Riksvei 4

vei i Oslo, Viken og Innlandet

Riksvei 4 (Rv4) går mellom E6 i Gjøvik kommune og Oslo, den er en av hovedveiene nordover fra Oslo. Veien går fra Mjøsbrua gjennom Toten, Hadeland og Nittedal til Oslo.

Riksvei 4
Riksvei 4.svg
Strekning
Biri, GjøvikSinsen, Oslo
Riksvei 4
Riksveier Akershus Oslo Oppland.svg
Data
Lengdeca. 140 km
- motorvei9,3 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Stamvei E16.svg Riksvei 150.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner2
Miljøfartsgrense
60 km/t
SinsenGrorud
(1. november – 19. april)

Med utgangspunkt i Mailundveien i Oslo går veien nordøstover via Trondheimsveien, fortsetter via Sinsenkrysset og gjennom Groruddalen til Gjelleråsen hvor den møter fylkesvei 22. Derfra går veien nordover gjennom Nittedal og Hakadal, forbi Harestua langs vestsiden av Harestuvatnet og videre gjennom Grua, Roa, Gran og Jaren. Fra Jaren går veien nordøst til Lygna hvor den møter fylkesvei 180. Derfra går veien nordover til Einavoll, langs østsiden av Einavatnet til Eina. Den er oppgradert til motortrafikkvei utenfor Reinsvoll sentrum og forbi Raufoss til rundkjøringen med fylkesvei 33 i Hunndalen og videre ned til Mjøsstranda i Gjøvik. Fra Gjøvik går veien langs vestsiden av Mjøsa til Mjøsbrua ved Moelv hvor den går inn på E6.

HistorikkRediger

Før Mjøsbrua ble åpnet 1985 var strekningen langs vestsida av Mjøsa mellom Lillehammer og Sandvoll del av veien,[1] sammen ble Mjøsbrua ble denne strekningen del av europavei 6.

Frem til 1. januar 2010 gikk veien også mellom rundkjøringene i Mailundveien og ved Galleriet i Oslo. Gjennom forvaltningsreformen har denne strekningen blitt kommunal vei, mens Nylandsveien mellom Galleriet og E18 har blitt del av riksvei 162.

I 2017 ble 9,3 km motorvei åpnet mellom Jaren og Lunner.[2]

Kommuner og knutepunkterRediger

  Innlandet fylkeRediger

Gjøvik
 
Riksveien ved Hunton Fiber.

Lillehammervegen

    Lillehammervegen fra Sandvoll via Lillehammer mot   Otta i Sel
    Mjøsbrua mot   i Hamar
  Motortrafikkvei Sandvoll – Skulhus (2 km)
  Skulhus
 Skulhus
 •  
Fv2538 Eriksrudvegen til 250 Vingrom i Lillehammer
 •  
Fv2418 Hanssveavegen fra Smedmoen mot Fv2414 Karmel og Fv166 Ramsrud
 •  
249 Snertingdalsveien fra Redalen til 250 Svingstad i Nordre Land
 •   Stokke nye bru (Stokkeelva, 61 m)
 •   Stokke bru (Stokkevegen, 39 m)
 •   Kolberg
 •  
Fv2368 Trondhjemsvegen fra Bråstadberget til 33 Fv2368 Ås bru, Hunndalen (7,8 km)
 •  
Fv2368 arm Bråstadgutua fra Bråstadbrua 
 •   Bråstad bru (Bråstadelva, 53 m)
 •   Gjøvik Vannverk bru (over strand, 49 m)
Gjøvik
33 Jernbanesvingen fra Gjøvik brygge mot Huntonstranda
 •  
  Gjøvik stasjon
Kv Bryggevegen til Skibladnerbrygga   Skibladner
33 Vestre Totenveg fra Huntonstranda mot Gjøvik brygge, og mot   Minnesund i Eidsvoll

Uten navn

 Kallerud
Fv2370 Engbrua til Fv2368 Brusvehagen
Fv2370 Alfarvegen mot 33 Kirkeby, og mot Blili i Vestre Toten
33 Uten navn fra Hunndalen til   Skåri i Nord-Aurdal
  Motortrafikkvei Hunndalen – Reinsvoll (12 km)

Vestre Toten

Uten navn

 Raufoss
 •  
Fv2368 Grøndalsvegen mot Reinsvoll og mot 33 Ås bru i Gjøvik
 •   Vestrum bru (over bekk, 21 m)
 Reinsvoll
246 Røstøenvegen mot 33 Lillo i Østre Toten
Fv2368 Reinsvollvegen mot 33 Ås bru i Gjøvik

Einavegen

  Reinsvoll
 •  
Fv2382 Midtåsen fra Reinsvoll til Fv2376 Gotterud (2,9 km)
 •  
Fv2378 M.F. Strandlies veg fra Reinsvoll mot Fv2370 Helset
 •  
Fv2372 Sivesindhøgda fra Fiskevoll til Fv2370 Lier (3,5 km)
 •   Blåvarp
Eina
 •  
Fv2380 Fjordgata fra Eina stasjon mot Einavoll (15,6 km)
 •  
Fv2348 Koreavegen fra Blili til Fv2352 Rud i Østre Toten, Fv2370 til Fv2368 Brusvea i Gjøvik
 •  
244 Kolbulinna fra Mjørlund til 246 Lena i Østre Toten
 •  
Fv2380 Einastranda fra Einavoll mot Eina stasjon

Gran

Uten navn

  
 • Lygnebakken–Sandvold (11 km): Planfase. 2/3-felts-vei med midtdeler. Oppstart 2021, antatt åpnet 2023.[2]
 •   Lygnabakken
 •   Lygna nord
 •  
180 Uten navn fra Lygna til   Nebbenes i Eidsvoll
 •   Lygnasæter
 •   Lygna sør
 •  
Fv2328 Amundrudvegen fra Amundrud til 34 Sandbakken
Brandbu/Jaren
 Mohagen
 •  
Kv Mohagavegen til Solbakken, og til Fv2328 Trulserud
 Jaren
Kv Nordre Åsvegen fra Sandvoll til Fv2324 Jaren sentrum
34 Røykenviklinna mot 33 Svingvoll i Søndre Land
  Jaren–Lunner grense (9,3 km): [2]
 •   Sætergutua bru (over kommunal veg, 37 m)
 •   Sætergutua
 Haugskrysset
Fv2324 Nordre Ålsvegen fra Haug mot 34 Prestkvern
Fv2324 Nordre Ålsvegen mot Gran
 •   Kolstad bru (over veg, 31 m)
 •   Nordtangen bru (over veg, 32 m)
Gran/Ringstad
 Kryss Gran nord, bare avrampe fra nord / pårampe mot nord
 •  
Fv2300 Horgenmoen mot Fv2324 Østre Haug
Fv2300 Oslolinna mot Vøyen
 Kryss Gran sør
 •   Morstad bru (over Rv4, 167 m, rundkjøring på bru)
Fv2300 Oslolinna mot 240 Stadum / Rv4 Gran nord
Fv2300 Oslolinna mot Fv2300 Sand i Lunner / Rv4 Dynna
 •   ⇑ Vøien
 
Fv2300 Oslolinna fra Dynna mot Gran sør

Oslolinna

  Viken fylkeRediger

Lunner
  
 •   Gran grense–Roa (4 km): Planfase. Oppstart 2021, antatt åpnet 2023. Kan bli senere[2]

Hadelandsvegen

Lunner
 •  
Fv2294 Lunnerlinna fra Volla til   Kalvsjø (3,1 km)
Roa
Fv2300 Hadelandsvegen fra Sand til Stryken (23,1 km)
  Uten navn mot Hønefoss i Ringerike, felles trasé til Tveitmarka

Uten navn

  Sand–Stryken (19 km)
 •  
Fv2300 Hadelandsveien fra Roa mot Grua, og mot Sand
 Tveitmarka
 •  
  Lunnertunnelen mot   Oslo lufthavn, Gardermoen, og mot   Jessheim i Ullensaker
 Bakken
Fv2300 Hadelandsvegen mot Sand
Fv2300 Hadelandsvegen mot Stryken
 Tangenmoen
Kv Vestbygdvegen fra Kloppa til Fv2284 Sliperiet (6,5 km)
Fv2300 Vestbygdvegen mot Bakken og mot Stryken
 •   Løken bru (Myllelva, 30 m)
 •   Stryken bru (over Myseputten, 32 m)
 Stryken
Fv2300 Hadelandsvegen til Sand
  Motortrafikkvei Stryken–Sand

Nittedal

Hadelandsveien

 •  
Fv1538 Gamleveien fra Nes til Rotnes (9,9 km)
Fv1543 Sagstuveien til Sagstua (1,6 km)
 •  
Fv1543 Sagstuveien fra Sagstua til Nes
 •  
  Hakadal stasjon
Løvstad
 •  
Kv Vargveien til   Varingskollen holdeplass (0,8 km)
 •  
Fv1485 Gamle Glittrevei fra Fossen til Fv1538 Glitre (0,9 km)
 •  
Ånebyleiren
Åneby
 •  
Fv1483 Rulseveien fra Åneby til Fv1538 Myrer (0,8 km)
 •  
Kv Ånebyveien til   Åneby stasjon
Rotnes
 •  
Fv1547 Stasjonsveien fra Rotnes til   Nittedal stasjon (0,9 km)
 •  
Fv1538 Gamleveien fra Rotnes til Nes
Kv Bjertnestangen 
Kv Kvernstuveien til Nygård (1,0 km)
Kv Svartkruttveien til Nitedals Krudtværk (1,8 km)
 •  
Kv Borghild Ruds vei til   Rotnes kirke (0,1 km)
 
Hagantunnelen
 
Like ved rundkjøringen på Rv4 på Gjelleråsen, starten på fylkesveg 22
 Kjul
 •  
Kv Nittedalsveien til Søndre Skøyen (0,3 km)
 •  
Kv Stuaveien til Stua (1,5 km)
 •  
Skogsbilvei fra Stua til   Lillomarkskapellet (2,3 km)
 •  
Sv   fra Stua til Sinober sportsstue (bomvei, 2,5 km)
 •   Kjul bru (over krysset, 37 m)
Fv1536 Nittedalsveien mot Slattum
Kv Solbakken terrasse  (0,3 km)
 Slattum
 •  
Fv1536 Nittedalsveien til 22 Gjelleråsen
Fv1536 Nittedalsveien til Kjul
 •     Hagantunnelen pårampe mot Oslo (183 m), inne i tunnelen
 •  
Fv1536 Nittedalsveien fra Slattum mot Kjul
Fv1536 Nittedalsveien mot 22 Gjelleråsen
22 Trondheimsveien fra Gjelleråsen til     Hvam (4,0 km)

  Oslo Rediger

Trondheimsveien

Oslo (Fossum)
 •  
Kv Gamle Trondheimsveien til Skillebekk i Nittedal (0,2 km)
Kv Ragnhild Schibbyes vei til Vestli nord (0,3 km)
Kv Bånkallstubben (0,2 km)
Kv Fossumveien fra Rommen til   Stovner (0,7 km)
  Prosjekt Fossumdiagonalen planlegges.[3]
Oslo (Grorud)
 Grorud
 •  
Kv Romsåsveien mot Romsås
 •  
Kv Alfred Groruds vei 
 •  
Kv Grorudveien til   Nordtvet
 •   Burulla bru (over avkjørsel Ammerud, 38 m)
 Ammerud
 •  
Kv Kristian Bogneruds vei mot Kalbakken
Kv Ammerudveien til Huken
 Kalbakken
Kv Kalbakkveien til Grorud
Kv Nedre Kalbakkvei til   Holtset
 
Linderud mot Veitvet
Oslo (Bjerke)
 Rødtvet
avrampe fra øst / pårampe mot vest
 •  
Kv Sletteløkka mot Tonsenhagen
Kv Rødtvetveien mot Øvre Kaldbakken
 Veitvet
avrampe fra vest / pårampe mot øst
 •  
Kv Veitvetveien til   Holtset
 Linderud
 •  
Kv Rødbergveien til Årvoll
Kv Utfartsveien til Linderudplassen
 •  
Kv Erich Mogensøns vei til Årvoll
 Bjerke
Kv Årvollveien mot Årvoll
Kv Refstadveien mot Vollebekk
Oslo (Hasle)
 Tonsen
avrampe fra vest / pårampe mot øst
 •  
Aker universitetssykehus
Oslo (Sinsen)
 Sinsenkrysset
Rv4 avrampe fra nord / pårampe mot nord
    avrampe fra øst / pårampe mot vest Dag Hammarskjölds vei mot   Ulven
Rv4 avrampe fra sør / pårampe mot sør
    avrampe fra vest / pårampe mot øst Storoveien mot   Lysaker i Bærum
 •   Sinsenkrysset bru (over krysset, 219 m)
 avrampe fra sør / pårampe mot sør
se ovenfor
Kv Trondheimsveien fra Sinsen via   Carl Berners plass til   Schweigaards bru
Kv Fagerheimgata til   Torshovdalen

FremtidRediger

I OsloRediger

Langtidsplanen for RV4 i Oslo er at Trondheimsveien (på Oslo-siden) i fremtiden i all hovedsak ikke lenger vil være en del av riksvei 4. Fossumdiagonalen ved Grorud skal føre trafikken sørover og inn på riksvei 163, som skal være oppgradert for å ta i mot større trafikkmengder. Dermed ledes trafikken vekk fra de folkerike områdene langs nordsiden i Groruddalen til industriområdene i dalbunnen.

Utenfor OsloRediger

Det er planer om å bygge firefelts motorvei mellom Roa og Jaren.[2]

ReferanserRediger

 1. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 3-4 (1982)
 2. ^ a b c d e Rv. 4 Hadeland (Statens vegvesen)
 3. ^ Rv. 4 Trondheimsveien, diagonal og Østre Aker vei

Eksterne lenkerRediger