Riksvei 22

vei i Akershus og Østfold

Riksvei 22 (Rv22) går mellom Hvam i Lillestrøm og Øra i Fredrikstad. Veiens lengde er 117,3 km, hvorav frem til 2019 35,8 km i Akershus og 81,5 km i Østfold.

Riksvei 22
Riksvei 22.svg
{{{navn}}}
Fetveien østover mot Åråsen
Strekning
Hvam i Lillestrøm - Øra i Fredrikstad
Riksvei 22
Riksveier Viken.svg
Data
Lengde117,3 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Stamvei E18.svg Riksvei 110.svg Riksvei 226.svg Riksvei 159.svg

Trasé: Hvam – KjellerLillestrømVinsnesFetsund der den passerer Glomma – videre sørover langs østsiden av ØyerenBåstadSkjønhaugMysenRakkestad - Ise - Hafslund - Årum - Torp - Sellebakk - Lundheim - Øra.

Før 1965 var veien Lillestrøm–Mysen–Halden–Holtet riksvei 3.

Før 1. januar 2010 gikk veien mellom Gjelleråsen og riksgrensen i Halden, se fylkesvei 22 (Akershus) og fylkesvei 22 (Østfold), etter at regionsreformen trådte i kraft fikk disse strekningene status som fylkesvei. Før mars 2019 var strekningen mellom Bergenhus i Rakkestad og Øra i Fredrikstad en del av riksvei 111.[1]

Kommuner og knutepunkterRediger

  Viken fylkeRediger

Lillestrøm

Trondheimsveien

22 Trondheimsveien fra Hvam til   Gjelleråsen i Nittedal
  Uten navn mot   Tangerudkrysset
 •   Hvam bru (over E6, 84 m)
  Uten navn fra Hvam mot   Kløfta i Ullensaker
Oslo (Hvam)
Kv Hvamstubben til Nordre Hvam (0,4 km)
158 Nordbyveien fra Hvam mot   Torshov i Lørenskog
Oslo (Kjeller)
Fv1496 Trondheimsveien fra Kjellerholen mot     Langelandkrysset i Ullensaker

Fetveien

Kv Holtveien til Nitberg (0,5 km)
Kv Kunnskapsveien fra Kongsberg Defence & Aerospace til FFI (0,6 km)
 •  
Kjeller skole
 •  
Høyskolen i Akershus
 •  
Forsvarets forskningsinstitutt
  Kirkeveien fra Kjeller til   120 Skedsmovollen (3,9 km)
Kv Åråsveien (0,8 km)
120 Storgata mot   Lillestrømbrua
Fv1535 Rolf Olsens vei mot Fv1494 Leirsund (4,9 km)
Kv Alexander Kiellands gate til 120 Stortorget (0,7 km)
 •  
Kv Leiraveien til Skåvålenga (1,3 km)
 •  
Skedsmohallen og LSK-hallen
Fv1532 Sørumsgata fra Vigernes til 120 Solheimsgata (1,3 km)
  Uten navn fra Vigernes mot   Karihaugen i Oslo
 •   Borgen bru (Leira kommunegrense, 74 m)

Fetveien

Åkrene
Kv Tuenveien fra Løken til Tuen (0,9 km)
 •  
  Tuen holdeplass
Fv1500 Borgenveien mot Tienenga
Fetsund
 Tienenga
ikke pårampe mot sør
 •  
Fv1500 Engaveien mot Løken
Fv1501 Fetveien mot Hovinbakken
Fv1500 Nerdrumveien mot Fetsund
 •   Bråten bru (over Fv1500, 21 m)
 Hovinbakken
 •  
Fv1501 Fetveien mot Tienenga
Fv1501 Garderveien mot Fetsund
 •   Hovinbakken bru (over Fv1501, 19,5 m)
Fv1497 Gamle Fetvei mot Falldalen
  

  Ny bru planlegges over Glomma med byggestart 2025, klar 2027   [2]

Østersund
172 Kirkeveien fra Fetsund bru mot 171 Sørumsand
Fv1498 Kirkeveien til Bjanes (2,9 km)
170 Kompveien fra Løken Løken
 •  
Gårdsvei fra Gaukerud opp til   Høgaas batteri
 •  
169 Hølandsveien fra Fjellsrud mot 115 Løken i Aurskog-Høland
 •  
Kv Kapellveien mot   Dalen kirke (180 m)
 
Riksvei 22 går forbi Båstad kirke.
 •  
Gansdalen
 •  
Kv Hunesveien fra Linderud til Hunes (3,4 km)
 •  
Kv Ødebyveien til Enebakkneset gravplass (0,9 km)

Indre Østfold

Båstadveien

 •  
Fv1284 Grorudfjellet fra Krokedal mot 115 Solum i Aurskog-Høland
 •  
Fv1282 Sætherveien fra Krokedal til Sæter (2,0 km)
Heiås
 •  
Kv Vetheveien til Heier (0,4 km)
 •  
Båstad kunstis
 •  
Fv1286 Sentvetveien fra Heiås til 115 Sentvedt
 •  
Kv Kirkebyåsen til Båstad (0,7 km)
 •  
Fv1280 Sandsveien fra Olberg til Sand (3,6 km)
 •  
Fv1278 Raknerudveien fra Olberg skole mot Løken (4,0 km)
 •  
Fv1288 Ringstadveien fra Berger til Fv1286 Ringstad (2,1 km)
 •  
Fv1278 Løkenveien fra Løken mot Olberg skole

Kirkeveien

 •   Skjønhaug minnelund
Skjønhaug
 •  
115 Hølandsveien fra Skjønhaug mot 170 Bjørkelangen i Aurskog-Høland
 •  
115 Askimveien fra   Trøgstad kirke mot   Moen
 •  
Kv Festningsveien (merket) til   Trøgstad fort og   Trøgstad batteri (2,1 km)

Trøgstadveien

 •  
Fv1300 Langsrudåsen fra Tveiten til 123 Langseter
 •  
Fv1270 Øiestadveien fra Vollene til 115 Askim
 •  
Fv1252 Riiserveien fra Stensrud til   Momarken (5,6 km)
 •  
Fv1246 Slituveien fra Mansrud til 124 Haugskrysset
  Uten navn fra Laslett mot   Vinterbro i Ås
 •   Langsletbrua (over E18, 48 m)
129 Trøgstadveien fra Laslett mot Bruberg
avrampe fra  , felles trasé til Homstvedtkrysset

Uten navn

 •   Bråtenbrua (over dalsøkk, 97 m)
88 Homstvedtkrysset
  Uten navn mot Laslettkrysset
123 Havnåsveien mot 125 Kroksund i Marker

Havnåsveien

 •   Homstvetbrua (over E18, 22 m)
  Uten navn fra Ramstad mot riksgrensen ved Kutjern i Marker      (Sverige)

Havnåsveien

 •   Ramstadkrysset
Mysen
128 Ørjeveien fra Ramstad mot   Brennemoen
128 Ørjeveien mot   Svenneby

Smedgata

 •  
Fv1240 Åsgårdveien fra Susebakke mot Trømborg
 •  
129 Smedgata fra Bruberg mot   Laslett

Trømborgveien

 •  
Fv1250 Småbruveien fra Hagen til 692 Folkenborg (2,3 km)
Trømborg
 •  
Fv1240 Åsgårdveien fra Trømborg til Susebakke
Fv1240 Stasjonsveien til 124 Engen
 •  
Fv1238 Brattfossveien fra Sviu til Brattefoss (2,1 km)
 •  
Fv1234 Heiaveien fra Berg mot 124 Dingtorp

Rakkestad

Mysenveien

 •  
124 arm Johs C Liens gate fra Lund mot   Rakkestad stasjon
Rakkestad
 •  
124 Strømfossveien fra Rakkestad mot 21 i Aremark
 •  
124 Storgata fra Rakkestad mot   Sekkelstein i Indre Østfold
 •  
220 Haldenveien fra Bergenhus til riksgrensen ved Holtet i Halden

Sarpsborgveien

 •  
Fv1232 Kirkeveien fra Bodal til 124 Ringstad
 •  
Kv Åstorpveien til   Rakkestad flyplass, Åstorp
 •  
Fv1214 Gautestadveien fra Linnestad til Gautestad stasjon
 •  
Fv1214 Ertevannveien fra Linnestad til 220 Vatvedt
 •  
Fv1216 Bredholtveien fra Ødegården til Bredholt (6,0 km)
 •  
Fv1208 Skantebygdaveien fra Ruds til 581 Revelsby (5,1 km)
 •   Midtfjell bru (over kommunegrense bekk, 58 m)

Sarpsborg

Rakkestadveien

 •  
Fv1206 Uten navn fra Knatterød til Ise stasjon
 
Meierigården på Ise
Ise
 •  
Fv1196 Børtevannsveien fra Ise mot Børt
 •  
Fv1206 Uten navn fra Ise stasjon til Knatterød

Iseveien

Fredrikstad/Sarpsborg (Borgen)
118 Skjebergveien fra Borgen folkepark mot   Ingedal

Hafslunds gate

Kv Baneveien fra Hafslund skole til Bråtenlia
581 Nordbyveien mot 124 Holøs i Rakkestad
 
Hafslund bru over Østfoldbanen
Fredrikstad/Sarpsborg (Hafslund)
 •  
Fv1174 Haugeveien fra   Hafslund kirke til Fv1160 Hauge (4,4 km)
118 St. Marie gate fra Hafslund mot   Leikevoll

Statsminister Torps vei

Kv Navestadveien fra Torp mot 583 Steinor
Torpebaugen 

Fredrikstad
Fredrikstad/Sarpsborg (Årum)

Sarpsborgveien

 •  
Fv1160 Moltebergveien fra Bilet til 118 Heia
  Uten navn fra Årum mot   i Moss
Fv1146 Sundløkkaveien til Sundløkka (1,3 km)
 •   Årum bru (over E6, 61 m)
  Uten navn fra Årum mot   Svingenskogenkrysset i Halden
 •  
107 Vardeveien fra Bilet mot Kongsten
 •  
Fv1148 Vebergveien fra Veberg til 107 Storhaug (1,9 km)
 •  
Fv1150 Roald Amundsens vei fra Moum mot 130 Borge kirke (4,0 km)
Fredrikstad/Sarpsborg (Torp)
Kv Meieribakken / Sulfatveien 
Fredrikstad/Sarpsborg (Sellebakk)
 •  
113 Borgeveien fra Sellebakk til 130 Borge kirke
 •  
113 Borgeveien fra Sellebakk til Fv1110 Kjølberggaten
Fv1152 Begbyveien fra Kjølberg til 130 Begby (1,4 km)
Kv Begbyveien til Sellebakk
Fredrikstad/Sarpsborg (Østsiden)
130 Haldenveien fra Rakkestadsvingen mot   Solberg i Sarpsborg
  Haldenveien mot   Karlshus i Råde

Habornveien

 •  
107 Torsnesveien fra Kongsten mot Årum
 •  
Kv Torsnesveien til Gamlebyen  Fredrikstad festning
 •  
Krigskirkegården
 •  
Kongsten fort
 •  
Kongstenanlegget

Løytnant Dons' vei

 •  
Kv Øraveien fra Øra til Vaterland

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger