Horten

kommune i Vestfold og Telemark

Horten er en norsk kystby og kommune i landskapet Vestfold i Vestfold og Telemark fylke. Den ligger mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør. Kommunen grenser til Tønsberg i sør og vest, til grunnkretsen Mulvika i Holmestrand i nord, og til Oslofjorden i nord og øst. Horten kommune innbefatter byene Horten og Åsgårdstrand, samt tettstedene Nykirke og Skoppum. Horten var den eneste kommunen i daværende Vestfold fylke som ikke ble slått sammen med andre kommuner i forbindelse med kommunereformen. Horten er Vestfold og Telemark fylkes minste kommune målt i areal, men samtidig den mest tettbefolkede kommunen i fylket.

Horten
Norwegian Naval Museum Horten.jpg
Fra utstillingene i Marinemuseet i Horten

Våpen

Kart over Horten

LandNorge Norge
FylkeVestfold og Telemark
Statuskommune
InnbyggernavnHortenser
Grunnlagt1. januar 1858
Adm. senterHorten
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

70,96 km²[3]
69,1 km²[2]
1,86 km²[2]
Befolkning27 502[4] (2022)
Bef.tetthet398 innb./km²
Antall husholdninger12 898
Kommunenr.3801
NettsideNettside
Politikk
OrdførerAre Karlsen[1] (Ap) (2015)
VaraordførerChristina Maria Bratli (Ap) (2019)

Horten
59°25′15″N 10°25′58″Ø

Kommunen har i øst omkring 40 km kystlinje mot Oslofjorden, med kyststi og flere store friområder. Kommunens areal er ca. 71 km², med ca. 27 000 innbyggere, med hovedtyngden av innbyggerne i gamle Horten by (ca. 17 000). Tettstedet Horten har 20 717 innbyggere per 1. januar 2021[5]. De øvrige tettsteder i kommunen er Åsgårdstrand med 2 939 innbyggere, Skoppum med 1 694 innbyggere og Nykirke med 715 innbyggere.

Horten har vært fergested for fergeruten Horten–Moss helt fra 1582.

HistorieRediger

 
Vinnerutkastet til Hortens byvåpen 1907
 
N. S. Krums kart over Horten fra 1886
 
«Horten», litografisk reproduksjon av et maleri av Bernt Lund til Norge fremstillet i Tegninger utgitt 1848.
 
Fergeselskapet Bastø Fosen seiler over Oslofjorden mellom Horten og Moss i Østfold. Overfarten tar en halv time. Horten har vært fergested siden 1582.

I kommunen finner en spor fra bosetninger helt tilbake til steinalderen. Borrehaugene vitner om at området var et maktsenter i vikingtiden.

Ved kongelig resolusjon av 21. november 1818 ble det bestemt at marinens hovedetablissement skulle anlegges ved gården Horten Gård i datidens prestegjeldet Borre og Nykirke sokn (senere Borre formannskapsdistrikt i 1837). Uten at saken ble forelagt Stortinget, bestemte kronprinsregent Karl Johan seg for at Norges nye hovedetablissement for marinen skulle flyttes fra Fredriksvern ved Stavern til Horten. Det gikk ti år fra kongens beslutning om anleggelse av hovedstasjon på Horten, til det første skip ble sjøsatt. 25. august 1828 gikk byggenummer 1, «Freia», på vannet. Stasjonen fikk navnet Karljohansvern i 1855, etter kong Karl Johan som i sin regjeringstid hadde vedtatt at stasjonen skulle ligge der. Kong Karl Johan døde i 1844; han besøkte aldri stasjonen selv.

Den 1. januar 1858 ble området til Horten Gård og Karljohansvern skilt ut fra Borre formannskapsdistrikt som et eget ladested med navnet Horten. Horten fikk bystatus fra 1907.

Sjøkrigsskolen ble opprettet 1864.

Marinens HovedverftKarljohansvern ble senere til Horten Verft, som i en årrekke var selve ryggraden i kommunen, med godt over 2 000 ansatte. Selskapet gikk konkurs i 1987. Etter dette har det store verftsområdet utviklet seg som næringspark med en samling mindre bedrifter.

Marinens hovedbase ble i 1963 flyttet til Haakonsvern utenfor Bergen.

Horten ble ladested i 1858 og by (kjøpstad) i 1907. Borre og Åsgårdstrand kommuner ble sammenslått i 1965 og Horten og Borre sammenslått til Borre kommune 1. januar 1988. 1. juni 2002 skiftet kommunen navn til Horten.

Hortens byvåpen var det første byvåpen kong Haakon VII godkjente. Det skjedde i 1907.

Omstridt kommunenavnRediger

Da Horten og Borre ble sammenslått godkjente regjeringen Borre som kommunenavn etter innstilling fra kommunestyret (59 mot 29 stemmer). Staten valgte navnet Borre kommune med tanke på historie og at Horten opprinnelig var kun et gårdsbruk (Horten Gård) i Borre kommune på området der Karljohansvern ble bygget på, og som senere skilte seg ut som en egen ladested med samme navn som gården. I årene som fulgte var det flere kampanjer for å arrangere en folkeavstemning med sikte på endring av kommunenavnet til Horten, men disse ble avvist av kommunestyret. I 2000 vedtok også kommunestyret å ikke endre navnet. I 2001 ble så endelig kravet om folkeavstemning vedtatt med 24 mot 17 stemmer, spesielt etter det nystiftede Hortenpartiets iherdige innsats for navnesaken. Hortenpartiet ble sterkt representert i kommunestyret, med navneendring som viktigste sak. Etter folkeavstemning i 2001 ble det vedtatt å endre kommunenavnet til Horten igjen, etter en 51/49-prosent-fordeling av stemmene, og som regjeringen deretter godkjente. Fra 1. juni 2002 heter kommunen igjen Horten. Hortenpartiet nedla sin virksomhet før valget i 2003.

NaturforholdRediger

Horten ligger ved Oslofjorden, og omfatter en rekke øyer: Bastøy, Løvøya, Mellomøya, Østøya og Vealøs. I kommunen ligger også Borrevannet og Adalstjern.

Horten er det stedet i Norge med desidert størst forekomst av misteltein, en plante som lever som parasitt på trær. Misteltein var den første plantearten som ble fredet i Norge. Det skjedde i 1956. Trær med misteltein kan ikke felles eller skades.

SamferdselRediger

Horten har vært fergested for fergeruten Horten–Moss siden 1582.

Horten var tilknyttet jernbanenettet i Norge via en egen sidelinje, Hortenlinjen fra Vestfoldbanen. Denne ble nedlagt i 2002 etter å ha vært i drift siden 1881, med kun godstrafikk siden 1967.

Liste over alle gater i Horten kommune.

PolitikkRediger

Kommunestyrevalget 2019Rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 43,4 +6,4 5 914 +1 193 18 +3 5
Høyre 21,4 −6,9 2 918 −691 9 −2 3
Fremskrittspartiet 8,6 −0,1 1 169 +61 3 −1 1
Miljøpartiet De Grønne 7,1 +1,7 961 +274 3 +1 1
Rødt 7,0 +2,8 955 +417 3 +1 1
Senterpartiet 4,5 +0,7 615 +134 2 1
Sosialistisk Venstreparti 3,6 −0,2 494 +5 1 −1 1
Kristelig Folkeparti 2,3 −0,8 313 −80 1 1
Venstre 2,1 −3,7 280 −452 1 −1 1
Valgdeltakelse/Total 63,3 % 13 775 41 15
Ordfører: Are Karlsen (Ap) Varaordfører: Christina Maria Bratli (Ap)
Merknader: Kilde: Valgresultat.no og Horten kommune − Møte i kommunestyret den 15.10.2019

Kommunestyrevalget 2015Rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 37,0 +1,6 4 721 15 4
Høyre 28,3 -10,0 3 609 11 -5 3
Fremskrittspartiet 8,7 +1,0 1 108 4 +1 2
Venstre 5,7 +0,8 732 2 1
Miljøpartiet De Grønne 5,4 +5,4 687 2 +2 1
Rødt 4,2 +0,3 538 2 1
Sosialistisk Venstreparti 3,8 +0,7 489 2 +1 1
Senterpartiet 3,8 +1,2 481 2 +1 1
Kristelig Folkeparti 3,1 +0,3 393 1 1
Andre -1,4
Valgdeltakelse/Total 59,2 % 12 884 41 15
Ordfører: Are Karlsen (Ap) Varaordfører: Ivar Andreassen (Sp)
Merknader: Kilde: Valgresultat.no og Horten kommune

Aktiviteter og næringslivRediger

Kultur og idrettRediger

I sentrum av byen er Torget, som er startsted for borgertoget hver 17. mai. Inntil torget ligger Horten kino hvor også Horten filmklubb har sine visninger. Kinoen er oppført 1936, tegnet av Kristofer Lange. I 2006 ble det fattet vedtak av kommunestyret om å bygge ut kinoen til et flersalanlegg, kinoen gjenåpnet i ny prakt høsten 2007. Hortens aller første kino åpnet allerede 18. april 1907.

Horten kommunes tusenårssted er Storgata 37. Stedet ble valgt fordi det er et møtested sentralt i byen der hverdagskulturen settes i sentrum. Storgata 37 skal ha rom for alle innbyggere i kommunen. Huset er over 110 år gammelt og rommer mye av Hortens historie. Det har blant annet huset folkeskole, bibliotek og husmorskole.

Norges sentrale fotomuseum, Preus Museum, ligger i Horten.

I Horten finner man også flere kirker, blant annet Løvøy kapell fra middelalderen og Horten Kirke.

Fotballklubbene Ørn-Horten, Borre og Falk holder til i Horten. Kommunen huser også Borre Golfklubb og Borre Golfbane, som har 27 hull.

Håndballklubben Falk-Horten har lag i 1., 2.-, 3-. og 4.-divisjon. Falk G97 (juniorlag) har blant annet vunnet Norden cup, Potatis cup, Skadevi og Peter Wessel cup.

Siden 2009 arrangeres Horten Kammermusikkfest i slutten av juni hvert år. Kanalrock, som er en festival for punkrock, har blitt arrangert hver sommer siden 1991.

ØkonomiRediger

Statistikk fra Kommunaldepartementet viser at Horten er landets fattigste kommune i 2011. Kommunal Rapport skriver; Summen av alle frie inntekter ligger i Horten 12 prosent under landsgjennomsnittet. Det vil si at for hver krone gjennomsnittskommunen, i Norge, har å yte tjenester for, har Horten bare 88 øre.

MedierRediger

Grunn- og videregående skolerRediger

Det er sju barneskoler i Horten: Fagerheim skoleNykirke, Lysheim skoleSkoppum, Åsgården skole i Åsgårdstrand, samt Granly, Lillås, Nordskogen og Sentrum skoler på Horten by. De fire ungdomsskolene er Bakkeåsen, Borre, Holtan og Orerønningen ungdomsskoler. Horten videregående skole har to lokasjoner på Horten like ved Lystlunden stadion.

MarinenRediger

Den militære aktiviteten i Horten er beskjeden nå. Forsvarets forskningsinstitutt har avdelingen for undervannskrigføring i Horten, og forskningsskipet «Marjata» er registrert i Horten. Den administrative delen av Befalsskolen for Sjøforsvaret og Marinemuseet ligger i Horten i tillegg til Kongelige Norske Marines Musikkorps, et av forsvarets fem profesjonelle korps.

ElektronikkbedrifterRediger

Hortensregionen er kjent for sin store konsentrasjon av elektronikkbedrifter, og omtales ofte som Norges «Silicon Valley». Begrepet «Electronic Coast» er forsøkt lansert som et samlebegrep, men har ikke slått an i nevneverdig grad. I kommunen ligger bl. a. GE Vingmed Ultrasound, som produserer medisinske ultralydscannere og andre medisinske elektronikkinstrumenter, Simrad og Kongsberg Maritime, begge bedrifter i Kongsberg Gruppen, som produserer navigasjonssystemer, simulatorer m.m, Norspace, som produserer elektronikk for romfartsindustrien og Sensonor, som produserer MEMS-gyroer for navigasjon og plattformstabilisering.

BakkenteigenRediger

USN, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold, ligger på Bakkenteigen, midtveis mellom Ra eller Åsgårdstrand og Horten by. Skolen gikk fra høyskolestatus til universitet i 2018. Campus Vestfold tilbyr over 80 studier og har omkring 5000 studenter.

I samme bygg som skolen finner man Bakkenteigen kulturhus som har 450 sitteplasser og brukes til konserter, teater, danseforestillinger, stand-up, foredrag og annet.

VennskapsbyerRediger

I 2009 ble Horten forespurt om å bli vennskapsby med den polske byen Ostrzeszów.[7]

KlimaRediger

Klimadata for Horten
Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
Normal maks. temp. °C 0 0 3 9 13 17 19 18 15 10 5 2 9,3
Normal min. temp. °C -3 -3 -1 4 8 11 14 14 11 6 3 -1 5,3
Nedbør (mm) 46 46 45 26 44 42 51 67 64 67 76 55

Kjente personer fra HortenRediger

Utdypende artikkel: Liste over kjente hortensere

ReferanserRediger

  1. ^ «Ordføreren i Horten kommune». Horten kommune. 15. oktober 2019. Besøkt 29. januar 2020. 
  2. ^ a b «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
  3. ^ «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
  4. ^ «Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2022». Statistisk sentralbyrå. 24. februar 2022. 
  5. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 26. oktober 2021. Besøkt 27. oktober 2021. 
  6. ^ a b Morgenbladet, 2. november 2007: Vennskapsbyer
  7. ^ nrk.no, 29. september 2009: Skeptisk til vennskapsby

Eksterne lenkerRediger

KulturRediger

HistorieRediger