Grend

samling med gårder, hus, eller hytter

Grend eller et grendesamfunn (fra norrønt grend; beslektet med granne, nabo)[1] er en samling med gårder, hus, eller hytter. Grend (er avledet av granne – grannelag) betegner en gruppe av gårder som ligger mer eller mindre samlet og er skilt fra andre grupper med utmark, skog eller liknende. Grenden er en mindre enhet enn en bygd, som således kan inneholde en eller flere grender. Grendesamfunnene langs kysten kalles gjerne fiskevær.

Eksempel på en grend, Geilo.

I mange grender var det i en tid skikk å bygge såkalte grendehus, et forsamlingslokale der grendens innbyggere kunne samles. Også bedehustradisjonen stikker dypt i mange grendesamfunn.[trenger referanse] Fra gammelt av kjenner man også til såkalte grendeskoler, små skoler som i dag enten er nedlagt eller har blitt til flerdelte skoler eller skoler for 1.–3. klassetrinn.

Større grendesamfunn, sentralt plassert i bygden, har i mange tilfeller utviklet seg til tettsted og endatil til byer. Eksempler på dette er bygdesentrene oppover i dalførene, eksempelvis Gol og Geilo i Hallingdal. Hokksund er et eksempel på en grend som først utviklet seg til et tettsted, deretter til en by.

Den klassiske grenden består likevel av langt færre, eller til og med ganske få hus, som oftest bygd med en viss geografisk nærhet til hverandre. Dette gjør at grender og heller ikke bygder sjelden er utviklet til tettsteder ifølge den offisielle definisjonen av begrepet.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «grend», Bokmålsordboka