TRENGER VEDLIKEHOLD: UA-vedlikehold er en anbefalt artikkel, utmerket artikkel eller en god liste eller portal som trenger vedlikehold.

Følgende vesentlige mangler er anført: {{{1}}}.

Dersom disse manglene ikke er utbedret, eller påstanden om mangler imøtegått, i løpet av to uker, vil anbefalt- eller utmerketstatusen bli fjernet.


Husk å varsle eventuelle hovedbidragsytere (se artikkelens historikk) ved å legge inn
{{UA-advarsel|Artikkelnavn}} ~~~~
på deres brukerdiskusjonssider, samt å opplyse om merkingen på WP:Notiser og på oppslagstavlen, slik at andre blir gjort klar over den.Når bruke malen?Rediger

Malen bør brukes ved artikler, lister og portaler som har status som utmerket, anbefalt eller god, men ikke oppfyller grunnleggende krav (se Wikipedia:Kandidatsider) for slike, enten fordi det har skjedd endringer siden artikkelen fikk statusen, eller fordi statusen er gammel og feil ikke ble fanget opp.

Typiske problemer med slike artikler kan være dårlig språk, faktafeil, tvilsomme påstander eller ufullstendig omtale. Manglene må være vesentlige.

For en oversikt over artikler merket med denne malen, se Anbefalte og utmerkede artikler som trenger vedlikehold.

Hvordan bruke malen?Rediger

Sett inn

{{UA-vedlikehold|begrunnelse for hvorfor artikkelen trenger vedlikehold ~~~~}}

på diskusjonssiden til artikkelen som trenger vedlikehold.

Hovedbidragsytere (se artikkelens historikk) bør varsles ved å legge inn {{UA-advarsel|Artikkelnavn}} ~~~~ på deres diskusjonsside.

Man bør også opplyse om merkingen på WP:Notiser og på oppslagstavlen.

Eventuell nedgraderingRediger

Ved eventuell nedgradering er prosessen følgende:

  1. Fjern denne malen fra diskusjonssiden og legg til malen {{Tidligere anbefalt eller utmerket artikkel}}. Eventuelt kan du beholde denne malen <nowiki>-formatert sammen med begrunnelsen for nedgradering, slik at det er lettere å følge artikkelens historie.
  2. Fjern merket {{utmerket}}, {{anbefalt}} eller {{Utmerket liste}} fra selve artikkelen.
  3. Fjern oppføringen av artikkelen under Wikipedia:Utmerkede artikler, Wikipedia:Anbefalte artikler eller Wikipedia:Gode lister og portaler. Merk at disse sidene har tellere for antall artikler med merket, totalt og per kategori. Disse må nedjusteres manuelt. (Og hvis artikkelen nedgraderes fra utmerket til anbefalt, må den føyes til og tellerne justeres opp under Wikipedia:Anbefalte artikler.)
  4. Marker artikkelen som nedjustert på Wikipedia:Utmerkede artikler etter dato, Wikipedia:Anbefalte artikler etter dato eller Wikipedia:Gode lister og portaler etter dato. Se eksempler på Wikipedia:Utmerkede artikler etter dato for hvordan dette gjøres. (Og hvis artikkelen nedgraderes fra utmerket til anbefalt, må den føyes til etter dato på Wikipedia:Anbefalte artikler etter dato.)