Wikipedia:Geografiske posisjoner

Geografisk posisjonering brukes på artikler som omhandler et geografisk avgrenset område. Dette kan være byer, fjell, bygninger og lignende. Posisjonen gis ved lengde- og breddegrad i henhold til WGS 84. Posisjonering er i mange artikler markert øverst i høyre hjørne i høyde med artikkelens tittel, med teksten koordinater foran, men de kan i andre artikler være plassert i en infoboks, løpende tekst eller i tabeller.

Angitte bredde- og lengdegrader brukes også for å kategorisere artiklene i skjulte kategorier. Disse kan brukes for å lage snitt mellom artikler i kategoriene og disse vil da representere et geografiske område. Det er mulig å gjøre slike uttrekk via Mediawiki sitt API. URLen som brukes for GeoHack, det er den underliggende tjenesten hvor det velges mellom forskjellige kart-tjenester, kan oppfattes som en URI som angir artikkelens geografiske posisjon. Også denne kan hentes ut via APIet. Bruk av kategorier og disse eksternlenkene gjør det mulig å spørre relativt effektivt etter aktuelle artikler og analysere noen lokasjonsdata for disse.

Bruk av koordinatene

rediger

Selve koordinatene er en lenke til en side, GeoHack, som gir en oversikt over en lang rekke kartleverandører hvor forskjellige presentasjoner av kart er tilgjengelig. For innloggede brukere finnes det dessuten en mulighet til å få et kart presentert sammen med selve artikkelen. Den opsjonen er nærmere beskrevet på en egen underside.

I mai 2010 var det drøyt 9100 artikler på Wikipedia på bokmål og riksmål som hadde angitt koordinater. Ved hjelp av interwikilenkene til artikler på andre språk er det imidlertid ytterligere drøyt 50 000 artikler som kan posisjoneres. Disse artiklene kan finnes igjen som wikipedia-lag på OpenStreetMap og Google maps, samt de kan presenteres i tabellform som en oversikt over artikler i et gitt område. På GeoHack siden finnes det lenker i infoboksen under det interaktive kartet fra OpenStreetMap for et ferdiglaget søk med et utvalg av avstander fra 1 km til 250 km.

Ettersom koordinatene er frie data i likhet med at artiklene er fri informasjon er det mulig for eksterne systemer å dra nytte av dem, også kommersielt. Hvilke ytterlige måter Wikipedias artikler med koordinater vil bli utnyttet på i fremtiden er det derfor ikke mulig å sette grenser for.

Hvordan legge koordinater inn i artiklene

rediger

Posisjoneringen gjort på norsk Wikipedia ved hjelp av malen {{koord}}. Bruksanvisning for hvordan malen brukes finnes på Mal:Koord.

Lenkene leder videre til en side med oversikt over ressurser på nettet som kan vise kart, satellitt- eller flyfoto over stedet.

Koordinatene angis med ønsket presisjon ved hjelp av grader, minutter og desimalsekunder[1]. Alternativer for skala, avstand, type, med mer, kan også oppgis. Det er også mulighet for å selv spesifisere nøyaktig angivvelse og visning. Med varierende presisjon vil koordinatene for Monolitten i Vigelandsanlegget se slik ut:

Alternativer

rediger

Til en del av karttjenestene kan det oppgis alternativer for å spesifisere visningen. Alle har grunnsyntaks alternativ:verdi og skilles med _. De viktigste er:

Setter typen for det angitte stedet. Typen er en grov kategorisering av objektet som har fått koordinater. En del typer har tilhørende ikoner på Wikipedialagene, noe som gjør det gunstig å bruke disse typene. Dette gjelder typer som waterbody og mountain. For en del typer er det en tilknyttet en skala i tillegg til kategoriseringen. Tilgjengelige typer som har skala er:

Type: Beskrivelse Kartskala
country Land 1:10 000 000
satellite Geostasjonære satellitter 1:10 000 000
adm1st Første administrative enhet (f.eks. delstat eller fylke) 1:1 000 000
adm2nd Andre administrative enhet (f.eks. kommune) 1:300 000
adm3rd Tredje administrative enhet 1:100 000
city(pop) By eller tettsted med angitt befolkning. 1:30 000 ... 1:300 000
city By med uspesifisert befolkning. 1:100 000
airport Flyplass 1:30 000
mountain Fjell 1:100 000
isle Øy 1:100 000
waterbody Bukter, fjorder, innsjøer, vannreserver, laguner, fosser, hav o.l. 1:100 000
forest Skoger 1:50 000
river Elver (også inntørkede), kanaler, bekker o.l. 1:100 000
glacier Isbreer o.l. 1:50 000
event Engangshendelser eller faste hendelser som skjer på et bestemt sted; inkluderer slag, jordskjelv, festivaler og skipsvrak 1:50 000
edu Utdanningsinstitusjoner, som skoler og universiteter 1:10 000
pass Fjellpass 1:10 000
railwaystation Jernbanestasjoner og holdeplasser for skinnegående transport 1:10 000
landmark Bygninger og byggverk, geologiske strukturer, gårder, veier, turistattraksjoner eller lignende. 1:10 000

Eksempel:

Bruk imidlertid ikke en type bare for å angi skala.

Parameteren dim: brukes for å angi bredden på objektet i meter eller kilometer. dim: overstyrer målestokken gitt av type:.

Syntaks — dim:<bredde><enhet>

bredde — heltall i meter (m) eller kilometer (km)
enhet — m eller km. Behandles som m dersom uspesifisert.

GeoHack bruker dim: for å velge kartets målestokk. Dersom ikke parameterne dim:, type:, eller scale: er angitt vil GeoHack bruke en standard målestokk (1:300.000).

Eksempler
Navn Dim Kode Resultat
Buckingham Palace 120m {{koord|51.501|-0.142|dim:120m}} 51°30′04″N 0°08′31″V
London 10km {{koord|51.507222|-0.1275|dim:10km}} 51°30′26″N 0°07′39″V

Parameteren scale: brukes for å angi en spesifikk skala uavhengig av det som følger fra type.

Det ser ut som om scale kun kan angis som et ubenevnt tall.

Eksempler
Navn Scale Kode Resultat
Vigelandsparken 1000 {{koord|59|55|39.13|N|10|41|56.10|E|scale:1000}} 59°55′39,13″N 10°41′56,10″Ø
Oslo 25km {{koord|59|55|39.13|N|10|41|56.10|E|scale:10000}} 59°55′39,13″N 10°41′56,10″Ø

Region

rediger

Angir det foretrukne kartområdet. Brukes for å velge hvilke kartressurser som oppgis, for å få best mulig dekning. Den skal angis som en tobokstavs ISO 3166-1 alfa-2 landskode, eller en ISO 3166-2 regionskode.

Eksempler:

Landskoder
AU Australia
BR Brasil
CA Canada
CH Sveits
DE Tyskland
DK Danmark
FR Frankrike
GB Storbritannia
IS Island
JP Japan
NL Nederland
NO Norge
NR Nauru
NZ New Zealand
ML Mali
SE Sverige
SJ Svalbard og Jan Mayen
SK Slovakia
US USA
Norske regionskoder
NO-01 Østfold
NO-02 Akershus
NO-03 Oslo
NO-04 Hedmark
NO-05 Oppland
NO-06 Buskerud
NO-07 Vestfold
NO-08 Telemark
NO-09 Aust-Agder
NO-10 Vest-Agder
NO-11 Rogaland
NO-12 Hordaland
NO-14 Sogn og Fjordane
NO-15 Møre og Romsdal
NO-16 Sør-Trøndelag
NO-17 Nord-Trøndelag
NO-18 Nordland
NO-19 Troms
NO-20 Finnmark
Sortert etter navn
NO-02 Akershus
NO-09 Aust-Agder
NO-06 Buskerud
NO-20 Finnmark
NO-04 Hedmark
NO-12 Hordaland
NO-15 Møre og Romsdal
NO-18 Nordland
NO-17 Nord-Trøndelag
NO-05 Oppland
NO-03 Oslo
NO-11 Rogaland
NO-14 Sogn og Fjordane
NO-16 Sør-Trøndelag
NO-08 Telemark
NO-19 Troms
NO-10 Vest-Agder
NO-07 Vestfold
NO-01 Østfold

Effektive spørringer etter lokasjonsdata

rediger
Bør muligens ut i en egen teknisk artikkel.

Det er mulig å effektivisere spørringene hvis en skal hente ut store datasett for så å gjøre et snitt (intersection) mellom dem. For det første så vil et slikt subsett medføre at det er to sett hvor alle sider i det nye subsettet er i begge de opprinnelige settene. Det gjør at vi kan spørre etter det minste av dem og filtrere på dette settets kategorier. For eksempel kan vi spørre etter antall medlemmer på koordinataksene til Alvdal, og da finner vi at nord-sør -aksen har flere tusen oppføringer (3074 når dette skrives), mens øst-vest -aksen har noen hundre oppføringer (620 når dette skrives). Slike kontroller kan vi gjøre med Kategori:10°Ø og Kategori:62°N ved å bruke categoryinfo. I Wikipedia kan vi ikke gjøre snittet mellom kategoriene på serveren, men om vi kan kan hente ned kun det ene av settene, og dette er vesentlig mindre enn det andre, så er mye spart. Når vi har beregnet subsettet så er det mulig å spørre etter eksternlenker for disse artiklene.

Mediawiki er slik satt opp at det er en tung operasjon å hente informasjon om de enkelte medlemmene i en kategori. En alternativ metode er derfor å hente ned listene som sier hva som er kategorisert i to kategorier og så gjøre snittet i nettleseren. For eksempel har vi spørringene Kategori:10°Ø og Kategori:62°N som igjen er for Alvdal. Disse må utvides med cmlimit i en virkelig situasjon. Dette kan gi mindre overførte data hvis ikke den ene kategorien er vesentlig mindre enn den andre. Hva som er tilstrekkelig mye mindre må påvises med analyser og vil endre seg over tid fordi mengden kategorier øker.

For å få tilgang til kategorisering og eksternlenking for kategorimedlemmene så brukes det i noen tilfeller en generator. Det er viktig å være klar over at dette er en tung operasjon og at slike spørringer begrenses mest mulig. I noen tilfeller vil det være mest effektivt å hente inn eksternlenkene sammen med kategoriene under spørringen på categorymembers. I andre tilfeller er det mer effektivt å hente ned informasjon om de aktuelle artiklene etter at en har gjort snittet i nettleseren. I begge tilfeller bør en cache der det er mulig, og en bør sette maxage og smaxage på de aktuelle spørringene slik at de caches der det er mulig.

Når en spør etter ytterligere data om de enkelte sidene så må spørringen formateres slik at den cacher effektivt. Hvis noe er involvert i forutgående spørringer som kan introdusere sporadiske tilfeldigheter og avvik så er det lurt å gjøre tilpassinger i spørringen slik at den den gis en mulighet for å resynkronisere. For eksempel kan en spørre utfra artiklenes id, og blokke denne med en eller annen faktor.

Det kan i noen tilfeller være nødvendig å bruke en generator på det minste datasettet fordi den nedlastede lista vil bli på over systemets maksimalt tillatte størrelse.

Fotnoter

rediger
  1. ^ En mulighet for å vise koordinatene som kun desimalgrader vil, antageligvis, bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger