Gravrøyser er graver som, i motsetning til gravhauger, i sin helhet består av stein uten synlig innblanding av jord. [1] De kan ha en toppet eller hvelvet profil, og grunnflaten kan være rund, oval, trekantet eller avlang. De kan ligge enkeltvis i landskapet, eller samlet i gravrøys-felt. Ofte ligger gravrøysene på lett synlige steder i landskapet, slik at de skulle sees fra en farled, på vann eller land.

Gravrøys på Jerkholmen i Raet nasjonalpark..

Gravrøysene er kjent fra yngre steinalder til sen vikingtid.

Gravrøyser finnes mange steder i Norge; naturlig nok særlig der det er god lokal tilgang til stein, som ved Raet. KulturlandskapetMølen i Brunlanes, med sine i alt 230 gravrøyser, er et av de mest storslagne i Norge.

Galleri rediger

Referanser rediger

  1. ^ [https://www.nb.no/items/a79ce6d6733eb15d485d5f31d8202f80?page=81&searchText=Gravr%C3%B8ys Anne-Sophie Hygen: Fornminnevern og forvaltning. NIKU temahefte nr. 1. 1995.