Vrengen

sund i Vestfold
Se også Vrengen i Arendal.

Vrengen eller Vrengensundet er et krokete sund mellom øyene Nøtterøy og Tjøme i Færder kommune i Vestfold fylke. Den 465 meter lange og over 27 meter høye Vrengenbrua, med fylkesvei 308, krysser sundet. Et eldre navn på Vrengen, brukt i kilder fra middelalderen og 1700-tallet, er Grindholmsund.

Vrengen
LandNorges flagg Norge
Kart
Vrengen
59°10′16″N 10°23′23″Ø
Vrengenbrua over Vrengensundet i Vestfolds skjærgård tatt rett nord for brua på Tjøme-sida med utsyn over til Nøtterøy.

Geografi og aktiviteter rediger

 
Vrengenbrua og Vrengensundet sett fra nordøst i retning mot Tønsbergfjorden i sør. Fergeodden på Tjøme til venstre i bildet, Nøtterøy til høyre.
 
Jacobskjær i Vrengensundet. Nøtterøy til venstre, Mågerø, en del av øya Tjøme, til høyre. I bakgrunnen sees øya Leistein.

På nøtterøysida ligger stedene Kjøpmannskjær og Strengsdal, på Tjøme stedene Sundene og Mågerø. Det ligger dessuten en rekke sommerhus og hytter på begge sider av Vrengensundet. I strandstedet Kjøpmannskjær er det båthavn, bensinstasjon og dagligvarehandel med maritim tilknytning. Det er også en kjemisk fabrikk, Kjemi-Service eid av Unitor Chemicals, som produserer kjemiske produkter for maritimt bruk. På Tjøme-siden er det flere båthavner langs Vrengensundet.

I de siste åra har Statens forurensningstilsyn funnet høye forekomster av det kreftfremkallende kjemikaliet diuron i Vrengensundet. Det er usikkert hvor giften i sundet stammer fra, men diuron brukes i bunnstoff til båter for å hindre begroing.

Øya Leistein markerer hvor seilleden går fra Oslofjorden mot Vrengensundet.

I Vrengensundet, på tjømesiden, ligger noen holmer med navn Grindholmene. Disse er regulert til fritidsformål.

Historie rediger

 
«Carte af GrinholmSvnd» er et sjøkart over Vrengen, havområdet mellom Nøtterøy og Tjøme, fra 1707

I middelalderen gikk Vrengensundet under navnet Grindholmasundet. Snorre forteller i sine kongesagaer at Kong Sverre rodde gjennom Grindholmasundet nord på Tjøme på jakt etter baglerne i 1201. Også på kart fra 1700-tallet benevnes Vrengen-sundet for Grindholmsund.

Navnet «Vrengen» kommer av «vrang», det vil si veldig krokete, og vanskelig å seile gjennom med større seilfartøyer.

I 1932 ble det åpnet ei bru, Vrengen bro, over sundet mellom Nøtterøy og Tjøme. Den ble erstattet av en ny bro, med en total lengde på 454 meter, i 1981. Før 1932 gikk det en liten treferge fra Ferjeodden på Tjøme-sida over til Nøtterøy. Ferjeodden er i dag base for Tjøme og Hvasser Røde Kors Hjelpekorps og har Tjømes eneste dypvannskai. Inntil slutten av 1800-tallet var fergestedet lenger øst i Vrengensundet. Presteskyss var en viktig funksjon sålenge Tjøme og Nøtterøy hadde prest sammen.

Eksterne lenker rediger