Taksopprydning}}
{{Flytting}}
{{Fletting}}
{{Flett fra}}
{{Flett til}}
{{Kritikk-seksjon}}
{{Trenger referanse}}
{{Refforbedreavsnitt}}
{{Sic}}
{{Trenger oppdatering}}
{{Best før}}
{{I fiksjonen}}
Oversettelse
{{Uoversatt}}
{{Uoversatt-teknisk}}
{{Uoversatte filmtitler}}
{{Nn}}
Stilmanualer
Bruk av Wikipedia


Denne siden inneholder forskjellige maler relatert til vedlikehold og opprydning. For andre maler, gå tilbake til forsiden.

Vedlikehold rediger

Navn Resultat Tilhørighet
{{Oppgaver}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Her er noen oppgaver du kan utføre, i prioritert rekkefølge (viktigste øverst): Wikipedia:Portal, MediaWiki:Recentchangestext, brukerdiskusjonssider og andre steder man måtte finne den praktisk

Opprydning rediger

Navn Resultat Tilhørighet
{{Antroposentrisme}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Sider som har ensidig menneskeperspektiv der et bredere perspektiv burde forventes
Topp
{{Blindvei}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Sider som ikke har noen lenker på seg
Topp
{{Copypaste}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Sider med mulige opphavsrettsproblemer
{{Eksterne lenker i løpende tekst}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster


Topp
{{Flere problemer}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster


Topp
{{Flett-fra}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Side som foreslås flettet inn i annen side
Topp
{{Flett-til}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Side som annen side foreslås flettet inn i
Topp
{{Fletting}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Sider som foreslås flettet
Topp
{{Flytt}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Sider som foreslås flyttet
Topp
{{Forbedringspotensial}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Forbedringskandidat
Topp
{{Foreldreløs}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Sider som det ikke er lenket til fra andre sider
Topp
{{Geografisk_omfang}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Sider som trenger et større geografisk perspektiv
Topp
{{Hurtigsletting}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Slettingskandidat
Topp
Forklaring
{{Innledning}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster


Topp
Forklaring
{{Kildeløs}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler som helt mangler kildehenvisninger
Topp
{{Kontekst}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

[[Kategori:Artikler som trenger kontekst {{{dato}}}]]
Topp
{{Leksikalitet}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler med tvilsom relevans
Topp
{{Lenkefarm}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

I begynnelsen av seksjonen eksterne lenker
{{Nøyaktighet}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Sider som inneholder udokumenterte påstander
Topp
{{Objektivitet}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler som ikke oppfyller krav til nøytralt fremstilling
Topp
{{Opprydning}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Opprydningskandidat
Husk å oppgi begrunnelse ved {{Opprydning|Grunn(er)}}
Topp
{{Opprydning-viktig}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Opprydningskandidat blant artikler vi bør ha
Topp
{{Overlenket}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster


Topp
{{Referanseløs}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler som helt mangler kildehenvisninger
Topp
{{Refforbedre}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler som har noen kildehenvisninger, men trenger flere
Topp
{{Slett avsnitt}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Avsnitt som fjernes
Topp
{{Sletting}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Slettingskandidat
Topp
Forklaring
{{Snever_artikkel}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Sider som bare dekker en del av det man forventer
Topp
{{Språkvask}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Sider der språket er på grensa til uforståelig
Topp
{{Taksopprydning}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Opprydningskandidat som kan trenge en taksoboks
Topp
{{Transkripsjoner}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Sider med feilaktige transkripsjoner
Topp
{{Trenger_bilde}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Denne malen skal kun brukes på artiklers diskusjonssider. Sider som trenger illustrasjon
På sidens dikusjonsside – ikke på selve artikkelsiden
{{Trenger_overskrifter}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Sider som ikke har noen seksjonsinndeling
Topp
{{Uencyklopedisk}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Opprydnings- eller slettingskandidat
Topp
Forklaring
{{Uforståelig}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler hvor annet må leses for at den skal være forståelig.
Topp
{{Ufullstendig_liste}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Listesider
Topp
{{Underlenket}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster


Topp
{{Wikifisering}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler som trenger å wikifiseres.
Topp

Oversettelse rediger

Navn Resultat Tilhørighet
{{Uoversatt}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Uoversatte artikler
Topp
{{Uoversatt-teknisk}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Uoversatte artikler
Topp
{{Nn}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler skrevet på nynorsk
Topp
{{Uoversatt-start}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Teksten mellom disse taggene får en slik farge
(markert tekst trenger oversettelse)
Artikler, før uoversatt tekst
{{Uoversatt-slutt}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler, etter uoversatt tekst
{{Uoversatte_filmtitler}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler der filmtitlene er hentet direkte fra en engelsk kilde
Topp (evt i toppen av kapittelet der filmtitlene ramses opp (filmografi))

Kategorisering rediger

Navn Resultat Tilhørighet
{{Ukategorisert}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler som mangler kategori eller kan kategoriseres bedre
Bunn
Forklaring

Redigering rediger

Navn Resultat Tilhørighet
{{Arbeid_pågår}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikkel ved kortvarig intenst arbeid
Topp
Forklaring
{{Lipsum}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Avsnittsfyll for prøving eller demonstrasjon
{{Lipsum2}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 这是一些汉字。 Nà shì yì xiē Hànzì. Fonetisk alfabet: /ɪg'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Ελληνικά. Кириллица. Avsnittsfyll for prøving eller demonstrasjon
Med spesialtegn
{{Blp}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Diskusjonsside til levende personer

Forklaringer rediger

Sletting rediger

Artikler hovedsakelig bestående av feilaktig, sterkt subjektivt, kopiert eller på annen måte uegnet materiale kan være aktuelle for sletting, dersom de ikke lar seg omarbeide til en egnet artikkel.

Kommer man over en artikkel man mener bør slettes markerer man denne med slettingsmalen, {{Sletting}}, øverst i artikkelen. Deretter fører man den opp, med begrunnelse, på listen over slettingskandidater. Her vil en eventuell sletting bli diskutert, og dersom man finner det riktig, vil en administrator etter hvert slette den. Sider som er slettet blir listet i Spesial:Logg/delete. For diskusjon om slettingspolitikken, se diskusjonssiden om sletting.

Dersom du er i tvil om artikkelen er en slettingskandidat, eller den bare trenger en grundig opprydning, kan man markere den med {{uencyklopedisk}} — dermed foreslås de i første omgang for både opprydning, og sletting.

En oversikt over alle sider markert med sletting finnes i kategorien: Sider som er foreslått slettet.

Hurtigsletting rediger

Dersom en side er en veldig tydelig slettingskandidat (f.eks. spam, tomme artikler e.l.) kan man markere den med {{hurtigsletting}} øverst i artikkelen. Det er ikke nødvendig å føre opp kandidater for rask sletting på listen over slettingskandidater, men en kort kommentar gjør seg i redigeringsbeskrivelsesfeltet. Slike artikler havner da i kategorien Sider som er foreslått raskt slettet, og en administrator vil se på den, og dersom markeringen er korrekt, slette den.

Bildesletting rediger

Årsaken til å slette bilder er hovedsakelig brudd på copyright, at bildet finnes i flere versjoner, eventuelt på [commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia Commons], eller av annen grunn er uegnet for bruk. Man benytter malen {{sletting}}, som for sletting av vanlige artikler.

Ukategorisert rediger

Artikler som er unøyaktig kategorisert eller ikke er kategorisert i det hele tatt merkes med denne, mellom teksten og kategoriene/interwikilenkene.

Arbeid pågår rediger

Skal benyttes dersom man skal gjøre et omfattende redigeringsarbeid på en artikkel. Bruk alltid opsjon, selv om den er uspesifisert: {{Arbeid pågår|}}. Eventuelt med melding, f.eks.: {{Arbeid pågår|Arbeidet forventes ferdig om 15 minutter. <small>–~~~~</small>.}}. Se forøvrig diskusjonssiden.

Planlagte maler rediger

Utdaterte eller utgående maler rediger