Åpne hovedmenyen

[ikke i angitt kilde]

Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

{{Ikke i angitt kilde}} er en vedlikeholdsmal som kan brukes for å indikere at en oppgitt kilde ikke understøtter et aktuelt utsagn. Som med alle andre vedlikeholdsmaler bør man først tenke gjennom om man kan løse problemet selv før man setter inn malen. Om den oppgitte kilden er helt meningsløs, bør den fjernes fremfor å merkes. Malen bør plasseres rett etter </ref>-taggen.

Når bør malen brukesRediger

Bruk denne malen kun hvis:

  1. det er oppgitt en sitering,
  2. du har sjekket kilden,
  3. kilden støtter ikke utsagnet i artikkelen, og
  4. til tross for at kilden ikke støtter det aktuelle utsagnet, gir den fremdeles relevant informasjon om artikkelemnet.

Hvis for eksempel artikkelen hevder at Bananelskernes forening har 1540 medlemmer, mens kilden omhandler foreningen uten å nevne det aktuelle medlemstallet, er det grunn til å bruke denne malen... med mindre du selv enkelt kan rette opp problemet. Hvis det ikke er opplagt hvorfor kilden ikke støtter utsagnet, bør du legge inn en forklaring på artikkelens diskusjonsside.

Hvis kilden er en nettside som ikke kan kontaktes bør du heller bruke {{Død lenke}}.