I MediaWiki er maler sider som kan inkluderes på en annen side. På Wikipedia har maler en avgjørende egenskap da de fungerer til å standardisere utseende av hele systemet. Maler kan brukes i artikler for å gi beskjeder, tabeller og lignende et ensartet utseende. De benyttes også for å unngå unødvendig plassbruk og kopiering av allerede anvendt tekst samt å forenkle lesingen av kildeteksten til artikler og andre navnerom. Hvis noe er ønsket på flere enn én side kan en mal skrives til dette formål, og deretter legges inn som en langt kortere variant enn innholdet er på de sidene innholdet er ønsket. De fleste artiklene på Wikipedia benytter en eller flere maler. Hvilke disse er, og lenkene til de blir listet opp under redigeringsvinduet hvis du åpner artikkelen for redigering.

Enkelt sagt er en mal akkurat som en annen side på Wikipedia, men dens oppsett er fornuftig å benytte på flere sider enn én. Eksempelvis er infobokser tilhørende personer brukt på mange sider om personer og her dukker det opp en rekke informasjon. For å lage denne infoboksen er det dog mer arbeid bak, og det ville vært unødvendig å skrive inn hele kildekoden til denne malen hver gang en skulle skrive en ny artikkel om en person. Slik fungerer malene ved at de «hentes» inn til de artiklene du leser. En mal er i bunn og grunn opprettet for å unngå mange gjentatte kildeoppsett i hver enkelt artikkel.

Utdypende artikkel: Hjelp:Maler

En mal skrives inn med klammene {{}}, der malnavnet (det som kommer etter «Mal:») skrives inn først, slik: {{malnavn}}. En benytter videre | for å skille mellom malnavnet og den eventuelt første parameteren. Disse kan skrives med et nøkkelord (eksempelvis {{Navboks|navn=Boks}}) eller kun svaret der plasseringen er avgjørende. Enkelte ganger kan det dog i sistnevnte tilfelle være gunstig å benytte 1= for å sikre plasseringens betydning. Den første bokstaven etter kolonet er uavhengig av kapitalisering. En inkluderer en mal enkelt på en side ved å benytte klammene {{ før malnavnet (det som står etter «Mal:») og }} for å avslutte malen:

{{Malnavn|eventuelle parametere og svar}}

Transklusjon rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Transklusjon

Transklusjon er beskrivelsen av den inkluderingen en gjør når en legger inn en mal på en annen side. Når siden lastes inn, leter den også opp de sidene som den har «transkluderinger» fra. Dermed lastes i praksis inn flere sider enn den besøkte siden alene. Transkludering kan gjøres med alle navnerom, ikke bare malsider. Gitt at en side A har et innhold, her eksemplifisert med ordet «foo», kan andre sider få dette resultatet ved å transkludere siden A inn i sin egen side med parentesene. Alternativet til transkludering er substitusjon.

 

Substitusjon rediger

Til forskjell fra transkludering skrives en automatisk kopi av målsiden hvis det benyttes substitusjon. Substituering av en side kopierer den til den siden der det legges inn følgende argument: {{subst:malnavn}}. Etter å ha lagret dette innlegget og forsøker å redigere innlegget ytterligere, vil en oppdage at siden substituert står i fulltekst.

Parametere rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Parameter

Avansert bruk rediger

Flere maler kan gi ulike resultat både etter hvilket navnerom malen befinner seg i, svarene til parametrene, hvorvidt et svar opptrer eller ikke og annet. Flere maler benytter {{#switch:}}, {{#if:}}, {{#ifeq:}} og lignende. Ved bruk av disse malene skal det stå helt tydelig i dokumentasjonen hvordan malen kan og skal benyttes. Hvis du ønsker å lære mer om disse funksjonene i opprettelsen eller redigeringen av en mal, se her.

Maldokumentasjon rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maldokumentasjon

For å kunne bruke en mal riktig, bør den alltid ha en følgende dokumentasjonsside inkludert. En mal skal optimalt alltid ha en vedlagt dokumentasjonsside som beskriver hvordan en benytter malen, hva malen har som formål og eksempler på hvordan den ser ut og eventuelle parameterlister. Ved å legge inn {{Dokumentasjon}} på malsiden legges det inn en egen underside av malen som har navnet Mal:Malnavn/dok. Malen legges inn etter malens kildekode eksempelvis slik:

:''{{{1}}}''<noinclude>{{dokumentasjon}}</noinclude>
 

Helst skal det ikke ligge noe annet på malsiden hvis det finnes en dokumentasjonsside enn akkurat malkildekoden og det som er med i eksempelet over. Både kategorier og interwikier skal legges på dokumentasjonssiden.

Hvordan lage en mal rediger

Utdypende artikkel: Hjelp:Opprettelse av maler

Før du lager en mal bør du sjekke grundig etter om den ikke finnes allerede, eventuelt om det finnes noen som kan stilles inn til å variere til ditt formål. Hvis dette ikke finnes, kan du fint opprette en mal ved å starte i søkefeltet med Mal: for så (ikke noe mellomrom) å skrive navnet malen skal ha. Flere maler er det så mange av at de har sin egen gruppe, og gjerne sin egen grunnmal og da følger gjerne malgruppens navn med til å begynne med i malnavnet (eksempelvis for Mal:Infoboks musiker). Videre må en avgjøre hvorvidt malen skal ha parametere. Siden skrives en dokumentasjon inn på malsiden eller på en tilhørende dokumentasjonsside hva malen skal benyttes til, hvordan den brukes, samt kategorier og interwikier. Hvis det ikke benyttes en dokumentasjonsside må en huske på å benytte seg av <noinclude> og </noinclude> (eventuelt også <includeonly> og </includeonly>). Til slutt må malen benyttes på de sidene den var planlagt å virke på. Legg inn malen slik: {{malnavn}}. Husk også at maler ofte har en spesifikk plassering på siden den er ment til. Eksempelvis skal navigasjonsmaler ligge nederst på siden over både kategorier og interwiki, samt eventuell {{DEFAULTSORT}}, men under eksterne lenker, referanser og alt annet.

Bruksområder rediger

Maler finnes i utallige former og fasonger og til svært varierende bruksområder. En god måte å skille dem på er likevel å definere hvor de benyttes. De fleste maler benyttes naturligvis i artikkelrommet, og det er de malene gruppert du finner nedenfor, med unntak av den siste gruppen (metamaler). Nedenfor er malgruppene satt opp etter bruksområde. I artikkelrommet benyttes mange maler. Omdirigering og flertydighet er en malgruppe som hjelper til å standardisere hvordan leseren finner frem til den artikkelen han/hun er ute etter. Malene brukes enten på toppen av artikkelen (da kalt hattnotiser), kan være over et avsnitt (da kalt seksjonsnotiser) eller benyttes på en pekerside. Den andre malgruppen, infobokser er kanskje mer synlig. Disse finnes helt øverst til høyre i artikkelen. Den tredje malgruppen er igjen mindre tydelig. Referanse- og henvisningsmaler benyttes for å standardisere og forenkle måten kildebruk og sitering skjer på Wikipedia. Den fjerde malgruppen er navigasjonsmalene. Denne maltypen benyttes for at leseren enkelt skal kunne finne relaterte artikler til den som leseren befinner seg på. Vanligvis finnes disse malene nederst i artikkelrommet, men de kan også fungere til høyre i artikkelrommet der det passer. Enkelte ganger benyttes de også øverst til høyre hvis der ikke eksisterer noen infoboks der. Den femte malgruppen omhandler vedlikehold og opprydning og benyttes for at brukere lettere skal kunne redigere og notere mangler ved artikler. Disse malene benyttes også for å informere leseren om eventuelle mangler den gitte artikkelen har. Den sjette malgruppen, formateringsmalene er igjen mer skjult. Disse malene er laget for å støtte brukeren i sin redigering av artikkelen ved å unngå avansert kildekodespråk. Det mer avanserte legges da i malene og dermed unngår en tyngre kildekode i artikkelrommet selv. En nærliggende malgruppe, som her ikke er representert med eget avsnitt er hjelpemalene. Disse er også for den redigerende brukers støtte. Til sist finnes malgruppen metamaler. Dette er maler som i all hovedsak ikke benyttes i artikkelrommet overhodet, men heller på Wikipedia-sidene, kategorisider, malsider (da gjerne omtalt som grunnmaler fordi de benyttes til å få andre maler til å fungere riktig), diskusjonssider, hjelpesider, spesialsider, portalsider og søsterprosjektenes sider.

Omdirigering og flertydighet rediger

Mange artikler har navn som kan bety flere ting, mens andre navn kan være vanlige å bruke om et emne, men der et annet navn for samme emne viser seg å være mer benyttet. Det førstnevnte tilfellet kan eksemplifiseres med ordet Mus. Dette begrepet har flere betydninger, der leseren selv blir nødt til å utdype sitt ønske om artikkel. Dette skjer gjennom en pekerside der ulike alternative betydninger av ordet «Mus» er listet opp. Blant annet kan leseren lete etter artikkelen om familien av små gnagere. Da er artikkelnavnet Musefamilien. Hvis leseren derimot leter etter artikkelen om tilleggsutstyret til mange datamaskiner, finnes den artikkelen under navnet Datamus. For å gjøre prosessen så enkel som mulig for leseren benyttes en rekke maler.

Hattnotiser rediger

Hattnotiser er en eller få setninger som begynner artikkelen med en kursiv melding der leseren blir informert om at artikkelens navn enten er flertydig, at leseren er omdirigert dit eller en annen opplysning som skal bidra til at leseren enkelt finner frem dit det er ønskelig. Gitt eksempelvis at leseren søker på uttrykket AP. Denne siden vil omdirigere leseren til artikkelen om Arbeiderpartiet da partiet ofte forkortes «AP». Men, si at leseren egentlig var på utkikk etter artikkelen om Aftenposten, som også ofte forkortes «AP». I dette tilfellet benyttes en hattnotismal for å gjøre leseren raskt klar over at en omdirigering har skjedd, og at uttrykket AP har flere betydninger.

Pekere rediger

Pekere er en av to typer sider i artikkelrommet som ikke er artikler. Den andre typen er omdirigeringssidene. En pekerside viser leseren hvilke alternativer som finnes for ordet det er søkt på. På disse pekersidene kan det benyttes enkelte maler som skal gjøre oppsettet standardisert.

Infobokser rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maler/Infobokser

Infoboksene er en av de mest brukte malgruppene på Wikipedia og de skal ideelt sett kunne benyttes på tilnærmet alle artikler. De viser sin tilstedeværelse øverst til høyre i artikkelen som en faktaboks, gjerne også med et relevant bilde. Det finnes mange infobokser som er standardisert til et enkelt tema.

Referanser og henvisninger rediger

Referanser og henvisninger til eksterne og interne sider er meget nyttig for å bedrive god kildebruk på Wikipedia. Dette forenkles videre hvis referansene og henvisningene er lett å kjenne igjen og det finnes standardiserte oppsett for den slags.

Referansemaler rediger

Referansemalene benyttes alltid innenfor klammene <ref> og </ref> og er til for å standardisere oppsettet på hvordan leseren kan forstå en referanse og enkelt kunne drive egen kildekritisk vurdering av stoffet det refereres til.

Henvisningsmaler rediger

Henvisningsmalene brukes for å gjøre det enklest mulig å lenke til eksterne sider som ofte blir benyttet i artikler på Wikipedia.

Navigasjonsmaler rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maler/Navigasjonsmaler

Navigasjonsmalene er de en finner enten nederst i artikkelrommet, eller «flytende» til høyre. De skal fungere som formidlere av annet relevant stoff for leseren som nettopp har funnet en artikkel og ønsker å spesifisere eller endre mildt på sine preferanser for hva som er ønsket. På norsk Wikipedia er de vanlige navigasjonsmalene standardisert gjennom malen {{Navboks}}, men det finnes også andre maler som benyttes til noe andre navigerende formål.

Vedlikehold rediger

Maler i denne gruppen brukes av Wikipedia-brukere for å selv navigere seg gjennom arbeid som må gjøres på Wikipedia. Malene benyttes også til å erkjenne at en mangel er funnet i en eller flere artikler. Disse malene fungerer som kravstillere og opplysning for leseren om at artikkelen ikke er på sitt beste. Eksempelvis skal det oppføres et artikkelmerke hvis artikkelen ikke har gode nok kildehenvisninger med malen {{Kildeløs}}. Dette fungerer både som vedlikeholdsnotis for brukere, men også for leseren som ønsker å vite om artikkelen har høy nok kvalitet.

Spirer rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Spire

Spiremalen brukes på bunnen av spirer – artikler som er for korte og/eller svært mangelfulle. En tilleggsfunksjon som er slått på som standard gjør at man kan finne spiremerkede artikler som tilhører enhver kategori på Wikipedia fra kategorisiden.

UUU-maler rediger

Unngå unnvikende uttrykk, eller UUU brukes for å gjøre leseren oppmerksom på at, innad i et avsnitt, finnes det mangler ved artikkelen som ikke tidligere er nevnt spesifikt. Malene hjelper også brukere som ønsker å rette opp mangelen i å raskt kunne finne hvor mangelen ligger. UUU-maler er små hevede notiser bak en setning eller annen tekst, og er dermed mer presis enn artikkelmerkene som legges på toppen av artikkelrommet.

Artikkelmerker rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maler/Artikkelmerker

Artikkelmerker er maler som legges på toppen av artikkelen hvis artikkelen har noe som må vedlikeholdes. De fungerer som en advarsel til leseren om at det er mangler ved artikkelen.

Formateringsmaler rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maler/Formatering

For å unngå avansert kildekode i artikkelrommet selv, benyttes formateringsmaler der utfallet i artikkelrommet er langt enklere enn det ellers ville vært. Eksempelvis benyttes maler for enkelte symboler slik at det ikke er nødvendig å legge inn bilde, eller benytte HTML-koding for å komme til et godt resultat. Eksempelvis kan en skrive {{musikk|b}} og ende med resultatet .

Posisjonering rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Geografiske posisjoner

Mange artikler på Wikipedia omhandler fysiske steder i verden, og alle de kan definere sin plass ved bruk av maler som gir koordinater til artikkelen og videre gir leseren tilbudet om å se stedet i et perspektiv på kart. Den vanligste malen å benytte til slike formål er {{Koord}}.

Tekst- og symbolbehandling rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maler/Formatering#Tekst

Mye skrift på Wikipedia følger ikke alltid Det latinske alfabetet eller er tekst overhodet. For å kunne skrive inn denne teksten eller symbolene benyttes maler for å korte ned prosessen ved å legge inn ukjente formateringer. Skal en eksempelvis skrive inn matematiske formler, benyttes gjerne maler til dette formål. Også emotikon, musikkuttrykk og tegn og datoer kan skrives med ulike formateringsmaler for tekst.

Farger rediger

For å unngå HTML-koding har Wikipedia et sett med maler som definerer en farge uten å måtte benytte en langt mer avansert kildekode enn wiki, slik Wikimedia benytter. Malene svarer med den fargen som defineres i malen i artikkelrommet, og gjør ofte andre artikler og også maler mer oversiktlige.

Metamaler rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maler/Metamaler

Metamaler er maler som ikke benyttes i artikkelrommet, men heller på de resterende sidene til Wikipedia, slik som brukersider, diskusjonssider, malsider, kategorisider, hjelpesider, spesialsider og søsterprosjekter. Dette er for å enkelt kunne skille hvor de ulike malene skal benyttes. Det skal som hovedregel ikke lenkes fra artikkelrommet til de andre sidene.

Grunnmaler rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maler/Grunnmaler

Grunnmaler er maler som er satt opp med det ene mål å fungere for andre maler. Disse primærmalene inneholder ofte kompliserte parametre, hvilket er praktisk å unngå med malen som benyttes i artikkelrommet. Også hvis malen som skal benyttes på artikkelen får en meget omfattende kildekode kan det være nyttig, og ikke bare for nye brukeres skyld, å dele den inn i undermaler som dermed blir såkalte «grunnmaler».

Bilder rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maler/Bilder

Alle mediefiler benyttet på Wikipedia ligger i Commons fillager, og for vedlikehold og oversikt over disse bildene benyttes flere maler for å klassifisere, sortere, merke og forenkle bildenes sider. Du finner også malene som er relatert til bildevedlikehold under vedlikehold og opprydning.

Wikipediasider rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maler/Prosjekt

Flere maler benyttes spesielt på sider relatert til underprosjekter. Disse er også gjerne benyttet for sortering og vedlikehold av artikler som er relevante for det gitte prosjektet på Wikipedia. Flere arbeid som gjøres på Wikipedia krever også maler for å ikke komplisere kildekoden heller her, selv om det er utenfor artikkelrommet.

Bruker- og brukerdiskusjonssider rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maler/Brukermeldinger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Brukerbokser

Brukermeldinger benyttes av brukere som ønsker å gi en standardisert og/eller ofte brukt beskjed til en annen bruker. Disse skal alltid substes for at brukeren som mottar meldingen skal kunne lese den selv i artikkelrommet. Brukerbokser standardiserer brukersider og består av mange ulike maler som kan benyttes for å gjøre ens brukerside enkel og oversiktlig.

Usortert rediger

Liste over maler etter tema rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maler/Tema

Malene kategoriseres også etter tema. Nedenfor er noen egne undersider for enkelte temaer. For en fullstendig oversikt over temaer malene er kategorisert i, se kategoritreet.

Se også rediger