Norges kommuner

administrativ inndeling på andre nivå
Artikkelen inngår i serien om

Norske kommuner

Statsvåpen
Politisk

KommunelovenKommunestyreKommunevalgFormannskapOrdførerKommunal parlamentarisme

Historie

FormannskapsloveneKommunestrukturSkilsmissekommuneTidligere kommuner

Se også

Norges kommunerKommuneNorges fylkerFylkeskommuneKommunaldepartementetNorges politiske systemNorges historie

Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler per 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder.[1] Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester.[2] Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper.

Kommunene ble innført med formannskapslovene fra 1837, og landet ble delt i 392 geografiske områder med basis i prestegjeldene. Antallet kommuner toppet seg i 1930 med 744 kommuner.[3] Kommunene endret seg og overgangen fra vannbasert til landbasert kommunikasjon endret mange grenser. Etter Schei-komiteens arbeid, ble en rekke kommuner lagt ned og slått sammen slik at man i 1967 hadde 454 kommuner. En del kommunegrenser ble senere flyttet tilbake, men siden har også kommuner blitt slått sammen slik som ved sammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy 1. januar 2013. I 2014 ble det lansert en kommunereform, og den første sammenslåingen skjedde 1. januar 2017 da Andebu, Sandefjord og Stokke kommuner ble slått sammen til nye Sandefjord.[4] Den 8. juni 2017 vedtok Stortinget at antall kommuner skulle reduseres til 354. I desember 2017 vedtok Stortinget å oppheve ett av sammenslåingsvedtakene slik at antallet ville bli 356.[5] Kommunesammenslåingene ble gjennomført 1. januar 2020.[6]

Det er stor forskjell i innbyggertallet kommunene imellom. Den minste kommunen er Utsira med 208 innbyggere og den største er Oslo med 709 037 innbyggere (per 1. januar 2023).[7]

PolitikkRediger

 
Antall kommuner i Norge, 1837–2015.[8]
 
Norges kommunekart etter kommunereformen 01.01.2020

Alle kommuner er geografisk en del av en fylkeskommune. Det er 11 fylker/fylkeskommuner i Norge. Oslo er i en særstilling og har både status og funksjon som kommune og fylkeskommune. Noen av de kommunale funksjonene i Oslo er lagt til egne bydelsadministrasjoner.

Kommunene er styrt av et folkevalgt kommunestyre på minimum elleve medlemmer som tar avgjørelser på vegne av kommunen. Kommunestyret ledes politisk av ordføreren, mens rådmannen (administrasjonssjefen) i de fleste kommuner leder administrasjonen i kommunen. Unntaket er Oslo og etterhvert noen andre store bykommuner, som har et politisk system som tilsvarer regjeringen og Stortinget på nasjonalt nivå. Der fungerer ordføreren som byens symbolske overhode (tilsvarende statsoverhode), mens et byråd (tilsvarende regjering) ledet av en byrådsleder (tilsvarende statsminister) styrer kommunen. De andre medlemmene av byrådet kalles byråder (tilsvarende statsråder) og leder byrådsavdelinger (tilsvarende departementer). Byrådet må ha tillit i bystyret, på samme måte som en regjering utgår fra Stortinget.

Det avholdes valg til kommunestyrene hvert fjerde år, det siste valget ble avholdt i 2019. Større kommuner har gjerne også bydelsutvalg, som blir valgt samtidig med kommunevalget og har begrenset myndighet til å styre eller rådføre kommunen etter regler satt av kommunestyret.

Kommunene har ansvar for blant annet renovasjon og tekniske tjenester, arealregulering, barnehage og grunnopplæring, samt befolkningens samlede sosial- og helsetilbud. Sistnevnte ansvar ble tildelt gjennom Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012.

Målform og språkRediger

Kommunene kan kreve å få brev fra statlige organer i sin målform etter vedtak i kommunestyret.[9] Det er i dag 118 kommuner som har vedtak om bokmål og 90 om nynorsk, mens 148 kommuner regnes som språklig nøytrale[10], hvilket i praksis betyr at de i de aller fleste tilfeller benytter bokmål. Flere av kommunene som har nynorsk målform har vedtak om valgfri målform for de ansatte, noe som i praksis betyr at kommunene er nøytrale. Dette gjelder blant annet Hemsedal og Åmli.[11][12]

I tillegg til norsk er åtte kommuner en del av forvaltningsområdet for samisk språk, hvor samisk er likestilt med norsk som administrasjonsspråk i kommunen. Porsanger kommune og Storfjord kommune har i tillegg kvensk som administrasjonsspråk, noe som gjør dem til de eneste trespråklige kommunene i Norge.

KommuneneRediger

Noen kommuner har samme navn, men ligger ikke i samme fylke. Det finnes en kommune som heter Herøy i to fylker; Herøy i Møre og Romsdal og Herøy i Nordland. Likeledes finnes det en kommune som heter Våler i to fylker; Våler i Viken (Østfold) og Våler i Innlandet.

Nr [13] Kommunenavn Adm. senter Fylke Folketall[14] Areal[15] Kart Våpen Målform[16]
0301 Oslo Oslo Oslo 709 037 454,09    nøytral
1101 Eigersund Egersund Rogaland 15 011 432,48   bokmål
1103 Stavanger Stavanger Rogaland 146 011 262,52   nøytral
1106 Haugesund Haugesund Rogaland 37 855 72,68   bokmål
1108 Sandnes Sandnes Rogaland 82 548 1 040,56   nøytral
1111 Sokndal Hauge Rogaland 3 324 294,98   nøytral
1112 Lund Moi Rogaland 3 206 408,42   nøytral
1114 Bjerkreim Vikeså Rogaland 2 848 650,56   nøytral
1119 Varhaug Rogaland 19 649 257,99   nøytral
1120 Klepp Kleppe Rogaland 20 615 113,49   nynorsk
1121 Time Bryne Rogaland 19 781 183,19   nynorsk
1122 Gjesdal Ålgård Rogaland 12 302 617,98   nøytral
1124 Sola Solakrossen Rogaland 28 315 69,05   nøytral
1127 Randaberg Randaberg Rogaland 11 671 24,71   nøytral
1130 Strand Jørpeland Rogaland 13 474 261,69   nøytral
1133 Hjelmeland Hjelmelandsvågen Rogaland 2 619 1 067,78   nynorsk
1134 Suldal Sand Rogaland 3 815 1 736,65   nynorsk
1135 Sauda Sauda Rogaland 4 543 546,56   nynorsk
1144 Kvitsøy Ydstebøhavn Rogaland 535 6,29   nøytral
1145 Bokn Føresvik Rogaland 868 47,17   nynorsk
1146 Tysvær Aksdal Rogaland 11 405 425,48   nynorsk
1149 Karmøy Kopervik Rogaland 42 903 229,96   nøytral
1151 Utsira Utsira Rogaland 208 6,32   nøytral
1160 Vindafjord Ølensjøen Rogaland 8 844 620,59   nynorsk
1507 Ålesund Ålesund Møre og Romsdal 67 520 632,42   nynorsk
1506 Molde Molde Møre og Romsdal 32 446 1 503,36   nøytral
1505 Kristiansund Kristiansund Møre og Romsdal 24 159 87,44   nøytral
1511 Vanylven Fiskåbygd Møre og Romsdal 3 013 385,22   nynorsk
1514 Sande Larsnes Møre og Romsdal 2 442 93,21   nynorsk
1515 Herøy Fosnavåg Møre og Romsdal 8 842 119,52   nynorsk
1516 Ulstein Ulsteinvik Møre og Romsdal 8 797 97,2   nynorsk
1517 Hareid Hareid Møre og Romsdal 5 159 82,27   nynorsk
1520 Ørsta Ørsta Møre og Romsdal 10 929 661,58   nynorsk
1525 Stranda Stranda Møre og Romsdal 4 421 865,87   nynorsk
1528 Sykkylven Aure Møre og Romsdal 7 630 337,8   nynorsk
1531 Sula Langevåg Møre og Romsdal 9 636 58,51   nynorsk
1532 Giske Valderøya Møre og Romsdal 8 692 40,54   nynorsk
1535 Vestnes Vestnes Møre og Romsdal 7 051 351,7   nynorsk
1539 Rauma Åndalsnes Møre og Romsdal 7 046 1 502,15   nøytral
1547 Aukra Falkhytta Møre og Romsdal 3 654 60,64   nynorsk
1554 Averøy Bruhagen Møre og Romsdal 5 872 175,68   nøytral
1557 Gjemnes Batnfjordsøra Møre og Romsdal 2 669 381,63   nøytral
1560 Tingvoll Tingvoll Møre og Romsdal 3 031 336,81   nøytral
1563 Sunndal Sunndalsøra Møre og Romsdal 7 110 1 713,37   nøytral
1566 Surnadal Skei Møre og Romsdal 5 912 1 366,05   nynorsk
1573 Smøla Hopen Møre og Romsdal 2 158 271,91   nøytral
1576 Aure Aure Møre og Romsdal 3 381 641,39   nøytral
1577 Volda Volda Møre og Romsdal 10 960 876,87   nynorsk
1578 Fjord Sylte Møre og Romsdal 2 494 1 190,58   nynorsk
1579 Hustadvika Elnesvågen Møre og Romsdal 13 341 521,9   nøytral
1804 Bodø Bodø Nordland 53 259 1 395,27   nøytral
1806 Narvik Narvik Nordland 21 515 3 432,17   nøytral
1811 Bindal Terråk Nordland 1 391 1 266,07   bokmål
1812 Sømna Vik Nordland 1 970 195,2   bokmål
1813 Brønnøy Brønnøysund Nordland 7 787 1 046,01   nøytral
1815 Vega Gladstad Nordland 1 219 164,79   bokmål
1816 Vevelstad Vevelstad Nordland 454 539,05   bokmål
1818 Herøy Silvalen Nordland 1 839 64,46   bokmål
1820 Alstahaug Sandnessjøen Nordland 7 300 188,12   nøytral
1822 Leirfjord Leland Nordland 2 270 465,26   nøytral
1824 Vefsn Mosjøen Nordland 13 342 1 929,41   nøytral
1825 Grane Trofors Nordland 1 454 2 004,16   nøytral
1826 Hattfjelldal Hattfjelldal Nordland 1 278 2 684,32   nøytral
1827 Dønna Solfjellsjøen Nordland 1 391 192,55   bokmål
1828 Nesna Nesna Nordland 1 783 183,19   bokmål
1832 Hemnes Korgen Nordland 4 459 1 589,51   nøytral
1833 Rana Mo i Rana Nordland 25 980 4 460,19   nøytral
1834 Lurøy Lurøy Nordland 1 852 265,19   bokmål
1835 Træna Husøy Nordland 444 16,51   bokmål
1836 Rødøy Vågaholmen Nordland 1 139 711,29   nøytral
1837 Meløy Ørnes Nordland 6 212 873,83   bokmål
1838 Gildeskål Inndyr Nordland 1 928 664,7   nøytral
1839 Beiarn Moldjord Nordland 1 027 1 222,32   bokmål
1840 Saltdal Rognan Nordland 4 650 2 216,19   bokmål
1841 Fauske Fauske Nordland 9 572 1 196,98   bokmål
1845 Sørfold Straumen Nordland 1 845 1 637,42   bokmål
1848 Steigen Leinesfjord Nordland 2 665 1 009,25   bokmål
1851 Lødingen Lødingen Nordland 1 985 527,41   bokmål
1853 Evenes Bogen Nordland 1 310 252,78   bokmål
1856 Røst Røstlandet Nordland 469 10,12   bokmål
1857 Værøy Sørland Nordland 688 18,64   bokmål
1859 Flakstad Ramberg Nordland 1 220 178,39   nøytral
1860 Vestvågøy Leknes Nordland 11 551 424,56   nøytral
1865 Vågan Svolvær Nordland 9 736 479,17   nøytral
1866 Hadsel Stokmarknes Nordland 8 184 566,55   bokmål
1867 Straume Nordland 2 584 246,7   nøytral
1868 Øksnes Myre Nordland 4 533 319,57   nøytral
1870 Sortland Sortland Nordland 10 561 721,93   nøytral
1871 Andøy Andenes Nordland 4 577 656,15   nøytral
1874 Moskenes Reine Nordland 979 118,79   nøytral
1875 Hamarøy Oppeid Nordland 2 682 2 020,45   nøytral
3001 Halden Halden Viken 31 730 642,31   bokmål
3002 Moss Moss Viken 51 240 137,77   nøytral
3003 Sarpsborg Sarpsborg Viken 59 038 405,6   bokmål
3004 Fredrikstad Fredrikstad Viken 84 444 292,56   bokmål
3005 Drammen Drammen Viken 103 291 317,68   nøytral
3006 Kongsberg Kongsberg Viken 28 793 793,09   bokmål
3007 Ringerike Hønefoss Viken 31 444 1 555,11   bokmål
3011 Hvaler Skjærhalden Viken 4 762 90,12   bokmål
3012 Aremark Fossby Viken 1 329 319,27   bokmål
3013 Marker Ørje Viken 3 639 412,9   bokmål
3014 Indre Østfold Askim Viken 46 382 791,93   bokmål
3015 Skiptvet Meieribyen Viken 3 886 101,2   bokmål
3016 Rakkestad Rakkestad Viken 8 371 434,71   bokmål
3017 Råde Karlshus Viken 8 317 118,77   bokmål
3018 Våler Kirkebygden Viken 6 023 256,96   bokmål
3019 Vestby Vestby Viken 19 089 133,97   bokmål
3020 Nordre Follo Ski Viken 62 245 203   nøytral
3021 Ås Ås Viken 21 350 102,68   nøytral
3022 Frogn Drøbak Viken 16 106 85,7   bokmål
3023 Nesodden Nesoddtangen Viken 20 322 61,46   bokmål
3024 Bærum Sandvika Viken 129 874 192,29   bokmål
3025 Asker Asker Viken 97 784 376,62   nøytral
3026 Aurskog-Høland Bjørkelangen Viken 17 945 1 144,8   nøytral
3027 Rælingen Fjerdingby Viken 19 618 71,68   nøytral
3028 Enebakk Kirkebygda Viken 11 392 232,58   bokmål
3029 Lørenskog Solheim Viken 46 797 70,55   nøytral
3030 Lillestrøm Lillestrøm Viken 91 515 456,61   nøytral
3031 Nittedal Rotnes Viken 25 440 186,23   bokmål
3032 Gjerdrum Ask Viken 7 285 83,19   bokmål
3033 Ullensaker Jessheim Viken 42 866 252,45   bokmål
3034 Nes Årnes Viken 24 283 640,77   bokmål
3035 Eidsvoll Eidsvoll Viken 27 338 456,5   bokmål
3036 Nannestad Teigebyen Viken 15 530 340,98   bokmål
3037 Hurdal Hurdal Viken 2 944 284,95   bokmål
3038 Hole Vik Viken 6 888 192,68   bokmål
3039 Flå Flå Viken 1 097 704,41   bokmål
3040 Nesbyen Nesbyen Viken 3 299 809,63   bokmål
3041 Gol Gol Viken 4 767 532,5   nynorsk
3042 Hemsedal Trøim Viken 2 645 753,52   nynorsk
3043 Ål Ål Viken 4 862 1 174,98   nynorsk
3044 Hol Hol Viken 4 506 1 854,54   nøytral
3045 Sigdal Prestfoss Viken 3 479 842,36   bokmål
3046 Krødsherad Noresund Viken 2 211 374,48   nøytral
3047 Modum Vikersund Viken 14 527 517,24   bokmål
3048 Øvre Eiker Hokksund Viken 20 495 456,69   bokmål
3049 Lier Lierbyen Viken 28 167 301,65   bokmål
3050 Flesberg Lampeland Viken 2 737 561,92   bokmål
3051 Rollag Rollag Viken 1 366 449,29   nøytral
3052 Nore og Uvdal Rødberg Viken 2 486 2 502,16   nøytral
3053 Jevnaker Jevnaker Viken 6 990 225,71   bokmål
3054 Lunner Roa Viken 9 307 291,84   bokmål
3401 Kongsvinger Kongsvinger Innlandet 17 966 1 036,45   bokmål
3403 Hamar Hamar Innlandet 32 382 350,94   nøytral
3405 Lillehammer Lillehammer Innlandet 28 560 478,16   bokmål
3407 Gjøvik Gjøvik Innlandet 30 563 672,25   bokmål
3411 Ringsaker Brumunddal Innlandet 35 475 1 280,09   bokmål
3412 Løten Løten Innlandet 7 836 369,44   bokmål
3413 Stange Stange Innlandet 21 356 724,27   bokmål
3414 Nord-Odal Sand Innlandet 5 010 508,14   bokmål
3415 Sør-Odal Skarnes Innlandet 8 069 516,74   bokmål
3416 Eidskog Skotterud Innlandet 6 028 640,39   bokmål
3417 Grue Kirkenær Innlandet 4 572 837,18   bokmål
3418 Åsnes Flisa Innlandet 7 267 1 040,93   bokmål
3419 Våler Våler Innlandet 3 625 705,29   bokmål
3420 Elverum Elverum Innlandet 21 568 1 229,28   nøytral
3421 Trysil Innbygda Innlandet 6 582 3 014,41   bokmål
3422 Åmot Rena Innlandet 4 213 1 339,92   bokmål
3423 Stor-Elvdal Koppang Innlandet 2 281 2 165,78   bokmål
3424 Rendalen Bergset Innlandet 1 769 3 179,52   bokmål
3425 Engerdal Engerdal Innlandet 1 328 2 196,55   bokmål
3426 Tolga Tolga Innlandet 1 555 1 122,6   nøytral
3427 Tynset Tynset Innlandet 5 628 1 880,5   nøytral
3428 Alvdal Alvdal Innlandet 2 493 942,15   nøytral
3429 Folldal Folldal Innlandet 1 519 1 276,88   nøytral
3430 Os Os Innlandet 1 844 1 040,41   nøytral
3431 Dovre Dovre Innlandet 2 466 1 364,39   nøytral
3432 Lesja Lesja Innlandet 1 966 2 259,5   nøytral
3433 Skjåk Bismo Innlandet 2 147 2 075,52   nynorsk
3434 Lom Fossbergom Innlandet 2 212 1 968,56   nynorsk
3435 Vågå Vågåmo Innlandet 3 532 1 330   nynorsk
3436 Nord-Fron Vinstra Innlandet 5 589 1 141,33   nynorsk
3437 Sel Otta Innlandet 5 567 905,05   nøytral
3438 Sør-Fron Hundorp Innlandet 3 240 742,21   nøytral
3439 Ringebu Vålebrua Innlandet 4 416 1 247,58   nøytral
3440 Øyer Tingberg Innlandet 5 161 639,92   nøytral
3441 Gausdal Segalstad bru Innlandet 6 129 1 191,16   nøytral
3442 Østre Toten Lena Innlandet 14 896 562,57   bokmål
3443 Vestre Toten Raufoss Innlandet 13 635 249,52   bokmål
3446 Gran Jaren Innlandet 13 568 756,65   bokmål
3447 Søndre Land Hov Innlandet 5 564 728,36   bokmål
3448 Nordre Land Dokka Innlandet 6 527 955,32   bokmål
3449 Sør-Aurdal Bagn Innlandet 2 866 1 109,05   nøytral
3450 Etnedal Bruflat Innlandet 1 239 459,15   nøytral
3451 Nord-Aurdal Fagernes Innlandet 6 401 906,48   nøytral
3452 Vestre Slidre Slidre Innlandet 2 091 463,3   nynorsk
3453 Øystre Slidre Heggenes Innlandet 3 291 963,1   nynorsk
3454 Vang Vang Innlandet 1 636 1 505,45   nynorsk
3801 Horten Horten Vestfold og Telemark 27 682 70,96   bokmål
3802 Holmestrand Holmestrand Vestfold og Telemark 26 206 432,36   bokmål
3803 Tønsberg Tønsberg Vestfold og Telemark 58 561 329,26   nøytral
3804 Sandefjord Sandefjord Vestfold og Telemark 65 574 422,26   bokmål
3805 Larvik Larvik Vestfold og Telemark 48 246 812,89   nøytral
3806 Porsgrunn Porsgrunn Vestfold og Telemark 37 056 164,45   bokmål
3807 Skien Skien Vestfold og Telemark 55 924 779,2   nøytral
3808 Notodden Notodden Vestfold og Telemark 13 025 983,89   nøytral
3811 Færder Borgheim Vestfold og Telemark 27 286 99,95   nøytral
3812 Siljan Siljan Vestfold og Telemark 2 375 213,96   nøytral
3813 Bamble Langesund Vestfold og Telemark 14 172 304,37   nøytral
3814 Kragerø Kragerø Vestfold og Telemark 10 413 305,47   nøytral
3815 Drangedal Prestestranda Vestfold og Telemark 4 091 1 062,78   nøytral
3816 Nome Ulefoss Vestfold og Telemark 6 559 429,68   nøytral
3817 Midt-Telemark Vestfold og Telemark 10 735 518,51   Nynorsk
3818 Tinn Rjukan Vestfold og Telemark 5 546 2 045,13   nøytral
3819 Hjartdal Sauland Vestfold og Telemark 1 588 791,61   nynorsk
3820 Seljord Seljord Vestfold og Telemark 2 939 715,09   nynorsk
3821 Kviteseid Kviteseid Vestfold og Telemark 2 427 708,47   nynorsk
3822 Nissedal Treungen Vestfold og Telemark 1 442 905,17   nynorsk
3823 Fyresdal Folkestadbyen Vestfold og Telemark 1 224 1 280,13   nynorsk
3824 Tokke Dalen Vestfold og Telemark 2 198 984,48   nynorsk
3825 Vinje Åmot Vestfold og Telemark 3 832 3 105,85   nynorsk
4201 Risør Risør Agder 6 806 192,97   nøytral
4202 Grimstad Grimstad Agder 24 587 303,59   bokmål
4203 Arendal Arendal Agder 45 891 270,21   bokmål
4204 Kristiansand Kristiansand Agder 115 569 644,16   nøytral
4205 Lindesnes Mandal Agder 23 479 934,32   bokmål
4206 Farsund Farsund Agder 9 860 262,56   bokmål
4207 Flekkefjord Flekkefjord Agder 9 216 544,07   bokmål
4211 Gjerstad Gjerstad Agder 2 421 322,14   nøytral
4212 Vegårshei Myra Agder 2 143 355,65   nøytral
4213 Tvedestrand Tvedestrand Agder 6 184 215,05   nøytral
4214 Froland Blakstad Agder 6 174 644,54   nøytral
4215 Lillesand Lillesand Agder 11 419 190,43   bokmål
4216 Birkenes Birkeland Agder 5 390 637,36   nøytral
4217 Åmli Åmli Agder 1 786 1 130,61   nynorsk
4218 Iveland Birketveit Agder 1 344 261,63   nøytral
4219 Evje og Hornnes Evje Agder 3 904 587,08   nøytral
4220 Bygland Bygland Agder 1 136 1 311,75   nynorsk
4221 Valle Valle Agder 1 180 1 265,26   nynorsk
4222 Bykle Bykle Agder 995 1 467,1   nynorsk
4223 Vennesla Vennesla Agder 15 294 384,48   nøytral
4224 Åseral Kyrkjebygda Agder 911 887,52   nynorsk
4225 Lyngdal Alleen Agder 10 751 642,8   nøytral
4226 Hægebostad Tingvatn Agder 1 750 461,33   nynorsk
4227 Kvinesdal Liknes Agder 6 024 963,22   nøytral
4228 Sirdal Tonstad Agder 1 837 1 554,29   nøytral
4601 Bergen Bergen Vestland 289 330 464,71   nøytral
4602 Kinn Florø Vestland 17 179 812,3   Nynorsk
4611 Etne Etnesjøen Vestland 4 073 735,28   nynorsk
4612 Sveio Sveio Vestland 5 732 246,15   nynorsk
4613 Bømlo Svortland Vestland 12 132 246,57   nynorsk
4614 Stord Leirvik Vestland 19 098 143,73   nynorsk
4615 Fitjar Fitjar Vestland 3 181 142,46   nynorsk
4616 Tysnes Uggdal Vestland 2 910 255,12   nynorsk
4617 Kvinnherad Rosendal Vestland 13 058 1 090,75   nynorsk
4618 Ullensvang Kinsarvik Vestland 11 148 3 236,63   nynorsk
4619 Eidfjord Eidfjord Vestland 962 1 491,5   nynorsk
4620 Ulvik Ulvik Vestland 1 056 722,01   nynorsk
4621 Voss Vossevangen Vestland 16 144 2 041,97   nynorsk
4622 Kvam Norheimsund Vestland 8 531 616,93   nynorsk
4623 Samnanger Tysse Vestland 2 495 269,07   nynorsk
4624 Bjørnafjorden Osøyro Vestland 25 596 517,41   nynorsk
4625 Austevoll Storebø Vestland 5 297 117,19   nynorsk
4626 Øygarden Straume Vestland 39 368 314,51   Nynorsk
4627 Askøy Kleppestø Vestland 29 989 101,12   nøytral
4628 Vaksdal Dale Vestland 3 875 715,38   nynorsk
4629 Modalen Mo Vestland 380 411,99   nynorsk
4630 Osterøy Lonevåg Vestland 8 152 255,12   nynorsk
4631 Alver Knarvik Vestland 29 920 679,05   nynorsk
4632 Austrheim Årås Vestland 2 856 57,56   nynorsk
4633 Fedje Fedje Vestland 513 9,27   nynorsk
4634 Masfjorden Masfjordnes Vestland 1 654 556,09   nynorsk
4635 Gulen Eivindvik Vestland 2 228 597,22   nynorsk
4636 Solund Hardbakke Vestland 756 228,21   nynorsk
4637 Hyllestad Hyllestad Vestland 1 268 258,9   nynorsk
4638 Høyanger Høyanger Vestland 3 949 1 003,04   nynorsk
4639 Vik Vikøyri Vestland 2 561 833,23   nynorsk
4640 Sogndal Sogndalsfjøra Vestland 12 198 1 257,89   nynorsk
4641 Aurland Aurlandsvangen Vestland 1 775 1 467,7   nynorsk
4642 Lærdal Lærdalsøyri Vestland 2 129 1 342,53   nynorsk
4643 Årdal Årdalstangen Vestland 5 172 976,59   nynorsk
4644 Luster Gaupne Vestland 5 302 2 706,35   nynorsk
4645 Askvoll Askvoll Vestland 2 949 326,23   nynorsk
4646 Fjaler Dale Vestland 2 913 416,59   nynorsk
4647 Sunnfjord Førde Vestland 22 215 2 208,13   nynorsk
4648 Bremanger Svelgen Vestland 3 482 833,1   nynorsk
4649 Stad Nordfjordeid Vestland 9 543 752,78   nynorsk
4650 Gloppen Sandane Vestland 5 892 1 030,57   nynorsk
4651 Stryn Stryn Vestland 7 244 1 382,06   nynorsk
5001 Trondheim Trondheim Trøndelag 212 660 528,6   nøytral
5006 Steinkjer Steinkjer Trøndelag 23 955 2 122,06   nøytral
5007 Namsos Namsos Trøndelag 14 923 2 132,63   nøytral
5014 Frøya Sistranda Trøndelag 5 391 241,31   bokmål
5020 Osen Steinsdalen Trøndelag 904 387,1   bokmål
5021 Oppdal Oppdal Trøndelag 7 256 2 274,12   nøytral
5022 Rennebu Berkåk Trøndelag 2 481 947,96   nøytral
5025 Røros Røros Trøndelag 5 598 1 956,46   nøytral
5026 Holtålen Ålen Trøndelag 1 997 1 209,49   nøytral
5027 Midtre Gauldal Støren Trøndelag 6 133 1 860,51   bokmål
5028 Melhus Melhus Trøndelag 17 340 694,41   nøytral
5029 Skaun Børsa Trøndelag 8 441 224,21   nøytral
5031 Malvik Hommelvik Trøndelag 14 662 168,44   bokmål
5032 Selbu Mebond Trøndelag 4 144 1 234,85   nøytral
5033 Tydal Ås Trøndelag 753 1 328,59   bokmål
5034 Meråker Midtbygda Trøndelag 2 426 1 273,94   bokmål
5035 Stjørdal Stjørdalshalsen Trøndelag 24 541 938,27   nøytral
5036 Frosta Frosta Trøndelag 2 645 76,32   nøytral
5037 Levanger Levanger Trøndelag 20 344 645,81   nøytral
5038 Verdal Verdalsøra Trøndelag 15 002 1 547,77   nøytral
5041 Snåsa Snåsa Trøndelag 2 021 2 342,66   nøytral[17]
5042 Lierne Lierne Trøndelag 1 295 2 961,71   nøytral
5043 Røyrvik Røyrvik Trøndelag 429 1 584,75   nøytral[17]
5044 Namsskogan Namsskogan Trøndelag 814 1 417,16   nøytral
5045 Grong Grong Trøndelag 2 296 1 136,17   nøytral
5046 Høylandet Høylandet Trøndelag 1 216 754,68   nøytral
5047 Overhalla Ranemsletta Trøndelag 3 873 729,79   nøytral
5049 Flatanger Lauvsnes Trøndelag 1 108 458,71   nøytral
5052 Leka Leknes Trøndelag 582 110,13   nøytral
5053 Inderøy Straumen Trøndelag 6 841 365,67   nøytral
5054 Indre Fosen Årnset Trøndelag 9 977 1 095,98   nøytral
5055 Heim Kyrksæterøra Trøndelag 5 880 1 024,58   nøytral
5056 Hitra Fillan Trøndelag 5 281 755,89   nøytral
5057 Ørland Brekstad Trøndelag 10 472 457,07   bokmål
5058 Åfjord Årnes Trøndelag 4 252 1 329,42   nøytral
5059 Orkland Orkanger Trøndelag 18 690 1 906,26   nøytral
5060 Nærøysund Rørvik Trøndelag 9 890 1 346,16   nøytral
5061 Rindal Rindal Trøndelag[18] 1 957 631,95   nøytral
5401 Tromsø Tromsø Troms og Finnmark 77 992 2 521,27   nøytral
5402 Harstad Harstad Troms og Finnmark 24 903 445,21   nøytral
5403 Alta Alta Troms og Finnmark 21 317 3 849,6   bokmål
5404 Vardø Vardø Troms og Finnmark 1 933 600,61   bokmål
5405 Vadsø Vadsø Troms og Finnmark 5 593 1 257,85   bokmål
5406 Hammerfest Hammerfest Troms og Finnmark 11 310 2 692,57   nøytral
5411 Kvæfjord Borkenes Troms og Finnmark 2 866 512,61   nøytral
5412 Tjeldsund Evenskjer Troms og Finnmark 4 206 814,33   bokmål
5413 Ibestad Hamnvik Troms og Finnmark 1 279 241,07   bokmål
5414 Gratangen Årstein Troms og Finnmark 1 079 312,75   nøytral
5415 Lavangen Tennevoll Troms og Finnmark 983 301,63   nøytral[17]
5416 Bardu Setermoen Troms og Finnmark 3 949 2 703,89   nøytral
5417 Salangen Sjøvegan Troms og Finnmark 2 048 458   nøytral
5418 Målselv Moen Troms og Finnmark 6 782 3 326,34   nøytral
5419 Sørreisa Sørreisa Troms og Finnmark 3 428 362,95   nøytral
5420 Dyrøy Brøstadbotn Troms og Finnmark 1 056 288,54   bokmål
5421 Senja Finnsnes Troms og Finnmark 14 851 1 953,81   nøytral
5422 Balsfjord Storsteinnes Troms og Finnmark 5 517 1 496,96   bokmål
5423 Karlsøy Hansnes Troms og Finnmark 2 171 1 091,59   nøytral
5424 Lyngen Lyngseidet Troms og Finnmark 2 714 812,56   nøytral
5425 Storfjord Hatteng Troms og Finnmark 1 836 1 542,78   nøytral
5426 Kåfjord Olderdalen Troms og Finnmark 2 000 991,24   bokmål[17]
5427 Skjervøy Skjervøy Troms og Finnmark 2 790 473,7   bokmål
5428 Nordreisa Storslett Troms og Finnmark 4 772 3 437,57   bokmål
5429 Kvænangen Burfjord Troms og Finnmark 1 118 2 109,37   nøytral
5430 Kautokeino Kautokeino Troms og Finnmark 2 847 9 707,35   Bokmål
5432 Loppa Øksfjord Troms og Finnmark 862 688,88   bokmål
5433 Hasvik Breivikbotn Troms og Finnmark 970 555,57   bokmål
5434 Måsøy Havøysund Troms og Finnmark 1 119 1 135,83   bokmål
5435 Nordkapp Honningsvåg Troms og Finnmark 2 932 925,69   nøytral
5436 Porsanger Lakselv Troms og Finnmark 3 863 4 872,58   bokmål[17][19]
5437 Karasjok Karasjok Troms og Finnmark 2 543 5 452,95   bokmål[17]
5438 Lebesby Kjøllefjord Troms og Finnmark 1 226 3 459,42   bokmål
5439 Gamvik Mehamn Troms og Finnmark 1 054 1 416,34   nøytral
5440 Berlevåg Berlevåg Troms og Finnmark 908 1 121,78   bokmål
5441 Tana Tana bru Troms og Finnmark 2 804 4 051,35   bokmål
5442 Nesseby Varangerbotn Troms og Finnmark 864 1 436,94   bokmål
5443 Båtsfjord Båtsfjord Troms og Finnmark 2 117 1 434,78   nøytral
5444 Sør-Varanger Kirkenes Troms og Finnmark 9 850 3 971,42   bokmål

Større og mindre kommunerRediger

Fra 1998 har Statistisk sentralbyrå (SSB) gruppert kommuner grovt sett etter befolkningsstørrelse. Små kommuner har 0-4 999 innbyggere, mellomstore kommuner har 5 000-19 999 innbyggere og store kommuner minst 20 000 innbyggere [20].Halvparten av kommunene i Norge har under 5 000 innbyggere. For å kunne sammenligne kommunene som virksomheter og med tanke på mulighetene og evnene til å yte tjenester til befolkingen, har SSB også kategorisert dem på bakgrunn av kommunens bundne kostnader og frie disponible inntekter. Til sammen gir dimensjonene et bilde av rammebetingelsene kommunene har. Etter kommunereformen er det foreslått en mer finmasket inndeling som gjør kommunene mer sammenlignbare[21]:

 • De minste kommunene med under 600 innbyggere
 • Små kommuner med 600–1 999 innbyggere
 • Middels små kommuner med 2 000–9 999 innbyggere
 • Middels store kommuner med 10 000–19 999 innbyggere
 • Store kommuner med 20 000–29 999 innbyggere
 • Store kommuner med 30 000–44 999 innbyggere
 • Store kommuner med 45 000–74 999 innbyggere
 • Store kommuner med 75 000–300 000 innbyggere
 • Oslo kommune

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ «Kommunestruktur». Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 4. mars 2020. Besøkt 14. juni 2022. 
 2. ^ Engelsrud, Gerd (2014). Kommunalrett: Oppgaver, organisering og kontroll. Oslo: Cappelen Damm. s. 32. 
 3. ^ Kommunal- og regionaldepartementet (2. mars 2001). «Ot.prp nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)». Besøkt 14. mars 2008.  Kapittel 2, Historikk og bakgrunn
 4. ^ «Første sammenslåing i kommunereformen». Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 24. april 2015. Besøkt 14. juni 2022. 
 5. ^ «Voteringsoversikt». Stortinget. 17. oktober 2017. Besøkt 2. januar 2018. 
 6. ^ Cosson-Eide, Hans (8. juni 2017). «Frp-opprører stanset ikke tvangssammenslåinger». NRK. Besøkt 14. juni 2022. «Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (Frp) trosset sitt eget parti og stemte mot tre tvangssammenslåinger av kommuner. Men hun fikk ikke med seg flere på opprøret, og sammenslåingene ble vedtatt.» 
 7. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2023». Statistisk sentralbyrå. 21. februar 2023. Besøkt 21. februar 2023. 
 8. ^ «Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen» (PDF). SSB. 1999. 
 9. ^ «Lov om språk (språklova) § 11». 21. mai 2021. Besøkt 5. mai 2022. 
 10. ^ «Forskrift om språkvedtak i kommunar og fylkeskommunar (språkvedtaksforskrifta) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 3. januar 2023. 
 11. ^ «Hemsedal valde nøytralt framfor nynorsk». Framtida. Nynorsk Pressekontor. 2. november 2018. Besøkt 14. juni 2022. 
 12. ^ Marte Danbolt (4. mai 2010). «Valgfri målform i Åmli». Kommunal Rapport. 
 13. ^ «Kommune- og regionsendringer 2020». Kartverket. 18. februar 2019. Besøkt 2. januar 2020. 
 14. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2023). «Kvartalsvise befolkningsendringer». 
 15. ^ Kartverket. «Arealstatistikk for 2020». Arkivert fra originalen 11. mai 2020. 
 16. ^ Lovdata. «Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar (målvedtaksforskrifta)». Besøkt 27. august 2020. 
 17. ^ a b c d e f Kommunen del av forvaltningsområdet for samisk språk
 18. ^ Rindal tilhørte Møre og Romsdal til og med 2018
 19. ^ Har også kvensk som offisielt språk
 20. ^ Langørgen, Audun (2015). «2. Gruppering av sammenliknbare kommuner». Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. s. 10. ISBN ISBN 978-82-537-9141-8 Sjekk |isbn=-verdien: invalid character (hjelp). «For folkemengden har vi valgt følgende tredeling som grunnlag for grupperingen:» 
 21. ^ Kringlebotten, Marit (2020). «3. Gruppering av sammenliknbare kommuner». Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020. Oslo-Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå. s. 31. ISBN ISBN 978-82-587-1237-1 Sjekk |isbn=-verdien: invalid character (hjelp). «Ved å benytte flere grupper blir kommunene mer sammenliknbare etter folkemengde innad i grupper av store kommuner. De minste kommunene med under 600 innbyggere er skilt ut som en egen gruppe, fordi disse kommunene har særskilt høye bundne kostnader per innbygger» 

Eksterne lenkerRediger