TRENGER VEDLIKEHOLD: UA-vedlikehold er en [[Wikipedia:|]] som [[Diskusjon:UA-vedlikehold#{{{3}}}|gjennomgår en revurdering]].

[[Fil:|45px|link=talk:UA-vedlikehold#{{{3}}}|Revurdering av artikkel]] Følgende vesentlige mangler er anført: {{{1}}}.

Dersom disse manglene ikke er utbedret, eller påstanden om mangler imøtegått, i løpet av to uker, vil -statusen bli fjernet. Revurderingen av artikkelen startet {{{4}}}.


Husk å varsle eventuelle hovedbidragsytere (se artikkelens historikk) ved å legge inn
{{subst:UA-advarsel|UA-vedlikehold}} ~~~~
på deres brukerdiskusjonssider, samt å opplyse om merkingen på WP:Notiser og på oppslagstavlen, slik at andre blir gjort klar over den.

Maldokumentasjon

Når bruke malen? rediger

Malen bør brukes ved artikler, lister og portaler som har status som utmerket, anbefalt eller god, men ikke oppfyller grunnleggende krav (se Wikipedia:Kandidatsider) for slike, enten fordi det har skjedd endringer siden artikkelen fikk statusen, eller fordi statusen er gammel og feil ikke ble fanget opp.

Typiske problemer med slike artikler kan være dårlig språk, faktafeil, plagiat, tendensiøs vinkling, skjev presentasjon, rotete oppsett, mangel på gode kilder eller ufullstendig omtale. Manglene må være vesentlige.

Det er god skikk å melde fra på diskusjonssiden om artikkelens problemer, før man setter i gang en nedgraderingsprosess. Denne diskusjonen bør man lenke til senere med malparameter nr. 3 (se nedenfor). La det gjerne gå to uker før malen settes inn; dette vil gi skribentene i sum én måned til å utbedre artikkelen.

For en oversikt over artikler merket med denne malen, se Anbefalte og utmerkede artikler som trenger vedlikehold.

Hvordan bruke malen? rediger

Sett inn

{{UA-vedlikehold|begrunnelse for hvorfor artikkelen trenger vedlikehold|1/2/3/4|lenke til diskusjon|dato for revurdering}}

øverst på diskusjonssiden til artikkelen som trenger vedlikehold. I det første parametret skriver du din begrunnelse for hvorfor du mener artikkelen/lista/portalen ikke lenger holder høy nok standard.

Det andre parametret brukes for å indikere om dette gjelder en AA/UA-artikkel, eller en God liste/God portal (1=AA/2=UA/3=GL/4=GP). Det tredje er for å lenke til seksjonen hvor diskusjonen foregår. I det fjerde parametret legger du inn datoen revurderingen startet.

Hovedbidragsytere (se artikkelens historikk) bør varsles ved å legge inn {{subst:UA-advarsel|Artikkelnavn}} ~~~~ på deres diskusjonsside.

Det er også god skikk å opplyse om merkingen på WP:Notiser og på oppslagstavlen.

Eventuell nedgradering rediger

Ved eventuell nedgradering er prosessen følgende:

  1. Fjern denne malen fra diskusjonssiden og erstatt den med {{tidligere anbefalt artikkel|Seksjonslenke til revurdering}}, {{tidligere utmerket artikkel|Seksjonslenke til revurdering}}, eller {{tidligere god liste|Seksjonslenke til revurdering}}, alt ettersom. I malens parameter nr. 2 legger du inn navnet på seksjonen hvor revurderingen har foregått. Dermed opprettes en seksjonlenke i toppmalen for lesere som senere ønsker å se hvorfor artikkelen ble nedgradert. Avsnittet med revurderingen kan du markere med div class="toccolours", for å adskille nedgraderingen visuelt fra resten av diskusjonssiden.
  2. Fjern merket {{utmerket}}, {{anbefalt}} eller {{utmerket liste}} fra selve artikkelen. Denne redigeringen må du gjerne legge inn henvisning til i en diff på diskusjonssiden.
  3. Fjern oppføringen av artikkelen under Wikipedia:Utmerkede artikler, Wikipedia:Anbefalte artikler eller Wikipedia:Gode lister og portaler. Merk at disse sidene har tellere for antall artikler med merket, totalt og per kategori. Disse må nedjusteres manuelt. (Og hvis artikkelen nedgraderes fra utmerket til anbefalt, må den føyes til og tellerne justeres opp under Wikipedia:Anbefalte artikler.)
  4. Marker artikkelen som nedjustert på Wikipedia:Utmerkede artikler etter dato, Wikipedia:Anbefalte artikler etter dato eller Wikipedia:Gode lister og portaler etter dato. Se eksempler på Wikipedia:Utmerkede artikler etter dato for hvordan dette gjøres. (Og hvis artikkelen nedgraderes fra utmerket til anbefalt, må den føyes til etter dato på Wikipedia:Anbefalte artikler etter dato.)

Beholde status rediger

  • Dersom artikkelen har blitt forbedret mens den har vært oppe til vurdering, og det er konsensus om å beholde artikkelens status, kan du føye til et parameter kalt |Revurdering=Seksjonslenke til revurdering i diskusjonssidens toppmal ({{anbefalt artikkel}}, {{utmerket artikkel}}, {{god liste}} eller {{god portal}}). Du kan også i dette tilfellet bruke div class="toccolours" for å adskille revurderingen visuelt fra resten av diskusjonssiden.

TemplateData rediger

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

UA-vedlikehold

Mal brukt for å varsle om nedgradering av artikkel

Malparametre[Rediger maldata]

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Begrunnelse1

begrunnelse for revurdering; bruk gjerne linjeskift fulgt av kulepunkt

Eksempel
← *Artikkelen mangler gode kilder og referanser ←* Skjevt fokus, med utdatert tekst ←* Plagiert innhold
tekstlinjepåkrevd
Type2

1=aa, 2=ua, 3=gl, 4=gp

Eksempel
1
Tallpåkrevd
Seksjonslenke3

seksjonslenke til revurdering

Eksempel
Revurdering av artikkel
tekstlinjepåkrevd
Dato4

dato for revurdering

Eksempel
DD. MM YYYY
Datopåkrevd

Se også rediger