Mal:Kritikk-seksjon

Maldokumentasjon

Beskrivelse rediger

Denne malen er ment for artikler med egne avsnitt for «kritikk», «kontroverser» og lignende seksjoner som trekker ut all negativ informasjon til ett sted og lar alle andre avsnitt ha et positivt preg.

På tross av at slike avsnitt finnes i mange artikler (og noen ganger med rette) er ikke en slik skrivestil anbefalt. Slike avsnitt bør derfor kun anses som en midlertidig løsning til artikkelen kan få en mer nøytral struktur, der kritikk-seksjoner flettes inn i resten av artikkelen. Dette betyr ikke at kritikken skal fjernes helt fra artikkelen, bare at dagens artikkel-struktur er uheldig.

For eksempel bør kritikk av et politisk parti flettes inn i avsnittene «politisk plattform» eller «historie», kritikk av personer bør flettes inn i avsnitt som «privatliv» eller «politisk karriere» og så videre.

Jeg er enig i synspunktet fremsatt av andre om at de [kritikk-seksjoner] ofte er et symptom på dårlig språk. Det vil si, det er ikke slik at vi ikke skal nevne kritikken, men heller at informasjonen skal bli skikkelig innlemmet i resten av artikkelen heller enn å være en troll-magnet med tilfeldig kritikk.

Bruk rediger

Sett {{kritikk-seksjon}} inn øverst i kritikk-seksjonen. Dette plasserer artikkelen i en underkategori av Kategori:Opprydning.

Se også rediger