Kjøpmannskjær

bosetning i Færder kommune

Kjøpmannskjær er ei grend og et tettstedNøtterøy i Færder kommune i Vestfold med 440[1] innbyggere i 2022. Kjøpmannskjær ligger ved Vrengen, lengst sør på øya. Kjøpmannskjær er også en grunnkrets i delområdet Brattås.

Gammelt flyfoto av Kjøpmannskjær sør på Nøtterøy i Vestfold. Fylkesvei 308 passerer stedet.
Gammelt flyfoto av Fylkesvei 308 gjennom Kjøpmannskjær.
Gammelt flyfoto av veien fra Kjøpmannskjær langs Vrengensundet over Vrengenbrua (utenfor bildet til venstre) til Sundene nord på Tjøme foran i bildet.

Navnet Kjøpmannskjær antas å bety skjær eller berg hvor kjøpmannsskuter la til for å selge varer og kjøpe trelast. Fast bosetting ble ikke etablert før omkring 1800, da det er begrenset med dyrkbar mark her.[2] Kjøpmannskjær består i hovedsak av fem enda mindre steder: Tokenes, Sevika/Seviken, Styrsvik, Lysheim og Landsrød.

Gjennom Kjøpmannskjær går fylkesvei 308 fra Tønsberg og videre over Vrengenbrua til SundeneTjøme. Fra 1886 fram til da den første Vrengenbrua ble åpnet 8. november 1932 var Kjøpmannskjær et fergested, med fergeforbindelse over sundet til Fergeodden på Sundene.

Ved fylkesveien ligger bedriften Unitor Chemicals som ble etablert i 1965 under navnet Kjemi-Service AS. Etter å ha holdt til på Sem de første årene, etablerte bedriften seg i Kjøpmannskjær i 1973.[3]

Midt på 1900-tallet var det tre mindre dagligvarebutikker i Kjøpmannskjær. Etter at disse var nedlagt ble det etablert én stor butikk i tettstedet, strategisk plassert både i forhold til biltrafikk og båttrafikk. En større marina ligger like ved.

Høsten 2009 ble gang og sykkelveien gjennom Kjøpmannskjær ferdigstilt.

I Kjøpmannskjær er det registrert tre kulturminner: ei gravrøys fra bronsealderen/jernalderen,[4] et skipsvrak fra rundt 1900[5] og et skipsvrak fra 1900-tallet[6].

Referanser Rediger

  1. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 14. desember 2022. Besøkt 21. desember 2022. 
  2. ^ Lorens Berg (1922) Nøtterø. En bygdebok
  3. ^ «Unitor Chemicals: Historikk». Arkivert fra originalen 29. mai 2009. Besøkt 10. mars 2009. 
  4. ^ (no) «Kjøpmannskjær». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  5. ^ (no) «Kjøpmannskjær». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  6. ^ (no) «Kjøpmannskjær». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.