Oslo (tettsted)

tettsted i Norge sentrert rundt byen Oslo
Geografisk grense av tettstedet Oslo i 2005. Alt det lysegrønne inngår i tettstedet Oslo. De grå områdene med rød kant rundt inne i det grønne området viser sentrumssoner i tettstedet.
Statistisk sentralbyrås kart over de østre deler av tettstedet Oslo (i kommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og Sørum) pr. 1. januar 2012.

Tettstedet Oslo er hele det SSB-definerte området med sammenhengende bebyggelse omkring Oslo. Begrepet Stor-Oslo brukes noen ganger om tettstedet, men kan alternativt også vise til den større Osloregionen.

Dette tettstedet strekker seg fra Bødalen i Asker i sørvest, til Vardeåsen i Lillestrøm i nordøst (45 km i luftlinje), og helt ned til Langhus i Nordre Follo i sørøst. Tettstedet Oslo har 1 019 513 innbyggere per 1. januar 2019[1].

SSB kom med nye definisjoner på tettsteder i 2014: Tettstedene Lommedalen, Heggedal og Nærsnes ble da skilt ut fra Oslo tettsted. Det bodde i alt 16 700 personer i de utskilte områdene.

Tettstedet Oslo er ikke identisk med Oslo kommune, byregionen eller Stor-Osloregionen. Oslo kommune er vesentlig mindre enn tettstedet med samme navn, mens storbyregionen er vesentlig større og defineres oftest slik at også byene Drammen og Moss inngår.

Innbyggerne i Oslo tettstedRediger

Innbyggertall 2000–2015 [2]Rediger

År Innbyggere
2000 773 498
2002 783 829
2003 794 356
2004 801 028
2005 811 688
2006 825 105
2007 839 423
2008 856 915
2009 876 391
2011 906 681
2012 925 242
2013 925 228
2014 942 084
2015 958 378

Innad pr kommuneRediger

Kommune i tettstedet Oslo (2019[1]) Innbyggere totalt (2018)[3] Andel (2013) Dekker områder
Oslo 676 813 673 469 98,8 % Alt minus Oslomarka m/Movatn (326 innb.)
Ski 11 273 Lua-feil: Uttrykksfeil: «ukjentkode» blir ikke tolket som en numerisk verdi. 37,5 % Langhus
Oppegård 26 927 Lua-feil: Uttrykksfeil: «ukjentkode» blir ikke tolket som en numerisk verdi. 98,0 % Alt minus bygd
Bærum 114 186 Lua-feil: Uttrykksfeil: «ukjentkode» blir ikke tolket som en numerisk verdi. 88,7 % Alt minus Lommedalen (11 200 innb.) og bygd
Asker 60 229 Lua-feil: Uttrykksfeil: «ukjentkode» blir ikke tolket som en numerisk verdi. 90,6 % Alt minus Konglungen (256 innb.) og bygd
Sørum 2 680 Lua-feil: Uttrykksfeil: «ukjentkode» blir ikke tolket som en numerisk verdi. 13,6 % Heksebergåsen
Rælingen 14 197 Lua-feil: Uttrykksfeil: «ukjentkode» blir ikke tolket som en numerisk verdi. 83,6 % Alt minus Smestad (2 348 innb.) og Fjellstad (952 innb.) og bygd
Lørenskog 39 735 Lua-feil: Uttrykksfeil: «ukjentkode» blir ikke tolket som en numerisk verdi. 98,3 % Alt minus bygd
Skedsmo 53 075 Lua-feil: Uttrykksfeil: «ukjentkode» blir ikke tolket som en numerisk verdi. 94,7 % Alt minus Leirsund (1 392 innb.) og bygd
Nittedal 10 747 Lua-feil: Uttrykksfeil: «ukjentkode» blir ikke tolket som en numerisk verdi. 47,3 % Gjelleråsen med Hagan, Skillebekk og Holumskog
Lier 2 252 Lua-feil: Uttrykksfeil: «ukjentkode» blir ikke tolket som en numerisk verdi. 7,9 % Lierskogen / Kjenner
Røyken 7 399 Lua-feil: Uttrykksfeil: «ukjentkode» blir ikke tolket som en numerisk verdi. 32,6 % Slemmestad og Bødalen

Totalt 925.228 innbyggere. 299.950 av disse bor i Akershus fylke, det vil si 53 % av befolkningen i fylket (på 566399 pr 01.01.2013).

Bybebyggelse i tettstedetRediger

 
Indre by i Oslo og kjernene rundt, pr 2005. Laget av Plan og bygningsetaten.

Tettstedet er bygd opp rundt byen Oslo. Denne er i praksis indre by pluss områdene med mange arbeidsplasser like utenfor indre by. Disse strøkene er pr definisjon ikke en del av indre by siden de har for lite boliger pr areal og lavere tetthet. I tillegg til indre by er dermed disse strøkene en del av byen Oslo (fra vest mot øst; med tilgrensende indre by spesifisert): Skøyen vest for Frogner; Blindern, Gaustadbekkdalen og videre nordover Rikshospitalet nord for Marienlyst; Nydalen og Storo nord for Bjølsen og Sandaker; Helsfyr og Bryn øst for Vålerenga.

Tettstedet forøvrig utenfor denne byen regnes som forsteder (engelsk: suburban). Men også her finnes det sentrumsbebyggelse enkelte steder: Det har oppstått såkalte «suburban centers» i bl.a. Lillestrøm, Kolbotn og Sandvika[4] som gir de nærliggende forstedene et tjenestetilbud. Av disse har Sandvika i Bærum kommune og Lillestrøm i Skedsmo kommune fått bystatus de siste 15 årene. Bystatus avgjøres (i motsetning til tettstedets omfang) av det respektive by/kommunestyre. Det er ingen reguleringer på hvor mange byer det kan være i hvert enkelt tettsted, eller pr kommune.

SpråkRediger

I tettstedet Oslo finnes det to tradisjonelle talemål, oslodialekt (og lignende østlandsdialekter i samme dialektkontinuum) og standard østnorsk. Disse talemålene har forskjellig historisk opprinnelse og er svært forskjellige. Det viktigste skillet går etter sosiale kriterier, ikke hvor man bor. Grovt sett er oslodialekt mest knyttet til Oslo øst på 18- og 1900-tallet, mens standard østnorsk dominerer på Oslo vest. Dette har endret seg de siste tiårene, ettersom standard østnorsk brer om seg på bekostning av dialekter både i Oslo og på hele Østlandet.

ReferanserRediger

  1. ^ a b «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 4. november 2019. Besøkt 5. november 2019. 
  2. ^ https://www.ssb.no/tabell/04859
  3. ^ «Folkemengd 1. januar. Heile landet, fylke og kommunar». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 21. januar 2019. 
  4. ^ Aftenposten.no - På vei mot Oslos fjerde fase? (28. mai 2012)

Eksterne lenkerRediger