Åpne hovedmenyen

Togekspeditør (TXP) er en stillingsfunksjon i Jernbaneverket. Togekspeditører er utdannede trafikkstyrere. Definisjonen på togekspeditør fra Togfremføringsforskriften (JD340) lyder: «…den som har ansvaret for å overvåke og sikre togframføringen og annen virksomhet på egen stasjon og tilstøtende, ikke fjernstyrte blokkstrekninger.»

I tjeneste som togekspeditør bæres rødt bånd/merke på uniformsluen.