Maldokumentasjon

Bruk rediger

Før du setter inn denne malen bør du vurdere om du istedet kan merke enkeltsetninger eller påstander med {{Klargjør}}. Tenk også på at personen(e) som har skrevet artikkelen du merker kan bli støtt av å få den merket som «uforståelig»!

Malen tar én valgfri parameter. Uten parameter vil det bli slik det står over. Hvis det er en parameter f.eks. «BMW», vil det bli som følger:

Uforståelig: Denne artikkelen kan være vanskelig å forstå hvis man ikke først har lest om BMW, og artikkelen bør derfor få en grundig opprydning.

Artiklene havner i Kategori:Uforståelige artikler.

Se også rediger