Åpne hovedmenyen

Norges kommuner

administrativ inndeling på andre nivå

Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2018 landet inn i 422 geografiske administrative/politiske områder. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper.

Kommunene ble innført med formannskapslovene fra 1837 og landet ble delt i 392 geografiske områder med basis i prestegjeldene. Antallet kommuner toppet seg i 1930 med 744 kommuner.[1] Kommunene endret seg og overgangen fra vannbasert til landbasert kommunikasjon endret mange grenser. Etter Schei-komiteens arbeid ble en rekke kommuner lagt ned og slått sammen slik at man i 1967 hadde 454 kommuner. En del kommunegrenser ble senere flyttet tilbake, men siden har også kommuner blitt slått sammen slik som ved sammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy 1. januar 2013. I 2014 ble det lansert en kommunereform, og den første sammenslåingen skjedde 1. januar 2017 da Andebu, Sandefjord og Stokke kommuner ble slått sammen til nye Sandefjord.[2] Den 8. juni 2017 vedtok Stortinget at antall kommuner skal reduseres til 354. I desember 2017 vedtok Stortinget å oppheve ett av sammenslåingsvedtakene slik at antallet vil bli 356.[3] Kommunesammenslåingene skal være gjennomført senest 1. januar 2020.[4]

Det er stor forskjell i innbyggertallet kommunene imellom. Den minste kommunen er Utsira med 201 innbyggere og den største er Oslo med 666 759 innbyggere (pr. 1. januar 2017).[5]

Innhold

PolitikkRediger

 
Antall kommuner i Norge, 1837-2015.[6]

Alle kommuner er geografisk en del av en fylkeskommune. Det er 18 fylker/fylkeskommuner i Norge. Oslo er i en særstilling og har både status og funksjon som kommune og fylkeskommune. Noen av de kommunale funksjonene i Oslo er lagt til egne bydelsadministrasjoner.

De fleste kommunene er styrt av et folkevalgt kommunestyre på minimum 11 medlemmer som tar avgjørelser på vegne av kommunen. Kommunestyret ledes politisk av ordføreren, mens rådmannen (administrasjonssjefen) i de fleste kommuner leder administrasjonen i kommunen. Unntaket er Oslo og etterhvert noen andre store bykommuner, som har et politisk system som tilsvarer regjeringen og Stortinget på nasjonalt nivå. Der fungerer ordføreren som byens symbolske overhode (tilsvarende statsoverhode), mens et byråd (tilsvarende regjering) ledet av en byrådsleder (tilsvarende statsminister) styrer kommunen. De andre medlemmene av byrådet kalles byråder (tilsvarende statsråder) og leder byrådsavdelinger (tilsvarende departementer). Byrådet må ha tillit i bystyret, på samme måte som en regjering utgår fra Stortinget.

Det avholdes valg til kommunestyrene hvert fjerde år, det siste valget ble avholdt i 2015. Større kommuner har gjerne også bydelsutvalg, som blir valgt samtidig med kommunevalget og har begrenset myndighet til å styre eller rådføre kommunen etter regler satt av kommunestyret.

Kommunene har ansvar for blant annet renovasjon og tekniske tjenester, arealregulering, barnehage og grunnopplæring, samt befolkningens samlede sosial- og helsetilbud. Sistnevnte ansvar ble tildelt gjennom Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012.

Målform og språkRediger

Kommunene kan kreve å få brev fra statlige organer i sin målform etter vedtak i kommunestyret. Det er i dag 158 kommuner som har vedtak om bokmål og 113 om nynorsk, mens 157 kommuner regnes som språklig nøytrale, hvilket i praksis betyr at de i de aller fleste tilfeller benytter bokmål.

I tillegg til norsk er åtte kommuner en del av forvaltningsområdet for samisk språk, hvor samisk er likestilt med norsk som administrasjonsspråk i kommunen. Porsanger kommune og Storfjord kommune har i tillegg kvensk som administrasjonsspråk, noe som gjør dem til de eneste trespråklige kommunene i Norge.

KommuneneRediger

Noen kommuner har samme navn, men ligger ikke i samme fylke. Følgende kommunenavn deles av to kommuner hver: Bø (Telemark og Nordland), Herøy (Møre og Romsdal og Nordland), Nes (Akershus og Buskerud), Os (Hedmark og Hordaland), Sande (Vestfold og Møre og Romsdal) og Våler (Østfold og Hedmark).

Kommunene som er fylkesadministrasjonssenter er merket i grønt (merk at Oslo er administrasjonssenter for både Oslo fylke og Akershus).

Trenger oppdatering: En del ordførerskifter etter valget i 2015 er ikke skrevet inn i tabellen. Seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.
Nr[7] Kommunenavn Adm. senter Fylke Folketall[8] Areal[9] Kart Våpen Målform[10] Ordfører Parti
0101 Halden Halden Østfold 30 790 642,34   Bokmål Thor Edquist Høyre
0104 Moss Moss Østfold 32 407 63,49   Nøytral Tage Pettersen Høyre
0105 Sarpsborg Sarpsborg Østfold 55 127 405,68   Bokmål Sindre Martinsen-Evje Ap
0106 Fredrikstad Fredrikstad Østfold 80 121 288,15   Bokmål Jon-Ivar Nygård Ap
0111 Hvaler Skjærhalden Østfold 4 517 89,56   Bokmål Eivind N. Borge Frp
0118 Aremark Fosby Østfold 1 398 319,28   Bokmål Geir Aarbu Sp
0119 Marker Ørje Østfold 3 597 412,91   Bokmål Kjersti Nythe Nilsen Ap
0121 Rømskog Rømskog Østfold 685 183,14   Bokmål Kari Pettersen KrF
0122 Trøgstad Skjønhaug Østfold 5 367 204,50   Bokmål Ole André Myhrvold Sp
0123 Spydeberg Spydeberg Østfold 5 765 141,99   Bokmål Knut Espeland KrF
0124 Askim Askim Østfold 15 720 69,14   Bokmål Thor Hals Høyre
0125 Eidsberg Mysen Østfold 11 406 235,91   Bokmål Erik Unaas Høyre
0127 Skiptvet Meieribyen Østfold 3 783 101,21   Bokmål Svein Olav Agnalt Ap
0128 Rakkestad Rakkestad Østfold 8 173 434,71   Bokmål Ellen Solbrække Ap
0135 Råde Karlshus Østfold 7 398 118,68   Bokmål René Rafshol Høyre
0136 Rygge Rygge Østfold 15 747 74,15   Bokmål Inger-Lise Skartlien Ap
0137 Våler Kirkebygden Østfold 5 335 256,96   Bokmål Reidar Kaabbel Sp
0138 Hobøl Elvestad Østfold 5 557 140,39   Nøytral Olav Peder Breivik Høyre
0211 Vestby Vestby Akershus 17 188 133,93   Bokmål Tom Anders Ludvigsen Ap
0213 Ski Ski Akershus 30 698 165,54   Nøytral Hanne Opdan Arbeiderpartiet
0214 Ås Ås Akershus 19 288 103,12   Nøytral Ola Nordal Ap
0215 Frogn Drøbak Akershus 15 743 85,66   Bokmål Thore Vestby Høyre
0216 Nesodden Nesoddtangen Akershus 18 869 61,48   Bokmål Nina Sandberg Ap
0217 Oppegård Kolbotn Akershus 26 988 37,03   Bokmål Thomas Sjøvold Høyre
0219 Bærum Sandvika Akershus 124 008 192,32   Bokmål Lisbeth Hammer Krog Høyre
0220 Asker Asker Akershus 60 781 100,73   Bokmål Lene Conradi Høyre
0221 Aurskog-Høland Bjørkelangen Akershus 16 162 961,66   Bokmål Roger Evjen Ap
0226 Sørum Sørumsand Akershus 17 665 206,58   Nøytral Marianne Grimstad Hansen Høyre
0227 Fet Fetsund Akershus 11 555 176,36   Bokmål John Harry Skoglund Ap
0228 Rælingen Fjerdingby Akershus 17 730 71,68   Nøytral Øivind Sand Ap
0229 Enebakk Kirkebygda Akershus 10 927 232,58   Bokmål Tonje Anderson Olsen Høyre
0230 Lørenskog Solheim Akershus 37 406 70,53   Nøytral Ragnhild Bergheim Ap
0231 Skedsmo Lillestrøm Akershus 53 276 77,08   Bokmål Ole Jacob Flæten Ap
0233 Nittedal Rotnes Akershus 23 213 186,22   Bokmål Hilde Thorkildsen Ap
0234 Gjerdrum Ask Akershus 6 546 83,19   Bokmål Anders Østensen Ap
0235 Ullensaker Jessheim Akershus 35 102 252,46   Bokmål Harald Espelund Frp
0236 Nes Årnes Akershus 21 241 637,36   Bokmål Grete Sjøli Ap
0237 Eidsvoll Eidsvoll Akershus 24 415 456,61   Bokmål John Erik Vika Sp
0238 Nannestad Teigebyen Akershus 12 657 340,98   Bokmål Hans Thue Ap
0239 Hurdal Hurdal Akershus 2 910 284,95   Bokmål Runar Bålsrud Venstre
0301 Oslo Oslo Oslo 666 759 454,03   Nøytral Marianne Borgen SV
0402 Kongsvinger Kongsvinger Hedmark 17 857 1036,46   Bokmål Sjur Strand Arbeiderpartiet
0403 Hamar Hamar Hedmark 30 598 350,94   Nøytral Einar Busterud BBL
0412 Ringsaker Brumunddal Hedmark 33 842 1281,08   Bokmål Anita Ihle Steen Ap
0415 Løten Løten Hedmark 7 633 369,45   Bokmål Bente Elin Lilleøkseth Ap
0417 Stange Stange Hedmark 20 317 724,22   Bokmål Nils A. Røhne Ap
0418 Nord-Odal Sand Hedmark 5 100 508,13   Bokmål Lise Selnes Ap
0419 Sør-Odal Skarnes Hedmark 7 866 516,76   Bokmål Knut Hvithammer Arbeiderpartiet
0420 Eidskog Skotterud Hedmark 6 127 640,39   Bokmål Kamilla Thue Arbeiderpartiet
0423 Grue Kirkenær Hedmark 4 777 837,17   Bokmål Wenche Huser Sund Felleslista (H/KrF/V)
0425 Åsnes Flisa Hedmark 7 329 1040,98   Bokmål Ørjan Bue Sp
0426 Våler Våler Hedmark 3 743 705,26   Bokmål Lise Berger Svenkerud Høyre
0427 Elverum Elverum Hedmark 21 086 1229,33   Nøytral Erik Hanstad Høyre
0428 Trysil Innbygda Hedmark 6 550 3014,43   Bokmål Erik Sletten Senterpartiet
0429 Åmot Rena Hedmark 4 518 1339,85   Bokmål Ole Gustav Narud Senterpartiet
0430 Stor-Elvdal Koppang Hedmark 2 530 2165,93   Bokmål Terje Hoffstad Arbeiderpartiet
0432 Rendalen Bergset Hedmark 1 858 3179,56   Bokmål Norvald Illevold Ap
0434 Engerdal Engerdal Hedmark 1 274 2196,61   Bokmål Lars Erik Hyllvang Sp
0436 Tolga Tolga Hedmark 1 620 1122,63   Nøytral Ragnhild Aashaug Sp
0437 Tynset Tynset Hedmark 5 584 1879,63   Nøytral Merete Myhre Moen Sp
0438 Alvdal Alvdal Hedmark 2 441 942,55   Nøytral Johnny Hagen Arbeiderpartiet
0439 Folldal Folldal Hedmark 1 577 1277,77   Nøytral Hilde F. Tveråen Arbeiderpartiet
0441 Os Os Hedmark 1 963 1040,48   Nøytral Runa Finborud Senterpartiet
0501 Lillehammer Lillehammer Oppland 27 781 477,44   Bokmål Espen Johnsen Ap
0502 Gjøvik Gjøvik Oppland 30 319 672,16   Bokmål Bjørn Iddberg Ap
0511 Dovre Dovre Oppland 2 675 1363,84   Nøytral Bengt Fasteraune Sp
0512 Lesja Lesja Oppland 2 048 2259,00   Nøytral Steinar Tronhus Ap
0513 Skjåk Bismo Oppland 2 202 2075,53   Nynorsk Elias Sperstad Senterpartiet
0514 Lom Fossbergom Oppland 2 360 1968,58   Nynorsk Bjarne Eiolf Holø Sp
0515 Vågå Vågåmo Oppland 3 640 1330,25   Nynorsk Iselin Jonassen Ap
0516 Nord-Fron Vinstra Oppland 5 723 1141,28   Nynorsk Rune Støstad Arbeiderpartiet
0517 Sel Otta Oppland 5 916 904,71   Nøytral Dag Erik Pryhn Ap
0519 Sør-Fron Hundorp Oppland 3 163 742,38   Nøytral Ole Tvete Muriteigen Sp
0520 Ringebu Vålebru Oppland 4 502 1247,54   Nøytral Arne Fossmo Arbeiderpartiet
0521 Øyer Tingberg Oppland 5 082 639,93   Nøytral Mari Botterud Høyre
0522 Gausdal Segalstad bru Oppland 6 204 1191,63   Nøytral Hans Oddvar Høistad Ap
0528 Østre Toten Lena Oppland 14 887 561,77   Bokmål Hans Seierstad Sp
0529 Vestre Toten Raufoss Oppland 13 179 249,40   Bokmål Leif Waarum Ap
0532 Jevnaker Jevnaker Oppland 6 696 225,74   Bokmål Lars Magnussen Ap
0533 Lunner Roa Oppland 9 080 291,89   Bokmål Harald Tyrdal Ap
0534 Gran Jaren Oppland 13 707 756,63   Bokmål Knut Magnar Lehre Ap
0536 Søndre Land Hov Oppland 5 717 728,40   Bokmål Terje Odden Ap
0538 Nordre Land Dokka Oppland 6 773 955,27   Bokmål Liv Solveig Alfstad Ap
0540 Sør-Aurdal Bagn Oppland 3 026 1108,97   Nøytral Kåre Helland Sp
0541 Etnedal Bruflat Oppland 1 351 459,15   Nøytral Toril Grønbrekk Ap
0542 Nord-Aurdal Fagernes Oppland 6 490 906,54   Nøytral Inger Torun Klosbøle Ap
0543 Vestre Slidre Slidre Oppland 2 114 463,24   Nynorsk Lars Kvissel Sp
0544 Øystre Slidre Heggenes Oppland 3 248 963,10   Nynorsk Kjell Berge Melbybråten Ap
0545 Vang Vang Oppland 1 596 1505,24   Nynorsk Vidar Eltun Ap
0602 Drammen Drammen Buskerud 68 363 137,48   Nøytral Tore Opdal Hansen Høyre
0604 Kongsberg Kongsberg Buskerud 27 216 792,27   Bokmål Vidar Lande Ap
0605 Ringerike Hønefoss Buskerud 30 034 1555,10   Bokmål Kjell Børre Hansen Ap
0612 Hole Vik Buskerud 6 772 194,80   Bokmål Per R. Berger Høyre
0615 Flå Flå Buskerud 1 081 704,48   Bokmål Tor Egil Buøen LL
0616 Nes Nesbyen Buskerud 3 357 809,64   Bokmål Tore Haraldset Bygdelista
0617 Gol Gol Buskerud 4 612 532,51   Nynorsk Hallvor Lilleslett Venstre
0618 Hemsedal Trøim Buskerud 2 442 753,47   Nynorsk Oddvar Grøthe Sp
0619 Ål Ål Buskerud 4 719 1171,29   Nynorsk Solveig Vestenfor Ap
0620 Hol Hol Buskerud 4 535 1858,36   Nøytral Tony Arild Kjøl Høyre
0621 Sigdal Prestfoss Buskerud 3 502 842,15   Bokmål Kari Kolbræk Ask Sp
0622 Krødsherad Noresund Buskerud 2 257 374,63   Nøytral Olav Skinnes Sp
0623 Modum Vikersund Buskerud 13 786 515,09   Bokmål Terje Bråthen Ap
0624 Øvre Eiker Hokksund Buskerud 18 562 456,76   Bokmål Ann Sire Fjerdingstad Høyre
0625 Nedre Eiker Mjøndalen Buskerud 24 718 121,69   Bokmål Bent Inge Bye Ap
0626 Lier Lierbyen Buskerud 25 740 301,33   Bokmål Gunn Cecilie Ringdal Høyre
0627 Røyken Midtbygda Buskerud 21 931 112,86   Bokmål Eva Norén Eriksen Høyre
0628 Hurum Sætre Buskerud 9 462 163,30   Bokmål Monica Vee Bratlie Høyre
0631 Flesberg Lampeland Buskerud 2 696 561,92   Bokmål Thomas Fosen Høyre
0632 Rollag Rollag Buskerud 1 399 449,28   Nøytral Dag Lislien Sp
0633 Nore og Uvdal Rødberg Buskerud 2 530 2502,33   Nøytral Eli Hovd Prestegården Sp
0701 Horten Horten Vestfold 27 202 70,24   Bokmål Are Karlsen Ap
0704 Tønsberg Tønsberg Vestfold 44 922 106,58   Bokmål Petter Berg Høyre
0710 Sandefjord Sandefjord Vestfold 62 019 610,14   Bokmål Bjørn Ole Gleditsch Høyre
0711 Svelvik Svelvik Vestfold 6 653 57,66   Bokmål Jonn Gunnar Lislelid Ap
0712 Larvik Larvik Vestfold 46 557 812,66   Bokmål Rune Høiseth Ap
0713 Sande Sande Vestfold 9 496 178,28   Bokmål Karl Einar Haslestad Ap
0715 Holmestrand Holmestrand Vestfold 10 861 249,22   Bokmål Alf Johan Svele Høyre
0716 Re Revetal Vestfold 9 486 224,64   Bokmål Thorvald Hillestad Sp
0729 Færder Borgheim Vestfold 26 676 99,96   Bokmål Roar Jonstang Høyre
0805 Porsgrunn Porsgrunn Telemark 36 198 164,60   Nøytral Øystein Kåre Beyer Ap
0806 Skien Skien Telemark 54 316 779,27   Nøytral Hedda Foss Five Ap
0807 Notodden Notodden Telemark 12 757 918,91   Nøytral Gry Fuglestveit Ap
0811 Siljan Siljan Telemark 2 357 213,81   Nøytral Gunn Berit Rygg Holmelid Ap
0814 Bamble Langesund Telemark 14 138 304,03   Nøytral Jon Pieter Flølo Frp
0815 Kragerø Kragerø Telemark 10 586 305,38   Nøytral Jone Blikra Ap
0817 Drangedal Prestestranda Telemark 4 148 1062,78   Nøytral Karianne Sydtveit Reiten Ap
0819 Nome Ulefoss Telemark 6 585 429,68   Nøytral Bjørg Tveito Lundefaret Ap
0821 Telemark 6 262 263,11   Nynorsk Olav Kasland Venstre
0822 Sauherad Akkerhaugen Telemark 4 303 321,38   Nøytral Mette Haugholt Ap
0826 Tinn Rjukan Telemark 5 894 2044,93   Nøytral Steinar Bergsland Høyre
0827 Hjartdal Sauland Telemark 1 593 791,51   Nynorsk Bengt Halvard Odden Ap
0828 Seljord Seljord Telemark 2 979 715,23   Nynorsk Jon Svartdal KrF
0829 Kviteseid Kviteseid Telemark 2 442 708,46   Nynorsk Torstein Tveito Sp
0830 Nissedal Treungen Telemark 1 476 905,18   Nynorsk Halvor Homme Ap
0831 Fyresdal Folkestadbyen Telemark 1 319 1280,59   Nynorsk Erik Skjervagen Ap
0833 Tokke Dalen Telemark 2 228 984,48   Nynorsk Hilde Alice Vågslid Ap
0834 Vinje Åmot Telemark 3 726 3105,89   Nynorsk Arne Vinje SV
0901 Risør Risør Aust-Agder 6 936 193,01   Nøytral Per Kristian Lunden Ap
0904 Grimstad Grimstad Aust-Agder 22 692 303,52   Bokmål Hans Antonsen Venstre
0906 Arendal Arendal Aust-Agder 44 576 270,00   Bokmål Robert Cornels Nordli Ap
0911 Gjerstad Gjerstad Aust-Agder 2 511 322,14   Nøytral Kjell Trygve Grunnsvoll Sp
0912 Vegårshei Myra Aust-Agder 2 104 355,66   Nøytral Kjetil Torp KrF
0914 Tvedestrand Tvedestrand Aust-Agder 6 051 217,95   Bokmål Jan Dukene LL
0919 Froland Blakstad Aust-Agder 5 713 644,55   Nøytral Sigmund Pedersen Sp
0926 Lillesand Lillesand Aust-Agder 10 702 190,25   Bokmål Arne Thomassen Høyre
0928 Birkenes Birkeland Aust-Agder 5 178 674,20   Nøytral Arild Windsland Høyre
0929 Åmli Åmli Aust-Agder 1 856 1130,61   Nynorsk Reidar Saga Ap
0935 Iveland Birketveit Aust-Agder 1 342 261,64   Nøytral Gro Anita Mykjåland Sp
0937 Evje og Hornnes Evje Aust-Agder 3 614 550,22   Nøytral Bjørn Alfred Ropstad KrF
0938 Bygland Bygland Aust-Agder 1 200 1312,40   Nynorsk Leiv Rygg Langerak Sp
0940 Valle Valle Aust-Agder 1 246 1264,74   Nynorsk Tarald Myrum Sp
0941 Bykle Bykle Aust-Agder 952 1467,27   Nynorsk Jon Rolf Næss Ap
1001 Kristiansand Kristiansand Vest-Agder 89 268 276,43   Bokmål Harald Furre Høyre
1002 Mandal Mandal Vest-Agder 15 600 222,44   Bokmål Tore Askildsen KrF
1003 Farsund Farsund Vest-Agder 9 769 262,45   Bokmål Arnt Abrahamsen Høyre
1004 Flekkefjord Flekkefjord Vest-Agder 9 090 543,23   Bokmål Jan Sigbjørnsen Høyre
1014 Vennesla Vennesla Vest-Agder 14 425 384,46   Nøytral Torhild Bransdal KrF
1017 Songdalen Nodeland Vest-Agder 6 568 216,03   Nøytral Johnny Greibesland Sp
1018 Søgne Tangvall Vest-Agder 11 321 151,18   Bokmål Åse Severinsen Høyre
1021 Marnardal Heddeland Vest-Agder 2 309 395,14   Nøytral Helge Sandåker Ap
1026 Åseral Kyrkjebygd Vest-Agder 937 887,51   Nynorsk Oddmund Ljosland Sp
1027 Audnedal Konsmo Vest-Agder 1 765 251,14   Nøytral Tønnes Seland Sp
1029 Lindesnes Vigeland Vest-Agder 4 950 316,58   Bokmål Janne Fardal Kristoffersen Høyre
1032 Lyngdal Alleen Vest-Agder 8 588 390,84   Bokmål Jan Kristensen Høyre
1034 Hægebostad Tingvatn Vest-Agder 1 702 461,53   Nynorsk Ånen Werdal Høyre
1037 Kvinesdal Liknes Vest-Agder 5 988 962,85   Nøytral Svein Arne Jerstad Ap
1046 Sirdal Tonstad Vest-Agder 1 836 1554,57   Nøytral Jonny Liland Ap
1101 Eigersund Egersund Rogaland 14 899 431,66   Bokmål Leif Erik Egaas Høyre
1102 Sandnes Sandnes Rogaland 75 497 304,46   Nøytral Stanley Wirak Ap
1103 Stavanger Stavanger Rogaland 132 729 71,44   Bokmål Christine Sagen Helgø Høyre
1106 Haugesund Haugesund Rogaland 37 166 72,72   Bokmål Petter Steen jr Høyre
1111 Sokndal Hauge Rogaland 3 316 294,79   Nøytral Trond Arne Pedersen KrF
1112 Lund Moi Rogaland 3 259 408,51   Nøytral Pål Anker Ravndal KrF
1114 Bjerkreim Vikeså Rogaland 2 826 650,58 t!w   Nynorsk Marthon Skårland Høyre
1119 Varhaug Rogaland 18 800 258,22   Nøytral Mons Skrettingland Høyre
1120 Klepp Kleppe Rogaland 19 042 113,50   Nynorsk Anne Mari Braut Nese Høyre
1121 Time Bryne Rogaland 18 656 183,43   Nynorsk Reinert Kverneland Høyre
1122 Gjesdal Ålgård Rogaland 11 902 617,53   Nøytral Frode Fjeldsbø Ap
1124 Sola Solakrossen Rogaland 26 016 69,14   Nøytral Ole Ueland Høyre
1127 Randaberg Randaberg Rogaland 10 873 24,71   Nøytral Bjørn Christian Kahrs Høyre
1129 Forsand Forsand Rogaland 1 245 780,20   Nynorsk Bjarte Sveinsvoll Dagestad Høyre
1130 Strand Jørpeland Rogaland 12 662 218,17   Nøytral Helge Steinsvåg Ap
1133 Hjelmeland Hjelmelandsvågen Rogaland 2 708 1089,51   Nynorsk Trine L. Danielsen Høyre
1134 Suldal Sand Rogaland 3 853 1736,22   Nynorsk Torkel Myklebust Sp
1135 Sauda Sauda Rogaland 4 760 546,36   Nynorsk Frode Sulen Ap
1141 Finnøy Judaberg Rogaland 3 235 104,37   Nynorsk Gro Skartveit Venstre
1142 Rennesøy Vikevåg Rogaland 4 892 65,30   Nøytral Dagny Sunnanå Hausken Sp
1144 Kvitsøy Ydstebøhavn Rogaland 534 6,17   Nøytral Mirjam Ydstebø KrF
1145 Bokn Føresvik Rogaland 855 47,17   Nynorsk Kyrre Lindanger Ap
1146 Tysvær Aksdal Rogaland 11 041 425,34   Nynorsk Harald Stakkestad Høyre
1149 Karmøy Kopervik Rogaland 42 229 229,68   Nøytral Aase Simonsen Høyre
1151 Utsira Utsira Rogaland 201 6,29   Nøytral Marte Eide Klovning Felleslista
1160 Vindafjord Ølensjøen Rogaland 8 828 620,44   Nynorsk Ole Johan Vierdal Sp
1201 Bergen Bergen Hordaland 278 556 465,57   Nøytral Marte Mjøs Persen Ap
1211 Etne Etnesjøen Hordaland 4 135 735,34   Nynorsk Siri Klokkerstuen Ap
1216 Sveio Sveio Hordaland 5 656 245,76   Nynorsk Jorunn Skåden Ap
1219 Bømlo Svortland Hordaland 11 806 246,10   Nynorsk Odd Harald Hovland Ap
1221 Stord Leirvik Hordaland 18 821 143,61   Nynorsk Gaute Straume Epland Ap
1222 Fitjar Fitjar Hordaland 3 189 142,46   Nynorsk Wenche Tislevoll Høyre
1223 Tysnes Uggdal Hordaland 2 847 255,17   Nynorsk Kåre Martin Kleppe Høyre
1224 Kvinnherad Rosendal Hordaland 13 241 1090,73   Nynorsk Peder Sjo Slettebø Høyre
1227 Jondal Jondal Hordaland 1 108 209,94   Nynorsk Jon Larsgard Sp
1228 Odda Odda Hordaland 7 025 1615,92   Nøytral Roald Aga Haug Ap
1231 Ullensvang Kinsarvik Hordaland 3 377 1398,87   Nynorsk Solfrid Borge Sp
1232 Eidfjord Eidfjord Hordaland 921 1491,74   Nynorsk Anved Johan Tveit Sp
1233 Ulvik Ulvik Hordaland 1 131 720,72   Nynorsk Hans Petter Thorbjørnsen Ap
1234 Granvin Granvin Hordaland 933 212,59   Nynorsk Ingebjørg Winjum Venstre
1235 Voss Vossevangen Hordaland 14 514 1805,66   Nynorsk Hans-Erik Ringkjøb Ap
1238 Kvam Norheimsund Hordaland 8 423 616,58   Nynorsk Jostein Ljones Sp
1241 Fusa Eikelandsosen Hordaland 3 895 378,36   Nynorsk Atle Kvåle Ap
1242 Samnanger Tysse Hordaland 2 488 269,14   Nynorsk Knut Harald Frøland LL
1243 Os Osøyro Hordaland 20 152 139,81   Nynorsk Terje Søviknes Frp
1244 Austevoll Storebø Hordaland 5 156 117,18   Nynorsk Morten Storebø Høyre
1245 Sund Skogsvåg Hordaland 7 058 99,71   Nynorsk Kari-Anne Landro Høyre
1246 Fjell Straume Hordaland 25 204 148,15   Nynorsk Marianne Sandahl Bjorøy Ap
1247 Askøy Kleppestø Hordaland 28 821 100,61   Nøytral Terje Mathiassen Ap
1251 Vaksdal Dale Hordaland 4 123 715,63   Nynorsk Eirik Haga Ap
1252 Modalen Mo Hordaland 383 412,15   Nynorsk Tom Kristian Thorsen LL
1253 Osterøy Lonevåg Hordaland 8 026 255,15   Nynorsk Jarle Skeidsvoll KrF
1256 Meland Frekhaug Hordaland 8 021 92,59   Nynorsk Øyvind Helland Oddekalv Ap
1259 Øygarden Rong Hordaland 4 913 66,55   Nynorsk Børge Haugetun LL
1260 Radøy Manger Hordaland 5 128 111,85   Nynorsk Jon Askeland Sp
1263 Lindås Knarvik Hordaland 15 731 475,93   Nynorsk Astrid Aarhus Byrknes KrF
1264 Austrheim Årås Hordaland 2 884 57,46   Nynorsk Per Lerøy Ap
1265 Fedje Fedje Hordaland 587 9,26   Nynorsk Stian Herøy Høyre
1266 Masfjorden Masfjordnes Hordaland 1 710 556,49   Nynorsk Karstein Totland Høyre
1401 Flora Florø Sogn og Fjordane 11 999 691,86   Nynorsk Bengt Solheim-Olsen Høyre
1411 Gulen Eivindvik Sogn og Fjordane 2 371 597,16   Nynorsk Hallvard S. Oppedal Sp
1412 Solund Hardbakke Sogn og Fjordane 794 228,46   Nynorsk Ole Gunnar Krakhellen Høyre
1413 Hyllestad Hyllestad Sogn og Fjordane 1 438 259,06   Nynorsk Jan Olav Gjerde Ap
1416 Høyanger Høyanger Sogn og Fjordane 4 190 907,95   Nynorsk Petter Sortland Ap
1417 Vik Vikøyri Sogn og Fjordane 2 722 833,39   Nynorsk Marta Finden Halset Ap
1418 Balestrand Balestrand Sogn og Fjordane 1 288 429,84   Nynorsk Harald Offerdal Ap
1419 Leikanger Hermansverk Sogn og Fjordane 2 332 180,03   Nynorsk Olav Lunden Ap
1420 Sogndal Sogndalsfjøra Sogn og Fjordane 7 941 745,97   Nynorsk Jarle Aarvoll Ap
1421 Aurland Aurlandsvangen Sogn og Fjordane 1 787 1467,91   Nynorsk Noralv Distad Høyre
1422 Lærdal Lærdalsøyri Sogn og Fjordane 2 159 1342,42   Nynorsk Jan Geir Solheim Sp
1424 Årdal Årdalstangen Sogn og Fjordane 5 363 976,42   Nynorsk Arild Ingar Lægreid Ap
1426 Luster Gaupne Sogn og Fjordane 5 151 2706,55   Nynorsk Ivar Kvalen Sp
1428 Askvoll Askvoll Sogn og Fjordane 3 065 326,50   Nynorsk Frida Melvær Høyre
1429 Fjaler Dale Sogn og Fjordane 2 862 416,17   Nynorsk Arve Helle Ap
1430 Gaular Sande Sogn og Fjordane 2 966 581,95   Nynorsk Mathias Råheim Høyre
1431 Jølster Skei Sogn og Fjordane 3 049 670,38   Nynorsk Oddmund Klakegg Sp
1432 Førde Førde Sogn og Fjordane 13 009 586,50   Nynorsk Olve Grotle Høyre
1433 Naustdal Naustdal Sogn og Fjordane 2 848 369,89   Nynorsk Håkon Myrvang Ap
1438 Bremanger Svelgen Sogn og Fjordane 3 847 832,85   Nynorsk Karl Vidar Førde Sp
1439 Vågsøy Måløy Sogn og Fjordane 6 031 176,51   Nynorsk Morten Andreas Hagen Høyre
1441 Selje Selje Sogn og Fjordane 2 791 226,11   Nynorsk Ottar Nygård LL
1443 Eid Nordfjordeid Sogn og Fjordane 6 064 469,21   Nynorsk Alfred Bjørlo Venstre
1444 Hornindal Grodås Sogn og Fjordane 1 198 191,60   Nynorsk Stig Olav Lødemel Høyre
1445 Gloppen Sandane Sogn og Fjordane 5 783 1030,26   Nynorsk Anders Ryssdal Sp
1449 Stryn Stryn Sogn og Fjordane 7 218 1377,78   Nynorsk Sven Flo Høyre
1502 Molde Molde Møre og Romsdal 26 822 363,00   Nøytral Torgeir Dahl Høyre
1504 Ålesund Ålesund Møre og Romsdal 47 199 98,48   Nøytral Bjørn Tømmerdal Høyre
1505 Kristiansund Kristiansund Møre og Romsdal 24 442 87,46   Bokmål[11] Per Kristian Øyen Ap
1511 Vanylven Fiskåbygd Møre og Romsdal 3 203 385,19   Nynorsk Jan Helgøy KrF
1514 Sande Larsnes Møre og Romsdal 2 540 93,14   Nynorsk Dag Vaagen Høyre
1515 Herøy Fosnavåg Møre og Romsdal 8 957 119,77   Nynorsk Arnulf Goksøyr Høyre
1516 Ulstein Ulsteinvik Møre og Romsdal 8 457 97,30   Nynorsk Knut Erik Engh Frp
1517 Hareid Hareid Møre og Romsdal 5 185 82,50   Nynorsk Anders Riise Høyre
1519 Volda Volda Møre og Romsdal 9 102 547,24   Nynorsk Jørgen Amdam Ap
1520 Ørsta Ørsta Møre og Romsdal 10 744 804,79   Nynorsk Rune Hovde Høyre
1523 Ørskog Sjøholt Møre og Romsdal 2 296 132,30   Nynorsk Thorbjørn Fylling Frp
1524 Norddal Valldal Møre og Romsdal 1 663 943,54   Nynorsk Bjørn Inge Ruset Ap
1525 Stranda Stranda Møre og Romsdal 4 623 866,08   Nynorsk Jan Ove Tryggestad Sp
1526 Stordal Stordal Møre og Romsdal 1 005 247,05   Nynorsk Charles Tøsse Høyre
1528 Sykkylven Aure Møre og Romsdal 7 695 337,71   Nynorsk Petter Lyshol Høyre
1529 Skodje Skodje Møre og Romsdal 4 667 120,28   Nynorsk Terje Vadset Frp
1531 Sula Langevåg Møre og Romsdal 9 007 58,67   Nynorsk Geir Ove Vegsund Høyre
1532 Giske Valderøya Møre og Romsdal 8 176 40,11   Nynorsk Knut Støbakk KrF
1534 Haram Brattvåg Møre og Romsdal 9 312 260,51   Nynorsk Bjørn Sandnes Høyre
1535 Vestnes Vestnes Møre og Romsdal 6 577 352,08   Nynorsk Geir Inge Lien Sp
1539 Rauma Åndalsnes Møre og Romsdal 7 503 1502,37   Nøytral Lars Olav Hustad Høyre
1543 Nesset Eidsvåg Møre og Romsdal 2 963 1046,03   Nynorsk Rolf Jonas Hurlen Høyre
1545 Midsund Midsund Møre og Romsdal 2 085 94,74   Nynorsk Odd Helge Gangstad Sp
1546 Sandøy Steinshamn Møre og Romsdal 1 246 20,43   Nynorsk Hans Endre Sæterøy Høyre
1547 Aukra Falkhytta Møre og Romsdal 3 547 58,87   Nynorsk Bernhard Riksfjord Ap
1548 Fræna Elnesvågen Møre og Romsdal 9 741 369,45   Nynorsk Nils Johan Gjendem Frp
1551 Eide Eide Møre og Romsdal 3 454 152,08   Bokmål Ove Silseth Høyre
1554 Averøy Bruhagen Møre og Romsdal 5 856 175,94   Nøytral Ann Kristin Sørvik Sp
1557 Gjemnes Batnfjordsøra Møre og Romsdal 2 611 381,96   Nøytral Odd Steinar Bjerkeset KrF
1560 Tingvoll Tingvoll Møre og Romsdal 3 109 336,91   Nøytral Peder Hanem Aasprang Sp
1563 Sunndal Sunndalsøra Møre og Romsdal 7 126 1713,44   Nøytral Ståle Refstie Ap
1566 Surnadal Skei Møre og Romsdal 5 986 1365,26   Nynorsk Mons Otnes Ap
1571 Halsa Liabø Møre og Romsdal 1 599 300,84   Nøytral Ola Rognskog Sp
1573 Smøla Hopen Møre og Romsdal 2 160 281,86   Nøytral Roger Osen Ap
1576 Aure Aure Møre og Romsdal 3 590 643,93   Nøytral Ingunn Oldervik Golmen Sp
1804 Bodø Bodø Nordland 51 022 1392,51   Nøytral Ida Marie Pinnerød Ap
1805 Narvik Narvik Nordland 18 756 2022,62   Bokmål Tore Nysæter Høyre
1811 Bindal Terråk Nordland 1 473 1264,63   Bokmål Petter Bjørnli Høyre
1812 Sømna Vik Nordland 2 047 194,21   Bokmål Andrine Solli Oppegaard Ap
1813 Brønnøy Brønnøysund Nordland 7 956 1041,11   Nøytral Johnny Hanssen Ap
1815 Vega Gladstad Nordland 1 234 163,31   Bokmål Andre Møller Ap
1816 Vevelstad Vevelstad Nordland 528 538,81   Bokmål Ken-Richard Hansen Sp
1818 Herøy Silvalen Nordland 1 788 64,58   Bokmål Arnt Frode Jensen Ap
1820 Alstahaug Sandnessjøen Nordland 7 428 187,22   Nøytral Bård Anders Langø Ap
1822 Leirfjord Leland Nordland 2 278 465,29   Nøytral Magnar Johnsen Sp
1824 Vefsn Mosjøen Nordland 13 465 1928,76   Nøytral Jann-Arne Løvdal Ap
1825 Grane Trofors Nordland 1 469 2009,95   Nøytral Bjørn Ivar Lamo Ap
1826 Hattfjelldal Hattfjelldal Nordland 1 414 2684,28   Nøytral Harald Lie Sp
1827 Dønna Solfjellsjøen Nordland 1 410 194,14   Bokmål Anne S. Mathisen Ap
1828 Nesna Nesna Nordland 1 837 183,13   Bokmål Marit Bye Høyre
1832 Hemnes Korgen Nordland 4 524 1588,52   Nøytral Kjell Joar Petersen-Øverleir Høyre
1833 Rana Mo i Rana Nordland 26 101 4460,65   Nøytral Kai Henning Henriksen Høyre
1834 Lurøy Lurøy Nordland 1 920 264,52   Bokmål Bjørnar Skjæran Ap
1835 Træna Husøy Nordland 465 16,31   Bokmål Per Pedersen KrF
1836 Rødøy Vågaholmen Nordland 1 267 711,30   Nøytral Olav Terje Hoff Sp
1837 Meløy Ørnes Nordland 6 435 873,96   Bokmål Per Swensen Høyre
1838 Gildeskål Inndyr Nordland 2 024 661,97   Nøytral Petter Jørgen Pedersen Ap
1839 Beiarn Moldjord Nordland 1 043 1221,95   Bokmål Monika Sande Sp
1840 Saltdal Rognan Nordland 4 702 2215,38   Bokmål Finn-Obert Bentsen Ap
1841 Fauske Fauske Nordland 9 729 1210,33   Bokmål Siv Anita Johnsen Brekke Ap
1845 Sørfold Straumen Nordland 1 958 1636,01   Bokmål Lars Evjenth Ap
1848 Steigen Leinesfjord Nordland 2 543 1006,79   Bokmål Asle Schrøder Sp
1849 Hamarøy Oppeid Nordland 1 810 1031,26   Nøytral Rolf Steffensen Ap
1850 Tysfjord Kjøpsvik Nordland 1 960 1463,84   Nøytral[12] Tor Asgeir Johansen Ap
1851 Lødingen Lødingen Nordland 2 134 524,53   Bokmål Anita Marthinussen Høyre
1852 Tjeldsund Hol Nordland 1 252 318,18   Bokmål Bjørnar O. Pettersen Høyre
1853 Evenes Bogen Nordland 1 402 252,30   Bokmål Svein Erik Kristiansen Høyre
1854 Ballangen Ballangen Nordland 2 554 930,77   Bokmål Anne-Rita Nicklasson Høyre
1856 Røst Røstlandet Nordland 535 10,43   Bokmål Tor-Arne Andreassen Ap
1857 Værøy Sørland Nordland 744 18,44   Bokmål Harald Adolfsen Høyre
1859 Flakstad Ramberg Nordland 1 349 178,09   Nøytral Stein Iversen Sp
1860 Vestvågøy Leknes Nordland 11 294 423,30   Nøytral Jonny Finstad Høyre
1865 Vågan Svolvær Nordland 9 444 477,68   Nøytral Eivind Holst Høyre
1866 Hadsel Stokmarknes Nordland 8 009 566,40   Bokmål Kjell-Børge Freiberg Frp
1867 Straume Nordland 2 624 247,04   Nøytral Sture Pedersen Høyre
1868 Øksnes Myre Nordland 4 580 319,17   Nøytral Jørn Martinussen Høyre
1870 Sortland Sortland Nordland 10 378 722,42   Nøytral Grete Ellingsen Høyre
1871 Andøy Andenes Nordland 4 908 655,60   Nøytral Jonni Solsvik Høyre
1874 Moskenes Reine Nordland 1 073 118,62   Nøytral Lillian Rasmussen LL
1903 Harstad[13] Harstad Troms 24 845 372,26   Nøytral Marianne Bremnes Ap
1902 Tromsø Tromsø Troms 74 541 2523,94   Nøytral Kristin Røymo Ap
1911 Kvæfjord Borkenes Troms 2 986 512,73   Nøytral Torbjørn Larsen Ap
1913 Skånland Evenskjer Troms 3 048 495,07   Bokmål Einar Aune Høyre
1917 Ibestad Hamnvik Troms 1 394 241,27   Bokmål Dag Brustind Høyre
1919 Gratangen Årstein Troms 1 121 313,13   Nøytral Ronny Grindstein Sp
1920 Lavangen Tennevoll Troms 1 076 301,68   Nøytral[12] Erling Bratsberg Sp
1922 Bardu Setermoen Troms 3 994 2703,96   Nøytral Toralf Heimdal Sp
1923 Salangen Sjøvegan Troms 2 220 457,90   Nøytral Sigrun W. Prestbakmo Sp
1924 Målselv Moen Troms 6 781 3322,38   Nøytral Helene Rognli Høyre
1925 Sørreisa Sørreisa Troms 3 496 362,90   Nøytral Paul Dahlø Ap
1926 Dyrøy Brøstadbotn Troms 1 138 288,61   Bokmål Randi Lillegård Ap
1927 Tranøy Vangsvik Troms 1 540 523,74   Nøytral Odd Arne Andreassen Ap
1928 Torsken Gryllefjord Troms 921 243,20   Bokmål Fred Flakstad Ap
1929 Berg Skaland Troms 914 293,95   Bokmål Guttorm Nergård Venstre
1931 Lenvik Finnsnes Troms 11 697 892,50   Nøytral Geir-Inge Sivertsen Høyre
1933 Balsfjord Storsteinnes Troms 5 685 1496,30   Bokmål Ole-Johan Rødvei Høyre
1936 Karlsøy Hansnes Troms 2 273 1091,59   Nøytral Hanny Ditlefsen LL
1938 Lyngen Lyngseidet Troms 2 876 812,74   Nøytral Sølvi Gunn Jensen Ap
1939 Storfjord Hatteng Troms 1 890 1542,80   Nøytral Sigmund Steinnes Ap
1940 Kåfjord Olderdalen Troms 2 132 991,08   Bokmål[12] Bjørn Inge Mo Ap
1941 Skjervøy Skjervøy Troms 2 912 473,00   Bokmål Torgeir Johnsen Kystpartiet
1942 Nordreisa Storslett Troms 4 919 3436,67   Bokmål Lidvart Jakobsen Ap
1943 Kvænangen Burfjord Troms 1 233 2108,25   Nøytral Jan Helge Jensen Kystpartiet
2002 Vardø Vardø Finnmark 2 104 600,47   Nøytral Robert Jensen Ap
2003 Vadsø Vadsø Finnmark 6 154 1257,99   Bokmål Hans-Jacob Bønå Høyre
2004 Hammerfest Hammerfest Finnmark 10 527 848,59   Bokmål Alf E. Jakobsen Ap
2011 Kautokeino Kautokeino Finnmark 2 938 9707,43   Bokmål[12] Johan Vasara Ap
2012 Alta Alta Finnmark 20 446 3849,42   Bokmål Monica Nielsen Ap
2014 Loppa Øksfjord Finnmark 968 687,06   Bokmål Steinar Halvorsen Høyre
2015 Hasvik Breivikbotn Finnmark 1 037 555,91   Bokmål Eva D. Husby Ap
2017 Kvalsund Kvalsund Finnmark 1 027 1844,07   Bokmål Terje Wikstrøm Ap
2018 Måsøy Havøysund Finnmark 1 204 1134,41   Bokmål Gudleif Kristiansen Sp
2019 Nordkapp Honningsvåg Finnmark 3 291 924,83   Nøytral Kristina Hansen Ap
2020 Porsanger Lakselv Finnmark 3 971 4872,69   Bokmål[12][14] Aina Borch Ap
2021 Karasjok Karasjok Finnmark 2 696 5452,91   Bokmål[12] Svein Atle Somby Ap
2022 Lebesby Kjøllefjord Finnmark 1 330 3457,84   Bokmål Stine Akselsen Ap
2023 Gamvik Mehamn Finnmark 1 137 1415,27   Nøytral Trond Einar Olaussen Ap
2024 Berlevåg Berlevåg Finnmark 991 1120,46   Bokmål Rolf Laupstad Ap
2025 Tana Tana bru Finnmark 2 911 4049,71   Bokmål[12] Frank Ingilæ Ap
2027 Nesseby Varangerbotn Finnmark 951 1436,14   Bokmål[12] Knut Inge Store Ap
2028 Båtsfjord Båtsfjord Finnmark 2 267 1433,21   Nøytral Geir Knutsen Ap
2030 Sør-Varanger Kirkenes Finnmark 10 199 3967,50   Bokmål Rune Rafaelsen Ap
5001 Trondheim Trondheim Trøndelag 190 464 342,27   Nøytral Rita Ottervik[15] Ap
5004 Steinkjer Steinkjer Trøndelag 21 972 1564,26   Nøytral Bjørn Arild Gram Sp
5005 Namsos Namsos Trøndelag 13 051 777,85   Nøytral Arnild Holstad Ap
5011 Hemne Kyrksæterøra Trøndelag 4 259 670,27   Nøytral Ståle Vaag Ap
5012 Snillfjord Krokstadøra Trøndelag 982 508,30   Nøytral Anders Krokstad Sp
5013 Hitra Fillan Trøndelag 4 659 685,44   Nøytral Ole Haugen Ap
5014 Frøya Sistranda Trøndelag 4 937 241,18   Bokmål Berit Flåmo Ap
5015 Ørland Brekstad Trøndelag 5 291 73,52   Bokmål Tom Myrvold H
5016 Agdenes Lensvik Trøndelag 1 711 317,65   Bokmål Oddvar Indergård LL
5017 Bjugn Botngård Trøndelag 4 822 383,77   Bokmål Ogne Undertun Ap
5018 Åfjord Årnes Trøndelag 3 263 955,07   Nøytral Vibeke Stjern Ap
5019 Roan Roan Trøndelag 959 375,27   Nøytral Einar Eian Høyre
5020 Osen Steinsdalen Trøndelag 978 387,33   Bokmål John Einar Høvik Ap
5021 Oppdal Oppdal Trøndelag 6 973 2274,41   Nøytral Ola Røtvei Ap
5022 Rennebu Berkåk Trøndelag 2 556 947,93   Nøytral Ola T. Lånke KrF
5023 Meldal Meldal Trøndelag 3 960 613,31   Nøytral Are Hilstad Ap
5024 Orkdal Orkanger Trøndelag 11 891 594,27   Nøytral Jan Håvard Refsethås Sp
5025 Røros Røros Trøndelag 5 623 1956,39   Nøytral Hans Vintervold Ap
5026 Holtålen Ålen Trøndelag 2 046 1209,58   Nøytral Jan Håvard Refsethås Sp
5027 Midtre Gauldal Støren Trøndelag 6 319 1860,56   Bokmål Erling Lenvik Ap
5028 Melhus Melhus Trøndelag 16 213 694,64   Nøytral Jorid Jagtøyen Sp
5029 Skaun Børsa Trøndelag 8 000 224,15   Nøytral Jon P. Husby Sp
5030 Klæbu Klæbu Trøndelag 6 050 186,35   Bokmål Jarle Martin Gundersen Sp
5031 Malvik Hommelvik Trøndelag 13 820 168,55   Bokmål Terje Granmo Ap
5032 Selbu Mebond Trøndelag 4 098 1234,87   Nøytral Inga Balstad Ap
5033 Tydal Ås Trøndelag 861 1329,12   Bokmål John Paulsby Venstre
5034 Meråker Midtbygda Trøndelag 2 508 1273,59   Bokmål Kari Anita Furunes Sp
5035 Stjørdal Stjørdalshalsen Trøndelag 23 625 937,96   Nøytral Ivar Vigdenes Sp
5036 Frosta Frosta Trøndelag 2 630 76,34   Nøytral Trine Haug Sp
5037 Levanger Levanger Trøndelag 19 892 645,56   Nøytral Robert Svarva Ap
5038 Verdal Verdal Trøndelag 14 849 1547,65   Nøytral Bjørn Iversen Ap
5039 Verran Malm Trøndelag 2 515 601,53   Nøytral Anders Lindstrøm Ap
5040 Namdalseid Namdalseid Trøndelag 1 593 769,69   Nøytral Steinar Lyngstad Sp
5041 Snåsa Snåsa Trøndelag 2 159 2342,83   Nøytral[12] Tone Våg Ap
5042 Lierne Sandvika Trøndelag 1 389 2961,58   Nøytral Bente Estil Ap
5043 Røyrvik Røyrvik Trøndelag 469 1584,77   Nøytral[12] Hans Oskar Devik
5044 Namsskogan Namsskogan Trøndelag 872 1417,13   Nøytral Stian Brekkvassmo Ap
5045 Grong Grong Trøndelag 2 467 1136,21   Nøytral Skjalg Åkerøy Ap
5046 Høylandet Høylandet Trøndelag 1 264 754,40   Nøytral Hege Nordheim-Viken Sp
5047 Overhalla Ranemsletta Trøndelag 3 840 729,78   Nøytral Per Olav Tyldum Sp
5048 Fosnes Jøa Trøndelag 628 544,63   Bokmål Trygve Sandvik Sp
5049 Flatanger Lauvsnes Trøndelag 1 090 459,29   Nøytral Olav Jørgen Bjørkås Sp
5050 Vikna Rørvik Trøndelag 4 418 318,10   Nøytral Amund Hellesø Ap
5051 Nærøy Kolvereid Trøndelag 5 138 1066,70   Bokmål Steinar Aspli Sp
5052 Leka Leknes Trøndelag 584 109,47   Nøytral Per Helge Johansen Sp
5053 Inderøy Straumen Trøndelag 6 800 365,19   Nøytral Ida Stuberg Sp
5054 Indre Fosen Årnset Trøndelag 10 108 1051,77  

 

Nøytral Steinar Saghaug Høyre
5061 Rindal Rindal Trøndelag[16] 2 026 632,36   Nøytral Ola T. Heggem Sp

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Kommunal- og regionaldepartementet (2. mars 2001). «Ot.prp nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)». Besøkt 14. mars 2008.  Kapittel 2, Historikk og bakgrunn
 2. ^ Første sammenslåing i kommunereformen
 3. ^ «Voteringsoversikt». Stortinget. 17. oktober 2017. Besøkt 2. januar 2018. 
 4. ^ NRK. «Svært jevnt om kommunesammenslåing». NRK (norsk). Besøkt 8. juni 2017. 
 5. ^ «Folkemengd 1. januar. Heile landet, fylke og kommunar». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 18. oktober 2017. 
 6. ^ «Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen» (PDF) (norsk). SSB. 1999. 
 7. ^ Statistisk sentralbyrå. «Kommunekatalog gjeldende fra 1. januar 2015». Besøkt 2. mars 2014. 
 8. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2017). «Kvartalsvise befolkningsendringer». 
 9. ^ Kartverket. «Arealstatistikk for 2017». 
 10. ^ Lovdata. «Målvedtak i kommunar og fylkeskommunar». Besøkt 16. januar 2008. 
 11. ^ Slått sammen med Frei som var Nøytral
 12. ^ a b c d e f g h i j Kommunen del av forvaltningsområdet for samisk språk
 13. ^ Bjarkøy ble innlemmet i Harstad den 1.1.2013. Den nye kommunen Harstad fikk nytt kommunenummer 1903
 14. ^ Har også kvensk som offisielt språk
 15. ^ Snorre Sund og Tor Berre (15. januar 2008). «Ap og Sp fikk ordførerne». NRK Trøndelag. Besøkt 16. januar 2008.  Gjelder ordførere i Nord og Sør-Trøndelag
 16. ^ Rindal tilhørte Møre og Romsdal til og med 2018

Eksterne lenkerRediger