Norges kommuner

administrativ inndeling på andre nivå

Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder.[1] Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper.

Kommunene ble innført med formannskapslovene fra 1837, og landet ble delt i 392 geografiske områder med basis i prestegjeldene. Antallet kommuner toppet seg i 1930 med 744 kommuner.[2] Kommunene endret seg og overgangen fra vannbasert til landbasert kommunikasjon endret mange grenser. Etter Schei-komiteens arbeid, ble en rekke kommuner lagt ned og slått sammen slik at man i 1967 hadde 454 kommuner. En del kommunegrenser ble senere flyttet tilbake, men siden har også kommuner blitt slått sammen slik som ved sammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy 1. januar 2013. I 2014 ble det lansert en kommunereform, og den første sammenslåingen skjedde 1. januar 2017 da Andebu, Sandefjord og Stokke kommuner ble slått sammen til nye Sandefjord.[3] Den 8. juni 2017 vedtok Stortinget at antall kommuner skulle reduseres til 354. I desember 2017 vedtok Stortinget å oppheve ett av sammenslåingsvedtakene slik at antallet ville bli 356.[4] Kommunesammenslåingene ble gjennomført 1. januar 2020.[5]

Det er stor forskjell i innbyggertallet kommunene imellom. Den minste kommunen er Utsira med 198 innbyggere og den største er Oslo med 693 494 innbyggere (pr. 1. januar 2020).[6]

PolitikkRediger

 
Antall kommuner i Norge, 1837-2015.[7]
 
Norges kommunekart etter kommunereformen 01.01.2020

Alle kommuner er geografisk en del av en fylkeskommune. Det er 11 fylker/fylkeskommuner i Norge. Oslo er i en særstilling og har både status og funksjon som kommune og fylkeskommune. Noen av de kommunale funksjonene i Oslo er lagt til egne bydelsadministrasjoner.

Kommunene er styrt av et folkevalgt kommunestyre på minimum elleve medlemmer som tar avgjørelser på vegne av kommunen. Kommunestyret ledes politisk av ordføreren, mens rådmannen (administrasjonssjefen) i de fleste kommuner leder administrasjonen i kommunen. Unntaket er Oslo og etterhvert noen andre store bykommuner, som har et politisk system som tilsvarer regjeringen og Stortinget på nasjonalt nivå. Der fungerer ordføreren som byens symbolske overhode (tilsvarende statsoverhode), mens et byråd (tilsvarende regjering) ledet av en byrådsleder (tilsvarende statsminister) styrer kommunen. De andre medlemmene av byrådet kalles byråder (tilsvarende statsråder) og leder byrådsavdelinger (tilsvarende departementer). Byrådet må ha tillit i bystyret, på samme måte som en regjering utgår fra Stortinget.

Det avholdes valg til kommunestyrene hvert fjerde år, det siste valget ble avholdt i 2015. Større kommuner har gjerne også bydelsutvalg, som blir valgt samtidig med kommunevalget og har begrenset myndighet til å styre eller rådføre kommunen etter regler satt av kommunestyret.

Kommunene har ansvar for blant annet renovasjon og tekniske tjenester, arealregulering, barnehage og grunnopplæring, samt befolkningens samlede sosial- og helsetilbud. Sistnevnte ansvar ble tildelt gjennom Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012.

Målform og språkRediger

Kommunene kan kreve å få brev fra statlige organer i sin målform etter vedtak i kommunestyret. Det er i dag 132 kommuner som har vedtak om bokmål og 88 om nynorsk, mens 136 kommuner regnes som språklig nøytrale, hvilket i praksis betyr at de i de aller fleste tilfeller benytter bokmål.

I tillegg til norsk er åtte kommuner en del av forvaltningsområdet for samisk språk, hvor samisk er likestilt med norsk som administrasjonsspråk i kommunen. Porsanger kommune og Storfjord kommune har i tillegg kvensk som administrasjonsspråk, noe som gjør dem til de eneste trespråklige kommunene i Norge.

KommuneneRediger

Noen kommuner har samme navn, men ligger ikke i samme fylke. Følgende kommunenavn deles av to kommuner hver: Herøy (Møre og Romsdal og Nordland), og Våler (Viken og Innlandet).

Nr [8] Kommunenavn Adm. senter Fylke Folketall[9] Areal[10] Kart Våpen Målform[11]
0301 Oslo Oslo Oslo 693 494 454,09    nøytral
1101 Eigersund Egersund Rogaland 14 811 432,48   bokmål
1103 Stavanger Stavanger Rogaland 143 574 262,52   nøytral
1106 Haugesund Haugesund Rogaland 37 357 72,68   bokmål
1108 Sandnes Sandnes Rogaland 79 537 1 040,56   nøytral
1111 Sokndal Hauge Rogaland 3 280 294,98   nøytral
1112 Lund Moi Rogaland 3 202 408,42   nøytral
1114 Bjerkreim Vikeså Rogaland 2 787 650,56   nynorsk
1119 Varhaug Rogaland 18 991 257,99   nøytral
1120 Klepp Kleppe Rogaland 19 588 113,49   nynorsk
1121 Time Bryne Rogaland 18 916 183,19   nynorsk
1122 Gjesdal Ålgård Rogaland 12 002 617,98   nøytral
1124 Sola Solakrossen Rogaland 27 153 69,05   nøytral
1127 Randaberg Randaberg Rogaland 11 221 24,71   nøytral
1130 Strand Jørpeland Rogaland 12 968 261,69   nøytral
1133 Hjelmeland Hjelmelandsvågen Rogaland 2 574 1 067,78   nynorsk
1134 Suldal Sand Rogaland 3 804 1 736,65   nynorsk
1135 Sauda Sauda Rogaland 4 595 546,56   nynorsk
1144 Kvitsøy Ydstebøhavn Rogaland 517 6,29   nøytral
1145 Bokn Føresvik Rogaland 852 47,17   nynorsk
1146 Tysvær Aksdal Rogaland 11 065 425,48   nynorsk
1149 Karmøy Kopervik Rogaland 42 186 229,96   nøytral
1151 Utsira Utsira Rogaland 198 6,32   nøytral
1160 Vindafjord Ølensjøen Rogaland 8 714 620,59   nynorsk
1507 Ålesund Ålesund Møre og Romsdal 66 258 632,42   nynorsk
1506 Molde Molde Møre og Romsdal 31 967 1 503,36   nøytral
1505 Kristiansund Kristiansund Møre og Romsdal 24 179 87,44   nøytral
1511 Vanylven Fiskåbygd Møre og Romsdal 3 117 385,22   nynorsk
1514 Sande Larsnes Møre og Romsdal 2 461 93,21   nynorsk
1515 Herøy Fosnavåg Møre og Romsdal 8 900 119,52   nynorsk
1516 Ulstein Ulsteinvik Møre og Romsdal 8 571 97,2   nynorsk
1517 Hareid Hareid Møre og Romsdal 5 175 82,27   nynorsk
1520 Ørsta Ørsta Møre og Romsdal 10 825 661,58   nynorsk
1525 Stranda Stranda Møre og Romsdal 4 523 865,87   nynorsk
1528 Sykkylven Aure Møre og Romsdal 7 625 337,8   nynorsk
1531 Sula Langevåg Møre og Romsdal 9 310 58,51   nynorsk
1532 Giske Valderøya Møre og Romsdal 8 462 40,54   nynorsk
1535 Vestnes Vestnes Møre og Romsdal 6 532 351,7   nynorsk
1539 Rauma Åndalsnes Møre og Romsdal 7 468 1 502,15   nøytral
1547 Aukra Falkhytta Møre og Romsdal 3 509 60,64   nynorsk
1554 Averøy Bruhagen Møre og Romsdal 5 788 175,68   nøytral
1557 Gjemnes Batnfjordsøra Møre og Romsdal 2 629 381,63   nøytral
1560 Tingvoll Tingvoll Møre og Romsdal 3 025 336,81   nøytral
1563 Sunndal Sunndalsøra Møre og Romsdal 7 036 1 713,37   nøytral
1566 Surnadal Skei Møre og Romsdal 5 920 1 366,05   nynorsk
1573 Smøla Hopen Møre og Romsdal 2 150 271,91   nøytral
1576 Aure Aure Møre og Romsdal 3 507 641,39   nøytral
1577 Volda Volda Møre og Romsdal 10 473 876,87   nynorsk
1578 Fjord Stordal Møre og Romsdal 2 549 1 190,58   nynorsk
1579 Hustadvika Elnesvågen Møre og Romsdal 13 279 521,9   nøytral
1804 Bodø Bodø Nordland 52 357 1 395,27   nøytral
1806 Narvik Narvik Nordland 21 845 3 432,17   nøytral
1811 Bindal Terråk Nordland 1 426 1 266,07   bokmål
1812 Sømna Vik Nordland 1 975 195,2   bokmål
1813 Brønnøy Brønnøysund Nordland 7 917 1 046,01   nøytral
1815 Vega Gladstad Nordland 1 200 164,79   bokmål
1816 Vevelstad Vevelstad Nordland 462 539,05   bokmål
1818 Herøy Silvalen Nordland 1 777 64,46   bokmål
1820 Alstahaug Sandnessjøen Nordland 7 447 188,12   nøytral
1822 Leirfjord Leland Nordland 2 294 465,26   nøytral
1824 Vefsn Mosjøen Nordland 13 278 1 929,41   nøytral
1825 Grane Trofors Nordland 1 482 2 004,16   nøytral
1826 Hattfjelldal Hattfjelldal Nordland 1 297 2 684,32   nøytral
1827 Dønna Solfjellsjøen Nordland 1 371 192,55   bokmål
1828 Nesna Nesna Nordland 1 761 183,19   bokmål
1832 Hemnes Korgen Nordland 4 454 1 589,51   nøytral
1833 Rana Mo i Rana Nordland 26 184 4 460,19   nøytral
1834 Lurøy Lurøy Nordland 1 890 265,19   bokmål
1835 Træna Husøy Nordland 435 16,51   bokmål
1836 Rødøy Vågaholmen Nordland 1 213 711,29   nøytral
1837 Meløy Ørnes Nordland 6 288 873,83   bokmål
1838 Gildeskål Inndyr Nordland 1 950 664,7   nøytral
1839 Beiarn Moldjord Nordland 1 017 1 222,32   bokmål
1840 Saltdal Rognan Nordland 4 671 2 216,19   bokmål
1841 Fauske Fauske Nordland 9 739 1 196,98   bokmål
1845 Sørfold Straumen Nordland 1 926 1 637,42   bokmål
1848 Steigen Leinesfjord Nordland 2 608 1 009,25   bokmål
1851 Lødingen Lødingen Nordland 2 034 527,41   bokmål
1853 Evenes Bogen Nordland 1 348 252,78   bokmål
1856 Røst Røstlandet Nordland 498 10,12   bokmål
1857 Værøy Sørland Nordland 728 18,64   bokmål
1859 Flakstad Ramberg Nordland 1 272 178,39   nøytral
1860 Vestvågøy Leknes Nordland 11 433 424,56   nøytral
1865 Vågan Svolvær Nordland 9 608 479,17   nøytral
1866 Hadsel Stokmarknes Nordland 8 061 566,55   bokmål
1867 Straume Nordland 2 569 246,7   nøytral
1868 Øksnes Myre Nordland 4 410 319,57   nøytral
1870 Sortland Sortland Nordland 10 566 721,93   nøytral
1871 Andøy Andenes Nordland 4 663 656,15   nøytral
1874 Moskenes Reine Nordland 1 015 118,79   nøytral
1875 Hamarøy Oppeid Nordland 2 766 2 020,45   nøytral
3001 Halden Halden Viken 31 373 642,31   bokmål
3002 Moss Moss Viken 49 273 137,77   nøytral
3003 Sarpsborg Sarpsborg Viken 56 732 405,6   bokmål
3004 Fredrikstad Fredrikstad Viken 82 385 292,56   bokmål
3005 Drammen Drammen Viken 101 386 317,68   nøytral
3006 Kongsberg Kongsberg Viken 27 723 793,09   bokmål
3007 Ringerike Hønefoss Viken 30 641 1 555,11   bokmål
3011 Hvaler Skjærhalden Viken 4 668 90,12   bokmål
3012 Aremark Fossby Viken 1 325 319,27   bokmål
3013 Marker Ørje Viken 3 595 412,9   bokmål
3014 Indre Østfold Askim Viken 44 792 791,93   bokmål
3015 Skiptvet Meieribyen Viken 3 805 101,2   bokmål
3016 Rakkestad Rakkestad Viken 8 255 434,71   bokmål
3017 Råde Karlshus Viken 7 508 118,77   bokmål
3018 Våler Kirkebygden Viken 5 736 256,96   bokmål
3019 Vestby Vestby Viken 18 042 133,97   bokmål
3020 Nordre Follo Ski Viken 59 288 203   nøytral
3021 Ås Ås Viken 20 439 102,68   nøytral
3022 Frogn Drøbak Viken 15 877 85,7   bokmål
3023 Nesodden Nesoddtangen Viken 19 616 61,46   bokmål
3024 Bærum Sandvika Viken 127 731 192,29   bokmål
3025 Asker Asker Viken 94 441 376,62   nøytral
3026 Aurskog-Høland Bjørkelangen Viken 17 390 1 144,8   nøytral
3027 Rælingen Fjerdingby Viken 18 530 71,68   nøytral
3028 Enebakk Kirkebygda Viken 11 110 232,58   bokmål
3029 Lørenskog Solheim Viken 41 460 70,55   nøytral
3030 Lillestrøm Lillestrøm Viken 85 983 456,61   nøytral
3031 Nittedal Rotnes Viken 24 249 186,23   bokmål
3032 Gjerdrum Ask Viken 6 890 83,19   bokmål
3033 Ullensaker Jessheim Viken 39 625 252,45   bokmål
3034 Nes Årnes Viken 23 092 640,77   bokmål
3035 Eidsvoll Eidsvoll Viken 25 436 456,5   bokmål
3036 Nannestad Teigebyen Viken 14 139 340,98   bokmål
3037 Hurdal Hurdal Viken 2 854 284,95   bokmål
3038 Hole Vik Viken 6 799 192,68   bokmål
3039 Flå Flå Viken 1 050 704,41   bokmål
3040 Nesbyen Nesbyen Viken 3 273 809,63   bokmål
3041 Gol Gol Viken 4 608 532,5   nynorsk
3042 Hemsedal Trøim Viken 2 486 753,52   nynorsk
3043 Ål Ål Viken 4 674 1 174,98   nynorsk
3044 Hol Hol Viken 4 441 1 854,54   nøytral
3045 Sigdal Prestfoss Viken 3 467 842,36   bokmål
3046 Krødsherad Noresund Viken 2 212 374,48   nøytral
3047 Modum Vikersund Viken 14 115 517,24   bokmål
3048 Øvre Eiker Hokksund Viken 19 423 456,69   bokmål
3049 Lier Lierbyen Viken 26 811 301,65   bokmål
3050 Flesberg Lampeland Viken 2 688 561,92   bokmål
3051 Rollag Rollag Viken 1 390 449,29   nøytral
3052 Nore og Uvdal Rødberg Viken 2 439 2 502,16   nøytral
3053 Jevnaker Jevnaker Viken 6 852 225,71   bokmål
3054 Lunner Roa Viken 9 048 291,84   bokmål
3401 Kongsvinger Kongsvinger Innlandet 17 829 1 036,45   bokmål
3403 Hamar Hamar Innlandet 31 369 350,94   nøytral
3405 Lillehammer Lillehammer Innlandet 28 345 478,16   bokmål
3407 Gjøvik Gjøvik Innlandet 30 560 672,25   bokmål
3411 Ringsaker Brumunddal Innlandet 34 768 1 280,09   bokmål
3412 Løten Løten Innlandet 7 674 369,44   bokmål
3413 Stange Stange Innlandet 21 064 724,27   bokmål
3414 Nord-Odal Sand Innlandet 5 016 508,14   bokmål
3415 Sør-Odal Skarnes Innlandet 7 905 516,74   bokmål
3416 Eidskog Skotterud Innlandet 6 106 640,39   bokmål
3417 Grue Kirkenær Innlandet 4 612 837,18   bokmål
3418 Åsnes Flisa Innlandet 7 203 1 040,93   bokmål
3419 Våler Våler Innlandet 3 662 705,29   bokmål
3420 Elverum Elverum Innlandet 21 254 1 229,28   nøytral
3421 Trysil Innbygda Innlandet 6 627 3 014,41   bokmål
3422 Åmot Rena Innlandet 4 356 1 339,92   bokmål
3423 Stor-Elvdal Koppang Innlandet 2 419 2 165,78   bokmål
3424 Rendalen Bergset Innlandet 1 780 3 179,52   bokmål
3425 Engerdal Engerdal Innlandet 1 268 2 196,55   bokmål
3426 Tolga Tolga Innlandet 1 562 1 122,6   nøytral
3427 Tynset Tynset Innlandet 5 578 1 880,5   nøytral
3428 Alvdal Alvdal Innlandet 2 432 942,15   nøytral
3429 Folldal Folldal Innlandet 1 545 1 276,88   nøytral
3430 Os Os Innlandet 1 891 1 040,41   nøytral
3431 Dovre Dovre Innlandet 2 553 1 364,39   nøytral
3432 Lesja Lesja Innlandet 1 975 2 259,5   nøytral
3433 Skjåk Bismo Innlandet 2 197 2 075,52   nynorsk
3434 Lom Fossbergom Innlandet 2 228 1 968,56   nynorsk
3435 Vågå Vågåmo Innlandet 3 570 1 330   nynorsk
3436 Nord-Fron Vinstra Innlandet 5 723 1 141,33   nynorsk
3437 Sel Otta Innlandet 5 739 905,05   nøytral
3438 Sør-Fron Hundorp Innlandet 3 119 742,21   nøytral
3439 Ringebu Vålebrua Innlandet 4 392 1 247,58   nøytral
3440 Øyer Tingberg Innlandet 5 100 639,92   nøytral
3441 Gausdal Segalstad bru Innlandet 6 106 1 191,16   nøytral
3442 Østre Toten Lena Innlandet 14 973 562,57   bokmål
3443 Vestre Toten Raufoss Innlandet 13 427 249,52   bokmål
3446 Gran Jaren Innlandet 13 630 756,65   bokmål
3447 Søndre Land Hov Innlandet 5 617 728,36   bokmål
3448 Nordre Land Dokka Innlandet 6 633 955,32   bokmål
3449 Sør-Aurdal Bagn Innlandet 2 954 1 109,05   nøytral
3450 Etnedal Bruflat Innlandet 1 279 459,15   nøytral
3451 Nord-Aurdal Fagernes Innlandet 6 413 906,48   nøytral
3452 Vestre Slidre Slidre Innlandet 2 125 463,3   nynorsk
3453 Øystre Slidre Heggenes Innlandet 3 229 963,1   nynorsk
3454 Vang Vang Innlandet 1 578 1 505,45   nynorsk
3801 Horten Horten Vestfold og Telemark 27 351 70,96   bokmål
3802 Holmestrand Holmestrand Vestfold og Telemark 24 699 432,36   bokmål
3803 Tønsberg Tønsberg Vestfold og Telemark 56 293 329,26   nøytral
3804 Sandefjord Sandefjord Vestfold og Telemark 63 764 422,26   bokmål
3805 Larvik Larvik Vestfold og Telemark 47 204 812,89   nøytral
3806 Porsgrunn Porsgrunn Vestfold og Telemark 36 397 164,45   bokmål
3807 Skien Skien Vestfold og Telemark 54 942 779,2   nøytral
3808 Notodden Notodden Vestfold og Telemark 13 049 983,89   nøytral
3811 Færder Borgheim Vestfold og Telemark 26 730 99,95   nøytral
3812 Siljan Siljan Vestfold og Telemark 2 340 213,96   nøytral
3813 Bamble Langesund Vestfold og Telemark 14 061 304,37   nøytral
3814 Kragerø Kragerø Vestfold og Telemark 10 380 305,47   nøytral
3815 Drangedal Prestestranda Vestfold og Telemark 4 060 1 062,78   nøytral
3816 Nome Ulefoss Vestfold og Telemark 6 515 429,68   nøytral
3817 Midt-Telemark Vestfold og Telemark 10 444 518,51   Nynorsk
3818 Tinn Rjukan Vestfold og Telemark 5 691 2 045,13   nøytral
3819 Hjartdal Sauland Vestfold og Telemark 1 573 791,61   nynorsk
3820 Seljord Seljord Vestfold og Telemark 2 888 715,09   nynorsk
3821 Kviteseid Kviteseid Vestfold og Telemark 2 403 708,47   nynorsk
3822 Nissedal Treungen Vestfold og Telemark 1 448 905,17   nynorsk
3823 Fyresdal Folkestadbyen Vestfold og Telemark 1 287 1 280,13   nynorsk
3824 Tokke Dalen Vestfold og Telemark 2 201 984,48   nynorsk
3825 Vinje Åmot Vestfold og Telemark 3 676 3 105,85   nynorsk
4201 Risør Risør Agder 6 809 192,97   nøytral
4202 Grimstad Grimstad Agder 23 544 303,59   bokmål
4203 Arendal Arendal Agder 44 999 270,21   bokmål
4204 Kristiansand Kristiansand Agder 111 633 644,16   nøytral
4205 Lindesnes Mandal Agder 23 046 934,32   bokmål
4206 Farsund Farsund Agder 9 691 262,56   bokmål
4207 Flekkefjord Flekkefjord Agder 9 028 544,07   bokmål
4211 Gjerstad Gjerstad Agder 2 428 322,14   nøytral
4212 Vegårshei Myra Agder 2 097 355,65   nøytral
4213 Tvedestrand Tvedestrand Agder 6 053 215,05   nøytral
4214 Froland Blakstad Agder 5 951 644,54   nøytral
4215 Lillesand Lillesand Agder 11 074 190,43   bokmål
4216 Birkenes Birkeland Agder 5 226 637,36   nøytral
4217 Åmli Åmli Agder 1 836 1 130,61   nynorsk
4218 Iveland Birketveit Agder 1 331 261,63   nøytral
4219 Evje og Hornnes Evje Agder 3 634 587,08   nøytral
4220 Bygland Bygland Agder 1 162 1 311,75   nynorsk
4221 Valle Valle Agder 1 164 1 265,26   nynorsk
4222 Bykle Bykle Agder 965 1 467,1   nynorsk
4223 Vennesla Vennesla Agder 14 774 384,48   nøytral
4224 Åseral Kyrkjebygda Agder 932 887,52   nynorsk
4225 Lyngdal Alleen Agder 10 365 642,8   nøytral
4226 Hægebostad Tingvatn Agder 1 680 461,33   nynorsk
4227 Kvinesdal Liknes Agder 5 987 963,22   nøytral
4228 Sirdal Tonstad Agder 1 822 1 554,29   nøytral
4601 Bergen Bergen Vestland 283 929 464,71   nøytral
4602 Kinn Florø Vestland 17 207 812,3   Nynorsk
4611 Etne Etnesjøen Vestland 4 062 735,28   nynorsk
4612 Sveio Sveio Vestland 5 766 246,15   nynorsk
4613 Bømlo Svortland Vestland 11 957 246,57   nynorsk
4614 Stord Leirvik Vestland 18 759 143,73   nynorsk
4615 Fitjar Fitjar Vestland 3 189 142,46   nynorsk
4616 Tysnes Uggdal Vestland 2 869 255,12   nynorsk
4617 Kvinnherad Rosendal Vestland 13 071 1 090,75   nynorsk
4618 Ullensvang Kinsarvik Vestland 11 048 3 236,63   nynorsk
4619 Eidfjord Eidfjord Vestland 906 1 491,5   nynorsk
4620 Ulvik Ulvik Vestland 1 080 722,01   nynorsk
4621 Voss Vossevangen Vestland 15 740 2 041,97   nynorsk
4622 Kvam Norheimsund Vestland 8 457 616,93   nynorsk
4623 Samnanger Tysse Vestland 2 485 269,07   nynorsk
4624 Bjørnafjorden Osøyro Vestland 24 908 517,41   nynorsk
4625 Austevoll Storebø Vestland 5 236 117,19   nynorsk
4626 Øygarden Straume Vestland 38 316 314,51   Nynorsk
4627 Askøy Kleppestø Vestland 29 553 101,12   nøytral
4628 Vaksdal Dale Vestland 3 977 715,38   nynorsk
4629 Modalen Mo Vestland 388 411,99   nynorsk
4630 Osterøy Lonevåg Vestland 8 098 255,12   nynorsk
4631 Alver Knarvik Vestland 29 224 679,05   nynorsk
4632 Austrheim Årås Vestland 2 870 57,56   nynorsk
4633 Fedje Fedje Vestland 548 9,27   nynorsk
4634 Masfjorden Masfjordnes Vestland 1 691 556,09   nynorsk
4635 Gulen Eivindvik Vestland 2 297 597,22   nynorsk
4636 Solund Hardbakke Vestland 802 228,21   nynorsk
4637 Hyllestad Hyllestad Vestland 1 328 258,9   nynorsk
4638 Høyanger Høyanger Vestland 4 101 1 003,04   nynorsk
4639 Vik Vikøyri Vestland 2 635 833,23   nynorsk
4640 Sogndal Sogndalsfjøra Vestland 11 847 1 257,89   nynorsk
4641 Aurland Aurlandsvangen Vestland 1 781 1 467,7   nynorsk
4642 Lærdal Lærdalsøyri Vestland 2 126 1 342,53   nynorsk
4643 Årdal Årdalstangen Vestland 5 193 976,59   nynorsk
4644 Luster Gaupne Vestland 5 174 2 706,35   nynorsk
4645 Askvoll Askvoll Vestland 3 011 326,23   nynorsk
4646 Fjaler Dale Vestland 2 802 416,59   nynorsk
4647 Sunnfjord Førde Vestland 22 030 2 208,13   nynorsk
4648 Bremanger Svelgen Vestland 3 629 833,1   nynorsk
4649 Stad Nordfjordeid Vestland 9 457 752,78   nynorsk
4650 Gloppen Sandane Vestland 5 854 1 030,57   nynorsk
4651 Stryn Stryn Vestland 7 130 1 382,06   nynorsk
5001 Trondheim Trondheim Trøndelag 205 163 528,6   nøytral
5006 Steinkjer Steinkjer Trøndelag 24 357 2 122,06   nøytral
5007 Namsos Namsos Trøndelag 15 230 2 132,63   nøytral
5014 Frøya Sistranda Trøndelag 5 151 241,31   bokmål
5020 Osen Steinsdalen Trøndelag 948 387,1   bokmål
5021 Oppdal Oppdal Trøndelag 7 001 2 274,12   nøytral
5022 Rennebu Berkåk Trøndelag 2 486 947,96   nøytral
5025 Røros Røros Trøndelag 5 581 1 956,46   nøytral
5026 Holtålen Ålen Trøndelag 1 981 1 209,49   nøytral
5027 Midtre Gauldal Støren Trøndelag 6 238 1 860,51   bokmål
5028 Melhus Melhus Trøndelag 16 733 694,41   nøytral
5029 Skaun Børsa Trøndelag 8 325 224,21   nøytral
5031 Malvik Hommelvik Trøndelag 14 148 168,44   bokmål
5032 Selbu Mebond Trøndelag 4 062 1 234,85   nøytral
5033 Tydal Ås Trøndelag 769 1 328,59   bokmål
5034 Meråker Midtbygda Trøndelag 2 422 1 273,94   bokmål
5035 Stjørdal Stjørdalshalsen Trøndelag 24 145 938,27   nøytral
5036 Frosta Frosta Trøndelag 2 627 76,32   nøytral
5037 Levanger Levanger Trøndelag 20 164 645,81   nøytral
5038 Verdal Verdalsøra Trøndelag 14 948 1 547,77   nøytral
5041 Snåsa Snåsa Trøndelag 2 063 2 342,66   nøytral[12]
5042 Lierne Lierne Trøndelag 1 355 2 961,71   nøytral
5043 Røyrvik Røyrvik Trøndelag 461 1 584,75   nøytral[12]
5044 Namsskogan Namsskogan Trøndelag 843 1 417,16   nøytral
5045 Grong Grong Trøndelag 2 359 1 136,17   nøytral
5046 Høylandet Høylandet Trøndelag 1 231 754,68   nøytral
5047 Overhalla Ranemsletta Trøndelag 3 884 729,79   nøytral
5049 Flatanger Lauvsnes Trøndelag 1 103 458,71   nøytral
5052 Leka Leknes Trøndelag 557 110,13   nøytral
5053 Inderøy Straumen Trøndelag 6 816 365,67   nøytral
5054 Indre Fosen Årnset Trøndelag 10 084 1 095,98   nøytral
5055 Heim Kyrksæterøra Trøndelag 5 963 1 024,58   nøytral
5056 Hitra Fillan Trøndelag 5 050 755,89   nøytral
5057 Ørland Brekstad Trøndelag 10 323 457,07   bokmål
5058 Åfjord Årnes Trøndelag 4 288 1 329,42   nøytral
5059 Orkland Orkanger Trøndelag 18 217 1 906,26   nøytral
5060 Nærøysund Rørvik (Vikna) Trøndelag 9 623 1 346,16   nøytral
5061 Rindal Rindal Trøndelag[13] 2 003 631,95   nøytral
5401 Tromsø Tromsø Troms og Finnmark 76 974 2 521,27   nøytral
5402 Harstad Harstad Troms og Finnmark 24 703 445,21   nøytral
5403 Alta Alta Troms og Finnmark 20 789 3 849,6   bokmål
5404 Vardø Vardø Troms og Finnmark 2 029 600,61   bokmål
5405 Vadsø Vadsø Troms og Finnmark 5 788 1 257,85   bokmål
5406 Hammerfest Hammerfest Troms og Finnmark 11 448 2 692,57   nøytral
5411 Kvæfjord Borkenes Troms og Finnmark 2 839 512,61   nøytral
5412 Tjeldsund Evenskjer Troms og Finnmark 4 216 814,33   bokmål
5413 Ibestad Hamnvik Troms og Finnmark 1 361 241,07   bokmål
5414 Gratangen Årstein Troms og Finnmark 1 091 312,75   nøytral
5415 Lavangen Tennevoll Troms og Finnmark 1 034 301,63   nøytral[12]
5416 Bardu Setermoen Troms og Finnmark 4 005 2 703,89   nøytral
5417 Salangen Sjøvegan Troms og Finnmark 2 146 458   nøytral
5418 Målselv Moen Troms og Finnmark 6 640 3 326,34   nøytral
5419 Sørreisa Sørreisa Troms og Finnmark 3 464 362,95   nøytral
5420 Dyrøy Brøstadbotn Troms og Finnmark 1 083 288,54   bokmål
5421 Senja Finnsnes Troms og Finnmark 14 851 1 953,81   nøytral
5422 Balsfjord Storsteinnes Troms og Finnmark 5 559 1 496,96   bokmål
5423 Karlsøy Hansnes Troms og Finnmark 2 200 1 091,59   nøytral
5424 Lyngen Lyngseidet Troms og Finnmark 2 794 812,56   nøytral
5425 Storfjord Hatteng Troms og Finnmark 1 829 1 542,78   nøytral
5426 Kåfjord Olderdalen Troms og Finnmark 2 071 991,24   bokmål[12]
5427 Skjervøy Skjervøy Troms og Finnmark 2 927 473,7   bokmål
5428 Nordreisa Storslett Troms og Finnmark 4 861 3 437,57   bokmål
5429 Kvænangen Burfjord Troms og Finnmark 1 191 2 109,37   nøytral
5430 Kautokeino Kautokeino Troms og Finnmark 2 910 9 707,35   Bokmål
5432 Loppa Øksfjord Troms og Finnmark 888 688,88   bokmål
5433 Hasvik Breivikbotn Troms og Finnmark 1 005 555,57   bokmål
5434 Måsøy Havøysund Troms og Finnmark 1 225 1 135,83   bokmål
5435 Nordkapp Honningsvåg Troms og Finnmark 3 162 925,69   nøytral
5436 Porsanger Lakselv Troms og Finnmark 3 998 4 872,58   bokmål[12][14]
5437 Karasjok Karasjok Troms og Finnmark 2 628 5 452,95   bokmål[12]
5438 Lebesby Kjøllefjord Troms og Finnmark 1 290 3 459,42   bokmål
5439 Gamvik Mehamn Troms og Finnmark 1 132 1 416,34   nøytral
5440 Berlevåg Berlevåg Troms og Finnmark 957 1 121,78   bokmål
5441 Tana Tana bru Troms og Finnmark 2 918 4 051,35   bokmål
5442 Nesseby Varangerbotn Troms og Finnmark 926 1 436,94   bokmål
5443 Båtsfjord Båtsfjord Troms og Finnmark 2 221 1 434,78   nøytral
5444 Sør-Varanger Kirkenes Troms og Finnmark 10 158 3 971,42   bokmål

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Kommunereform. |url= https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/
 2. ^ Kommunal- og regionaldepartementet (2. mars 2001). «Ot.prp nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)». Besøkt 14. mars 2008.  Kapittel 2, Historikk og bakgrunn
 3. ^ Første sammenslåing i kommunereformen
 4. ^ «Voteringsoversikt». Stortinget. 17. oktober 2017. Besøkt 2. januar 2018. 
 5. ^ NRK. «Svært jevnt om kommunesammenslåing». NRK. Besøkt 8. juni 2017. 
 6. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2020». Statistisk sentralbyrå. 27. februar 2020. Besøkt 20. mars 2020. 
 7. ^ «Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen» (PDF). SSB. 1999. 
 8. ^ «Kommune- og regionsendringer 2020». Kartverket. 18. februar 2019. Besøkt 2. januar 2020. 
 9. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2020). «Kvartalsvise befolkningsendringer». 
 10. ^ Kartverket. «Arealstatistikk for 2020». 
 11. ^ Lovdata. «Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar (målvedtaksforskrifta)». Besøkt 27. august 2020. 
 12. ^ a b c d e f Kommunen del av forvaltningsområdet for samisk språk
 13. ^ Rindal tilhørte Møre og Romsdal til og med 2018
 14. ^ Har også kvensk som offisielt språk

Eksterne lenkerRediger