Asker

kommune i Viken
Arbeid pågår: Denne siden er under arbeid. Som leser bør du være forberedt på at artikkelen kan være uferdig, og at innholdet kan endre seg fra dag til dag. Som bidragsyter bør du være forberedt på redigeringskollisjoner; det kan være lurt å kopiere din tekst til en annen tekstbehandler før du lagrer. Diskuter gjerne artikkelens struktur og innhold på diskusjonssiden. Se også diskusjonssiden for ytterligere informasjon.


Denne artikkelen handler om den sammenslåtte kommunen i Viken fra 2020, som består av bygdene Asker, Røyken og Hurum. For bygda og den tidligere kommunen i Akershus med samme navn, se Asker (bygd)
Asker

Våpen

Kart over Asker

LandNorge Norge
FylkeViken
Grunnlagt1. januar 2020
Adm. senterAsker sentrum
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

376,62 km²[2]
364,43 km²[1]
12,18 km²[2]
Befolkning94 441[3] (2020)
Bef.tetthet250,76 innb./kvadratkilometer
Kommunenr.3025
Politikk
OrdførerLene Conradi (Høyre) (2020-)
VaraordførerMonica Vee Bratlie (Høyre) (2020-)

Asker
59°42′N 10°30′Ø

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2020)

Asker kommune er en kommune i Osloregionen i Norge som ble etablert 1. januar 2020 og som består av bygdene Asker (eller Askerbygda), Røyken og Hurum som før 2020 var selvstendige kommuner.[4] Den nye sammenslåtte kommunen ligger i Viken fylke; Asker lå før 2020 i Akershus og utgjør den nordre firedelen av den nye kommunen, mens Røyken og Hurum lå i Buskerud og utgjør de sørlige tre firedelene. Hele den sammenslåtte kommunen ligger innenfor det som frem til 1919 var Akershus stiftamt. Den politiske fellesnemnda som ledet sammenslåingen har kalt den nye kommunen «Nye Asker kommune».[5] Den sammenslåtte kommunen har også blitt omtalt som «Stor-Asker».[6] Mesteparten av Asker kommune består av halvøya og landskapet Hurumlandet.

GeografiRediger

BygderRediger

Asker kommune består av tre større bygder som frem til 2020 var egne kommuner:

Administrativ inndelingRediger

Asker kommune er inndelt i 23 delområder, som igjen er inndelt i 120 grunnkretser.

TettstederRediger

Bebyggelsen de nordlige delene av Asker kommune regnes av Statistisk sentralbyrå til tettstedet Oslo. Dette fordi de gamle tettstedene i dette området nå er forbundet av nyere boligstrøk, og dermed har vokst sammen. Lokalt forholder folk seg likevel til disse gamle tettstedene, som har karakter og bebyggelse som skiller seg fra de omliggende boligstrøkene.

Kommunen har også en lang rekke mindre tettsteder sørover i kommunen. Mange av disse ligger langs kysten, og har ofte utspring i gamle strandsteder. Flere av dem, både ved kysten og i innlandet, har utgangspunkt i verks- eller industrivirksomhet. Noen har vokst frem i tilknytning til jordbruksområder inne i landet.

Til tross for plasseringen sentralt i Oslofjorden, utviklet ingen av strandstedene seg til kjøpstad og by. Kun et av dem, Holmsbu på vestsiden av Hurumlandet, fikk status som ladested. Befolkningen i bygdene som nå ligger i Asker kommune hadde sine viktigste markeder over fjordene, i kjøpstedene Oslo, Drøbak, Moss, Holmestrand og Bragernes/Drammen. Tettstedene i dagens Asker var derfor knyttet til nærmeste fjord, enten Indre Oslofjord, Drøbaksundet, Ytre Oslofjord eller Drammensfjorden.

 
Rådmannens forslag til senterstruktur i nye Asker kommune, fra oktober 2019

LandskapRediger

I Asker består landskapet i stor del av skog, samtidig som det nærmere kysten går over i et slettelandskap og områder med dyrket jord i dalstrekningene. Landskapets geologi er også vekslende og bærer tydelige spor etter istidene.[7]

Lengst nordvest i kommunen ligger Vestmarka, som ligger på et platå på 300-400 moh. På den sørlige kanten av dette platået ligger en åsrygg med rekke topper, med Bergsåsen (460 moh) og Furuåsen (457 moh) som er Askers høyeste punkter. I forlengelsen av denne åsryggen, mot nordøst, ligger Skaugumsåsen (349 moh).

På motsatt side av Asker sentrum fra Skaugumsåsen ligger Vardåsen, som er ganske nøyaktig like høy. Disse to toppene rager over det lavere landskapet langs vestsiden av Indre Oslofjord. Sør for Vardåsen ligger Askerbørskogen, som er en østgående hengedal som munner ut i åssiden over Heggedal. Mellom Askerbørskogen og Røyken ligger Kjekstadmarka, med Brennåsen (361 moh) som høyeste punkt. Sør for Røyken ligger Villingstadmarka, med Villingstadåsen (357 moh) som høyeste punkt.

I den søndre halvdelen av kommunen ligger Hurumlandet, som på sin østre del har et stort høyereliggende utmarksområde, Hurummarka, som ligger på rundt 200-300 moh. Hurumlandets høyeste punkt er Stikkvannskollen (361 moh). På Hurumlandets sørvestlige del ligger lavereliggende jordbruksområder, med åser mellom. Den sørligste av disse åsene er Haraldsfjellet (208 moh).

KystlinjeRediger

Askers kystlinje er på 196,8 km, hvorav 124,3 km går langs fastland og 72,5 km langs øyer. Kystlinjen langs fastlandet er fordelt på tre om lag jevnstore deler mot Indre Oslofjord, Ytre Oslofjord og Drammensfjorden. Den starter ved grensen til Bærum i nordøst, og strekker seg rundt Hurumlandet til grensen til Lier. De fleste av øyene ligger i Indre Oslofjord, hvorav flere er bebygd:

Kommunen har også en rekke øyer, holmer og skjær som er populære utfartsmål, blant disse er:

Vassdrag og innsjøerRediger

Asker har syv større vassdrag med utløp til Indre Oslofjord og Ytre Oslofjord:

Helt nordvest i kommunen ligger også en mindre del av nedbørsområdet til Liervassdraget, som har utløp til Drammensfjorden.

Alle vassdragene, unntatt Neselva, inneholder innsjøer, vann og/eller tjern. Størst av disse er Sandungen vest på Hurumlandet, som tilhører Sageneelva. Mest kjent er nok Semsvannet som ligger to kilometer nord for Asker sentrum, og som også er gamle Asker kommunes tusenårssted.

VerneområderRediger

Asker kommune har til sammen 69 verneområder, fordelt på 41 naturreservater, 11 biotopvernområder (herunder plante- og dyrevernområder), 15 naturminner og to landskapsvernområder.[8] Kommunen har ingen nasjonalparker.

Minst 49 av verneområdene er direkte knyttet til kommunens kystlinje, som er under press fra utbygging og ferdsel. Bevaring av sårbar strandvegetasjon som kalktørrenger, kalkfuruskog og kystnær edelløvskog er temaer som går igjen i flere av disse verneforskriftene. Andre er opprettet for bevare oppholds- og hekkeplasser for sjøfugl.

Minst 20 av verneområdene er opprettet helt eller delvis for å bevare verneverdig geologi. 19 av disse inneholder sedimentære formasjoner i Oslofeltet.[9] Det siste, Tofteholmen, er rester etter tilførselrøret til en vulkan.

PolitikkRediger

Valgresultatet 2019Rediger

Asker kommunes første kommunestyre etter sammenslåingen ble valgt under Kommunestyre- og fylkestingsvalget mandag 9. september 2019.

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 43,1 −1,3 20 958 +2 161 24 −19 5
Arbeiderpartiet 16,1 −5,6 7 819 −1 349 9 −15 2
Miljøpartiet De Grønne 10,5 +3,7 5 104 +2 240 6 −1 1
Fremskrittspartiet 7,3 −1,7 3 530 −248 4 −6 1
Senterpartiet 6,0 +4,1 2 905 +2 112 3 1
Venstre 5,8 −2,3 2 837 −586 3 −6 1
Sosialistisk Venstreparti 4,6 +1,4 2 219 +872 3 1
Rødt 2,5 +1,7 1 226 +865 1 +1
Pensjonistpartiet 1,9 +0,7 946 +425 1
Kristelig Folkeparti 1,9 −1,1 937 −332 1 −2 1
Liberalistene 0,3 +0,3 145 +145
Valgdeltakelse/Total 68,2 % 48 965 55 13
Ordfører: Lene Conradi (H) Varaordfører: Monica Vee Bratlie (H)
Merknader: Kilder: [10] og [11]

KulturminnerRediger

Asker har mange gravminner fra bronsealder og jernalder i tillegg til en del eldre veifar. Det finnes også en del spor etter industri fra gammelt av, som kalkovner og steinbrudd.[12] I august 2018 ble det gjort en rekke funn i forbindelse med et privat tiltak, blant annet kulturminner av nyere tid, som en røys, et veifar, to kalkbrudd og en steinstreng.[13] Det ble også funnet en steinalderlokalitet som skriver seg fra nøstvetperioden i eldre steinalder.

ReferanserRediger

 1. ^ «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
 2. ^ a b «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
 3. ^ https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde; utgiver: Statistisk sentralbyrå.
 4. ^ «Stortinget vedtok den nye kommunen»
 5. ^ Nettstedet for prosessen frem mot kommunesammenslåingen
 6. ^ Nå er alt klart for «Stor-Asker» – også Ap vil sammen med Røyken og Hurum, Budstikka
 7. ^ fylkeskommune, Akershus. «Asker». Akershus fylkeskommune. Besøkt 26. februar 2020. 
 8. ^ «Miljødirektoratets Naturbase: Verneområder i Asker kommune». Besøkt 16. mars 2020. 
 9. ^ «Fossilforekomst» (PDF). Besøkt 18. mars 2020. 
 10. ^ valgresultat.no 2019
 11. ^ Asker kommune − protokoll Kommunestyret 15.10.2019
 12. ^ fylkeskommune, Akershus. «Asker». Akershus fylkeskommune. Besøkt 26. februar 2020. 
 13. ^ Knutsen, Elisabeth. «Leangveien». Akershus fylkeskommune. Besøkt 26. februar 2020. 

Eksterne lenkerRediger