Wikipedia:Relevanskriterier

(Omdirigert fra Wikipedia:R)

Denne siden omfatter relevanskriterier som det er blitt enighet om på dette prosjektet (gjennom diskusjon og/eller praksis).

Denne siden er på ingen måte uttømmende, og det er en rekke områder der vi ikke har skrevet ned noen relevanskriterier, men i større eller mindre grad har en praksis for hva eller hvem som er relevante. Nedskriving av kriterier bør skje i ro og mak slik at man får tatt flest mulig hensyn og involvert de som skriver artikler om det aktuelle temaet.

Se også Wikipedia:Relevanskriterier/kladd fra svensk Wikipedia for mulige utkast til flere relevanskriterier.

Generelle kriterierRediger

Kriteriene er for å forenkle arbeidet med å holde en noenlunde enhetlig kurs, og er ikke ufeilbarlige. Det heter seg at «Ingen regel uten unntak» og grensegangen på denne siden er kun rådgivende og kan brytes. Husk også på Ignorer alle regler! Det skal også fremgå av artikkelen hvorfor den omtalte personen, organisasjonen, etc, er verdig en artikkel.

Kriteriene definerer en grense hvor det må argumenteres for sletting dersom noe har mer relevans enn det angitte. Omvendt må det argumenteres imot sletting dersom noe har mindre relevans enn det angitte. Uansett gjelder det at krav om verifiserbarhet gjelder uinnskrenket. Det betyr at hvis slettegrunnen er manglende verifiserbarhet, hjelper det ikke å vise til relevanskriterier for å beholde artikkelen, i dette tilfellet må referanser på før artikkelen kan beholdes. Krav om uvesentlige referanser kan imidlertid avvises med argumentasjon i slettedebatten.

Eksempel band
Hvis et band mangler utgivelse på et kjent fysisk medium, men har et konsertopptak som gis redaksjonell omtale på NRK Urørt, medfører dette relevans. Hvis den redaksjonelle omtalen er eneste kjente omtale, må hele artikkelen vår kunne verifiseres utfra denne kilden alene.
Eksempel kunstnere
Hvis en kunstner blir innkjøpt av et kjent galleri og dette lagrer bildene slik at de ikke er tilgjengelig, men det publiseres og omtales i et akseptert tidsskrift og vedkommende er allment kjent som «kunstner», medfører det relevans. Omtalen fra tidsskriftet må da være referansemateriale for vår artikkel.
Eksempel bedrifter
Hvis en bedrift utelukkende har omtale i kataloger og ikke i noen form for nyhetsmedier, har bedriften ikke relevans. Hvis bedriften blir omtalt i et nyhetsoppslag som er slik at bedriften på selvstendig grunnlag blir omtalt, har den relevans.

Det kan aksepteres noe slinger der en mener skribenten sitter med førstehåndsopplysninger, men dette vil kun gjelde mindre viktige biopplysninger – i all hovedsak skal alle opplysninger være verifiserbare.

PersonerRediger

Generelle kriterier for personerRediger

 • Utgivelser (bøker eller annet) gjennom anerkjente publiseringskanaler kan gjøre en person relevant.
  • Artikler i et vitenskapelig tidsskrift gir relevans[1]

Følgende egenskaper er som regel ikke i seg selv god nok grunn for inklusjon:

Historiske personerRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Offentlig omtaleRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Deltakere i TV-programmerRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende egenskaper kan hver for seg være gode nok grunner for inklusjon:

Følgende egenskaper er som regel ikke i seg selv god nok grunn for inklusjon:

 • Ikke-vinnende deltakere i reality-TV-serier (Eksempel: Finaleplass i Big Brother eller Farmen)
 • Ikke-vinnende deltakere i talentkonkurranser som Idol, X Factor og liknende.
 • Deltakere i talk-show (Eksempel: Gjest hos Først & sist)

PrisvinnereRediger

Merk: Kriterier for inklusjon er ennå ikke definert.

JournalisterRediger

 • Relevanskrav for journalister (kringkasting):
  • Redaktører for kringkastingsmedier som selv er relevante (alle medier)
  • Redaksjonsledere for riksdekkende medier
  • Programledere (riksdekkende eller internasjonale sendinger)
  • Utenrikskorrespondenter
  • Journalister som også har utgitt bøker
 • Relevanskrav for journalister (presse)
  • Redaktører for utgivelser som selv er relevante (Eksempel: redaktøren i Fett (tidsskrift))
   • Dette inkluderer redaksjonsledere som oppfattes som redaktører for faste bilag i aviser
  • Journalister som har vært regelmessig aktive over en viss tid og som er godt offentlig kjent (trykte publikasjoner med en viss riksdekkende eller internasjonal samfunnsmessig betydning)
  • Journalister som skriver signerte kommentarer (trykte publikasjoner med en viss riksdekkende eller samfunnsmessig betydning)
  • Journalister som også har utgitt bøker

KunstnereRediger

Se også Wikipedia:Stilmanual/Kunstnere og Wikipedia:Stilmanual/Biografier

 1. Offentlig utstilling eller publisert omtale (Ikke borgerpublikasjoner)

MusikereRediger

Følgende er ikke tilstrekkelig for omtale:

 • spillejobber i lokale musikkarrangement[3]
 • spillejobber på båter[4]
 • medlem av bare ett relevant band.[5]

SkuespillereRediger

(Kriterier er ikke formelt vedtatt, men et diskutert utkast finnes her) :

PolitikereRediger

Hjelp:Politikere beskriver relevanskrav for politikere.

Personer innen forskning og undervisningRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Hjelp:Akademikere beskriver relevanskrav for personer innenfor forskning og høyere utdanning.

Følgende egenskaper er gode nok grunner for inklusjon:

 • Professorer og tilsvarende nivå er alltid relevante.[6][7]
 • Rektorer ved universiteter og høgskoler er alltid relevante.[6]

KongeligeRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende personer har som regel leksikalsk verdi:

 • nåværende eller tidligere monarker
 • barn og barnebarn av nåværende eller tidligere monarker
  • ektefeller og barn av sistnevnte kan nevnes i teksten, men bør ikke ha egen artikkel om ikke annen grunn tilsier det

GeisteligRediger

Personer i foreninger/organisasjonerRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Personer med lederverv som ikke er relevante i noen annen forstand kan nevnes i organisasjonens egen artikkel.

Personer innen idrettRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

FotballspillereRediger

Se Hjelp:Fotballspillere

Personer innen næringslivetRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende personer har som regel leksikalsk verdi:

Næringslivsledere

 • Konsernledelse (toppleder og lederteam) av foretak av vesentlig størrelse
 • Styreledere av tilsvarende foretak

Gründere og formuesbygging

 • Gründere av selskaper og organisasjoner som i seg selv er notable
 • Selvskapte centi-millionærer

EmbetsmennRediger

Ambassadører regnes som relevante ifølge slettediskusjoner.[9]

BandRediger

Se også Hjelp:Musikkgrupper

 1. Publiserte band
  1. Offentlig tilgjengelig publisering (Publisering kun rettet mot en gruppe eller en demo for lukket krets holder ikke, merk at «demo» også brukes på mindre utgivelser)
 2. Upubliserte band
  1. Omfattende omtale (Ikke borgerpublikasjoner)
  2. Redaksjonell omtale på NRK Urørt
  3. På spillelister på NRK
  4. Konserter på kjente konsertsteder, festivaler etc. for et betalende publikum
 3. Musikere
  1. Deltagelse i flere band med relevans, eller selvstendig karriere (Biografi må være publisert)

BedrifterRediger

En virksomhet eller bedrift kan være relevant om det har vært gjenstand for bred dekning og at dette kan bekreftes med andrehåndskilder. Slike kilder må være pålitelige og fullstendig uavhengig av artikkelobjektet. En enkelt uavhengig kilde er nesten aldri tilstrekkelig for å avklare notabilitet for en virksomhet.

Se også:

ForeningerRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende er som regel inklusjonsverdig:

 • Politiske partier som har stilt til valg for en politisk forsamling på øverste nivå i en uavhengig stat.
  • Lokalpartier som sitter eller har sittet i kommunestyret (eller forsamling på tilsvarende nivå i andre land). Lokale/regionale ungdomspartier omtales normalt som en seksjon i artikkelen om lokalpartiet. Lokalpolitikere har ikke automatisk relevans, men kan ha det i kraft av verv; se [1], [2].

MedierRediger

Generelle krav for medier som skal omtalesRediger

 • Alle rent kommersielle aktører må oppfylle kravene satt til bedrifter. Se: WP:R#Bedrifter
 • Både tidligere og nåværende medier kan inkluderes om de ellers oppfyller inklusjonskravene.

TV- og radio-kanaler (på luft/kabel)Rediger

 • Kanalen må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart.
 • Ellers alle som oppfyller de generelle kravene over.

Papiraviser og tidsskrifterRediger

 • Rene markedsføringspublikasjoner som produktkataloger og lignende er i utgangspunktet ikke inklusjonsverdig.
 • Avisen/tidsskriftet må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart.
 • Ellers alle som oppfyller de generelle kravene over.

Nettsteder (inkl nettaviser, nett-TV, nett-radio, pod-cast, blogger, diskusjonsforum, etc)Rediger

Følgende skal normalt ikke inkluderes:

 • Rene reklamesider, produktkataloger, etc.
 • Regulære blogger
 • Podcast-er
 • Sider som kun er relevant for en liten lukket brukerkrets

Følgende er i seg selv god nok grunn for inklusjon:

 • Svært høye besøkstall
 • Stort antall unike brukere
 • Alment godt kjent gjennom andre medier
 • Unik tjeneste
 • Nettside registrert som avis hos Nasjonalbiblioteket

GeografiRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Plasser, veier og bygningerRediger

Er inklusjonsverdig om de har en arkitektur, byplanmessig eller historisk interesse.

ReferanserRediger