Simrad
Eierskap: Heleiet datterselskap av Kongsberg Maritime


Hovedkontor: Horten, Norge
Nøkkelpersoner: Olav Vittersø
Industri: Fiskeleting og fiskeriforskning
Web side: https://www.kongsberg.com/simrad

Simrad var tidligere et heleid datterselskap av Kongsberg Maritime. Navnet brukes i dag som en samlebetegnelse for Kongsberg Maritimes produkter for fiskeleting og fiskeriforskning. Selskapet SImrad ble startet i 1947, og har siden 1953 arbeidet med utvikling av ekkolodd, sonarer og fangstkontroll. Både navnet Simrad og Simrads logo er registrerte varemerker som eies av Kongsberg Maritime.

Historie

rediger

Simrads historie startet i 1947, da Willy Simonsen startet et firma for å produsere radiotelefoner for fiskeflåten. Med finansiell oppbakking av Johan Mustad, ble Simonsen Radio A/S etablert i Oslo 31. desember 1946. Firmaet skiftet navn til Simrad i 1957 da det åpnet kontor i Horten. Simonsen arbeidet i selskapet i 21 år, og forlot det i 1968.

Produkter

rediger

Kongsberg Maritime er en av verdens ledende[trenger referanse] produsenter av sonarer, som de har utviklet siden 1953. Den første kommersielle sonaren som ble utviklet ble kjent som «Basdic». I 1955 ble dette den første masseproduserte sonar montert i lettbåt. Basdic-sonaren solgte over 5000 enheter og er fremdeles i bruk enkelte steder. I 1959 lanserte Simrad «Silde-ASDICen» med full kommersiell tyngde. Denne sonaren ble så populær at den faktisk fikk skylden for at silda nesten forsvant fra Nordsjøen i en kort periode.[trenger referanse]

  • Ekkolodd
  • Multistråle ekkolodd
  • Fangstkontrollsystemer for trål, not og snurrevad

Eksterne lenker

rediger