Maldokumentasjon


Bruk rediger

Denne malen tar inntil to parametere:

  • Første parameter eller parameteren part blir brukt istedenfor standardteksten «Denne artikkelen eller seksjonen».
  • Parameteren dato kan brukes til å informere om når artikkelmerket ble satt på.

Artikler merket med malen blir automatisk kategorisert i Kategori:Utdaterte artikler

Eksempel rediger

{{utdatert|tabellen|dato=mars 2024}} vil gi:

Se også rediger

  • {{Wikipedia utdatert}} for å merke sider i Wikipedia-navnerommet.
  • {{Best før}} for å merke en setning eller påstand som vil trenge oppdatering ved en gitt dato.