Åpne hovedmenyen

[trenger referanse]

Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Bruk

Når du holder musen over lenken vil det stå «Foregående påstand trenger referanse». Denne teksten kan byttes ut med parameter 1.

Kategoriserer artikler til kategorien Kategori:Artikler som trenger referanser.

Se også

Artikkelmerker for bruk i løpetekst
Mal Forhåndsvisning Mal Forhåndsvisning Mal Forhåndsvisning
{{Trenger referanse}} [trenger referanse] {{Bedre kilde}} [trenger bedre kilde] {{Tredjepartskilde}} [tredjepartskilde trengs]
{{Klargjør}} [klargjør] {{Utdyp}} [bør utdypes] {{Når}} [når?]
{{Hvor}} [hvor?] {{Hvem}} [hvem?] {{Av hvem}} [av hvem?]
{{Best før}} [trenger oppdatering] {{Omstridt}} [omstridt ] {{Sic}} [sic]
{{Død lenke}} [død lenke] {{Ufullstendig referanse}} [ufullstendig referanse]