[bør utdypes]

Maldokumentasjon


Malen plasseres bak setning med så uklar eller udefinert betydning at noen med kunnskap og tilgang på kilder bør forbedre den. Når man holder musen over teksten vil det stå «Foregående setning er uklar og bør utdypes». Denne teksten kan byttes ut ved å gi malen en parameter, f.eks. {{utdyp|Største kommune i areal eller folketall?}}.

Artikler med merket blir kategorisert i Kategori:Artikler med uklare setninger.

Se også

rediger
Artikkelmerker for bruk i løpetekst
Mal Forhåndsvisning Mal Forhåndsvisning Mal Forhåndsvisning
{{Trenger referanse}} [trenger referanse] {{Bedre kilde}} [trenger bedre kilde] {{Tredjepartskilde}} [tredjepartskilde trengs]
{{Klargjør}} [klargjør] {{Utdyp}} [bør utdypes] {{Når}} [når?]
{{Hvor}} [hvor?] {{Hvem}} [hvem?] {{Av hvem}} [av hvem?]
{{Best før}} [trenger oppdatering] {{Omstridt}} [omstridt ] {{Sic}} [sic]
{{Død lenke}} [død lenke] {{Ufullstendig referanse}} [ufullstendig referanse] {{Trenger sidetall}} [trenger sidetall]
{{Trenger sitat}} [trenger sitat] {{Ikke i angitt kilde}} [ikke i angitt kilde]