Østre linje

del av Østfoldbanen

Østre linje av Østfoldbanen har sitt utgangspunkt fra Ski stasjon, går mot Askim, dreier sørøstover mot Mysen, Rakkestad og Ise inntil den når Sarpsborg stasjon. Østre linje var ferdigstilt i 1882. Stasjonene Kråkstad, (Nordre Follo kommune / Akershus), Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen (alle i Østfold) var inntil 2015 betjent av togekspeditør, men er nå fjernstyrt fra Bane NORs trafikksentral i Oslo.

Kryssing på Spydeberg stasjon.
To lokaltog møtes på Spydeberg stasjon etter at den omfattende moderniseringen av strekningen og stasjonene er fullført..
Tomter stasjon første trafikkdag etter den store moderniseringen. ERTMS-anlegget er tatt i bruk og både stasjonsbetjeningen og de gamle lys-signalene er borte. Buss-for tog-vimpelen har man ikke rukket å hente inn.
For romanen Østre linje av Atle Næss, se Østre linje (roman)
Østfoldbanen, Østre linje
Langnes jernbanebro.
Info
TypeJernbane
SystemEnkeltsporet elektrifisert bane: Fjernstyrt med ERTMS.
StatusI drift
UtgangsstasjonSki stasjon
EndestasjonSarpsborg stasjon
Antall stasjoner21
Drift
Åpnet1882
EierBane NOR
Operatør(er)Vy
Type trafikkRegiontog nord for Rakkestad
MaterielltyperMotorvogn type 75 med ERTMS
Teknisk
Lengde80 km
Lengde dobbeltspor0 km
Høyeste hastighet100 km/t
- krengetog 110 km/t
Største stigningø 13 ‰ (Mysen–Eidsberg)
maks 69 ‰ (km 6,270 ved Kråkstad)
Krysningsspor7
Broer30
Tunneler2
Planoverganger68

Passasjertogdriften på linjen betjenes av regiontog i linje R22. Normalt går regiontogene kun til Mysen, men noen rushtidsavganger går også til Rakkestad. Lokaltogene på strekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg ble innstilt i 2002. Etter en ombyggingsperiode åpnet Østre linje i august 2015 som landets første strekning med det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS. I prinsippet kan strekningen benyttes av omdirigerte tog ved stenging av Vestre linje, men dette betinger at togene er utstyrt med ERTMS-ombordutstyr.

Linjekart

rediger
Tegnforklaring
Vis V veier, H historikk, D driftsanlegg
  Follobanen fra Oslo S
    Østfoldbanen fra Oslo S
   
  0,00 km Ski (1879)
    Vestre linje via Moss til Sarpsborg
  0,60 km 152 Åsveien (ca. 20 m)
  1,53 km Drømtorp (1928)
  industrispor
  2,70 km Kjeppestad (1928–1947)
  Fv1370 Løkenveien
  4,00 km Løkenholtet (1928–1947)
  4,74 km Vang (1928–1947)
  industrispor
  5,78 km Kråkstad (1882)
  7,68 km Langli (1928)
  8,73 km Ringnes (1928–1947)
  9,68 km Skotbu (1908)
  10,80 km Østreng (1928–1947)
  Akershus
Østfold
  11,72 km Solberg (1928–1988)
  12,06 km Solberg viadukt (140 m)
  120 Hobølveien
  12,89 km Tomter (1882)
  13,21 km Hobøl viadukt (176 m)
  14,05 km Bliksland (1928)
  Fv1008 Myraveien
  15,01 km Homlerød (1928–1947)
  15,88 km Elverød (1928–1988)
  17,48 km Knapstad (1912)
  18,52 km Hollebøl (1928–1947)
  19,47 km Løvstad (1928–1947)
  20,32 km Spydeberg (1882)
  122 Lyserenveien
  22,08 km Kallerud (1928–1947)
  22,80 km Glenne (1928–1974)
  23,75 km Bovum (1928–1947)
  Smalelva (ca. 30 m)
  24,49 km Langnes bro (Glomma, 74,6 m)
  Streta (55,2 m)
  25,30 km Langnes (1928)
  25,70 km Stubberud (1928–1947)
  Kykkelsrudbanen (1899–1961)
  Glava A/S
  28,31 km Tornerud (1928–1947)
  29,10 km Askim (1882)
  Askim-Solbergfosslinjen
  29,46 km 128 Osloveien (58,5 m)
  Vammabanen (1910–1961)
  30,34 km Løken (1928–1947)
  Indre Østfold bedriftssenter
  31,02 km Næringsparken (1994)
  industrispor
  31,28 km Hoen (1928–1947)
    Heier AS
    Sulerud jernbaneundergang (ca. 60 m)
  124 Rakkestadveien
  32,57 km Sulerud (1932–1994)
  33,16 km Sulerud gård (1936–1942)
  Fv1246 Tenorveien
  35,02 km Slitu (1882)
  36,71 km Sletner (1928–1947)
  37,01 km Brødremoen (1928–1982)
  industrispor til Veslemona
  37,65 km Østereng (1928–1947)
  692 Folkenborgveien
  39,47 km Mysen (1882)
  Mysenelva
  40,84 km Folkenborg (1936)
  Fv1250 Småbruveien
  41,77 km Hotvedt (1932)
  42,34 km Duserud (1928–1974)
  42,93 km Bjørnstad (1928–1974)
  Fv1240 Finnestadveien
  44,32 km Eidsberg (1882)
  46,45 km Gutu (1928–1989)
  Fv1234 Heiaveien
  49,14 km Heia (1896–1969)
  Fv1212 Kåenveien
  51,35 km Kåen (1928)
  124 Eidsbergveien
  54,31 km Rakkestad (1882)
  Rakkestad kommune
  54,93 km Rakkestadelva (33,7 m)
  55,94 km Bodal (1928–1974)
  57,72 km Lindbakk (1959–1974)
  58,98 km Hverven (1928–1974)
  60,57 km Gautestad (1882)
    Sarpsborgveien
  62,67 km Rudskau (1928)
  Rudskogen Motorsenter (1990–1990)
  64,53 km Mikkelshytta (1928)
    Sarpsborgveien
  Midtfjell (119 m)
  Styggedal (138 m)
  Styggedalsbekken (40 m)
  68,00 km Knatterød (1928–1974)
  69,77 km Jellum (1928–1974)
  Fv1206 Sikkelandsveien
  71,10 km Vestvoll (1960)
  72,40 km Ise (1882)
  Fv1206 Sikkelandsveien
  74,14 km Holtenga (1928–1974)
  75,20 km Kampenes (1990–1990)
  76,34 km Kroken (1928–1974)
  581 Nordbyveien
    78,35 km Østfoldbanen Sarpsborg–Kornsjø
  78,96 km
  Hafslundbanen (1898 - 1973)
  78,96 km Hafslund (1926)
  Hafslundbanen
  Glomma (ca. 250 m)
  Glomma (ca. 250 m)
  industrispor til Borregaard
  industrispor til Borregaard
  80,50 km Sarpsborg (1879)
  industrispor til Borregaard
  Vestre linje via Moss til Ski

Eksterne lenker

rediger