Bompengefinansierte veier i Norge

Wikimedia-listeartikkel

Denne oversikten lister opp bompengefinansierte veier i Norge.

Bompengefinansierte veier er delvis finansiert av offentlige myndigheter, delvis av brukerne. En bomring består av flere bomveier inn mot et avgrenset område, som oftest et bysentrum. En del områder har rushtidsavgift på bomringene, blant annet Trondheim (innført i 2010), Kristiansand (innført i 2013), Bergen (innført i 2016), Grenland og Oslo (innført i 2017).[1] Den 16. juni 2017 vedtok Stortinget lovendringer til fordel for miljødifferensierte bomsatser. Lovendringene trådte i kraft 1. oktober 2017,[2] og miljødifferensierte bomsatser ble umiddelbart innført i Oslo.[3] I bomringen i Bergen ble miljøfifferensierte bomsatser innført 1. juni 2018.[4]

Det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger heter AutoPASS og eies av Statens vegvesen.[5] Med AutoPASS-brikke kan bilister passere bomstasjoner uten å stoppe. Systemet bruker elektroniske radiosendere og -mottakere som opererer på 5,8 GHz (MD5885). Alle bomstasjoner i Norge er automatiske, med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferjer.[6] EasyGo-brikker kan også brukes i norske bomstasjoner.

Det pågår en bompengereform, foreslått av regjeringen Solberg. Reformen har fire deler – reduksjon av antall bompengeselskap, en utskilling av utstederrollen fra bompengeselskapene, en rentekompensasjonsordning for bompengelån og en forenkling av takst- og rabattsystemer.[7]

BompengeselskaperRediger

Som følge av bompengereformen er fem regionale bompengeselskap, eid av fylkeskommunene opprettet:

Takstgrupper og rabatterRediger

TakstgrupperRediger

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
 • Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
 • Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2
Takstgrupper ved miljødifferensiering Takstgruppe 1 deles i:
 • nullutslipp
 • ladbar hybrid
 • diesel
 • andre (bensin, gass, etanol etc)
Takstgruppe 2 deles i:
Generell brikkerabatt 20% 0%

RabatterRediger

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015–2016) sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg. Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles, og den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 %. Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20 % rabatt, og det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.[9]

I tråd med føringer fra Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak blir det det i stadig flere bompengeanlegg innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 som tilsvarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt (for eksempel, om taksten er 10 kr betaler man 8 kr med gyldig avtale. Nullutslippskjøretøy betaler da max 4 kr). Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger. Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler. Beta­ling av bompenger som nullutslippskjøretøy forutsetter bombrikke og gyldig avtale. Uten bombrikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.[10]

I Bergen og Oslo (bypakker med miljødifferensierte takster) er passeringene priset etter hvilken type bil man kjører, og takstene for nullutslippskjøretøy kan settes til mellom 0 og 50 prosent av takstene for bensindrevne kjøretøy i takstgruppe 1, og i forhold til kjøretøy med Euro VI motorer i takstgruppe 2. I tillegg får man brikkerabatt på 20 prosent med gyldig avtale og brikke.[11]

BomstrekningerRediger

BomringerRediger

Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Plassering av bomstasjoner Etablert Planlagt nedbetalt
Bomringen Oslo og Akershus Oslopakke 3 Fjellinjen AS Indre ring:
 • Bensin/ladbar hybrid: 17 kr / 21 kr
 • Diesel: 19 kr / 23 kr
 • Elbiler: 4 kr / 8 kr
 • Hydrogenbiler: 0 kr


Osloringen:

 • Bensin/ladbar hybrid: 21 kr / 28 kr
 • Diesel: 25 kr / 31 kr
 • Elbiler: 5 kr / 10 kr
 • Hydrogenbiler: 0 kr


Bygrense:

 • Bensin/ladbar hybrid: 21 kr / 28 kr
 • Diesel: 25 kr / 31 kr
 • Elbiler: 5 kr / 10 kr
 • Hydrogenbiler: 0 kr
Indre ring:
 • Euro V og eldre: 86 kr / 101 kr
 • Euro VI: 53 kr / 69 kr
 • Nullutslipp: 0 kr


Osloringen:

 • Euro V og eldre: 86 kr / 101 kr
 • Euro VI: 53 kr / 69 kr
 • Nullutslipp: 0 kr


Bygrense:

 • Euro V og eldre: 86 kr / 101 kr
 • Euro VI: 53 kr / 69 kr
 • Nullutslipp: 0 kr
20% / 0% (Standardisert)

Indre ring:[12]

Dronning Blancas vei, Apalveien, Suhms gate, Blindernveien, Sognsveien, Tåsenveien, Kierschows gate, Uelandsgate, Myhrens verksted, Sandakerveien, Vogts gate, Ole Bulls gate, Fagerheimsgata sør, Fagerheimsgate nord, Ring 3 Sinsenkrysset (3st), Kildeveien, Jørgen Løvlandsgate, Rv4 Carl Berner, Hasleveien, Grenseveien, Økernveien, Ensjøveien, St.Halvardsgate, Ring 2(161) Kværnerveien, Dyvikes vei, Konows gate, E6 Lodalen, Ekebergtunnelen (2st, også kalt Lodalen/Operatunnelen), E6 Svartdalstunnelen, Østensjøveien, E6/Ring 3 Teisen, Teisenveien, Avkjøring fra E6 til Strømsveien, Smalvollveien, Ytre Ringvei (samtlige har betaling begge veier)


Osloringen:

E18 Bygdølokket1, E18 Maritim1, E18 påkjøring fra Sjølyst1, Ring 2(161) Drammensveien, Karenslyst Allé,   Fritjof Nansens vei, Fv168 Sørkedalsveien, Slemdalsveien, Ring 3(150) Gaustad, Rv4 Linderud, Rv163 Veitvet, Alfaset 3 Industrivei, E6 Alnabru, Tvetenveien,   E18 Mosseveien, Sandstuveien, Lambertseterveien, E6 Europaveien/Abildsø, Avkjøring til Lambertseter/Abildsø1, Strømsveien, Kongsveien, Ekebergveien (samtlige har betaling begge veier unntatt 1 som er ensrettet)


Bygrensen:

Ljansbruveien, E18 Fiskevollbukta, Rosenholmveien, Fjellveien, Fv1422(132) Skiveien, E6 Taraldrud, Fv155 Enebakkveien,   Rv4 Skillebekk, Rv163 Stovner, Fv1514(351) Høybråtenveien, Starveien, E6 Furuset, Fv1517(352) Karihaugen, Gamleveien,   Fv168 Griniveien, Fv160 Bærumsveien, Fv1633(610) Strandveien, Rampe Lysaker til E18, Pårampe E18 fra Lysakerlokket(felt 2), Rampe Fornebu til E18, Fv166 Pårampe Granfoss fra Fornebu, Rv150 Pårampe Granfoss fra E18, E18 Hovedløp (samtlige har betaling kun i retning mot Oslo)
Bomringen Kristiansand Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Ferde AS 14 kr / 21 kr 24 kr / 36 kr 20% / 0% (Standardisert) E18 Bjørndalsletta, E39 Vesterveien, Rv9 Grim, Fv482 Sødal, Presteheia (samtlige enveis mot Kristiansand)
Bomringen Nord-Jæren Bymiljøpakken Bompengepakke for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg med over 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033. Ferde AS 22 kr / 44 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)


Fra 10.2.2020:

23 kr (rushtidsavgiften fjernes)

Nullutslipp: 9,20 kr (med gyldig avtale/brikke)

55 kr / 110 kr


Fra 10.2.2020:

58 kr (rushtidsavgiften fjernes)

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) Stavanger bomring:
Fv4566(435) Bybrua, Fv4584(411) Tastagata, Christian Bjellandsgate, Fv4570(446) Randabergveien, Fv4574(416) Øvre Stokkavei, Rv509 Madlaveien, E39 Mosvatnet, Fv44 SUS, Fv44 Lagårdsveien, Fv4572(415) Nedre Stokkavei, Ytre Ringveg vest (samtlige enveis mot Stavanger)

Sandnes bomring:

Fv44 Strandgata, Roald Amundsensgate, Dyre Vaas vei, Fv334(509) Oalsgata, Fv4476(241) Heigreveien, Fv44(325) Jærveien, Fv4490(330) Hoveveien, Fv334 Gamle Ålgårdsveien, Fv4488(323) Austråttveien, Fv4492(323) Hanaveien (samtlige enveis mot Sandnes)

Sola bomring:

Rv509 Flyplassveien, Fv4524(374) Nordsjøveien (samtlige enveis mot flyplassen)

Forus bomring:

Fv44 Diagonalen, Moseidsletta, Røynebergveien, Åsenveien, Fv4526(443) Forusbeen, E39 Refsnesveien, E39 Stokkamyra, Stokkaveien, Fv44 Forussletta, Fv4536(314) Gamleveien (samtlige enveis mot Forus)

Risavika bomring:

Rv509 Jåsund (Tanangerveien, like ved Hafrsfjord bru), Rv 509 Tanangerveien (ved Baker Hughes) (samtlige enveis mot Risavika)

Ytre bomsnitt nord:

Fv4560(409) Kvernevikveien, E39 Tastatorget (Randabergveien), Fv4588(413) Finnestadgeilen (samtlige enveis mot Stavanger)
Bomstasjonene på Haugalandet Haugalandspakken Standardheving av E134 mellom Haugesund og Etne og fylkesvei 47 (nå fylkesvei 547) gjennom de sju involverte kommunene[13] Ferde AS 11 kr

Nullutslipp: 4,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

18 kr 20% / 0% (Standardisert) E39 Liland2, E134 Norheim2, E134 Toskatjønn2, E134 Hodnafjell2, Fv47 Karmsundsgata1, Fv47 Tittelsnesvegen1, Fv547(47) Bygnes2, Fv547 Liknes2, Fv547 Veakrossen2, Fv4802 Spannavegen1, Fv4852 Salhusvegen1, Fv4856 Skjoldavegen1, Fv4862 Skeisvollsvegen1 (1=enveis ut fra Haugesund 2=toveis) 1. juli 2008[14]
Bomringen i Bergen Miljøløftet Kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikk­sikkerhets­tiltak og nye vegprosjekter.[15] Ferde AS Eksisterende bomstasjoner:
 • Bensin/ladbar hybrid: 25 kr / 51 kr
 • Diesel: 30 kr / 56 kr
 • Elbiler: 10 kr / 20 kr
 • Hydrogenbiler: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)


Nye bomstasjoner:

 • Bensin/ladbar hybrid: 25 kr
 • Diesel: 30 kr
 • Elbiler: 10 kr
 • Hydrogenbiler: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)[16]
Eksisterende bomstasjoner:
 • Euro VI: 37 kr / 75 kr
 • Euro V og eldre: 70 kr / 123 kr


Nye bomstasjoner:

 • Euro VI: 37 kr
 • Euro V og eldre: 70 kr


20% / 0% (Standardisert)


Eksisterende bomstasjoner (fra før 2019):

E39 Fjøsangerveien, Fv585 Nattlandsveien, Fv582 Storetveitvegen, Fv557 Dolviken, Fv540 Fyllingsdalen, Rv555 Gravdal, Fv556 Straume, E39 Sandviken, E39 Nygårdsbroen, Fv5332 Florida, Gyldenpris, Fv585 Kalfaret, Fv584 Michael Krohnsgate, Damsgårdsveien (de to i retning mot Danmarksplass)

Nye bomstasjoner (fra 6.4.2019):

Fv5300(243) Tellevikvegen, E16 Arnavegen, Fv578(267) Åsamyrane, E39 Åsaneveien, Fv5347(555) Strandkaien, Fv586(585) Småstrandgaten, Rv555 Sotraveien, Fv 558 Lyderhornsveien, Fv 556 Straumeveien, Fv587(580) Hardangervegen, Rv580 Fritz C. Riebers vei, Fv5186(179) Steinsvikvegen, Fv582 Fanavegen, Rv 580 Flyplassvegen, Fv5172(172) Skagevegen. I alle bomstasjoner betales det i en retning, vanligvis mot sentrum
1986[17]
Askøy Askøypakken
 • Fv563 Strømsnes–Hop
 • Fv562 Lavik–Haugland
 • Fv 562 Fromreide–Kjerrgarden x fv 222
 • Fv 562 Fauskanger sør
 • Fylkesvei 212(5246) Lindhaugen–Slettebrekka
 • Fv 212 Slettebrekka–Hetlevik
 • Fv 213(5248) Skiftesvik–Marikoven
Ferde AS 29 kr

Nullutslipp: 11,60 kr (med gyldig avtale/brikke)

48 kr 20% / 0% (Standardisert) Fv562 Nedre Kleppe, Fv562 Stongafjellet, Fv562 Storeklubben (kun pårampe fra fv583), Fv563 Vatnavatnet (alle enveis mot Bergen)[18] 1. november 2014[19]
Bodø Bypakke Bodø Mer enn hundre tiltak og inneholder blant annet ny riksvei 80 med Bodøtunnelen, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier.[20] BPS Nord - Veipakke Salten AS 16 kr

Nullutslipp: 6,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

36 kr 20% / 0% (Standardisert) Rv80 Jernbaneveien, Fv834 Kirkeveien, Rv80 Skjæringa, Rv80 Bodøtunnelen, Rønvikveien, Junkerveien, Gamle riksvei (Se bomveier for Rv80 Strømsnes, Rv80 Vikan)(samtlige er toveis[21]) 15. oktober 2015[22]
Fredrikstad (og Sarpsborg fra 2022) Bypakke Nedre Glomma[23] Bomringen i Fredrikstad (og Sarpsborg fra 2022) inkluderer de tidligere bommene på Kråkerøy (Kråkerøyforbindelsen), forbedring av Fv. 109 , Rv. 110 og Fv. 117 Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS 30 kr 60 kr 20% / 0% (Standardisert) Fv108 Værstebroa, Fv108 Kråkerøybrua, Fv109 Råbekken, Rv110 Seut, Rv110 Fredrikstadbrua, Fv381 Veumveien, Dikeveien, Evjebekkveien (alle enveis mot Fredrikstad)[24] 15. november 2019 2042[25]
Førde Førdepakken Angedalsvegen, ny bru over Jølstra, Rv5 Bergumkrysset, Fv609 Halbrendsøyra, Fv601 Storehagen, Kletten sykkeltunnel Ferde AS 26 kr

Nullutslipp: 10,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

47 kr 20% / 0% (Standardisert) E39 Bakkebøvegen, E39/5 Bruland, Rv5 Kletten, Fv600(484) Brulandsvellene, Fv601(481) Presteholten (alle enveis mot Førde) 3.oktober 2016[26]
Grenland Bypakke Grenland Bypakka består av konkrete tiltak. 49 ulike prosjekter som vurderes som en del av dette.[27] Vegfinans Bypakke Grenland AS 17 kr / 23 kr 27 kr / 38 kr 20% / 0% (Standardisert) Fv32 Borgestadalleen, Fv32 Menstadbrua, Fv32 Vallermyrene, Rv36 Herøyavegen, Rv36 Lensmannsdalen, Fv59 Klostergata, Fv357 Elstrømbrua, Fv357 Hesselbergs gate, Fv3268 Sannivegen, Fv3290 Bjørntvedtvegen, Borgestad kirke, Deichmansgate, Fjordgata (enveis som regel mot Skien[28]) 3. oktober 2016
Harstad Harstadpakken Et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum (Harstadåstunnelen) og økt satsing på kollektivtrafikken.[29] BPS Nord - Troms Bompengeselskap AS 13 kr

Nullutslipp: 5,20 kr (med gyldig avtale/brikke)

20 kr 20% / 0% (Standardisert) Rv83 Kanebogen, Rv83 Lokket, Skaunveien, Steinveien, Kongsveien, Skolegata, Samasjøen, Harstadåstunnelen (åpner 4. januar 2020) (samtlige er toveis[30]) 27. juni 2016 [31]
Nordhordland Nordhordlandspakken Prosjekter i kommunene Fedje, Austrheim, Lindås, Modalen, Radøy, Masfjorden og Meland Ferde AS 20 kr

Nullutslipp: 8 kr (med gyldig avtale/brikke)

32 kr 20% / 0% (Standardisert) E39 Flatøy 3st, E39 Mundalsberget, Fv57 Isdalstø, Fv565 Radøy-oppstart 2020 (samtlige toveis[32]) 1. desember 2019[33] 2031
Trondheim Miljøpakke Trondheim Halvparten av pengene i Miljøpakken går til å bygge veg, den andre halvparten fordeles mellom kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet, støy, miljø og gåing.[34] Vegamot AS
 • Være/Malvikvegen: 15 kr / 30 kr
 • Sluppen, 3 stasjoner: 15 kr / 30 kr
 • Sør, 3 stasjoner: 15 kr / 30 kr
 • Omkjøringsvegen, 9 stasjoner: 11 kr / 14 kr
 • Byåsen, 3 stasjoner: 11 kr / 14 kr
 • Klæbu, 2 stasjoner: 15 kr / 30 kr
 • E6 Tonstad: 11 kr / 14 kr
 • Være/Malvikvegen: 36 kr / 72 kr
 • Sluppen, 3 stasjoner: 24 kr / 48 kr
untatt Fossestuvn: 36 kr / 72 kr
 • Sør, 3 stasjoner: 36 kr / 72 kr
 • Omkjøringsvegen, 9 stasjoner: 26 kr / 33 kr
untatt Kroppan Bru: 41 kr / 55 kr
 • Byåsen, 3 stasjoner: 26 kr / 33 kr
 • Klæbu, 2 stasjoner: 36 kr / 72 kr
 • E6 Tonstad: 26 kr / 33 kr
20% / 0% (Standardisert) Fv950 Være/Malvikvegen

Sluppen:

Rv706 Oslovn/Bjørndalen, Rv706(arm) Sluppen bru, Fossestuvn/Nedre Leirfoss

Sør:

E6 Klett, Fv 707 Klett, Fv6608 Røddeveien

Omkjøringsvegen:

Rv706 Leangensletta, Fv6668 Haakon VIIs gt, Landbruksvegen, Tungasletta, Fv6660 Moholt/Brøsetvegen/Jonsvannsveien, Fv6658 Torbjørn Bratts veg, Fv6680 Bratsbergveien, Tempeveien, Fv6690 Kroppan Bru/Holtermannsvn

Byåsen:

Gamle Oslovei, Fv6650 Byåsvegen, Fv6656 Bøckmans veg

Klæbu:

Fv704 Brøttemsvegen/Torgårdsletta, Fv6680(885) Tillerbrua

E6 Tonstad
(samtlige er toveis)

31. mars 2010 2025

Offentlige bomveierRediger

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Plassering av bomstasjoner Etablert Planlagt nedbetalt
  Korgen – Bolna E6 Helgeland nord BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS Skamdal: 13 kr

Reinforshei: 18 kr

Bolna: 45 kr

Skamdal: 31 kr

Reinforshei: 44 kr

Bolna: 109 kr

20% / 0% (Standardisert)
 • Nord-Trøndelag grense-Korgfjellet, med unntak av strekningene Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien.
 • Kappskarmo-Brattåsen-Lien
E6 Helgeland sør BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS Svenningvatnet: 31 kr

Kommunegrensen Grane - Vefsn: 31 kr

Forsmo: 26 kr

Svenningvatnet: 76 kr

Kommunegrensen Grane - Vefsn: 76 kr

Forsmo: 63 kr

20% / 0% (Standardisert)
E6 Trondheim–Stjørdal Motortrafikkvei Trondheim–Stjørdal Vegamot AS Ranheim: 32 kr
Leistad: 16 kr
Hommelvik: 16 kr
Ranheim: 49 kr
Leistad: 24 kr
Hommelvik: 24 kr
20% / 0% (Standardisert) Ranheim :
63°25′22″N 010°33′23″Ø
Leistad :
63°25′21″N 010°38′00″Ø
Hommelvik :
63°24′56″N 010°49′36″Ø
E6 Tingberg Motortrafikkvei Øyer - Tretten Vegfinans E6 Oppland 24 kr 40 kr 20% / 0% (Standardisert) 17. desember 2012 2027
Svinesundsbrua Ny firefelts bru over Svinesund Svinesundsforbindelsen AS 20 kr 100 kr 13 Nord:
59°06′31″N 011°15′20″Ø
Sør:
59°05′09″N 011°15′02″Ø
1. juli 2005 I løpet av 2020[35]


Opprinnelig 2025

Moss, E6 Raukerud, Østfoldpakka Østfoldpakka, utbygging av E6 som firevelts veg gjennom Østfold Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS 20 kr 37 kr 20% / 0% (Standardisert) 2x nord for Moss og 4x rundt Askim 2001 2021
Gardermoen-Biri, Akershus Utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Biri består av åtte delprosjekt.
 • Hovinmoen - Dal
 • Dal - Boksrud (Andelva bomstasjon)
 • Boksrud - Minnesund (Tømte bomstasjon)
 • Minnesund - Labbdalen (Ørbekk bomstasjon)
 • Labbdalen - Skaberud (Espa bomstasjon)
 • Skaberud - Kolomoen (Kolomoen bomstasjon)
 • Kolomoen - Moelv
 • Moelv - Biri
Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS
 • Hovinmoen–Dal: 21 kr
 • Dal–Boksrud: 21 kr
 • Boksrud–Minnesund: 16 kr
 • Minnesund-Hedmark grense: 22 kr
 • Akershus grense - Skaberud: 22 kr
 • Skaberud–Kolomoen: 24 kr
 • Kolomoen - Kåterud N (E6 Jønsberg): 24 kr

Fra 2020:[36]

 • Vienkrysset: ≈20 kr
 • Bergshøgda: ≈20 kr
 • Økelsrud: ≈20 kr
 • Hovinmoen–Dal: 33 kr
 • Dal–Boksrud: 33 kr
 • Boksrud–Minnesund: 26 kr
 • Minnesund-Hedmark grense: 35 kr
 • Akershus grense - Skaberud: 37 kr
 • Skaberud–Kolomoen: 41 kr
 • Kolomoen - Kåterud N (E6 Jønsberg): 48 kr

Fra 2020:

 • Vienkrysset
 • Bergshøgda
 • Økelsrud
20% / 0% (Standardisert) 2009-2015 2024-2030
Frya-Sjoa, Oppland Utbygging av E6 mellom Ringebu og Otta Vegfinans Ringebu-Otta AS Odenrud: 33 kr

Hardvollsmorka: 22 kr

Teigkampen: 30 kr

Bjørkerusten: 15 kr

Odenrud: 66 kr

Hardvollsmorka: 44 kr

Teigkampen: 60 kr

Bjørkerusten: 30 kr

20% / 0% (Standardisert) 9 november 2016[37] 2024-2030
Hålogalandsbrua Utbygging av E6 Hålogalandsbrua mellom Narvik og Øyjord BPS Nord - Hålogalandsbrua AS 113 kr 280 kr 20% / 0% (Standardisert) 10. desember 2018
 /  E6/E10 Trældal - Leirvik, Nordland Skredsikring av E6/E10 på strekningen Trældal - Leirvik BPS Nord - Hålogalandsbrua AS 42 kr 99 kr 20% / 0% (Standardisert)
  E16 Bolstad, Hordaland Vossapakko Ferde AS 45 kr

Nullutslipp: 18 kr (med gyldig avtale/brikke)

95 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)
E16 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Utbygging av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger, Åsum stasjon Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 33 kr 55 kr 20% / 0% (Standardisert) 2015
Bagn - Bjørgo, Oppland Bagnskleivtunnelen gjennom Bagnskleiva i Valdres Vegfinans E16 Oppland AS Bagnskleive: 54 kr 134 kr 20% / 0% (Standardisert) 29. oktober 2019
  Østfoldpakka, Østfold Prosjektet går ut på å bygge ny motorveg mellom Riksgrensen og Vinterbro. Fra Riksgrensen til Momarken blir det tofelts motortrafikkvei med forbikjøringsfelter, fra Momarken til Vinterbro firefelts motorveg med midtdeler. Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS Dalen: 10 kr

Brennemoen: 15 kr

Ramstad vest: 10 kr

Elvestad vest (Knapstad): 8 kr

Ørje øst: 8 kr

Dalen: 18 kr

Brennemoen: 27 kr

Ramstad vest: 18 kr

Elvestad vest (Knapstad): 14 kr

Ørje øst: 14 kr

20% / 0% (Standardisert) 2x nord for Moss og 4x rundt Askim 2001 2021
E18 Vestfold (Gulli-Langangen) Utbygging av E18 mellom Gulli i Tønsberg kommune og Langangen i Porsgrunn kommune Vegfinans E18 Vestfold AS Gulli: 5 kr

Ramsum: 12 kr

Fokserød: 7 kr

Natvall: 8 kr

Skinmo: 10 kr

Bommestad: 8 kr

Sky: 13 kr

Gulli: 9 kr

Ramsum: 20 kr

Fokserød: 11 kr

Natvall: 12 kr

Skinmo: 16 kr

Bommestad: 13 kr

Sky: 21 kr

20% / 0% (Standardisert)
E18 Telemark (Rugtvedt-Dørdal) 17 kilometer ny firefelts E18 i Bamble i Telemark, mellom Rugtvedt og Dørdal. Vegfinans E18 Telemark AS Stillinga: 36 kr 72 kr 20% / 0% (Standardisert) 2. desember 2019[38]
E18 Tvedestrand - Arendal Ny firefelts motorvei Ferde AS Mørland: 30 kr

Nullutslipp: 12 kr (med gyldig avtale/brikke)Stølen: 14 kr

Nullutslipp: 5,60 kr (med gyldig avtale/brikke)

Mørland: 75 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)Stølen: 35 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 1. september 2019[39]
  Stordalstunnelen, Hordaland E134 Åkrafjorden Ferde AS 41 kr

Nullutslipp: 16,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

56 kr 20% / 0% (Standardisert) 59°51′00″N 006°20′58″Ø 1991
  Tresfjordbrua, Møre og Romsdal Eksportvegen - Planlegge, bygge og drive de to prosjektene Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Eksportvegen AS Vikebukt: 69 kr Vikebukt: 158 kr 20% / 0% (Standardisert)
  Rv4 Lunner grense, Oppland Riksvei 4 Dynna Vegfinans Rv4 Oppland 43 kr 71 kr 20% / 0% (Standardisert) 10. juli 2017
  Sokna-Ørgenvika, Buskerud Riksvei 7 Brekkebygda Vegfinans Hallingporten AS 78 kr 157 kr 20% / 0% (Standardisert)
  Hardangerbrua, Hordaland Utbygging av riksvei 13 over Hardangerfjorden Ferde AS 145 kr

Nullutslipp: 58 kr (med gyldig avtale/brikke)

450 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 17. august 2013 2028
Riksvei 13 Svelgane, Hordaland Vossapakko Ferde AS 45 kr

Nullutslipp: 18 kr (med gyldig avtale/brikke)

95 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)
  Slåttekås–Årnes, Ullevik, Telemark Slåttekås–Årnes Vegfinans Rv36 Telemark 28 kr 70 kr 20% / 0% (Standardisert) 14. september 2018
  Løding - Vikan (Tverlandsbrua) Utbedring og ombygging av vegen mellom Fauske og Bodø BPS Nord - Veipakke Salten AS 22 kr

Nullutslipp: 8,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

34 kr 20% / 0% (Standardisert) Rv 80 Vikan
Røvika - Strømsnes Utbedring og ombygging av vegen mellom Fauske og Bodø BPS Nord - Veipakke Salten AS 27 kr

Nullutslipp: 10,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

43 kr 20% / 0% (Standardisert) Rv 80 Strømsnes
33 Skreifjella -Totenvika Utbygging av fylkesvei 33 mellom Skreifjella og Totenvika, Langsletta, Oppland Vegfinans Fv33 Oppland 34 kr 68 kr 10
34 Grime - Vesleelva Utbygging av fylkesvei 34 mellom Grime og Vesleelva i Oppland Vegfinans Fv34 Oppland 33 kr 54 kr 20% / 0% (Standardisert)
49 Fylkesvei 49 Steinsdalen Kvammapakken Ferde AS 50 kr

Nullutslipp: 20 kr (med gyldig avtale/brikke)

65 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)

Jondalstunnelen tidligere 107 Tunnel mellom Jondal og Kvinnherad Ferde AS 32 kr

Nullutslipp: 12,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

51 kr 20% / 0% (Standardisert) 2012
64 Atlanterhavstunnelen Tunnel som erstatter ferge mellom Kristiansund og Averøy Atlanterhavstunnelen AS 102 kr 475 kr (> 3,5T) / 775 kr (>12,4m) + personbillett 40 ca.
63°06′18″N 007°37′42″Ø
2009 2025
78 Vegpakke Helgeland, Nordland Bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten mellom ytre og indre Helgeland BPS Nord - Helgeland Veiutvikling AS Hjartåsen: 26 kr

Drevja: 30 kr

Toven: 91 kr

Hjartåsen: 44 kr

Drevja: 48 kr

Toven: 245 kr

20% / 0% (Standardisert) 1. november 2014
79 Fylkesvei 79 Kjepsohøgda Kvammapakken Ferde AS 50 kr

Nullutslipp: 20 kr (med gyldig avtale/brikke)

65 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)
118 Den gamle Svinesundsbrua Svinesundsforbindelsen Svinesundsforbindelsen AS 20 kr 100 kr 13 I løpet av 2020[35]


Opprinnelig 2025

128 Fv 128 i Østfold Bomstasjonene er knyttet til Østfoldpakka, utbyggingen av E18 og E6 i Østfold. Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS Fossum: 10 kr

Slitu: 15 kr

Elvestad vest (Knapstad): 8 kr

Fossum: 18 kr

Slitu: 27 kr

Elvestad vest (Knapstad): 14 kr

20% / 0% (Standardisert)
175 Fv 175 Åsum. Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Bomstasjonen er knyttet til utbyggingen av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 17 kr 28 kr 20% / 0% (Standardisert)
198 Fv 198 (tidligere fv. 250) Fulu. Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Bomstasjonen er knyttet til utbyggingen av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 17 kr 28 kr 20% / 0% (Standardisert)
255 Gausdalsvegen, Oppland Fylkesvei 255 Fåberg Vegfinans Gausdalsvegen AS 15 kr 24 kr 20% / 0% (Standardisert)
316 Fylkesvei 316 Kambo (tidl. Fv311), Østfoldpakka, Østfold Bomstasjonen er knyttet til Østfoldpakka, utbyggingen av E18 og E6 i Østfold. Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS 20 kr 37 kr 20% / 0% (Standardisert)
450 Gjesdal, Rogaland Øvstabø Ferde AS 60 kr

Nullutslipp: 24 kr (med gyldig avtale/brikke)

79 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) ca.
58°46′55″N 006°19′21″Ø
2004 2024
519 Finnøytunnelen Finnfast - Finnøytunnelen fra Rennesøy til Finnøy med kryss og avstikker i tunnelen til Talgje Ferde AS 106 kr

Nullutslipp: 42,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

435 kr 20% / 0% (Standardisert)[40] 30. oktober 2009
542 Spissøy Bømlopakken, Hordaland Ferde AS 69 kr

Nullutslipp: 27,60 kr (med gyldig avtale/brikke)

164 kr 20% / 0% (Standardisert)
553 Mjåsund, Rogaland T-forbindelsen
tidligere fylkesvei 47
Ferde AS 30 kr

Nullutslipp: 12 kr (med gyldig avtale/brikke)

45 kr 20% / 0% (Standardisert)
714 Fylkesvei 714 Laksevegen Valslagstunnelen og andre tunneler og bruer. Utbedringsprosjekt, innkortning Vegamot AS Valslag: 71 kr

Våvatnet: 57 kr

Valslag: 238 kr

Våvatnet: 190 kr

20% / 0% (Standardisert) Valslag (vest)
63°29′42″N 9°16′24″Ø
Våvatnet (øst)
63°19′26″N 9°31′44″Ø
28. april 2014
715 Fylkesvei 715 Krinsvatn Fosenpakken - Hovedveinettet på Fosen og i Agdenes kommune.
Fosenvegene AS Krinsvatn: 81 kr Krinsvatn: 194 kr 20% / 0% (Standardisert) 2012
858 Ryatunnelen Erstattet fergestambandet Vikran–Larseng Ryaforbindelsen AS 85 kr 75 kr 20% / 0% (Standardisert) 2011 2030
Fv2300 Fylkesvei 2300. tidligere Fv16, Dynna Rv4 Lunner grense, Oppland Vegfinans Rv4 Oppland AS 43 kr 71 kr 20% / 0% (Standardisert)
Fv2450 Bagn - Bjørgo, Oppland Sidevei til Bagnskleivtunnelen Vegfinans E16 Oppland AS Bagnskleive: 54 kr 134 kr 20% / 0% (Standardisert) 29. oktober 2019
Fv2522 Frya-Sjoa, tidligere 312 Utbygging av E6 mellom Ringebu og Otta Vegfinans Ringebu-Otta AS Hesteskobakken: 16 kr

Moastugu: 11 kr

Hesteskobakken: 32 kr

Moastugu: 22 kr

20% / 0% (Standardisert) 9 november 2016[37]
Fv2522 Skarsmoen, Oppland, tidligere 312 E6 Motortrafikkvei Øyer - Tretten Vegfinans E6 Oppland 18 kr 30 kr 20% / 0% (Standardisert)
Fv2528 Lundgård, Gausdalsvegen, Oppland Jørstadmoen, tidligere Fv315 Vegfinans Gausdalsvegen AS 15 kr 24 kr 20% / 0% (Standardisert)
Fv5981 Tidligere Fv163 rundt Tresfjorden, Møre og Romsdal Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136. Eksportvegen AS

Skjegstad: 35 kr

Skorgen: 35 kr

Skjegstad: 81 kr

Skorgen: 81 kr

20% / 0% (Standardisert)

Private bomveierRediger

Sted Formål Egenskaper Bompengeselskap Takst i norske kr (NOK) Betaling Etablert
Birkebeinervegen Forbindelse mellom   Imsroa i Stor-Elvdal i Østerdalen
og  Europavei 6 Lillehammer og Brumunddal
Vinterstengt mellom Øvre Åstbu og Imsroa fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Pihl[41] 100 kr 1950-årene
Børkdalsvegen Turistvei, fra Fv2552 og Fv2584 Vinterstengt?
Veien til Dalsnibba Turistvei, fra 63 Vinterstengt Biler:150 kr
Busser: 1800 kr[42]
Kort, kontant 1939
Fanitullveien Turistvei, mellom   og Fv2930
Jotunheimvegen Forbindelse mellom 51 Bygdin i Vang
og Fv425 Skåbu i Nord-Fron
Vinterstengt Jotunheimvegen 100 kr Kort, SMS 1950-årene
Veien til Juvasshytta Turistvei, fra 55 Vinterstengt Biler:100 kr
Busser: 300 kr[43]
1936[44]
Vegen til Leirvassbu Turistvei, fra 55 Vinterstengt
Panoramaveien Turistvei, mellom   og  
Peer Gyntveien Turistvei i Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Gausdal Vinterstengt Peer Gynt Vegselskap Skeikampen - Gålå 85 kr
Fefor - Dalseter 75 kr
Kort 1956
Slådalsvegen Mellom   og  Europavei 136 Vinterstengt fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Kort, mynt
Veien til Sota Sæter Turistvei, fra   [45]
Tindevegen Mellom 53 og 55 Vinterstengt Fjellvegen Årdal - Luster [46] 80 kr Kort
Åstdalsvegen Mellom Brummund sag og Birkebeinervegen Helårsvei. Grusvei. Pihl 100 kr
Fjellvegen til Skihytta i Trysil Fra Fv2160 Vinteråpent Skistar 50 kr Kort
Fageråsveien i Trysil Fra 26 Vinteråpent Skistar 50 kr Kort

Ferjesamband med bompengeinnkrevingRediger

Følgende ferjesamband har bompengeinnkreving i form av et bompengepåslag på ferjebilletten.[47]

Vei Samband Operatør Bompengeselskap Bompenger i norske kr (NOK) Ferjepris kommer i tillegg AutoPASS for ferje Etablert Planlagt nedbetalt
  Mortavika–Arsvågen (Rogaland) Fjord1 Ja (brikke)
546 Husavik–Sandvikvåg (Vestland) Fjord1 Ferde AS[48]
 • AP1 < 6 m: 82 kr
 • AP2 6,01-8 m: 181 kr
 • AP3 8,01-10: 223 kr
 • AP4 10,01-12,5: 253 kr
 • AP5 12.51-14,5: 264 kr
 • AP6 14,41 – 17,5: 282 kr
 • AP7 17,51-19,5: 299 kr
 • AP8 19,51-22: 296 kr
 • AP 9 >22 m: 327 kr
 • Motorsykkel: 22 kr
 • Nullutslippskjøretøy <6m: 41 kr[49]
Ja (brikke)
48 Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes (ikke bompenger Gjermundshavn–Varaldsøy) (Vestland) Nordled Ferde AS Fra 1.1.2020[50]:
 • AP1 < 6 m: 27 kr
 • AP2 6,01-8 m: 61 kr
 • AP3 8,01-10: 79 kr
 • AP4 10,01-12,5: 88 kr
 • AP5 12.51-14,5: 88 kr
 • AP6 14,41 – 17,5: 98 kr
 • AP7 17,51-19,5: 92 kr
 • AP8 19,51-22: 99 kr
 • AP 9 >22 m: 109 kr
 • Motorsykkel: 8 kr
 • Nullutslippskjøretøy <6m: 13 kr
Ja (brikke)
541 Langevåg–Buavåg (Vestland) Nordled Ferde AS[51] Fra 1.1.2020[52]:
 • AP1 < 6 m: 27 kr
 • AP2 6,01-8 m: 61 kr
 • AP3 8,01-10: 79 kr
 • AP4 10,01-12,5: 88 kr
 • AP5 12.51-14,5: 88 kr
 • AP6 14,41 – 17,5: 98 kr
 • AP7 17,51-19,5: 92 kr
 • AP8 19,51-22: 99 kr
 • AP 9 >22 m: 109 kr
 • Motorsykkel: 8 kr
 • Nullutslippskjøretøy <6m: 13 kr
Ja (brikke)
546 Krokeide–Hufthamar (Vestland) Fjord1 Ferde AS[48]
 • AP1 < 6 m: 82 kr
 • AP2 6,01-8 m: 179 kr
 • AP3 8,01-10: 224 kr
 • AP4 10,01-12,5: 253 kr
 • AP5 12.51-14,5: 276 kr
 • AP6 14,41 – 17,5: 282 kr
 • AP7 17,51-19,5: 297 kr
 • AP8 19,51-22: 297 kr
 • AP 9 >22 m: 327 kr
 • Motorsykkel: 23 kr
 • Nullutslippskjøretøy <6m: 41 kr[49]
Ja (brikke)
710 Brekstad–Valset (Trøndelag) Fjord1 Fosenvegene AS
 • 0-6 m: 76 kr
 • 6,01-8 m: 152 kr
 • 8,01-10 m: 152 kr
 • 10,01-12,5 m: 152 kr
 • 12,51-14,5 m: 228 kr
 • 14,51-17,5 m: 228 kr
 • 17,51-19,5 m: 228 kr
 • 19,51-22 m: 228 kr
 • >22 m: 228 kr
 • MC: 0 kr[53]
Ja (brikke)
715 Flakk–Rørvik (Trøndelag) ATB Fosenvegene AS
 • 0-6 m: 96 kr
 • 6,01-12 m: 192 kr
 • >12 m: 288 kr
 • Elbil: 0 kr
 • Elbil >6 m: 0 kr
 • MC: 0 kr
Ja (brikke)

I mange ferjesamband uten bompengeinnkreving kan ferjebilleten også betales med AutoPASS via AutoPASS for ferje konseptet.[54] AutoPASS-kunder med gyldig brikke, men uten egen AutoPASS-ferjekonto, får 10% rabatt på samband inkludert i ordningen som tilbyr betaling med brikke. AutoPASS-ferjekonto håndterer alle ferjetransaksjoner, uavhengig av om det betales med brikke eller AutoPASS-ferjekort. Ved å betale inn et forskuddsbeløp, får privatkunder 50% rabatt og firmakunder 40% rabatt.[55]

Fremtidige bomstrekningerRediger

Det er vedtatt bompenger for følgende nye bomringer og offentlige veistrekninger, som åpner i løpet av den nærmeste tiden.[56] Utvidelser av eksisterende bomringer og bomveier er listet i tabellene over.

BomringerRediger

Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Plassering av bomstasjoner Etablert Planlagt nedbetalt
Bomringen i Tromsø Tenk Tromsø Tunnel Breivika–Langnes, sykkelveier, bybussterminal Bompengeselskap Nord 2020[57]

Offentlige bomveierRediger

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Plassering av bomstasjoner Etablert Planlagt nedbetalt
  Ulsberg - Melhus Ny E6 fra Ulsberg til Melhus sentrum bygges for det meste som firefelts motorvei dimensjonert for 110 km/t. [58]


Vegamot AS sommeren 2020
 72286 E134 Damåsen–Saggrenda Hovedstrekningene i vegprosjektet E134 Damåsen–Saggrenda er:
 • E134 Damåsen–Tislegård
 • E134 Myntbrua–Trollerudmoen
 • E134 Trollerudmoen–Saggrenda

Vegprosjektet omfatter også tre andre delprosjekter:

 • Fylkesveg 72 Darbu
 • Tverrveg Trollerudmoen
 • Fylkesveg 286 Teigen jernbaneundergang[59]


Vegfinans E134 Buskerud ≈35 kr ≈100 kr våren 2020
   Løten-Elverum 27 km ny firefelts veg og to-/ og trefelts veg med midtdeler[60] ≈40 kr[61] 30. juli 2020[62]
  Ryfylketunnelen Ryfast Ferde AS[63] 140 kr

Nullutslipp: 56 kr (med gyldig avtale/brikke)[64]

420 kr[64] 20% / 0% (Standardisert) Mars 2020[65]
  Hundvågtunnelen Ryfast Ferde AS[63] 28 kr

Nullutslipp: 11,20 kr (med gyldig avtale/brikke)[64]

76 kr[64] 20% / 0% (Standardisert) Mars 2020[65]
  Bø - Seljord Tre kilometer ny riksvei 36 langs Seljordsvannet mellom Bø og Seljord i Telemark. 2020–2021
17 Dyrstad - Sprova 8,5 km ny hovedvei mellom Dyrstad og Sprova nord for Steinkjer Vegamot AS Dyrstad: 24 kr

Sprova: 39 kr

Dyrstad: 48 kr

Sprova: 78 kr

20% / 0% (Standardisert) mars 2020[66]
720 Strømnes - Malm 5,8 km ny fv. 720 fra Strømnes til Malm i Verran kommune. Vegamot AS Malm: 46 kr Malm: 92 kr 20% / 0% (Standardisert) mars 2020[66]

Nedbetalte og nedlagte bomstrekningerRediger

BomringerRediger

Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Nedbetalt
Bomringen i Tønsberg Tønsbergpakken Fv. 300 Ringveg nord m.fl. Tønsberg Hovedvegfinans 15 kr


30 kr


30/40/50


2004 2016
Bomringen Namsos Namdalsprosjektet Namsosbrua m.fl. Vegamot AS 14 kr 25 kr 20% / 0% (Standardisert) 2002[67] 31. mars 2019[68][69]

Offentlige bomveierRediger

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Nedbetalt Plassering av bomstasjoner
  E6 (Trondheim – Stjørdal) Motortrafikkvei
Trondheim - Stjørdal (Værnes)
Trøndelag Bomveiselskap AS Ranheim:
33 kr[70]
Hommelvik og Leistad
17 kr[70]
Ranheim: 66 kr[70]
Hommelvik og Leistad
34 kr[70]
1995 2013 Øst (Hommelvik)
63°24′55″N 010°49′31″Ø
Midten (Leistad):
63°25′22″N 010°38′7″Ø
Vest (Ranheim):
63°25′22″N 010°33′24″Ø
  /
82
Vesterålsbruene Andøybrua, Sortlandsbrua og Hadselbrua A/S Vesterålsbruene 8 kr 16 kr 1974 1986
  Hadelandsvegen Ny stamveiforbindelse mellom   og Gardermoen /   Hadelandsvegen AS 30 kr 60 kr 20. oktober 2003 1. oktober 2013
  Kløfta–Kongsvinger 22 kr / 44 kr 44 kr 2016?
  E16 Fønhus-Bagn, Oppland E16 Koparvike
Vegfinans E16 Oppland AS 36 kr 60 kr 20% / 0% (Standardisert) 29. oktober 2019
  E18 (Buskerud) Firefelts motorvei
Asker - Drammen
5 kr / 10 kr 10 kr 15. oktober 1975 31. desember 2001[71]
  E18 (Vestfold Nord) Firefelts motorvei
Tønsberg - Sande
E18 Vestfold AS (nord) 30 kr / 60 kr 2. januar 2002 2013[72] 59°34′51″N 010°10′35″Ø
  Kristiansand - Lillesand Utbygging av E18 (Agder) Aust-Agder Vegfinans AS 15 kr 30 kr 2001 15. januar 2018[73] Nord:
58°52′12″N 009°09′16″Ø
Sør:
58°17′05″N 008°26′54″Ø
  Lillesand - Grimstad
Utbygging av E18 (Agder)
Aust-Agder Vegfinans AS 30 kr 60 kr 27. august 2009 15. januar 2018[73]
  E39 Handeland, Vest-Agder Listerpakken Ferde AS 25 kr 50 kr 30/40/50 2003 27. august 2019[74] Handeland/Iddeland:
58°13′07″N 007°01′4″Ø
  Rennfast Fastlandsforbindelse for Rennesøy Tungenes Ferjeterminal AS 90 kr 280 kr / 475 kr 30. november 1992 2006
  /
542
Føyno (Trekantsambandet) Fergefritt mellom Stord, Bømlo og Haugalandet Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS 85 kr 270 kr 30. april 2001 30. april 2013 59°44′27″N 005°24′19″Ø
  Nordhordlandsbrua Fergefritt samband Knarvik-Steinestø som var landets største fergesamband Nordhordlandsbrua AS 45 kr 1969, innkreving på broen fra åpningen i 1994 31. desember 2005
  ØysandThamshavn Motortrafikkvei mellom Øysand og Orkanger Trøndelag Bomveiselskap AS 20 kr 40 kr 1. oktober 2002 31. januar 2016[75]
  /
70
Krifast:

Gjemnessundbrua, Bergsøysundbrua og Freifjordtunnelen

Fergefri forbindelse langs Rv1/E39 og til Kristiansund 1992 2012
  FATIMA-prosjektet Fastlandsforbindelse til Magerøya i Nordkapp kommune Nordkapp Bompengeselskap AS 70 kr + passasjerer 145 kr / 460 kr / 775 kr + passasjerer 15. juni 1999 29. juni 2012[76] 70°57′18″N 025°42′19″Ø
  Oslofjordtunnelen Forbindelse mellom Buskerud og Akershus under Oslofjorden Oslofjordtunnelen AS 50 kr 125 kr 29. juni 2000 2016[77] 59°41′33″N 010°39′25″Ø
  Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal Eksportvegen - Planlegge, bygge og drive de to prosjektene Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Eksportvegen AS Vågstranda: 33 kr Vågstranda: 74 kr 20% / 0% (Standardisert) oktober 2015 7. februar 2020
  Oppland Motortrafikkvei mellom Reinsvoll og Hunndalen Oppland Bompengeselskap AS 15 kr 30 kr 1. juli 2002
(2006 på ny vei)
21. august 2014 60°44′57″N 010°37′50″Ø
  Fjærland - Sogndal Bergstunnelen og Frudalstunnelen AS Fjærlandsvegen 65 kr 180 kr / 510 kr / 810 kr 1986 26. november 2010 ca.
61°24′38″N 006°45′35″Ø
  Svarthumle (nordenden av Naustdalstunnelen) Tunnel mellom Naustdal og Svarthumle Sunnfjordtunnelen AS 25 kr 45 kr / 145 kr 1995 2010 61°33′56″N 005°39′41″Ø
  Setesdal Utbygging mellom Evje og Hovden Setesdal Vegfinans AS 30 kr 60 kr 4. juni 2003 2014[78][79]
  Måløybrua Fergefritt samband over Ulvesundet og fastlandssamband for Vågsøy. 1974 1. august 1984
  Riksvei 19 Skoppum, Horten, Vestfold Utbygging av Riksvei 19 mellom Horten og E18 Ferde AS 33 kr 66 kr 2010 19. desember 2018[80][81]
  Fatlatunnelen Ny tunnel som erstatter den rasfarlige strekningen i Fatla Fatlatunnelen AS 28 kr 56 kr 19. desember 2008 2014[79]
  Ålesund - Giske Fastlandsforbindelse for Ellingsøy og Giske Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS 30 kr / 60 kr + 10 kr / 19 kr per passasjer 130 kr / 280 kr + 10 kr / 19 kr per passasjer 1987 2009
17 Fylkesvei 17 Tverlandet - Godøystraumen, Nordland BPS Nord - Veipakke Salten AS 24 kr 36 kr 20% / 0% (Standardisert) 2. september 2019[82]
43 Fylkesvei 43 ved Kollevoll Listerpakken Ferde AS 25 kr 50 kr 30/40/50 27. august 2019[74] Kollevoll
58°06′45″N 06°56′26″Ø
64 Skålavegen Fastlandsforbindelse for Bolsøya, fergeavsløning Lønset-Grønnes Molde bro- og tunnelselskap 1991 2005
64 Atlanterhavsveien Fastlandsforbindelse for Averøy Atlanterhavsveien AS 1999
Fv71
nå Fv5914
Sykkylvsbrua Innkorting mellom Ikornes og Straumgjerde i Sykkylven Sykkylvsbrua AS 37 kr 111 NOK 14. oktober 2000 31. januar 2018[83] 62°23′01″N 006°34′34″Ø
108 Hvalertunnelen Fastlandsforbindelse for Hvaler AS Hvalertunnelen 50 kr (2007–2009: 20 kr) 100 kr

(2007–2009: 40 kr)

1989 2007/2009
Fv207
nå Fv5236
Bjorøytunnelen Undersjøisk tunnel som erstattet fergesambandet Alvøen-Bjørøyhamn. 1996 2005
465 Fylkesvei 465 Gjervollstad, Vest-Agder Listerpakken Ferde AS 25 kr 50 kr 30/40/50 27. august 2019[74]
544
nå 500
Halsnøysambandet, Hordaland Ferde AS 96 kr

Nullutslipp: 38,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

264 kr 20% / 0% (Standardisert) 5. september 2019[84]
562 Askøybrua Fastlandsforbindelse for Askøy Askøybrua AS 70 kr 250 kr 12. desember 1992 2006
551 Folgefonntunnelen Tunnel mellom Kvinnherad og Odda Folgefonntunnelen AS 72 kr 145 kr 15. juni 2001 2016
566 Osterøybrua Fastlandsforbindelse for Osterøy Osterøy Bruselskap AS 62 kr 206 kr 3. oktober 1997 15. juni 2015 60°25′48″N 005°32′05″Ø
661 Straumsbrua Ny bru over Straumen i Skodje Skodjebrua AS 30 kr 90 kr 4. august 2004 15. oktober 2011[85] 62°29′56″N 006°37′11″Ø
680 Imarsundsambandet Imarsundbrua, Litjsundbrua 105 kr 315 kr 2007 2015[86] 63°14′02″N 008°16′05″Ø
714 Sandstad (Hitratunnelen, Frøyatunnelen og Fjellværøyforbindelsen) Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya Hitra Frøya Fastlandssamband AS 45 kr / 75 k r+ passasjerer 230 kr / 430 kr + passasjerer 1. januar 1991 20. februar 2010 63°31′09″N 009°06′36″Ø
755 Skarnsundbrua Faslandsforbindelse mellom Mosvik kommune og Inderøy AS Skarnsundbrua 33 kr / 66 kr 198 kr / 330 kr 19. desember 1991 2007

Fotnoter og referanserRediger

 1. ^ «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo». Fjellinjen. 
 2. ^ «Miljødifferensiering innføres til høsten | Transport & Logistikk». Transport & Logistikk (engelsk). 28. juli 2017. Arkivert fra originalen 3. august 2017. 
 3. ^ «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo». Fjellinjen (norsk). 
 4. ^ «Innføring av miljødifferensierte takster fra 01.06.18 i Bomringen i Bergen » Ferde». Ferde. 25. april 2018. Besøkt 25. april 2018. 
 5. ^ Bompenger i Norge
 6. ^ «Bompenger i Norge | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 7. ^ «Etterlengtet bompengereform, men svarer den på fremtidens utfordringer?». Samferdsel (norsk). Besøkt 14. januar 2018. 
 8. ^ Enonic. «Takster og rabatter - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 17. januar 2018. 
 9. ^ «Endring av takst- og rabattsystem fra 01.03.18 - gjelder Askøypakken, Stordalstunnelen og Fastlandssambandet Halsnøy. » Ferde». Ferde. 31. januar 2018. Besøkt 2. februar 2018. 
 10. ^ «Hva er nullutslippskjøretøy? » Ferde». Ferde. Besøkt 5. mars 2019. 
 11. ^ «Fra fritak til rabatt for nullutslippsbiler». Statens vegvesen. Besøkt 15. juli 2019. 
 12. ^ Oversikt over bomstasjonene (fjellinjen.no)
 13. ^ «Haugalandspakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 14. ^ «Seks veker att til bompengestarten». Statens vegvesen. 20.05.2008. Besøkt 29. desember 2019. 
 15. ^ «Prosjekter». Bergensprogrammet. Besøkt 20. januar 2018. 
 16. ^ «Endringer i bompengeinnkrevingen i Bergen fra og med 6. april 2019». 
 17. ^ NRK (31. januar 2016). «Bompengebyen Bergen: Fra 30 øre til 45 kroner». NRK. 
 18. ^ Hvor finner jeg oversikt over bomstasjoner til Askøypakken?
 19. ^ Enonic. «Bompenger i Askøypakken - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 20. ^ «Hjem». www.bypakkebodo.no. Besøkt 20. januar 2018. 
 21. ^ https://bomveinord.no/kalkulator
 22. ^ Bompenger mens vi bygger
 23. ^ «Forside - Bypakke Nedre Glomma». Besøkt 28. november 2019. 
 24. ^ https://bypakkenedreglomma.no/bomring/
 25. ^ «Spørsmål og svar - Bypakke Nedre Glomma». Besøkt 17. september 2019. 
 26. ^ «Starta innkrevjinga av bompengar». Statens vegvesen. 03.10.2016. Besøkt 29. desember 2019. 
 27. ^ «Bypakke Grenland | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 28. ^ https://bypakka.no/
 29. ^ «Harstadpakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 30. ^ https://harstadpakken.no/Om_prosjektet-11.aspx
 31. ^ I dag - mandag 27. juni - kl. 12 starter innkrevingen av bompenger i Harstad
 32. ^ https://ferde.no/nordhordlandspakken/
 33. ^ «Oppstart av innkreving for Nordhordlandspakken fra 01.12.19 » Ferde». Ferde. 16. oktober 2019. Besøkt 16. oktober 2019. 
 34. ^ «Miljøpakken » Introduksjon». miljopakken.no. Besøkt 20. januar 2018. 
 35. ^ a b Samferdselsdepartementet (20. september 2019). «Slutt på bompenger på Svinesund i 2020». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 20. september 2019. 
 36. ^ «Dette koster det å kjøre gjennom bommene». www.h-a.no. Besøkt 11. desember 2019. 
 37. ^ a b Oppstart bompengeinnkreving E6 Frya–Sjoa
 38. ^ «Takster | E18 Telemark AS». e18telemark.vegfinans.no. Besøkt 5. november 2019. 
 39. ^ «Forsinkelse på bompengeinnkreving på E18 Tvedestrand – Arendal » Ferde». Ferde. 28. juni 2019. Besøkt 3. juli 2019. 
 40. ^ «Dokument 2019000175 - Finnøy kommune». www.finnoy.kommune.no. Besøkt 12. februar 2019. 
 41. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 20. desember 2016. Besøkt 3. desember 2016. 
 42. ^ «Prisar og opningstider». Dalsnibba. Besøkt 11. desember 2019. 
 43. ^ Galdhøpiggvegen
 44. ^ Juvasshytta | Om oss
 45. ^ https://sotaseter.dnt.no/adkomst/
 46. ^ https://www.tindevegen.no/
 47. ^ «Bompengeprosjekter i Norge» (PDF). 
 48. ^ a b «Om Austevollsbrua | om prosjektet». Ferde. Besøkt 9. februar 2019. 
 49. ^ a b «Endring av bompengetakster på ferjesambandene Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg » Ferde». Ferde. 27. februar 2019. Besøkt 28. februar 2019. 
 50. ^ «JUSTERING AV BOMPENGETAKSTANE FOR FERJESTREKNINGANE GJERMUNDSHAMN-ÅRSNES OG VARALDSØY-ÅRSNES FRÅ 01.01.2020» (PDF). 
 51. ^ «Kunngjøring vedrørende endring i takst- og rabattsystemet på Bømlopakken fra 01.02.19 » Ferde». Ferde. 19. desember 2018. Besøkt 9. februar 2019. 
 52. ^ «JUSTERING AV BOMPENGE­ TAKSTANE FOR FERJESAMBANDET LANGEVÅG–BUAVÅG FRÅ 01.01.2020» (PDF).  soft hyphen-tegn i |tittel= på plass 22 (hjelp)
 53. ^ «Priser og betaling | Fosenvegene.no». Besøkt 6. januar 2019. 
 54. ^ «Ferjer - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 6. januar 2019. 
 55. ^ «Spørsmål og svar». AutoPASS-ferje. Besøkt 28. februar 2019. 
 56. ^ oppdatert: 26.08.2019, Geir Røed Sist. «Det kommende året åpner nye bomprosjekter til 22 milliarder kroner». motor.no (norsk). Besøkt 17. september 2019. 
 57. ^ «Her kommer bomstasjonene». Tenk Tromsø. Besøkt 27. oktober 2019. 
 58. ^ https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-troendelag/e6-soer-ulsberg-melhus-sentrum-64-km
 59. ^ «Bompenger». Statens vegvesen. Besøkt 5. desember 2019. 
 60. ^ «Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum». Statens vegvesen. Besøkt 5. desember 2019. 
 61. ^ oppdatert: 26.08.2019, Geir Røed Sist. «Det kommende året åpner nye bomprosjekter til 22 milliarder kroner». motor.no (norsk). Besøkt 5. februar 2020. 
 62. ^ «Innlandet, Løten og Elverum: Åpner tre måneder tidligere enn planlagt». Statens vegvesen. Besøkt 5. februar 2020. 
 63. ^ a b «Rapport 2019- 2» (PDF). 
 64. ^ a b c d Jenssen, Elisabeth Krey. «Bompengetakster for Ryfast - Rogaland fylkeskommune». www.rogfk.no. Besøkt 5. februar 2020. 
 65. ^ a b «Åpningen av Ryfast-tunnelene er ytterligere utsatt». www.dagsavisen.no (norsk). Besøkt 5. februar 2020. 
 66. ^ a b oppdatert 28.01.2020, Lars Erik Sira Publisert 28 01 2020 Sist. «Fv. 17/fv. 720: Prosjektstatus månedsskiftet januar-februar». www.trondelagfylke.no. Besøkt 5. februar 2020. 
 67. ^ «Dette er verdens minste bomring». www.abcnyheter.no (norsk). 17. juli 2014. Besøkt 20. april 2019. 
 68. ^ «Bompengeinnkrevingen avsluttes i Namdalsprosjektet | Namdalsprosjektet | Vegamot AS». www.vegamot.no. Besøkt 20. april 2019. 
 69. ^ «Bompengeinnkrevingen avsluttes i Namdalsprosjektet - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 8. mars 2019. 
 70. ^ a b c d Priser fra 2. januar 2013
 71. ^ Slutt etter 26 år
 72. ^ Nå er det slutt
 73. ^ a b «E18 Aust-Agder - Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes». e18aust-agder.no. Arkivert fra originalen 19. januar 2018. Besøkt 19. januar 2018. 
 74. ^ a b c «Opphør av bompengeinnkreving i Listerpakken den 27.08.19 » Ferde». Ferde. 22. august 2019. Besøkt 1. september 2019. 
 75. ^ http://www.tronderbladet.no/nyheter/2016/12/21/Slutt-på-bompenger-på-E39-13960501.ece
 76. ^ Slutt på bompengene
 77. ^ 3 års forlengelse - Oslofjordtunnelen
 78. ^ NRK. «Bomstasjon i Valle blir lagt ned». NRK. Besøkt 19. januar 2018. 
 79. ^ a b Enonic. «Flere bompengeanlegg legges ned - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 80. ^ «Bompengeinnkrevingen avsluttes for rv.19 Horten » Ferde». Ferde. 21. november 2018. Besøkt 19. desember 2018. 
 81. ^ «Bompengeinnkrevingen på riksveg 19 i Horten legges ned - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 19. desember 2018. 
 82. ^ «Bomstasjon Godøystraumen avsluttes. | BPS Nord – Veipakke Salten AS». www.veipakkesalten.no. Besøkt 4. september 2019. 
 83. ^ «Sykkylvsbrua AS | Bompengeinnkrevjinga på Sykkylvsbrua vert avslutta». www.sykkylvsbrua.no. Arkivert fra originalen 19. januar 2018. Besøkt 19. januar 2018. 
 84. ^ Anlegget var ikke nedbetalt, men i revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det bevilget 119 millioner til sletting av restgjelden.[1]
 85. ^ Magnus Blaker (11. januar 2011). «En gla'nyhet om bompenger». Nettavisen. Arkivert fra originalen 14. januar 2011. Besøkt 17. januar 2011. 
 86. ^ Kutter bompenger to år «for tidlig»

Eksterne lenkerRediger