Åpne hovedmenyen

Koordinater: 59°12′12,424″N 10°57′15,102″Ø

Det grunnmurede provianthus, festningens og byens eldste bygning

Fredrikstad festning er en festning i Fredrikstad i Østfold. Den ble anlagt i 1663-1666 av ingeniøroffiseren Willem Coucheron etter godkjennelse av kong Frederik II. Hovedfestningen er en bastionfestning med vollgraver rundt daværende Fredrikstad by, nå omtalt som Gamlebyen. Til Fredrikstad festning hører også diverse utenverk: Isegran, Kongsten fort, Akerøy fort, Huth fort og Slevik batteri. I tillegg var det flere enkle batteristillinger som det nå ikke finnes spor av.

Innenfor vollene ligger en rekke militære og sivile hus. Militære bygninger som Proviantmagasinet, Slaveriet, Laboratoriet, Tøyhuset, Infanteri- og Artillerikasernene, Artilleriverkstedet og Kommandantboligen. Av sivile bygg det gamle rådhuset, Fredrikstad sykehus - nå NRK foruten en rekke bygninger og trehus for private. Gamlebyen er med andre ord en befestet festningsby, en sårbar konstruksjon. Både festningsanlegget og bygningsmassen er lite endret og fremstår som autentisk og komplett, som en av de best bevarte bastionfestninger i Nord-Europa.

Innhold

HistorieRediger

Den første kommandanten ble utnevnt 6. januar 1662. Det var oberstløytnant Johan Eberhard Speckhan. Foruten selve garnisonen sto fra 1730-årene til omkring midten av 1800-tallet slaveriet under kommandanten. I 1716 var festningen Tordenskiolds base under operasjonene på den svenske vestkysten. Samme år invaderte Sverige,[1] og da svenske ryttere fra Carl Mörners hæravdeling ble sett utenfor festningen, skjøt kommandant Wilster låvene på bymarkene i brann og satt også fyr på bebyggelsen på Vaterland.[2]

Den eneste gang festningen faktisk var i kamp var da Sverige invaderte Norge i 1814. Svenske styrker og artilleri ble landsatt på sørspissen av Kråkerøy, artilleriet ble fremskutt til et høydedrag på Kråkerøy som siden fikk navnet Svenskeberget, et navn som fortsatt finnes på bykartet. Herfra ble den sydlige del av festningsbyen beskutt. Stillingen var uholdbar, festningen lå helt åpen for fiendtlig ild og beskytingen kunne medføre betydelige tap blant ca. 800 sivile og 1200 soldater. Den 4. august 1814 etter bare ett døgn med trusler fra svensk side, kapitulerte oberstløytnant Hals for de svenske styrkene. Hals ble senere dømt til døden, men benådet.

Ved kongelig resolusjon i 1903 ble festningen nedlagt som festningsanlegg, men fortsatte å være en militær garnison. I nyere tid er Gamlebyen blitt brukt som et utdanningssted for forsvaret. Restaureringsplan for festningsverkene ble lagt fram i 1987 og noen år senere bevilget staten midler til en større restaurering av festningen der særlig vollene og vollgravene ble strammet opp. I forbindelse med omleggingen av det norske forsvaret, ble det i 2001 vedtatt at Forsvarets virksomhet i Gamlebyen skulle nedlegges og 28. juni 2002 marsjerte en ut for siste gang. Anlegget forvaltes av Forsvarsbygg.

Fredrikstad festning er nå en turistattraksjon med historiske bygninger, kunstutstillinger og kunsthåndverk.

KommandanterRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Ola Teige. «De svenske invasjonene av Norge i 1716 og 1718 - Norgeshistorie». www.norgeshistorie.no. Besøkt 27. januar 2016. 
  2. ^ Dehli, Martin (1960). Kjøpstad og festningsby, 1567–1767. Fredrikstad bys historie. 1. Fredrikstad: Fredrikstad kommune. s. 300–301. 

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger