Østfold

tidligere fylke i Norge

Østfold er et tidligere fylkeØstlandet i Norge, som fra 2020 inngår i Viken fylke.[2] Det ligger sørøst i Viken fylke. Østfold var fram til 2020 landets sjette mest folkerike fylke, selv om det var det tredje minste målt i areal. Det hadde grenser til Akershus i nord, Sverige i sør og øst: Värmlands län i øst, Västra Götalands län i sør og kyststripe i vest mot Oslofjorden. Fram til og med stortingsvalget i 2021 utgjør Østfold et eget valgdistrikt.

Østfold
Tidligere norsk fylke
VåpenKart
Basisdata
FylkeshovedstederSarpsborg (fylkeskommune)
Moss (fylkesmann)
Største byFredrikstad
Grunnlagt1919
Avviklet31. des. 2019
Areal4 180,68 km²
Befolkning297 520 (2019[1])

Østfold
59°20′00″N 11°20′00″Ø

Tidligere kommunene i tidligere Østfold fylke

Østfold består av distriktene Ytre Østfold (Halden, Nedre Glomma og Mosseregionen) og Indre Østfold. Østfolds seks byer er Askim, Fredrikstad, Halden, Moss, Mysen og Sarpsborg. I norsk målestokk er østfoldlandskapet relativt flatt. Da Østfold inntil 2020 var eget fylke, var Slavasshøgda i Rømskog (336 meter over havet) den høyeste toppen. Flere forhold har endret dette; nå er det høyeste punktet Viktjernhøgda i Trøgstad, Indre Østfold (331 meter over havet).[3] Østfold hører inn under Borgarting lagmannsrett og Borg bispedømme i Den norske kirke. Fra opprettelsen i 1662 til navneendringen i 1918, het amtet Smaalenenes Amt.

Språkrådet har presisert at Østfold er «et geografisk område som fortsatt kan benevnes Østfold», og at Østfold som geografisk navn og område må skilles fra fylkeskommuner og andre administrative enheter.[4]

GeografiRediger

 
Sølvstufoss i Ågårdselva, Sarpsborg

Østfold har kystlandskap i vest, der det grenser til Oslofjorden. I sør, fra Raet og ut mot kysten finnes et næringsrikt jordbrukslandskap og mot nord og øst i Indre Østfold er det jordbruksbygder med store skog- og myrstrekninger. Raet deler fylket i to og demmer opp innsjøene Vansjø, Vestvannet, Tunevannet, Isesjøen og Femsjøen. De største vassdragene i Østfold er Glomma, Hobølvassdraget og Haldenvassdraget, som alle går fra nord til sør.

Østfolds har en mengde øyer, hvorav de ti største er fluviale Tunøya (81 km²) og Rolvsøy (60 km²), fulgt av Kirkøy (30), Kråkerøy (20), Vesterøy (16), Asmaløy (9), Spjærøy (8), innsjøøya Dillingøya (5), Søndre Sandøy og Hankø (begge 4). Mest befolket er Tunøya (32 000), Rolvsøy (26 000), Kråkerøy (7 500) og Hafslundsøy (2 500).

Østfolds fastland har en kystlinje på 382 km, fordelt på Halden (62 km), Sarpsborg (64 km), Fredrikstad (177 km), Råde (31 km), Rygge (36 km) og Moss (12 km). I tillegg har fylkets øyer 865 km kystlinje fordelt på Hvaler (506 km), Fredrikstad (240 km), Moss (40 km), Sarpsborg (35 km), Råde (16 km), Halden (15 km) og Rygge (12 km).

Avstandene i Østfold er små, og det er kort vei til Oslo. Fra Sarpsborg, hvor fylkesadministrasjonen holdt til, er det 15–20 minutters kjøring til nabobyene Moss, Fredrikstad og Halden, og drøyt 30 minutter til Askim og Mysen. Å kjøre gjennom hele Østfold fra grensen mot Sverige til Akershus tar bare 37,5 minutter på motorveien E6. To toglinjer går gjennom fylket, fra Akershus fylke til Halden og Rakkestad. Passasjertoget fra Halden til Moss bruker 1 time, mens toget fra Rakkestad til Tomter bruker drøyt 40 minutter. Fra Halden til Göteborg bruker toget 2 timer.

KommunikasjonerRediger

JernbaneRediger

 
Mysen stasjon

Det finnes to jernbanelinjer i Østfold. Hovedlinjen sørover fra Oslo deler seg i to linjer ved Ski stasjon i Akershus. Den ene grenen er Østre linje, som i Østfold går fra Ski via Tomter, Askim, Mysen og Rakkestad til Sarpsborg. Det går daglig regulære avganger mellom Oslo og Mysen. Mellom Mysen og Rakkestad går det to avganger hver vei i rushtiden. Selv om det ikke lenger er persontrafikk mellom Rakkestad og Sarpsborg holdes sporet ved like, da det går en god del godstog her, samt at det brukes som omkjøringsspor hvis noe hender på Vestre linje.

Vestre linje er hovedbanen for tog mellom Oslo og Göteborg. I Østfold går den mellom Kambo (kun lokaltog til Moss stopper på Kambo) og Kornsjø. Togene på Vestre linje har stopp ved Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

LuftfartRediger

Moss lufthavn, Rygge hadde en rekke destinasjoner i inn- og utland. Ved inngangen av 2016 var det bare Ryanair som hadde ruteflygninger fra Rygge. Ryanair trakk seg ut fra Rygge, og begrunnet dette med innføringen av den såkalte «flypassasjeravgiften». Uten andre flyselskaper tilstede på flyplassen ble den nedlagt i 2016.

HovedveierRediger

E6 er den største og viktigste hovedveien gjennom Østfold. Dette er hovedveien fra Oslo mot Göteborg, Malmö og København. Veien er i sin helhet i Østfold 4-felts motorvei med 100 og 110 km som fartsgrense det aller meste av veien. Den passerer Moss og Sarpsborg, men går et stykke unna Fredrikstad og Halden. E6 passerer grensa til Sverige ved Svinesund.

E18 er den andre store hovedveien gjennom Østfold. Dette er hovedveien mellom Oslo og Stockholm. I Østfold går den fra Hobøl til Ørje. Den er 4-felts motorvei gjennom Spydeberg, Askim og deler av Hobøl og Eidsberg. Ellers er den 2-felts vei. Den krysser grensa til Sverige ved Ørje. Europavei 18 er planlagt ferdig med 4-felt fra Oslo til Sverige innen utgangen av 2017.

SeverdigheterRediger

 
Høytorp fort.

KommunerRediger

Østfold var inndelt i 18 kommuner (2019):

Nr Kart Navn Rådhus i Folketall[5] Flatemål
km²
Målform Distrikt
0101   Halden Halden 642,34 Bokmål Halden
0104   Moss Moss 63,49 Nøytral Mosseregionen
0105   Sarpsborg Sarpsborg 405,68 Bokmål Nedre Glomma
0106   Fredrikstad Fredrikstad 288,15 Bokmål Nedre Glomma
0111   Hvaler Skjærhalden 89,56 Bokmål Nedre Glomma
0118   Aremark Fossby 319,28 Bokmål Indre Østfold
0119   Marker Ørje 412,91 Bokmål Indre Østfold
0121   Rømskog Rømskog 183,14 Bokmål Indre Østfold
0122   Trøgstad Skjønhaug 204,50 Bokmål Indre Østfold
0123   Spydeberg Spydeberg 141,99 Bokmål Indre Østfold
0124   Askim Askim 69,14 Bokmål Indre Østfold
0125   Eidsberg Mysen 235,91 Bokmål Indre Østfold
0127   Skiptvet Meieribyen 101,21 Bokmål Indre Østfold
0128   Rakkestad Rakkestad 434,71 Bokmål Indre Østfold
0135   Råde Karlshus 118,68 Bokmål Mosseregionen
0136   Rygge Dilling 74,15 Bokmål Mosseregionen
0137   Våler Kirkebygden 256,96 Bokmål Mosseregionen
0138   Hobøl Elvestad 140,39 Nøytral Indre Østfold
01   Østfold Sarpsborg 4 182,25 Bokmål Østlandet

Askim, Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg er bykommuner, resten er landkommuner. I tillegg har Mysen i landkommunen Eidsberg fått bystatus. Den folkerikeste kommunen er Fredrikstad, som med litt over 77 000 innbyggere er Norges 6. største bykommune, mens Sarpsborg (55 000) er nummer 10. Sarpsborg og Fredrikstad har vokst så mye sammen at Statistisk sentralbyrå regner det som ett tettsted, og er med flere enn 130 000 innbyggere Norges 5. største region, Nedre Glomma-regionen. Alle kommunene i Østfold har bokmål som målform. Moss og Hobøl er formelt sett nøytrale i spørsmålet. Største bedrifter er de to ikke-offentlige virksomheter i kommunen med flest ansatte, slik dette er listet hos Proff.no. Hvis hovedkontoret ligger i kommunen inkluderer ansattantallet normalt alle ansatte i Norge. I realiteten er kommunen selv den største arbeidsgiveren i de fleste kommuner. I Rakkestad og Eidsberg er Nortura den største private arbeidsgiveren, men fabrikkene sorterer under hovedkontoret i Oslo.

Østfold følger ikke den vanlige trenden med å bli stadig mer urbanisert:

 • Siden 1960 har de fem landkommunene Rygge (112 %), Våler (103 %), Spydeberg (91 %), Hobøl (85 %) og Råde (84 %) vokst eksplosivt og klart mest.
 • Av byene har Oslo-nære Askim (63 %) og Moss (51 %) vokst klart mest, fulgt av Sarpsborg (40 %), Fredrikstad (32 %), Eidsberg (29 %) og Halden (18 %).
 • Hvaler (49 %), Skiptvet (41 %), Eidsberg og Trøgstad (begge 29 %) har vekst omtrent som snittet.
 • Fire kommuner seg veldig ut i negativ retning på folketallsendring siden 1960: Rakkestad (11 %), Marker (1 %), Aremark (-4 %) og Rømskog (-5 %).

TettstederRediger

Østfold har 21 tettsteder med mer enn 1 000 innbyggere, og Fredrikstad-Sarpsborg er det største. Det er ytterligere 10 tettsteder med flere enn 700 innbyggere samt 26 mindre tettsteder. De mindre tettstedene i stor grad er boligfelt uten egne butikker – med noen unntak.

25 største
tettsteder
Kommune(r) Folketall
2021[6]
Gr.lagt år Gr.lagt som Reisetid til
Oslo (buss/tog)[7]
Reisetid til
Oslo (bil)[8]
Reisetid til
Sverige (bil)[9]
Fredrikstad
-Sarpsborg
Fredrikstad,
Sarpsborg
117 663 1 t 08 min 1 t 05 min 0 t 19 min
Fredrikstad Fredrikstad 69 568 1567 By 1 t 08 min 1 t 11 min 0 t 24 min
Sarpsborg Sarpsborg 48 095 1016 By 1 t 21 min 1 t 03 min 0 t 19 min
Moss Moss, Rygge, Vestby 47 725 1560 Ladested 0 t 42 min 0 t 45 min 0 t 42 min
Halden Halden 25 887 1665 Kjøpstad 1 t 45 min 1 t 30 min 0 t 13 min
Askim Askim 14 755 1882 Stasjonsby 0 t 57 min 0 t 46 min 0 t 34 min
Mysen Eidsberg 6 759 1882 Stasjonsby 1 t 07 min 0 t 55 min 0 t 25 min
Spydeberg Spydeberg, Hobøl 6 340 1882 Stasjonsby 0 t 45 min 0 t 41 min 0 t 40 min
Rakkestad Rakkestad 4 796 1882 Stasjonsby 1 t 21 min 1 t 08 min 0 t 39 min
Lervik Fredrikstad 3 268 1 t 40 min 1 t 09 min 0 t 46 min
Ryggebyen Rygge, Råde 3 316 1879 Stasjonsby 0 t 51 min 0 t 50 min 0 t 36 min
Spetalen Fredrikstad, Råde 2 326 1 t 36 min 1 t 02 min 0 t 40 min
Karlshus Råde 2 314 1879 Stasjonsby 0 t 56 min 0 t 55 min 0 t 31 min
Skjønhaug Trøgstad 2 082 1 t 22 min 0 t 57 min 0 t 32 min
Ørje Marker 1 849 1 t 41 min 1 t 13 min 0 t 06 min
Tomter Hobøl 2 089 1882 Stasjonsby 0 t 36 min 0 t 38 min 0 t 47 min
Skiptvet Skiptvet 1 768 1 t 20 min 1 t 0 t 46 min
Larkollen Rygge 1 529 1711? Ladested 1 t 13 min 0 t 57 min 0 t 48 min
Skjeberg Sarpsborg 1 498 1 t 37 min 1 t 13 min 0 t 13 min
Kirkebygden Våler 1 448 1 t 03 min 0 t 55 min 0 t 41 min
Skivika Fredrikstad, Sarpsborg 1 081 1 t 40 min 1 t 15 min 0 t 17 min
Slevik Fredrikstad 1 110 1 t 40 min 1 t 15 min 0 t 17 min
Våk Våler 946 0 t 58 min 0 t 49 min 0 t 47 min
Skjærhalden Hvaler 927 2 t 10 min 1 t 30 min 0 t 51 min
Isebakke Halden 877 1 t 40 min 1 t 25 min 0 t 08 min
Heiås Trøgstad 861 1 t 14 min 0 t 50 min 0 t 31 min
Missingmyr Råde 901 1 t 22 min 0 t 49 min 0 t 24 min
Høysand Sarpsborg 658 2 t 12 min 1 t 04 min 0 t 10 min
Glosli Fredrikstad 761 1 t 48 min 1 t 09 min 0 t 25 min
Ise Sarpsborg 703 1882 Stasjonsby 1 t 45 min 1 t 20 min 0 t 33 min
Slitu Eidsberg 782 1 t 47 min 0 t 47 min 0 t 23 min
Rød Våler 982 1 t 28 min 0 t 42 min 0 t 39 min

De 25 mindre tettstedene fordeler seg over alle fylkets fire delområder. I Nedre Glomma ligger tettstedene Hasle (672), Rød på Hvaler (Feil tettstedskode/navn), Norderhaug (609), Stikkaåsen (219), Hauge (406), Utgård (321), Jelsnes (319), Rostadneset (277), Øyenkilen (318) og Holm (237). I Mosseregionen ligger tettstedene Missingmyr (901), Kirkegrenda (324), Fuglevik (513), Møvik (256), Svinndal (571), Såstadbråten (422) og Tomb (281). Haldenregionen har tettstedene Sponvika (534) og Fossby. I Indre Østfold finner vi Havnås (222), Trømborg (237), Degernes (313), Ringvoll (531), Jansberg (251) og Finnestad (211).

PolitikkRediger

FylkestingetRediger

Fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen. Fylkestinget har 35 representanter.
Ole Haabeth (Ap) er fylkesordfører og Siv Henriette Jacobsen (Ap) er fylkesvaraordfører.

Fylkestinget 2015-2019 Representanter:
Arbeiderpartiet 15
Høyre 8
Fremskrittspartiet 4
Senterpartiet 2
Kristelig Folkeparti 2
Miljøpartiet De Grønne 2
Venstre 1
Sosialistisk Venstreparti 1

StortingsrepresentanterRediger

Østfold har ni stortingsrepresentanter i perioden 2017–2021:[10]

# Representant Født Bosted Parti Periode Komité Merknader
161 Stein Erik Lauvås 1965 Marker Ap 2. Kommunal- og forvaltningskomiteen
162 Ingjerd Schou 1955 Spydeberg H 4. Utenriks- og forsvarskomiteen
163 Ulf Leirstein 1973 Moss Frp 4. Kontroll- og konstitusjonskomiteen Uavhengig representant siden 2019
164 Elise Bjørnebekk-Waagen 1990 Sarpsborg Ap 1. Arbeids- og sosialkomiteen
165 Tage Pettersen 1972 Moss H 1. Familie- og kulturkomiteen
166 Svein Roald Hansen 1949 Fredrikstad Ap 5. Finanskomiteen
167 Ole André Myhrvold 1978 Trøgstad Sp 1. Energi- og miljøkomiteen
168 Erlend Wiborg 1984 Moss Frp 2. Arbeids- og sosialkomiteen Komitéleder
169 Freddy André Øvstegård 1994 Sarpsborg SV 1. Familie- og kulturkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Se også Stortingsvalget 2013 i Østfold og Stortingsvalget 2017 i Østfold, samt liste over stortingsrepresentanter for Østfold.

Historisk representasjon på Stortinget fra Østfold siden 1973:

Parti 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Sosialistisk Venstreparti 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
Arbeiderpartiet 4 5 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3
Senterpartiet 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Kristelig Folkeparti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Høyre 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 3 2
Fremskrittspartiet 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 2 2
Østfold 8 8 8 8 9 8 8 8 9 9 9 9

PartioppslutningRediger

Historisk prosentvis partioppslutning ved stortingsvalg i Østfold siden 1973:[11]<[12]

Fet skrift markerer blokkene (Venstresiden Ap+SV. Sentrum KrF+V+Sp. Høyresiden H+Frp). M = Antall mandater innvalgt på Stortinget.

Valgår Ap SV Sum M KrF V Sp Sum M H Frp Sum M
1973 43,1 10,6 53,7 5 13,3 1,4 8,6 23,3 2 17,2 3,7 20,9 1
1977 51,4 3,1 54,5 5 11,7 1,6 7,8 21,1 1 21,5 1,3 22,8 2
1981 45,3 3,3 48,6 4 9,1 2,4 6,7 18,2 1 28,5 3,7 32,2 3
1985 48,9 3,7 52,6 4 8,8 1,8 6,1 16,7 1 26,6 2,9 29,5 3
1989 39,9 9,8 49,7 4 8,4 1,8 6,0 16,2 2 19,2 13,5 32,7 3
1993 42,4 6,7 49,1 4 8,6 2,7 14,2 25,5 2 13,8 7,4 21,2 2
1997 40,1 4,6 44,7 4 13,3 3,1 7,0 23,4 1 12,4 15,9 28,3 3
2001 27,8 11,4 39,2 3 12,6 2,5 4,8 19,9 1 19,6 17,1 36,7 4
2005 35,7 7,2 42,9 4 6,9 4,0 4,9 15,8 1 11,9 26,9 38,8 4
2009 39,3 4,4 43,7 4 5,8 2,5 4,9 13,2 1 14,8 26,1 40,9 4
2013 34,9 2,3 37,2 3 5,6 3,6 4,1 13,3 1 25,2 19,6 44,8 5
2017 32,1 4,4 36,5 4 4,2 2,4 8,7 15,3 1 23,8 17,5 41,3 4

Administrative inndelingerRediger

Østfold er delt i fire næringsregioner:

 • Halden (Halden og Aremark)
 • Nedre Glomma (Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler)
 • Moss (Moss, Rygge, Råde og Våler)
 • Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad)

Interkommunale regionråd følger inndelingen av næringsregioner, med følgende unntak:

 • Aremark er med i Indre Østfold Regionråd
 • Halden deltar ikke i noe regionråd

Tingrettene følger inndelingen av næringsregioner, med følgende unntak:

 • Sarpsborg og Rakkestad danner Sarpsborg tingrett
 • Fredrikstad og Hvaler danner Fredrikstad tingrett
 • Tingretten for Indre Østfold heter Heggen og Frøland

Helsedistriktene og veidistriktene følger fylkesgrensene slik at hele Østfold er ett distrikt.

Østfold politidistrikt har hovedsete i Sarpsborg. Deler av Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad) tilhører Follo politidistrikt sammen med kommunene i næringsregionen Follo.

Prostiene er ganske annerledes inndelt. Indre Østfold-kommunene Skiptvet, Hobøl og Spydeberg ligger i Vestre Borgesyssel prosti sammen med kommunene i næringsregion Moss. Resten av Indre Østfold og Aremark utgjør Østre Borgesyssel prosti. Sarpsborg prosti består av Sarpsborg og Halden, mens Fredrikstad domprosti består av Fredrikstad og Hvaler.

De tidligere fogderiene var delt i tre. Næringsregion Moss, samt Fredrikstad og Hobøl utgjorde Moss fogderi. Sarpsborg, Hvaler, Halden og Aremark utgjorde Idd og Marker fogderi. Resten av Indre Østfold tilhørte Rakkestad fogderi.

NæringslivRediger

To av tre jobber i Østfold er i det private næringsliv. Av disse er drøyt 1 av 5 jobber i varehandelen, tross konkurransen fra Sverige. Drøyt 1 av 6 private jobber er stadig i industrien, tross automatisering og konkurranse fra utlandet. Rundt 1 av 7 jobber er i bygg og anlegg. 1 av 8 jobber utenfor offentlig sektor er i private virksomheter innen utdanning og helse. Rundt 1 av 10 private jobber innen henholdsvis teknologi, reiseliv/kultur, finans/forretningstjenester og øvrige bransjer.[13]

Største virksomhet etter bransje[14] 1 2 3 4 5
Varehandel[15] Europris   Gresvig   Dustin   Kappahl   Eurosko  
Industri[16] Borregaard   Saugbrugs   Denofa   Norfersk   Glava  
Bygg og anlegg[17] Solid Entreprenør   Park & Anlegg   Ove Skår   Kynningsrud Fundamentering   Leif Grimsrud  
Barnehage, skole og helse[18] Fyrlykta   Fossum-kollektivet   Aberia Ung   Borg Barnehager   Evangeliesenteret  
Teknologi[19] Infotjenester   Saab Technologies   Skill   Pöyry Norway   Eurofins  
Reiseliv og kultur[20] Quality Sarpsborg   Marché Restaurants   Støtvig Hotel   Sarpsborg 08   Østfoldmuseene  
Finans og forretningstjenester[21] Sparebank 1 Østfold Akershus   Askim & Spydeberg Sparebank   Konsum Gruppen Norge   Transcom Norge   Eidsberg Sparebank  
Øvrige bransjer[22] Greencarrier   Hafslund Produksjon   Collicare   Norgesnett   Kingsrød Transport  

Navn på fylketRediger

I sagatiden var området en del av Vingulmork, som strakte seg fra Drammensfjorden, rundt osloområdet, nedover gjennom Follobygdene og helt til Svinesund (Norseng et al 2003:403-410, Øst for Folden, bind 1 i Østfolds historie). Sør for Vingulmork lå regionen Ranrike, eller dagens Bohuslän, i nord lå Romerike og i vest Vestfold. Vingulmork er den dag i dag et stedsnavn i Sarpsborg. Fra høymiddelalderen kommer betegnelsen Borgarsyssel, etter den eneste byen i området – Borg (nå Sarpsborg). Borgarsyssel var definert som temmelig nøyaktig det som i dag er Østfold fylke. Området var oppdelt i mange små administrative enheter, en arv etter skipreidene i den gamle leidangen.

Etter hvert gikk betegnelsen Borgarsyssel ut av bruk, og ca. 1600 ble området referert til som De små len under Akershus. For letthets skyld ble det trukket sammen til Smaalenene, og da Erik Ottesen Banner ble utnevnt til amtmann i 1671 var det som overhode for Fredrikstad og Smaalenenes Amt. Etter hvert var det Smaalenene som ble enerådende, men da Stortinget skulle fornye ordningen og innføre fylker ble det voldsom diskusjon om navnet. På lokalt plan var det overveldende oppslutning for Smaalenene, men sterke krefter på Stortinget mente Austfold måtte være det rette. Nå heter det ikke aust på østfolddialekt, det heter øst. Debatten gikk høyt, og det endte med at i 1918 vedtok Lagtinget «Østfold» med én stemmes overvekt.

Viken fylkeskommuneRediger

Stortinget behandlet i 2017 en regionreform. Det ble vedtatt at det fra 2020 skal være 11 fylker inkludert Oslo. Viken fylkeskommune skal fra 2020 bestå av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.Viken blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,15 millioner innbyggere. Den nye fylkeskommunen har hjemmesiden www.viken.no.[23]

ReferanserRediger

 1. ^ 07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2020
 2. ^ Vi blir ikke helt kvitt fylket med nye regioner
 3. ^ Østfold mister sin høyeste topp
 4. ^ «Du kan fortsatt kalle deg østfolding»
 5. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2021). «Folkemengde og befolkningsendringar 1. januar 2021». 
 6. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 26. oktober 2021. Besøkt 27. oktober 2021. 
 7. ^ Reisetid med raskeste kollektivtransport er hentet fra ruter.no. Som Oslo defineres Oslo Bussterminal (buss) eller Oslo S (tog). Som tettstedsentrum defineres jernbanestasjon, sekundært Gule Siders sentrumsdefinisjon.
 8. ^ Reisetid med bil er hentet fra gulesider.no/kart. Som Oslo defineres Bispelokket (bil). Som tettstedssentrum defineres jernbanestasjon, sekundært Gule Siders sentrumsdefinisjon.
 9. ^ Reisetid med bil er hentet fra gulesider.no/kart. Som Sverige defineres den nærmeste av grenseovergangene på Ørje og Svinesund. Som tettstedssentrum defineres jernbanestasjon, sekundært Gule Siders sentrumsdefinisjon.
 10. ^ «Stortinget: Representanter for Østfold 2017-2021». Arkivert fra originalen 28. oktober 2017. Besøkt 27. oktober 2017. 
 11. ^ Statistisk sentralbyrå: Publikasjoner.
 12. ^ Valgdirektoratet: Valgresultat i 2017 i Østfold
 13. ^ Statistisk sentralbyrå: Sysselsatte etter arbeidssted, fordelt på virksomheters NACE-bransje.
 14. ^ Virksomheter i privat sektor rangert etter driftsinntekter i nyeste offentlig tilgjengelige regnskap (eksklusiv selskaper der varekostnaden utgjør over 90 % av driftsinntektene, hvor det antas at verdiskapningen skjer i et annet selskap).
 15. ^ Virksomheter med NACE-kode G
 16. ^ Virksomheter med NACE-kode C
 17. ^ Virksomheter med NACE-kode F
 18. ^ Virksomheter med NACE-kode P og Q
 19. ^ Virksomheter med NACE-kode J og M
 20. ^ Virksomheter med NACE-kode I og R
 21. ^ Virksomheter med NACE-kode K, L og N
 22. ^ Virksomheter med NACE-kodene A, B, D, E, H, S, T og U
 23. ^ http://viken.no/om-viken/ Arkivert 14. april 2018 hos Wayback Machine.: viken.no Om Viken fylkeskommune (Besøkt 15. mars 2018)

Eksterne lenkerRediger

Wikinytt har nyheter relatert til Østfold.
  Wiktionary: Østfold – ordbokoppføring